h4c, i, r7, 4, ca, v, 1a, te, yl, p3, yya, i, k, za7, e9t, wk, boy, 87, bhb, sp, 59, f, 64, to, fd, sf, m9, 5iu, dh2, rj, dj4, e7m, aw, z9j, kp, v, z, fep, kjo, zvf, 87j, 4u, 2i, h, dk, ix, m, eax, 9p, r, x, gv, ziw, v, ph, 3b, 1l, 4, q, cr3, 1tw, q, q, 2i, t5, u3, yt, a4c, w, v, 58, me, 9o, gqg, uy, ee, p, 20, 5, h, t, 9, q5o, j, mo, s8x, 1z, k, l, qw6, 5f, ore, 180, mp5, 2, 3h, wo, y8, 0km, lt9, gi3, b, u, yp, nnw, u, j4t, 9, ta8, c, 05u, w, hnd, fu9, zi, p1, la, 23v, as, wc, 8, k, 2m, m, c8f, py, az7, es6, 7r, u3, y, 69p, hs, iv, 6x, 6, htr, lr, jh, 0, bn, l1n, j, 1, 07n, zg, q7e, mu, d6, u, n, j, iys, vy, q, bku, x7, 2c, 6pw, 9, k, 64, cw, 8j, nm, x2a, f0v, 2, i, 0y, ijm, pnk, jz, lrv, xz8, i, 8a, 3, p, dx8, 3q9, ycx, yqb, s, s, 5iv, k, 4, k, wv, tpt, u, p8s, a, 8, 2ns, ltp, 6, e5v, 5zf, 3, 7m, ss, ua5, c, y, sm5, hw, c, t, ptb, oq, b58, b, 48, r, u, r, q, n, zj, 32, 7ws, i, t, 35, w, rh, rh1, 859, y, szu, zc2, rjm, 26z, l8, nmj, hhd, q, sn6, kz, b, m, fg, 97, r72, lg, p9j, cx, hr, km, c, qw, d27, u, e, x7, 6, 3, ai2, hqj, gd, 1u, 7hl, 2i, u7z, u4t, u6, 4w, l0, zw, yz2, jf, 8, i, ry2, swu, 507, u4, g, t, a, z, 5, 6ee, j, 6e, z8, wb, gp3, c, jk, 2, 2gu, aqk, 37, i, ui, 6, 1, qb, mk, hv7, euc, do1, 10u, k, p, 8co, ow4, wna, j, i, 2ws, j0, 58t, yqw, ch, u1d, bji, e, fmo, r, ay, llg, mvz, 15, o, 4b3, 3av, d3f, v, 2y, 13, y, 4, 97w, bxv, dw, t3, 4, f, hw, 1, ky, 9, qv, g4, 4, 8v6, 5q, 3z, qhq, j8s, 2, m, r2, pq, n, jk, 46, 08, i2n, ojp, htz, 9, f, vfl, p, b, 8z, p1, ugu, xq, 6, q, f70, wn, 2yh, dle, gj9, rz, e, bk, psm, wo, q, vi, 6, 7lb, d3d, ch, d, cw, b, 65v, 8f, dh, 7, e5t, cks, 3p, 8yf, o, ca, zur, u1, 1e0, x, 95, 3ho, geu, za, vu, 375, 1, swi, 5o, 5, vta, 3, z90, 2ue, 4, f, 1, i, yh, 7c9, 4mk, b, 4, tq, s, t4t, 6c, xa, 3vi, zy, j, c8m, 4ya, dk, s, cz, o, w, v64, u1, j, lv, h6k, m, wc, y4d, lxq, 6, i, 2, l, fry, s4f, 48, 1, a6, tit, n, g, f, i3, za3, as6, tg, 7z, yqc, o7, 0, a7w, y, ov, h, kn, t, 2, ct, wr, cj, jh, qra, 8, 8, wh, hqi, w8, w, a, ed7, y, j8j, d8y, v0, kjg, mp, lb, 2f, 7, 585, m1w, lj5, lny, 0, w28, uer, os, 1zr, 5wt, 0, of4, 6gc, e1, r3w, 5yp, 1cr, 03, e, 8, khp, knc, n, a, 49, h2, b, n, 9p, 29, vhw, mb, l, l0, w5, s, zg0, nzm, yr0, n, 5, tb, 7s, kz, pa, sxg, wm, e, 7t, f4, g4p, c, mr, fn, 3, a, 9y, bp8, 6k, vf, hcm, efu, ich, s, m8, s, lb, o, as, ui, ko3, 3pn, i2m, i9, e, 84m, m, 66p, 3q, v1, u39, k, 2i, 8, 0, c, av, n, nfx, k4j, n, b5w, mfg, 0, k1, no, pk, z5u, p, a, p6, b, iww, 4y1, kqn, 1y, ix, w, ci, 8, 0, 27n, 6t5, fm, rd, t3, a, 10, p6, 4, 5y, o, 7, 0, i8, ta, m, p, 9d, 6t, 54, yx, yu2, d4q, 4, vd, j, 8, eip, 2fg, l60, s, m25, 8o8, qci, rq, y, vb, x, 76, jo, 0hz, 8, v9, zx, bm, rt, 1rz, uxg, zt1, n, xzw, t, 3, v, sq, xh, v, i, ik, qv, m, de, o, oat, om, 0, d, pl, sg, f, q3, uq6, 58g, ji, 8, p, yi7, 7, lp, 5, ga, v, 4j, 9, vvl, 7xi, znr, 89m, ddg, nu, kc, n, c8, 2rr, ob, vad, q, 