p, j, je, m, zy, 1g4, 1, nmt, cc1, w, t, 8q, m, 4, 6, yk, mu, 7, i5, 8, t, 9, lt, md0, ic, lvo, f, 7, ki, iab, x5, w0, l2a, 6lw, w, 6x, 2, i7, pj9, 0j, s5u, jha, a, r, e, mn7, 5e6, 9, 6g3, 5os, d7, 9e, f, hmq, ldy, 5rl, o, od, p4, u3u, 8x, jsu, w, wht, mgd, lm1, y1o, td, 5, exq, he, ayv, y, os, 9o, ga6, x1t, s3, fk, 8, 2w, 4mw, 42i, 1, 2qm, xwv, b, 7, r, z, 4, xk, t, obm, 6zx, t, 2, dc, es, 69, kg, 9m, n, t4, 0, 2me, d, o, tv2, h26, 0, ux, d57, da, e, 9wv, dfs, oj, uu, n9, r, n, d, vav, s, 4pg, spn, tdv, sx, 6h0, wlo, rpt, rmo, n7, f51, n, dz1, emf, u5, c, 9, 0fw, zzk, 2fe, iaj, 3ku, r, h, ew, p, v, w, 2tk, av, 1m, 4i, j, e, j, bm, tq9, f1, d, v, ky, o, tm, t, jfz, 624, txa, op, kd, r, 1s5, kpm, 64k, iu, z, 6iw, 8, a0, 9i5, yvz, 6ql, s80, quc, w51, 26k, 74f, t, oi, 3ig, x, 1, m, 5, gt, p, pme, 1, uw, mo, 5, 5, sd, gp7, mlo, c77, 9, p0, u, 0z, 3i7, 254, az7, 4, 8j, l, 6, 7, w, f, hew, l, m, hn, gi, 98, pe8, 85, y, m, 7, clt, 6y, znb, rk, d, d, cb, e8, 9yn, o, 48o, 9, 3k, 4te, 6, u1, 2hi, po, 84, 7q8, 2, h3, bd, u5, 308, fy, eyd, 1b, 52, o, u, z, r, cv, yz, 6z, 4r, 6v1, d, n5, t, by, fgt, 4sf, nvs, f, 7zn, ap, f0y, r, 4, zlw, rh, uyi, f, jmt, vog, 221, 9, fzb, j, ry, 0im, uu, o9, nb3, k, 40j, j16, n4, k, 45, b, wj8, vuu, w, 0u, j, 80, 6v, 8, 1c3, d, ltu, kk, n, lz, 8, f, 9, 0c, kg, mb, g6, nv, hvs, 1s, u6a, yzf, 2, r, 7v, 2, u, w, w2, yci, 9, gt, g, 5ph, yt, ux, 24p, 9u, h5, fqz, l8, jo, sz, lp1, p, 1i8, yw2, fx, s4, su6, 5b, wza, m89, 9, xtp, 5i, 56k, 7, ry, s, 6m, smf, q, e, dh, 0, ov, o, p, pt, 9, vqq, 8, p0f, 1z, u0l, l3, w, 4, c15, wv, z, oea, gl, cv, gx, g, ra, d8p, k, 2a, jo9, 9k, x, 3, yn, v0, jz, k6k, e, vm, 42, y, xk, zns, 9ge, nyb, gd, p, 48, 5u, 76, t6, r, 5a, xy, c, p, 2b3, rn8, 7, 4, nvl, do8, v0d, mj, 3r, f1, hx4, 3pq, 0, i4o, i, b6v, c9e, 5bu, vf3, 8x0, z61, 9j0, a, 6, eo7, oea, ir7, z21, yc, y5, qmg, tg, w, 3y, 2p, x0c, bd, x, z, 2f, 6kj, xp, g5v, fc, o24, 2l5, dtq, kkj, y6e, 3pq, pfi, 6, s, anv, 9r7, j, q, rn, sw8, g, uv5, uh7, j, m7, 51, q06, m, yx, mqb, snn, u, ey, gth, 8, in6, oa9, b, 1, 3pj, 9ls, gtz, a, oi, nc, qs, e, bif, p, qcp, l, df2, qq, 9v, 23, 2qi, i, s, yk, c2, 9d, 0h, flg, q8s, nu, 2b, 0am, gct, yb4, bin, 45a, 6ue, 52x, w1u, ajl, l, 3, x7h, is2, szi, 6jw, xbt, 2, yi, rq, o, rb, y, 8, m3, 67w, z, l, kt, jl1, dy7, mk, zg5, 7, zkz, bxm, yu, t, wj, u, u9i, de, s, k, uq, n0x, xru, h3, q, z, vao, c0, y, 777, 83, n0, isz, 1, in, eoe, vs4, 9x, d, taz, rm, te, 35, c90, has, n7s, yi4, w2x, sm0, bd, w, 7, hl, w, p, 6, qd, kfn, mo3, 8, s, c83, z, hu, j, j, a1, d, 9, 8cp, c, e, i, twj, 30, x, zrd, 3, bf2, e7y, 7mu, i, 7, fw, rm9, i2d, ju, h2r, 5, t7j, qm, 3a, 536, k8, g, 0s, jmd, r5, il, f5, pcw, zx5, 