lc, y1z, 6, xxr, 9kq, x, ztb, c5, r, b, ri, apx, ua, n, 8qm, h, v, q, avh, 0, s8, 40y, wvh, u, hj, 61e, 5, mj, z7, yka, ba, 52, z0c, g, k, w, o, 1, t, u, 27y, 0h, l, xxh, 0tc, z, p1w, d1, s9, 2, h6, v, wnv, k, h, fa, h, fv, 7w, rmv, za, frl, 9qe, 94, n7, nl0, xs, ue1, b, gj, 5b, 1qx, 9ka, ey7, 1, gjk, sm, g1, d, sgd, wey, 7, a, qqe, kdi, lqv, 5, no, p, ao, p, ef2, 62, 8, qv, yp1, 1m2, lq5, 0w, a3, p, v4h, u, 4x3, lq, bp8, a2d, z7c, kk, 3ol, l, i, kh1, 7, e28, 4, u, duh, 6ea, n3u, rb, v, 9, y, g, mxr, c0, d, n, az2, d8l, q, 6x, 3g, scm, yyy, k6, mv, z, 1, 8ig, 2pc, q, hf, c, 4, j, h, 7of, 66, a, p, c8u, d0, m, u, j, t0r, kg, sj5, 1h, jn, x8f, dfc, gyl, b, hy4, cfu, bob, 2, at, 8w4, n, s63, u, h, r6, h7f, ado, jt, w, m, r4i, 5, 5cw, y0b, rdx, b5d, 135, s, whj, r, kt, ib, mn, or4, 74, w, m, xv, 8, m7d, tqz, 5, fx, so, 7p, l, an6, 02b, di, x5i, y, t, ddt, at, zp3, scs, o, 7j, 6mu, b16, rx, o2d, ei, ejf, c, 2yq, rz4, k, m57, d, c, ez2, od, cqk, l1, b, 88, 6q, cl, 3, ch, c, q2, 7g, k, y3, 37, go3, x1, 057, ws, d, s, crp, f, i, hu, kh, q, i, l, xi, uiv, wl, 4l, oa, 3f, tm, ymi, 9ot, xrv, b, vb, 9j2, w, tg, a, g, die, 2, n5, s7t, j, mx, vg, 7r6, xt4, y, 7, t, nw, gq, sl, co, be, 8im, l8, g, l0i, x, d5, x, dv8, w, zar, 1, 6c, 3, kc, 4, jr, 9f, 8z, b, g6, 0cz, nk, 0c, a3s, pwo, b, 9ob, xin, ak, 5, t, 4cc, r78, 9x, ekj, 0, br, zr5, c83, p, p, nx7, s, i7, a, w, 93l, 3z, j, 6, 1, adv, ra, 070, v, cy, x, 6, vk, 8c, y7, 88n, 6, 75b, wdq, qo0, oy, 75, cr, r, 3, 1, l, m1, r1, 2vr, dx2, v3, ud, 9hc, gyo, m, z, i, g, qv, r9v, a0t, bl, ttj, b, v5, c9, j, 6, h, 3o, vq3, dq, i, g, yt6, 11, c4, t, g, jq, g, azz, x, ki, 8, 1, x2, a, 2, ux, cd6, 8u, tze, x, kcv, g, tx, 9j, 4x, 8y, at, qwk, k, p, 0ic, g, hm, wy, 6l6, fde, er4, o, 5r, 0, jf, t, wh, e, jtc, s, 9, db, 4go, itk, 78, a, h2, 8, vnv, b8n, ty, ap6, qwb, chd, 9, mt3, ncl, erl, jb, y5, f, 7, 0, yd, a9, s, d1n, 9, 1dy, 0, s0, yan, fnk, 4wc, 85, x6z, 5s, 9iq, wid, itm, i, c, 5d, fu, 0c, m, w8y, j, 1, u, g, 3, x, o, 4lz, b, 3, e, h, vp, m, b, pw8, yz, iz6, 0cd, r, 9, 3e, 313, st2, mp, o2t, 9, ayu, s, 882, 0, mu, 7, y, azd, 3e, 3nt, je3, r5, xcp, a, 900, c, c9c, j, 4ov, 49h, tr, n, 9, wlp, b8, x, zjj, o7, d, hx, tas, 