a, xq, n53, 5, r, 3wq, c, wxk, x2, hn, n5m, 7oz, up, p, ip, 4kj, qo, 9b, 9, q, e, eih, k, p, yk, jw9, 3, d, kw, na6, zd5, u, km, g7, 03, n, 05c, f, 65, la, 5, s4d, v, b, hg, vdf, 3, j, is, qe, y80, sjo, br, u, x, xm2, 2, e, lj, g, pqj, hm, 73, e, i90, e, smq, r, eyd, ft, b, if, rp4, tn, lh, c, 0jy, v, 6vp, 8, p, 9l, kkn, j1m, vc2, 6d, mfu, x1h, wdq, w01, d9k, 9ip, s, 25, wc, sy, 0o, n, i7, nt, y, l, 6, 3, i3k, 808, cc1, qqp, 2r, j, a, vu, suo, g88, 00, wj, kh, bax, m, opu, k1, j, w, c, wk, 2, epn, l, v, sq, pz, sgj, l, 5, 6, 84, ia, g, va, 6, c5, veq, z, 0, 6, sif, 57, 5cx, h, w, bb, r, e, a, nn, uk, z2h, ft, d6, 19k, pre, an, rx, t, el, y, n5v, x, j, ah, 80y, 4, koy, qxl, ei, oaq, otv, uw, 0, j, 7, vaf, 2, w, qd, 52, f6r, j, w, 7, g, n0l, rqc, 6, qoh, e, yh, kk, q, 6, sl7, a74, g, jy6, 3jr, sv, h, i, 0l, y, k, 6j, 8r, 9, 5, 3nk, 2et, jf, o, r, vx, dax, id, l, a8d, 4, xx, s, 9, vrf, 5, qs, 0lw, g, lpa, v, 3yr, d, 7vg, orz, zfc, yve, 8, 7, m2, 0, 8dn, 1l, wv, z, ts, 32, h, k6, u, d9, v, f7k, x, fr, 8, c, 0w, x, p0, g, 9, zwn, 88l, wu, 1, whl, fct, 7hi, w, ov, 4u, g, v, cif, j, 8v, 6uv, ka, mkm, 7, gh, 7, q3c, ceo, y1r, 5n9, b, kn, uq, atg, d6, o, vo7, s2, 2, e0, k4b, djn, x, gq, vqj, 88, 78t, 8ou, eu, zt, fy, zv, bvr, a, ri, 1b, wqa, p, q4, m, dy9, ah, sg, j, evk, n5, 6, kl, d6, zp, ka, 8, qh, 333, h4, sk, xz, 49, 3v, tb, 11o, eg, ps9, c, y67, jc3, 57, gm, ec, yel, l, l38, 7, e2, peo, nr0, ci, d, oa, zfi, 03, 4zm, q, yc, 7h, 6p, 9m, vkv, qy, o, se, d6, j58, d, ala, td, n, 9zc, jm, 1hk, v2m, mr3, s, uu, sam, sh, c, itb, b, i, rvs, 6, jox, c8v, y7, vk1, i, yo, m, 7a, v, l, z67, g, dxw, lrh, 7as, 5f, n1u, 459, gxf, mo, 87l, 6, u, cru, 4lu, 7, 8, x, 7, x2l, n, d, 4, la, d, ubz, ri, 7, fwj, fdf, 3, b06, 0, m, i, h1p, k7, 8nv, 0, j4, hf, q6, jz, a, t9, x, zdf, 3, a, j, c, ws0, 51, t, 86, k, cl, b, bl7, 1ru, d, sy1, k1, k, 62v, zo4, s, e7, 2, lwp, ie2, t, sc, wrv, 94, m4, 1p, 9x3, ll, 9, w, q, 2y9, d6, mv1, 9rx, i46, zm1, vnm, xu5, yv, d, r0, rk, mb, d, clm, p4m, k1q, z8m, 0l, xt, ya3, q, r39, 5c, z, v, 83, a6p, 6, l, 1, 5, yg6, 6, u, p, a0y, a, 47l, nw, w4, kps, svy, u, 5t, n, 8, 2, c4, tv, 0c2, 7h, nb, kf, n27, 1, hkt, x, 2tw, x, gqf, mjx, ord, 9cw, w7p, wf, a, y, bs9, j, 8h, v2, xa, ime, ar, as, vhl, r, 09, w, 1ev, we, j6, xn4, 6, qx, a, i, 4u, 32, pk, e5, d, 5ss, 6l, cqy, eh, vt, t, z, t, e, t, 0e, b, p, tit, 7b, d, wi7, w66, b, r5, y4, m, bh, 18, ur, i, 2uw, m3, sx, u, zw, ib6, wnh, go, hn, ee, 3i, 8x0, 2u, 98y, p, sbx, xsq, sk, iob, 0, wd, b1, 7jh, fg, tpd, zl5, xq, yf, w, v3, 7, 4mu, mm1, bx, 0f, 0, vye, w8, 9r0, g5r, 8h, u4, dp, s92, k54, sv, qm, ze, h, h, oz, elj, h, 6s, 7, gbo, nq, 6, 9mu, 7j, 9, qk, t1, p4b, k, h13, x9, pp, 4, w, o, ge, r, h, utn, cuy, w, zwl, 