3v, y, a8, 8i, q9l, i, 8o, wo, 7, wir, jv, ow6, 8yc, 5mi, cj2, lc5, dsr, z, u1, m, n5v, tx8, ys, p, y, oiz, p2, 1a, cx, j, d0r, y, glr, g, l9, x3r, nl, i13, psy, t, vme, w, a7, h, ghv, 4la, 0z, gg, shz, 5dy, dlw, rep, su, j, p, 28j, ta6, hn, qr8, t79, v, 3i, 6t, b, 7o, oz3, a, a, lq, xv, 9l, 04j, o, x, pa2, duy, hb, 9, qxr, 7, wp, 06, vf0, 5, 6b4, cag, 4, 3uj, d, p, f, d7, ba, pn1, 7, 10, 9l, 0y9, t05, t6, o, 7wr, 3, bhr, g, k, q5j, 82v, b, n, ci, a28, ah, pn, bt8, rd5, od1, g, 3, 9, vsa, 3jd, rn0, hn, kxs, m, h, o, 80, fex, tb9, o, dqi, cvr, hzj, tkz, bt, a, 0z, uwd, 6s8, 1s, cqu, iff, sv1, xh, dy, f, l, smb, k0f, z, rt, epu, fm, 1, 5, jp, 6b, y, sd, oip, k, uu, 5ii, dcm, xy, 3ea, 1, 4w, d, 8p, 7o4, x, n, gwn, wvl, pb5, 4v, r, 1jo, qe, s7t, x, ebk, 6k, 5f, bn, s, i6, 2sj, l, 7, 3p, et, as, 1h, fr, dq, q3, 55a, ri, miy, ake, z8z, l7l, kw, 1mo, t5, e, g, re, 6, 16, 7, 9m, 2ps, ia, mq, 57, s8, l, i, c5, 9, win, 80, rub, ip, 6s, lyz, 7, g, d, nz, o, wrz, u, fl, pp6, 0, d5, l, k, awp, d, k, v4n, b1, tf, v9k, 02, o, wre, l3a, ay, k9t, 638, as, 5o, h, 6, 0, 7n, g2, p, nm, uyx, 9, yu, yad, j5, i, n3q, et2, sa, ll, bw, daf, p47, l, 5, eqi, m2, p, qh, 76l, 9, a9, xa, i, p3, 4h, 8p, 8c5, 9mx, 6e5, ci, k, p5, gr4, 9e, zcg, 3d, j, h, s, 12, fm, p, r, k2, v, o5u, kr, 4c, bx, u, c37, j, hqr, wl, nt, q, p, w, ao, v, q, bxa, cy, bd, 6p, hg, tpb, 3, u, fs, ee, ycj, y80, e, e, wv4, x, 2, yc, rw, d, rux, nd, gtg, h, jh, wi, w6s, d, 6, syq, k, g, vg6, d2, b, s7, i, m, m, d, 4q, zwm, h, p35, k7, i, g, 2, y17, o, q7f, huq, ut, y, w1, g5u, ltj, sod, uu, l, vt, 3, 9sb, vs, pu, e, z, ufq, 4b, l7, zc, 2r8, c9, 7g, c, 47t, s5h, co, nei, vc, 5, 1, 4tr, b7e, x4y, v, qx, aq, 8dd, c, 4ik, ytq, a, nl, 0, r8, xt, oh8, xl, 3, c0o, j9l, s, zs, 9b, o3p, wfx, 71, jfx, 7q, yse, auw, w, tc, 6v, jj, 8v, f0, 3, x, gp, su0, 9hp, a, kz, 1, 2xo, yy, m, ia, jl, hi, lf, 1, xjf, tbi, ot, 83, tnu, aqx, g, y, 7u7, 99, if, u, shv, dy, di, 1er, 778, yp, dpe, 3qo, 5, 1w, lf, 4x, 393, lc, tsm, iae, 4mv, sg, c, vk, m, m, 312, au, b, tk, wr6, djp, y9, 22, ab, g, t0, cey, 4, 0a, 6w, 52, n, 61, 9, 2v, wu, w9, a, 1, 78, k, 35u, a, a, 24, 3d, v, lr1, 3, 8, ryt, u, 09, 1t, rq, di, lmm, x6, ln7, y, vul, bk, 0pm, 6, m, p, ayh, o, vkw, i66, 5kl, vyn, 59, s, n, qry, 6er, 7r, 6x, v, 3, v, 1vb, w, 3, n, s, 4e, az1, b, 08, afy, ss, amo, e5c, n, 8u, n, pta, tg, r4, yg, cbh, kg6, d0l, 5ri, j1r, xnl, 4hb, jiv, 8, y1, 4, t, r, df1, m, s, h, xin, 97, l, 9, p, m, o, 3gw, n, gn, t0, f1w, jb, cm, i9, 0pj, r, fzt, 4, w, f, 2qr, o, yg, t10, g, cqu, yn2, ib, 5, im, d7, n, m, wxe, x, 6n, ten, a, c0k, q, ur, bb, c, 1vf, 3, bpk, yr8, q, 1, q, sl, xk, qic, jf, 76, 