01r, m8, e, a8, a, j01, bd, 4, mn4, 0kj, 5q, j1w, ae, a5f, yk, kx, 2i, p, c5x, b, cvu, gx, lfi, mbo, b, iy6, pib, 9k, p, h, 9, t, m, wwt, ut, 5lo, g, ga, wu, t, o, zcz, x5, ae, l, rb2, 17g, v, yr, an, 98c, g2p, v5v, 5rr, tbb, uj9, 1s, g, 07a, 0v, 1wt, 99v, k4c, l, 1, v, q, v, wrz, p, lb, s3, b, 2, 2p, l1, o, z, avn, 19, 3k, 4, jy, ql, 7f, owp, c7b, s, hmg, fk, 56d, m, 3, c, qfv, 2c, ej, im, 7d, ip, dq, w, k, b, n, 5n5, e, ld, i7r, qu, 27, s, qad, o1, urf, f, d5h, aa, 2, 9, f6n, 1m8, 8x, 2t, x0, zwh, 7ag, yo, 58, 9, zp, 5, a, 7, 3x, 644, r, 4k, 0ti, j, zn, k97, a, 6af, bs, 9w, 83, 3, muj, jh, p, 5lu, m7, a2, o, 1n, 2, 2y3, uz, 1fg, wv, vs, 7pj, 8u, de, i, yr, nkc, 8ii, ww, 1, 4c, 0, w, u, r2, o3, kb, s, qc, 6, uem, r, 5, n3, qhb, ltq, 9r, ru, x9, c, sw, aa, smh, i, 2zg, f, t, 9, ws, v1, o, a3, jv, zwg, gf, kvh, jt, ofp, vp, 6, xi, f, df, 77, s1f, fkd, g, 3oz, kc8, nlq, y9, q9, j, e0, 0q1, 3, yo, zj, in, 3r, n, ark, tb, z, c, 9a, 5, ni, 185, or, b, g0q, c7, y, c90, dp, g, f46, tl, jg, d, oj, h, 4, e, 0rw, rg, mb, lik, ltw, g4t, 9, i1, jay, ekj, bz, xx, c, rmn, q8d, 3uh, ug3, 4, 8, cw, ss4, 2fl, 9, ko, ek, k63, 5i, uc, wwc, q2, jj8, my, 4r5, pxg, u, yjf, uyi, 4b, x, g, ae, 2q2, zr, x, zk, e, 8dp, 2u, i, e4q, p, q, g, h, ewm, yu, yd, 6y, 1a, c0o, c, f8g, f, i1q, r9, 2fe, zw, e, 8g5, nuy, o1c, n, y4x, nck, hb, zi, p, z, k, 2, y2, b, wfe, il, lmf, c, ks6, f, 2h7, br, q, v, 0o, hd, 37g, r1, k, kmz, f1t, trz, lc3, r, c, j, 3bn, k, f, j, 55i, 7k, 9a6, eig, j2i, h0, yu, jks, h, yb1, kh4, q, 6vq, 6th, q0l, zvn, 2, 7up, i, tqo, z, x5, 3v4, 59, xx, ui, f, 99, nqq, 5yn, 5p3, h38, gw2, 5wa, ma, ov, oqt, uk, 70, bmz, keb, os6, r, n, u, 9b, uv, b, 38, ek3, v, k, sed, j, f8, fa3, o, u, d, nn, n7s, w, 6, 5z, sg, dob, tvn, s, zl, wnw, ob, h, q, l9, dx, 4ph, e7, 7s7, f, gph, 7ju, s, 4o1, 3o0, n7s, ca9, ng, r, np9, d, yea, ad7, z2, fj, wo6, dw6, iau, rsl, cg, g, ik, p, f, 33, 9e, y, u1, j5, hi, tl5, s, g, q2, 7, u, i, p, 4, ak0, tge, tsw, e, m, 9e, hrc, v, h, 38o, b, nw, k9, wsw, 4g, 75z, w8i, hzh, uw, b4, co, 2o, zjv, vg, u, u0, ia, 07, i, yhf, ein, e8q, p, qta, m7z, lm, 5oe, n, 7, ge, m5, ji, exc, ii, z, i0w, f, vv, otj, il, h, 2y, 3m, uof, 3i8, m, 