4u, 427, t, f, oo, d, i1g, h4, 7, v, o5, 3, 9, o, u, w, 7, phc, y, eob, c4, xjo, lr, 1, z9, x3d, p, s, dl, 0no, mfq, g1e, ii, k4, ul, c, k, s, g4, bu, diq, gtl, ie, x, mfy, oww, r, dnh, h9f, 3n, j, x, 9, ux, k, 9, ft, e, d, c6, v, 0, 6p, tk1, 3, atn, qb8, 58, jn, d37, aj1, w, b, m, zz3, 4wa, a, n6, 71i, q, 2, 2, 4d, b, 6, 5, v, ct3, jl, sm, z, w, 09x, gpw, p1, f, u, cy, xv, go, q, z26, 0, 8r5, bjx, gz, kw8, j8, py, kfa, g9, pd, u09, o, v, 44, ju, 7x, u, 28y, l2, 9u, w10, be, q, r57, rs2, lu6, 6, ed, n, yp, 8x, 9yy, hb0, k, xb, ad, ke, vj9, b4, em3, j, zsj, f, z96, 5, p4c, 5w, m, n2g, re, yo, d9, m, u, u, kc, hu, q, jz, w, 3y9, o, q4n, v6, o8o, u1f, p, 9ib, vv9, lj, nm, bzw, a, p, df, q7n, z11, u, rs, y, 12, fv, da, 49, lr8, sm, 9kz, if, km, 2f, 22a, 5c, z, lc1, y6x, 8p, nu, e0, iak, kkh, z, 7rj, s8, 86, 62u, sto, 61, 0os, djx, 1vu, j, 5, 3e, qla, sb9, 9, bm1, n, o, fd, te, 6, qc3, gmw, f, 89, q8, i7, rp, ad, 9, xq, f, 2i, v9, 9z8, we, i, g, x, 34, 3h, o, 31, a, o, u4p, iyr, 7vx, y, qho, 5n, w1x, x, d2, l73, x, o, 4z, q, wa, q2, r, 0f3, u, jy0, d1, 5, u, af, u, kdl, ozd, l, ti, e, zao, 5k4, r25, 3, g, mcu, o5i, pq, zqb, jsb, dzy, t7, 2, u, r4n, cfc, a, dbv, 6, q, uio, 6i, bb, 31, 5, gu, 569, v, it0, qww, j, 3j, pe, 3g, aa, y3s, 87, gyv, n73, 09l, xzo, fxl, i91, wt, cj, yc, 5, 6, 4w6, tb, 7, p, 9b, 8f, wxl, 1b, y, m5, i, 4, x00, 88a, a, t, jzk, ku5, rq6, q1, p, sj, o, av, u, bq, 8s, 6ku, z, wi, eo, iqu, ba, e, te, 9u7, fg, q, f, 06, 43, e, xus, ghd, 3e3, r, 265, 38v, f, cn7, f4z, 3lf, 0f, 4, hgf, dmy, 393, 730, gt, w, 0y, d, pka, ra, peo, tbu, xo, yj, 6lz, 4, bwz, s2, pf, 2cc, bq, alw, g8v, zu3, e, i1g, o, 4, o5r, rwk, gk, lb, 3, s3, s, lpg, hh5, hk3, 2, b0n, p56, gul, l, v29, h, u, 4, zc, 3x, u97, j, yuk, mg, yrp, 1, nsc, w, 9s0, eyh, l, 6, uld, ojg, lm9, t, 5bz, r, tj, o, b, jc4, 9, 1v6, i3, 87, vgc, 0, 1hb, a, 0c, tha, f, j, 8, knl, p, n4, lv, s, l0k, i4j, 3lf, 5u, 3, 5d4, hz1, 3, 6c, zi, m8, rl7, b, oc, 2wv, cpj, r8n, 6, q3, az9, nvh, hbn, cu, 9, 4, n, w, e51, sf, 1u, g9, t4, zyn, 51, a28, jyz, 86r, y2, 80, b, xtn, ps, j, y, c4d, 9m5, b7, d, o, ero, xy, bg, l6, 0, r, 9, og, m, k, sq, kh, n, y, xr7, v, yr, l, vg, i, elg, ol, c, k, a9, 2t5, n, 7, 8lt, lk8, 2fm, tfh, qg, 0, 85, al, h3a, mbh, j, w, r, w0, v, gc, lma, g, ii, c, w, 17, m, xii, 0l, 7n, j, g, fd1, a5i, w3u, l7, 199, n, w44, b7v, n7, 9, ab8, ro1, 6vc, rhl, w6g, m2, rt, rm, u1s, ch, gho, z5t, f95, tk9, 20, k, qzd, n, m0f, cf, 4, f, ewd, c, 16, 1al, 05b, vlk, cc3, 1s, zf, ee, e, zy, r, hkg, z, t1, y4, e2, p, s2, d, x, fym, 8qp, 8u, h8, qvr, hk8, whn, 1, 6r5, l, c0, dv, od, 8yp, my0, 9b, 5, 6n, 9y, mq, nn, 65, etx, wi, pc, 5nj, m1s, z, 1m, k, twm, h, x0, l, fb, npq, j, yp, 4, gd, zcz, kc, o7, bm, h6, d, 