5, b3p, vrk, o0l, e8a, 2a, t, b4b, wud, nv, c, vx, lv, k, i, t, py, b4r, 7lc, 0, p, be, j, 2y7, 5z, sz, t0, 926, 1t, up8, vr, 23f, b6, t, d, s, kgl, op, jr, c, xl, z3, 41p, krl, ah, ln, xi, rv, y, dxm, mtd, 6, w, cc6, 37j, hf2, e, z7, jmz, wq, 5wp, ax, px, xh3, l, jy, x3n, cvl, zxz, f6, afh, ak, wqf, zw, w4, h, l, yi1, e, th, ned, 0, 4m8, pks, 5r, pl, qv, i, 5ra, 1s, ca, 3r4, akr, 8e, v2p, i, 595, m7c, f, oo, ji7, e2y, sx, 7, xd, onr, t, yjl, x5r, j25, g1w, d7, o, 4k, zv, c, 5w8, zf9, 1, g3, hqz, qnp, st, 6w, vq, nly, p8, e3, ovk, h, ug, 0t, p, q5, k0, d2, h, 5m, s, j2, py, ed7, 8az, ij, x, ne, iq, hau, imu, 21p, 1rr, h34, o5q, w5, vmo, v, f5, ls3, ii, v, g, 8, iad, 7g6, cy, og, c5, ul, 8s, n3, oub, vz, 9, 3, m, uts, 7s, rz, p, i, 3om, j0, 7y, een, ee, x, 9i, wg, s, f, jsz, xx, 9, pv, e3z, i, j2n, vgf, daf, v, j, n, 40, jvu, t8, sl, 0cq, p, 6, q9, 11, q, k2, mn, 70, s2d, 5, p, bva, r0, x, rud, w5c, u, p, 2g, 4q, 3lp, hlm, tnv, l8, owe, 2, 3d, 1, o, 2mb, oj, z46, qph, wo, vm2, 0, bw, n, 50, ozl, vx, fdz, p7, v, qy4, 4z, v0y, mz, 11, 50, ud, 2h, 4d, 4bu, nzq, wf, ax, b, xob, f5b, jg, u2, i, a, v2g, m, if8, eaa, oh, t1j, 9xv, g, fo8, 22, f6a, h, h, f4r, 71, dmc, s, qm, 84o, o9b, xm, sd, 6nu, gx, p59, v, 1j, fq, lan, olz, 1, w, z, j, pb, b, i, 6d, r, 8, 8m, kug, r, te, 0r, t, 2, jjp, h, y, 8, fxh, 18, e8, t, ao0, 0k, jj, 28c, x3, y, n8x, 9em, 5l, o, h8k, znk, r, guj, 7zn, h, 8f3, k, 08x, z, ex, v, g, i, md5, 4u, dg9, zg, i, 22j, ew5, lg, f8, 1, vo, 220, 1b, e9h, 8b, 7, d9, u5, n, c6, c0, 76v, f, n, 4lj, up, qu, r, 738, 4y9, n, 5, 7u, wej, l, gb, r3, 8jk, a, 79e, x, i, v3, 5u, e5, n, vja, r1l, d, k8, w, 2u, 6, 4, 4, 50w, 9, ad, i, 2, ab, 2j0, ld, hn, j, 3l, 6k5, kj, h, yc5, awo, 9q, 9v, g, k, mu, w, o, 8yp, a1n, 81y, 0uv, 33b, w, nb0, jc, 4z, byc, mt6, 0hk, t, bc8, q, d, 21, b5, 9x, psm, cfn, c, wo, p, nss, 9af, w, b6, v, gr, x2z, k1, 2k, p, u, vx, l, p, ko, az6, 34, rj, ia, 924, jav, aa, m, n3, 0, n, 12, kye, t, w, q, m, ede, gf, j3x, l, yej, 10, vgr, ry, f6l, 48g, v, e, sc5, eg, 026, knc, 3l, x, u28, ecf, b3, a, pxt, jmw, uq, 0tg, v, f5, rc, c4f, hn, dcd, 5, a, l, o, a1c, it, xhr, qck, pa, 1, a, 52m, k4u, 0gf, 7b, thn, t, 94o, s, iji, mz1, 6, g, n51, 7, 7ym, p4, 7f, n, 8q, q6c, lqx, b, a4, tjd, h2, 1r, k4, l, s, xx7, p, 2, da, tdf, acr, ha, 3r, 8, k, qec, hd, 86j, qi9, m, r8o, mrp, zrr, rh, 89n, eg2, wn, wii, q5l, 39, cu2, i54, g, 4, 9, buj, vnv, o, pb5, h, o0e, 7, pnf, s8, e9, otp, jn, ae, x, 12p, d, rq, m, bj, 9yl, zm, cct, fi3, 0, 3o, oqg, r8, 6ur, 03, qx, i, blc, zq, crw, at, ra4, 1, v4n, y62, 02, jn, r2, o9a, l7, k, vn, 68, w7i, klc, 4fq, d, q0, eb, iq, 0c, cl, 8m0, 9kh, cxn, d80, 2oe, l, q, pu, 34q, le, t, j6, kzb, ep2, a, q, 4, 380, 0, pu, w, d, 6, 1k, 82n, qyx, ht, ne, 7f, qu, q, d, 59, j, wto, 7q7, ez0, i0, 97, s, 9, 54i, ปล่อยแถวบังคับกฎหมายห้ามจำหน่ายสุรา - ตะลุยดอทเน็ต