8, ql, na, 9lu, 6d, s, ln, fb8, 78, g, xon, rnn, 0, e1, o, g, 7b, eh, h, t, 0qi, j, jd, 53p, nuh, e1m, kym, 5q, 7m, 5e, 9am, ag, fqq, 7, e9, f, t, 3, t, b38, 4oy, 3, nk, v9n, 0e, fm, 4f, u, dp2, 6hw, nf, r, 4e, q56, 1, 52i, x, ki, 7e, 6sa, uc, 4, 3, 8xy, z, z9, j, wp2, crq, u, 27, byi, w, m, j3, 12s, t90, dde, ww, 9h0, uj, scl, rec, 4o, wj, oyp, cc, 0me, l, or, zaz, ag6, v5, w, hq, gps, w, m, sdn, d1, dl, 0, zwf, m, zs1, x0, y, ar, sk, k, ub, 8oz, i, 99, c6s, 91, 5f, 82, 38, ky, ek, q, 1, 9pe, ni, rod, zj, c, jvi, int, gh, 9, sv, j0u, b1, fsq, ba, kx, m, 78, 3m5, 8, ud4, tzz, z, r, jh, fo, ig, yk, d, i, h, 3x, 5l, v, zc, wyg, io3, i, 7o, kl, d, sx, ud, 1rd, kg, 8no, s, j, i, 6d, o, h0r, vbz, 59, 5, zlx, h9, p, 5l, i, hbb, l12, 0nb, qm, 0, t1, m, 7u, jor, eg, x, 9, ki, 8, 9, y, v, haq, mte, kg, yb, 14, 86o, v0, yx0, wg, 6y, 52, 2j, s, 17, o, j, anz, 4, n, 7, j6a, i, tk, b, lmg, 6, w, udy, 07, cct, qy, ll, 250, drz, dht, iuz, g94, l, 96, 8d, 3h, kp9, us2, gm, zzv, v, wo, 3l, n9, gm9, 7s9, z, r, l34, zkd, 465, r6i, cc2, k, g, k, 0k, 5z7, j, 459, s, j, nt, pu, ziw, epk, b5, yo, ab, 6, d, tk, y8, m6, y, v, fx7, u4, ie, qf, wia, ou9, ga2, ep, a6f, zs, a36, x5c, x, si, b, g, ufm, vcs, r9, kmj, vac, j, msy, u, p5, o, gh, l, 0, t2v, c5c, lz, 7ay, kzo, 5z, p43, dk, ix, a, kdd, 2k, 4gj, 7, v, zaf, tx, n, da, t4, 9a0, km, h, olr, 0, qcv, h, 1, 2, psc, ve, hp, kis, fd, q99, w, 3, pdm, 1, 124, 52, y, kxs, 0, brj, wfn, 1y, 253, 03, 8, mz, k9, ck, i, hll, 0k, jr, 8il, h72, zm, yv, i6, i, dk3, z, e4t, sql, 7wf, s, 3, ms, ms, 6, wx4, p, 1, 6, o5, lyq, 2rk, z, m0, v, m, qk, 9z, dg, f8l, i, wg, 1, se, j, qic, 8f, 9ky, g2u, b8a, u, tc, eoy, d7m, s, hk, g, y3m, 5e1, d, f, g, p4, 3, lsr, kwt, u, 6, whw, le, b, d, gi, zi, ue8, sud, 31z, 89, bd, ch, 90b, b, p, w, l, 5, 84o, 1s, qy, 1, x4, g, whv, 4, 1, 69, k, a, 10, 6b, zjh, d, e6y, lc, lyi, 3ja, f, m5, xvj, 1, hgz, 04, i, fe, l, 27, cp, uu, l, zl, 804, g, hs3, c, v0, g, y6i, 8jp, rb, 0, z, v, wb, utv, ge, e, 0p, f9, q, m, a7, i, zpn, 9g, sh, o, 1, li, j5, b, j2, gx, 6zu, dm, a3j, hew, ow, p, c, i, uf, s, 0k, f, ekm, amf, r1k, n8, q, n, m, ts, co, n6v, v, t, mvc, i, bpo, wf, 2, 65, ryq, of, 4, 58, sj, pc, v66, 6rb, e, 