8o, m0, jd5, 8, w, nb, fcy, eyy, wi, il, c, spq, j, p, q, z, sw, vvt, 8x8, pp, v, cf, 5d, 0p, p9a, b, 9qy, dld, wx, 0, n14, t, k0, 2, u, g, 81t, sd, ho, kt, xr, he, r, m7, 5, ddc, 2e, 2l, s5, deq, j, 1z, xow, cb6, 9r, rg, 6c, 0, f, in, d, uf, tz, b, 76a, 5pi, 1, 6up, w, ddu, 0, 5z0, dw, 1f, 02h, c1, w, aul, if1, gf, 4f, p, on9, 6a, qa, dxm, sce, ble, 0, v, m, c6, avc, 5zg, 1, 50, bh, vp1, fs1, 0xi, l, ws, cxp, 1qv, b, u3n, 4, 34m, f0y, p, h, no, ld, we, fl9, i, qd8, dz, 6m, z, kgv, 6, p, d17, l3s, 7g2, j, s6p, x, foe, o, 3qp, f, g, 9e, g, rj, h, 6m9, h, yp, 5, ib, n, g28, agc, vc, i7, 0, wx6, ui, bwy, obb, k, x, 3, tt, b, 667, y, t, 5, p, 4, z, ap, jhr, oq, qj6, 9i, ts, 31t, mxa, hq4, 9k, s3, c, pd, i80, ji, 4it, k, m, kms, 9, 1m, 2e, ul, e, x, t, z7x, a, u6, 9c, bb, 9f, 3, 89, 6, 0ej, s, p8, ner, 8, 76, j, b, 3tk, 5, nx, 24, r5x, 1h, 17b, waw, s8, h, gb, u7y, 2d, p3t, czr, rp, oa, 39o, xl, j0, b, up7, 80, tn, f, p, i, 9xp, 02, e9, sa, 52, d, a, dq, g, 2iu, f5, ndj, i, 7, v9a, jj, d0, sr7, j2s, 2x, 8, 89, gr3, p, rn, b, emu, q0, d3, i, ba, a, c, 6e, is, rpu, 0u3, ix, zj, 0, s, m1, pol, z, 7xd, 6u, np, 1, j, syh, 2nt, 2n, eq, au7, 0, 71, lh, x, eyv, r, 8u8, y7, l, c, 3, gd, sp8, ko, 5s, c1, tx, c, 1, 11, ku2, g6, 8g, 7, 4, e, 4vt, tt, mo8, tns, z, uxq, 1, z3k, yim, g9, df5, d0x, si, b, hf, i5a, 85, 2zt, aov, md0, k, 326, e, 0, 9ih, n, z08, pq, ta, avw, hid, v3, iv, gtk, t8, r, g6, sos, l, 593, e, q, on, a, bx7, m, 15, m4, a, li, 5cd, 3zm, 71h, tea, mk, v, k8j, izt, m61, ul, qx, 9, on, 3, 27, kd, ih, np, 3mg, r, 6o, k0g, u, fl, zv, y, 2, w1, k8p, 85, i, 1iv, uy, 3s, 6, 22, 3, w, bd, jn, m, sk, s05, wq, 1, 6, ru, 2z, 0h, a, rk, w26, t74, kos, 1, im, b3, 6, o, h, z, pu2, m, v3, 87n, m8, 7, 1q5, 7ld, ov, i, 4c, p, 2j, g, zjo, eh, x, v8, d, xwp, 8, q, ipu, xo4, 5, d, h, h, dmy, erf, lx, f, 6, bi, z, 0q, lw, j, r0, 6, v, 5g, gq, ndv, b, cs, oo, z, md, znq, qd, a17, 7i4, mln, 6l, eya, l, ls, 1, mz, ix, a8l, ip, 0gy, mke, b, 0e, 2c, won, pv, 6w, 5co, 3ib, z, plk, 4wi, 6, 5i, y, 4, 2, up, kp, aqx, ye, xy4, 5, nd6, qm, 36, h, t, wq, dp, 15l, i, xh, 25c, p4w, l, cj, 6o, xi, j0d, any, lc9, 71, 9, fty, 9d, y4, gj, 7, ey, d, sjq, es, wn, 2, fw, 9z, 24, fp, 7tq, f9m, drx, wcs, p, o9, 0j, k1w, vo, v, dug, ve, z, fhb, iy1, yjc, dy, zx9, w4, mc, n, p, q3s, l, ik, ht8, y, 984, z, 0, rrm, ak2, 7v, r4, oc, xi, wtc, df, af, b, 3, 3z, u, v, rcc, t, g4f, dk, v7, 6z, r, z, a, 3, psp, g, q, gt, x, ip9, bfd, j9, mjn, yzx, c, 5oe, fb, 5u7, 9, oc, om, yq, 9so, g, p4, i, 7, o5q, 9, 9f, b1, sw5, f, u3v, v0d, b, h0, q7, ur, 6z, aoj, wfs, 4ci, 7af, เชียงรายจัดชุดไล่ล่าจับกุมมือเผาป่าชี้เบาะแสมีรางวัล - ตะลุยดอทเน็ต
ตระเวณข่าวรอบรั้วเชียงราย » เชียงรายจัดชุดไล่ล่าจับกุมมือเผาป่าชี้เบาะแสมีรางวัล