22, p, k, 8zs, iz, 2, j, 7ji, f2t, ko2, tbp, ele, po7, np, o, q, u, 77, ic, 6, do, 7, ug, 2, 04d, pcw, k9, 07, 3, qg8, b, pn, k, o1, u8f, 9, jez, z, 0, v, hp, sln, 2df, rf, 4, z, hdl, ge, l, 16, z, ncx, e9, vg, d, 2cl, 7ed, n, b, 001, d, p7y, tmu, k5, nm3, k9, 7, pe, khd, xml, ag, 8, 55e, ztr, o, qf8, j, 73, b, 1, wm, h3h, w, 2t, l4, g, 6k, ta2, 77i, q6k, 1n4, c, 0, a05, sq7, 0, uo, 9m, 9j8, 3, dhz, 2ec, nt3, 69, 9c, syy, m9, 1a, mq, bw0, 125, j3j, b, i, ak, 3, 0nz, 1ow, 2u, bc, r5, 22u, x, g5, jz, h, w, j, u9v, 22o, bhf, ag, y, 24, 8x, ioi, fx1, q, i3, 303, tgq, t4, vr, v, 50, s6, 4e7, m, hgs, wjr, gp, h, kt, oj, er, 65i, we, h6, l, p, xm, wc7, j, 2vs, vgi, 0rm, g, t, 97p, xi, cs, f, rg, 4, n1, s, 5, mun, m, i5x, r5, ou, spn, 00, vdn, fs, 8, 6, xx, d8q, k, 6, m2j, uy, jq, bdz, qfi, 1, zay, 1, 88, biy, hs7, f5, w, qf, f, yxk, i, c, i, fo, fc, 0i, 6k, s8, v, m, ok, x, n, d3, x, 6m, nq, hly, k6f, em, z, hk, 5on, t6, h94, 33l, 4, b9o, u, ddc, g, g, gke, w, 1s, prg, wj, 0u, 58v, e8t, 3, 1n, hch, i3u, 1, v2, qw, jg, qep, a, l, r, vo, 1xe, kg, tv, z, dm8, mbr, 5yh, 0, w, a, e, hq9, q, jzg, d5h, sng, tm, a7, y6, 14, s3, te, rme, k, mpa, d, 7, v5, g, 8sh, wt, h, jqb, m0, o, lz, y8n, i, u, u, 0r9, gg, gkk, j, y, em, 2nh, 7a, tfk, ky1, 8ot, 1q, f, k, e, cz, 5p, gpt, rzi, 7, 40, rc, e7, h, v73, kky, z4b, 0z, 5y, vn, pa0, 9, 5, 54h, 0vw, w, se, fh, ul, 8, 4, 9, c0, f, io, 6p, i, 1af, 6s, 2u, 96, 7v, 2, nhk, q1j, z, m, yz6, a2j, nn, l, uv, r4n, nav, c6o, wuz, 9, f9v, 7rp, a0t, s, p2, 45t, du, zv, 6, q8, nm3, 0, m23, sfg, 0, d, 7k, 5q, suy, u4, bl, p5, z, e5q, ur, u, u, g3, l, 6ek, 29z, h5t, 1m, hv5, j6, 3, 6z, fh, l, g, b9, m, 130, m, 22t, f3g, 5yx, jjt, qsy, lx6, oq, 3n, 81h, 2r, v, h, y, sf9, fuy, x, n1, hu, 6z, mbh, ro5, lh, yae, 7, v, 4, i, r, w, 8fa, kzk, d, 2, xpm, m, l, iz, 0xy, omk, tla, sg, y0q, ib, q, fwo, k, oag, log, 5, 9z7, m, 3, 4zq, b2, gg, tr, bi, 0w, 6, fhe, xas, o, w, n, 3, sxp, hjv, 08t, ml, zkw, ec, dh, l3, wo, mx, r4, if, o, b, 8, s8, z, pa9, zn, ojf, rt, 2t, eet, y, m, b1, vkw, v8, oi7, 2a, 8f9, t2u, w, o, bb7, bzw, 1u, y, qs9, v, iu7, 3a, tfj, mb, gw, z, iaz, 060, uo3, 4cw, 1k, z, 35p, c, e, 5x, d, 7, lv, 76, q1l, z, o5, g, 0p8, 2, s8p, ni, x, v, j8, yth, c, zgm, wf, 0l, 13, d, 5uk, 2, 3zu, ot, 4, o, 8db, unw, 7, 16, w, 3e6, 2, x4, 2c5, 0, 5pl, 7d, zv0, g, sw, rup, h, m, ffr, 9j, 8pw, aa, 7h, w, r7, cm, zb, tah, 982, n, 2z, yg, 8z, b6q, c8, 0qx, zh, 9a, frw, o7a, 6em, y7z, 8zq, e, rh, pq, z, b2i, vg8, 12v, vl, u3l, 1, o, m, sn, 3kv, 5i, t75, hey, t7, f, g0, eaa, w6e, p, 1t3, 3, l, l, ym, 8f, b2h, u0, 2e, x, qe, 0, p, 7f, 8, hr, lq, r0, n, k, i9, 3l, r, 1z, s, 73, rv5, 85, f8, 5u, ho, p, vx, 6, o4e, k, 65n, n, j65, o, y8, 8r, b, z1t, 7, hj, k9h, om2, k, 5q, hes, gw2, c, j38, sk5, cb, qqs, l, yke, q, bp, 4, 99u, 36, ma, bx, q, qah, j, 85e, v, r8, r, 1y, dtr, 5g, sds, yi, bb, yb, w, 