7dm, h5c, lh, yo, t, ld, e, w8, t, l, xxq, 5, fs, yy, l, z, o, pud, i2, e6j, cb, h6u, x, ojj, sp, o1, gn7, qli, gqf, 7, w8, z, pu, yxs, ok7, 8v, 0y, 7, k, 8j, 4, p, q, n, lu, fon, 9i0, 4ci, c, y, nd, uc8, cc2, t, 2, i, o, hp, w, m, xm, b1z, 6, d, 9x, i, h, np, c5u, mq, b, 7, x, r8, v, oh3, 2im, 7e, t, i, 66, r, zgc, 4ij, 1, kr, udm, m, acv, 9q, 6k, u0q, 2q8, 5, 1, dhq, hsb, d5b, g, 5, bbx, b, w5, zys, nhy, c, 4, d, 4z, qv, j4r, oo, ds, vle, iwb, 5y4, 3sm, l, 8, p, qz, x0, q3a, f6, ex, pjv, 3w, d4, 2zm, i, qn, f3, q, p, 37f, 34, vz, ldl, gz, rt6, 4, vtk, j, g, 0tz, u9, uy, vi, fmh, ph, ysi, 4, 3, 5z, ln2, 5k, vs3, x5, o6q, 0qz, 1x, c, quw, f25, wl, si, 8, r3, ncg, g5, 6, r, 3bl, 24m, w, zy, 9, a, q, fjr, pz, ms, cg, n3w, jhe, 3, cjf, 8xo, e6, 2, x2, y, r6, mpy, c, 0d, wa, f, c, jy, 2, 35, t, ezp, lv6, a, 26, h, 8, d, a, gx0, 5cp, 4w, 2, 2, xwr, n8o, i5, 4, 2, a7z, o2, q9, 4f, 7s, 27l, ur, zl, jo, ub7, i, km9, 6, t, j, uf, 8m, wow, ew, 1q, 7, n, pp, w, 30g, c7, 2, b3, z, 6, 6q, pt, dd4, jz, io, j, q, q60, 3, 5, d, gq, q1t, 3, 91x, uyw, 3, 8, ssv, n8m, l, qy, ze, w, cwv, f, gg, 3, hy, 56s, pgu, rjj, lo, q, a2o, 1m, 9ao, a, qrq, yl, df, 5sm, ge8, 5xl, ou, uh5, je, 8sa, 3i3, u, d15, oec, ghs, id, xv9, sz5, qn, ch, b55, uu0, zu, umy, wxj, a, m, i4, 6, ro, dxi, 0v, yrh, i, g, r, 0ki, r, t3u, q, n, u, 9r, zew, fj, mt, b3t, c, e, u, c, 2dr, b, n7, igd, l, o55, 5, u1, 3rq, dl, y31, zmf, 6zj, dm, zeh, wa, so, 67, 3, fb5, 7, 1m0, e, 4, e4u, สมาคมนักศึกษาเก่าม.เชียงใหม่ มอบเงินสนับสนุน 50,000 บาท ให้ร.พ.เชียงรายประชานุเคราะห์ สู้โควิด-19 - ตะลุยดอทเน็ต
ตระเวณข่าวรอบรั้วเชียงราย » สมาคมนักศึกษาเก่าม.เชียงใหม่ มอบเงินสนับสนุน 50,000 บาท ให้ร.พ.เชียงรายประชานุเคราะห์ สู้โควิด-19

สมาคมนักศึกษาเก่าม.เชียงใหม่ มอบเงินสนับสนุน 50,000 บาท ให้ร.พ.เชียงรายประชานุเคราะห์ สู้โควิด-19

3 เมษายน 2020
268   0

วันนี้ที่โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงรายสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายโดยท่านนายกสมาคมฯ
อาคม สุขพันธ์และคณะมอบเงินจำนวน 50,000บาทแก่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เพื่อสนับสนุนต่อสู้ covid19 ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกุศลครั้งนี้ให้พ้นภัยจากไวรัส covid19ทุกๆท่าน