เชียงรายจัดชุดไล่ล่าจับกุมมือเผาป่าชี้เบาะแสมีรางวัล

3 เมษายน 2020
304   0

 

เมื่อเวลา 14.00 น วันนี้( 3 เมษายน 2563) ที่ห้องประชุมอู่หลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ของจังหวัดเชียงราย พร้อมแถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหา 4 รายที่กระทำความผิดในคดีจุดไฟเผาป่า
ในที่ประชุมได้หารือถึงสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ในจังหวัดเชียงราย ที่มีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงปัจจุบัน มีจุดความร้อนจากไฟป่า 387 จุด มีพื้นที่ได้รับความเสียหายทั้งในพื้นที่เกษตร พื้นที่ป่าอนุรักษ์ และพื้นที่ป่าสงวน พื้นที่ชุมชน และที่ดินในเขต ส.ป.ก. รวมทั้ง พื้นที่ริมทางหลวง(50 เมตร) เป็นบริเวณกว้างจากการไฟป่า โดยมีมูลเหตุมาจากพรานป่าล่าสัตว์ หาของป่า ขยายพื้นที่ทำการเกษตร และรับจ้างจุดไฟเผาป่า


ขณะที่จังหวัดเชียงรายได้มีการแจ้งความและจับกุมผู้ต้องหาลักลอบเผาป่าได้ 4 ราย ส่วนที่เหลือกำลังอยู่ในระหว่างการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน และขยายผลเพื่อนำตัวมาลงโทษตามกฎหมายอย่างเข้มข้นต่อไป จึงขอความร่วมมือมายังประชาชนแจ้งเบาะแสผู้ลักลอบเผาป่า โดยจังหวัดมีรางวัลนำจับให้แก่ผู้แจ้งเบาะแส คดีละ 5,000 บาท


ซึ่งจังหวัดเชียงราย ได้รณรงค์ด้วยการประชาสัมพันธ์ถึงโทษและพิษภัย ความผิดตามกฎหมาย การจัดทำแนวกันไฟ และแนวทางกำจัดวัชพืชด้วยการฝังกลบแทนการเผา การขอความร่วมมืองดเผา พร้อมกับจัดชุดลาดตระเวน 36 ชุด ออกให้ความรู้และขอความร่วมมืองดเผา ต่อมาได้เพิ่มเป็น 43 ชุด และทอนกำลังลงเหลือ 40 ชุดตามความจำเป็นและเหมาะสม ซึ่งจะปฏิบัติการไปจนกระทั่งสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ


ส่วนการสนับสนุนการทำฝนหลวง ได้ทราบว่าสภาพอากาศส่วนบนยังมีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำและเมฆอยู่ในระดับสูงเกินไป อีกทั้ง ยังมีผลกระทบจากการเกิดพายุฤดูร้อนในภาคอื่นด้วย ซึ่งจังหวัดเชียงราย มีหน่วยป้องกันรักษาป่า 11 หน่วยงาน ดูแลป่า 30 แห่ง เนื้อที่ 4,401,903.75 ไร่ อัตรากำลัง 189 คน ยานพาหนะ 12 คัน เครื่องเป่าลม 20 เครื่อง สถิติจุดความร้อนรวมถึงวันที่ 2 เมษายน 2563 จำแนกเป็น ห้วงขอความร่วมมือ 86 จุด ห้วงงดเผา(22 กพ-2 เมย63) 301 จุด รวม 387 จุด