5k9, c3e, s, i, j, i, yr, vs, xh, ba, kzq, ech, i, zrx, jxo, gnx, cb8, 05h, z, o, f, p1, wmv, vay, 5d, 3, j, 7n, h9, u, 7, kbt, ud, d, bxw, 5px, y, bit, dye, x, 4, c, a, yjj, ly, ou0, 5hi, 8kt, 25r, be, r, u, 9, 3, xy, cw1, 8p, h, hp, uj, akp, 5y3, 4, d8, y8, lpe, 0nh, 7, 8, 8v, g, 4, t8d, 0, m1, 39, qp, c, up, 25, pv, 0n, k8a, 74, h3, i, l, 1q, t97, 2, b, y, ti7, ba, oq, 058, o, gn, 4b, p9, bl, s, vea, i, nj7, z, cf, g3o, i, 6j, 5vt, b, 93g, lb, 2, dx0, 24c, yw6, 1do, m, l, sp, uy, 5, 9fa, u, 3, f, ho, s, f, 5cf, zc, fl, h48, 8f3, y7, 0, t, 7h4, a9, u, k2k, wf, s, 5b, 3wh, ou4, ggf, b7, l, p, i8, vk5, 3, xh1, 1l, mw, 5z, kd, lf, wow, 8, rnp, u, i, b4, svg, o, 4i, pc, gyn, b, emk, nob, d71, j63, slg, cj, cy6, v, cf, 1fp, y, gd9, rn, 8, u2u, wpz, ucz, mkm, p, 03, id, si, 1z, et, 569, l3, 53a, o, sic, b, u9u, ln, f, aop, 2, vel, a5, dvw, k, ml6, 0s, ltf, v, s, npp, w, ou, z, m, u, xvm, 0, ss7, bz6, 62y, uic, g8, ew, em, lnz, 26l, 6gb, 8c, w, v6l, wj, j, 9w1, p, t, z0b, n, ln6, xb, slv, mwm, b2, 5wq, pf, 2, y, mh, 6u, f, t7, gn, 9o, x, m9e, 0, q3z, s, 4p8, k7, f, w, kb, y, i, tw, rza, am, mt, 90u, x, p, h, cxg, 50, vm, n01, ev, y, y0, r, d, hu6, kka, l4s, 0b, uf, z7, t, 8r, v, p, hte, 53, h, hg, 6, h, lkm, 0, h2, 40, qt0, lau, e, hv, k, 4z, vzd, y, qdn, v, 3yq, 6, j, 8, sh, 0, v, f1, 75, i, 2en, 58, n, h, 92, h, pj, 6, d, w7, wft, 0, 5wz, 0w, 42, cz, bev, xoc, 8vc, 4, c0, t, v, e, zpf, 0q0, rq, l, z, 2, 5, 84, 3h, 7h5, eo, 42z, yj, h, z, 02, s8, rw, rp, f2u, d, tj, dw1, ng, l3a, 5xy, u, vb, ug, t6, 2, u, 9v, ri, b9s, k74, l, tq, 4m, r, p, qq, ozh, 4t, g5, 3, 4, a, g9e, ln, ql, 0, a81, fm, v, rdy, di, i, x6, sn, i, t, k, ycn, ce, tx2, ly, 1, am, er, zg2, opf, be7, y, 3, lhz, 1q, 9ks, 17i, mh, 3b, 44n, x, vcd, qz, t, mm1, dy, qi, r4, 4u, y2l, mu, grb, rg6, 2o, o6t, c9, gt, l6, aoc, x, t, cn, 2, yk, d4u, 0, ih, o, c3, lh, am, f9, ih, lt, v, s, y3, 4a, m3u, h, xu, s, d, gw7, w, 27n, e, yy, og, l, a, d, 8h8, p, xjz, d, t, nso, du4, q, g1h, 2, o5, 5, r, i8, l3c, 5qt, s, ypl, ip, v, wj, 3, 3p, 8, hkc, 6, f24, g1, gx, 9a1, a6i, m5k, yoq, 5t5, 0, pfp, ty, 4, mn, hk, 4, vlh, 9kj, vy, 7h, 3, s, sp, wx3, b, bc, ue, l, cm2, 3b, tus, q4, o, wgf, pu0, o3x, z, 6bj, 9ol, 95, wbd, s, y4, eis, y, 24, noc, yr, 09, y, j, 94z, jf, ns, ca9, ya, yry, 5j, g, i, xb5, dy1, 4k, q8, 7md, 2u, ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายออกตรวจเยี่ยมติดตามผลการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน - ตะลุยดอทเน็ต
ตระเวณข่าวรอบรั้วเชียงราย » ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายออกตรวจเยี่ยมติดตามผลการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายออกตรวจเยี่ยมติดตามผลการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

13 เมษายน 2020
256   0

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายออกตรวจเยี่ยมติดตามผลการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และความสงบเรียบร้อยในห้วงประกาศ curfew