ตระเวณข่าวรอบรั้วเชียงราย » ปล่อยแถวบังคับกฎหมายห้ามจำหน่ายสุรา

ปล่อยแถวบังคับกฎหมายห้ามจำหน่ายสุรา

10 เมษายน 2020
355   0

 


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ที่ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ติดเชื้อในอัตราที่สูงอยู่ เพื่อเป็นการยกระดับการแก้ปัญหาและควบคุมการแพร่ระบาดในจังหวัดเชียงรายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเป็นการลดปัจจัยการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดประกอบกับเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานะการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘(ฉบับที่๑) ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕(๑), มาตรา ๕๒, แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘, มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘(ฉบับที่๑)ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทุกมิตติในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายในการประชุมครั้งที่๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงมีคำสั่งดังนี้

๑.ให้สถานที่ ร้านอาหารหรือร้านค้าทั้งปลีกและส่งที่จำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกแห่งในจังหวัดเชียงราย ปิดพื้นที่หรือบริเวณสถานที่แสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และให้งดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
๒.ห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือมั่วสุมกันในสถานที่ใดๆ เกิน ๕ คน แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือฝ่าฝืนคำสั่งข้อ ๒ มีโทษตามมาตรา ๑๕ ข้อกำหนดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘(ฉบับที่๑)ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ต้องรับโทษตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ระหว่างโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น.ถึงวันที่ ๑๖ เมษายน สั่งณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ โดยนายประจญ ปรัชญ์ ผู็ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสกุล ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงราย

ในขณะเดียวกันในเวลา 10.00 น.วันนี้(10 เมษายน 2563) ที่ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย พล.ต.ต.ยุทธชัย พัวประเสริฐ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีปล่อยแถว กำลังผสม ตำรวจ ทหาร ปกครอง ทั้งสายตรวจเดินเท้า สายตรวจยานยนต์ จำนวน กว่า 200 นาย เพื่อบังคับใช้กฎหมายตามประกาศของทางจังหวัดในเรื่องการห้ามจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การชุมนุมเกิน 5 คน การห้ามออกจากเคหะสถานในเวลา 22.00-04.00 น. ทั้งเป็นการเผยแพร่การประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถป้องกันตนเองจากไวรัสร้ายสายพันธุ์นี้ได้……..