เมื่อเวลา 23.50 น. ของวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย และผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย พันเอก พศิน แสงคำ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในฝ่ายทหารจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ร่วมกันออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคัดกรอง และด่านตรวจเฝ้าระวังในช่วงประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหะสถาน หรือ curfew ตั้งแต่เวลา 22.00 น.ถึง เวลา 04.00 น.

โดยที่ด่านตรวจสี่แยกแม่กรณ์ ขาเข้าเมืองเชียงราย ด่านตรวจท่าสาย ตำบลท่าสาย และด่านตรวจสี่แยกเด่นห้า ตำบลเวียง ของอำเภอเมืองเชียงราย มีเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และชุดนรสิงห์ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดและเข้มงวดกวดขันกันอย่างเข้มแข็ง หลังจากการประกาศข้อกำหนด คำสั่งของรัฐบาล และของจังหวัดเชียงราย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือ เคอร์ฟิว ห้ามออกนอกเคหสถาน หากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และจังหวัดเชียงราย ยังได้มีการตั้งด่านตามจุดต่าง ๆ ทั่วทั้งจังหวัดเชียงราย

สำหรับสถานการณ์โดยทั่วไปในค่ำคืนนี้ ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ต่างรับผิดชอบและดูแลป้องกันการแพร่บาดของโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 โดยไม่พบผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิดแต่อย่างใด โดยบรรยากาศถนนทุกเส้นทุกสายต่างไม่มีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือผู้เดินทางแม้แต่อย่างใด แต่มีเพียงเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ผ่านเข้ามายังจังหวัดเชียงราย พร้อมกัยมีเอกสารหลักฐานตามข้อยกเว้น และให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ด่านตรวจเป็นอย่างดีด้วย

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวเน้นย้ำว่า ขอให้ด่านตรวจทุกจุด ทุกพื้นที่ ปฏิบัติด้วยความเคร่งครัด เข้มงวดกวดขัน เอาจริงเอาจัง หากมีผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิด ให้ดำเนินคดีตามกฏหมายทันที ถึงแม้จังหวัดเชียงราย ในวันนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ลดลงจากเดิมตามรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID – 19 จังหวัดเชียงราย ประจำวันที่ 12 เมษายน 2563 ยอดรักษาตัวในโรงพยาบาลมีเพียงรายเดียว รักษาหายและกลับบ้านแล้ว 8 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ไม่มี และไม่มีผู้เสียชีวิตแม้แต่รายเดียว และยังมีประกาศจังหวัดเชียงรายให้มีผลบังคับใช้ห้ามขายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกแห่งในจังหวัดเชียงราย ปิดพื้นที่ หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และห้ามมิให้มีการชุมนุม ทำกิจกรรม หรือมั่วสุมกันในสถานที่ใด ๆ เกินกว่า 5 คน ในลักษณะที่เป็นการรวมตัวเพื่อสังสรรค์ โดยมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท อันจะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคอันตราย ซึ่งชาวเชียงรายให้ความร่วมมือด้วยความตระหนักและรับผิดชอบ ภายใต้สถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในวงกว้างด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย