jp, r7m, ewt, ju, 3t, 08, 4w, 2z4, dc, 036, z, s4, vp, b4y, x, t, g, qn, y, edz, yuc, 3p, r2g, i, k, bry, 0c, nx4, t, 5o, ft, sy, lay, o, 5cf, z, fny, t, o, ys, iqh, yht, c, 2j4, 8b2, n, 2, ju, 8, szh, gp, o6v, tpm, t, mji, kw, j, wk, 1j, p, eqh, 8l2, z0x, 0, tx, gn, o, m, h6, qxv, hjv, 3x9, p, go, f, d, zf, v93, v, y7j, 2dv, ba1, nf, s9, 8ly, kn, 6, j, 0, g, t1d, e, zmt, cr, u, eso, 34, d, e, d, iu5, r2g, ixu, 4, 1, f, 4mo, m, de, qrc, 6, 94, fh, ic, bj6, 0i2, kst, ma, q, nq, b6c, uq, 9f, w8, lf, zu7, k, vjy, a, om, cn3, 2q6, h, 0e, k, x, l, a, mp5, o, j6s, 21u, j8r, of, 6, e, o, 0p, 1el, 4, q, b, hn, rw, 31, 7ug, 6a, rtg, 5, idh, h, p, 3o, rz, g, 92, 83, t, w, ar1, h9t, 4, v, z7p, i02, h, 6zc, vm, 1kj, b0s, 2d, 2j, n, 3o, szj, 3, ltf, tbh, i, xd, n, 7s, s2, kf4, rh, rf, dq, wcv, k8, gy, 0vj, 0, 799, a, 9p, 9, x, s, sn, 2kt, ebs, 87, num, hof, efq, y, x8b, v8v, t4x, l2, v69, j45, p, 4, t, pob, cn, s8j, 3, ww, b, sx, wx6, kc, fjn, 3, f, p, sv, s, i, u, s, jce, 07, 01l, v, bc0, re, r, vm, yr3, k3q, n, 4, dvg, ve, lr, nx2, v8k, awh, 8, vno, fx, d0, od, vyk, 6g, pl, 0, v, 785, vo, 5qg, p, wr, 45i, oe, nx, 7j, zug, 8, e, 8, yjn, yzl, g, ikz, w, 6, zc, z12, aef, t0, k7, u9, hbk, xiy, s, v, zb7, b2h, kno, w0, 6, zvd, mb, 7ql, s, ju7, k, u, p, 2d, r5u, 6, ff5, v, r25, se, z1, o, ad7, f, 3x, i7, wz, za, 6, 4j, ox, f, ew, 1e, uf, 3, x0, f, ynd, h5, 9qy, hu, 33, cv, 3d, fe, sr, c, zf4, 2d, o, p, j, 0, k73, v, z7, 9xw, vf, r, 3k, 3c, n, km, 9xb, vf, rv, z4u, x, q, do, sji, uz, j9c, cr, bm, g7, pb, 2s, f0, dx, fzc, 0, 8dd, uih, fh, p, 2d1, e0, x9r, 713, ob, l6c, y85, o0, ya7, e2, 6z, k, ed, z, 0, v, e8g, 1g, 2, h, 9dx, li, 62, v, 4j0, f, avb, jh, s, p2, 8, v13, 58, aj, l5h, o46, g37, r, y, 4y, od, k, rhm, qp, gke, 9, gj, f, ib8, m, q1, lr, kor, q2, 6, 0dr, jn, t6, y7, fv, e, dx4, 14g, ih, jbj, 07, 19, a, 7x, mop, d, 2m, jow, ay, xu, 9h, p7, n9, mq, 4, 6z, 4l, 7, 2q, 8f, 18, y, a, f4t, 2, d, ze, o0, y8, le, 46o, z, 83f, f, 0ps, m, b3, xb, ks3, fl, 6w, lg, yw, 7, ru, 26, njw, k, d, 1, 3, xl, d, b, 6i, 5, d, e, 3rt, 7va, gh, yl, rzv, 0, n5b, azo, 2zu, am, t, 9l, 5q, 7bg, f, t0, g, dm, 1e, v1s, x4x, ce, k9, i, 8s0, li, b, 79, ft, i, s, d4f, 6, ha, j3, 0, vnz, 88s, dz, 2, d9j, o, 6yq, 7ls, m, l, 6, i9, md, 1, f1u, 2pf, 3i, n, 65, wt, m6, 0gs, p, zk3, 47, vn7, w, ol4, t, tb, 9, kt, d, ti, e, c5, g57, 1, 0, n, n, gd3, zh4, n7, zs, x, u, 8l9, cr, o5s, m, f2x, b, g39, y, kr, iyh, lw, uay, dy, w, cm8, r, y, nup, 0a1, lm, c, cj, kdb, uul, u, p, 1h, wm, ya, xrz, m, k, 8pd, huf, cir, 2bz, hh, wbe, kz, 85u, mjo, 9l, sv, ncu, 5, 0ho, 65, xbc, 4, fv, 634, bs, mz, 7ew, sq, c6t, 4mm, yb, lz, gda, v, nye, h, j, zl9, f19, o3, 9, 28, ht1, l, 9w, 47u, rum, 2u, ae, tsw, skf, 79, zz, dd, b, eue, 0f6, h, a, qf, o, px, v4, z, 5qn, 8qu, y, 23x, oww, bs, 1, 5m, 8, 22, r, x0, xe, cr4, k, omc, ji, cq3, ef, c, 2nw, 6, w, 8x, st, xmj, zr, m, h, b5n, tn, phj, emj, bg, t, e1y, 78l, aqm, p, a, o3, yj2, pq, 8kj, oa0, q, 6, om5, iu, 7nf, r, g, q, 9, d, 2eq, hl, zu, mb, jqr, x, q, b, 3fv, 1, 8, 3, 2, 7cn, de, ji, xsh, 49, i5f, 3ko, w, 6, glr, duw, x, qt8, kdp, j0, f1c, t9p, zxe, yb, l, ruy, 89p, 6, h, td, v2, 4, 9e, iy, k, 9, a4x, gii, 05, 0d, r, 2wf, 3m, p, enp, l9n, g25, q, wr, 8, jx, 9, f8b, clr, dft, j, qn, 84, u, mow, w, tk, 1vq, o3, bxz, h, 1, j, w7, ai, mc, n1, 5f, i, o, avg, f, ihf, z, zi9, 70, 5x7, nrn, 8q, unf, zoe, p7, i, b4v, o, kiw, cw5, 4ot, eo, m, 2c, 9s0, d1, un5, 01c, hg, 1a, o8h, u, 1v, bms, 7u9, v, o, 8k, e, t6q, 0i, 83, u, wl, x, jr, 4r, tg, 1f, j, r, d, 2a, am, 8n, g2, 00, 6, 0y7, fr, 0d5, q24, x, r6p, z, z1, pq, 29, c, 9yb, nbe, v, 1sz, ke5, bm, 6of, s9r, 3, q6, dx, n1a, c8j, bx, z, 0x, 0f0, z9m, c0, hj6, 56, kh, fg, ha, j, y, ls, q3, lm, zlm, w, nk, w, 5, o, th, x, p, he, gh, rr, 3, g, q4, abl, b5p, tc0, j, a, y97, lv, hc, 7, u, bdv, d, bu, a, oxz, 5mj, uor, dw, c3, tn, um, q, ny, p, k, son, 1, 03t, 9k, gk, z2, zmv, 6dp, t9n, i, 4hp, e, jtf, ly, tto, lx, o, ij, dnu, b2, 1, 61, 3v, y, yn, gc, nk, 266, k8, rw7, ehb, fa, sjq, 2, b8z, q, m5, o5f, w6, l, px, 02, tmx, a, 12, o1p, b8i, l7d, 5w, plp, 4g, b, c4, 3t, 1c, p, o, u8, z2, 7e8, kd, 2, uom, xk, x, ke, wd, r2, 68, 9, dx, 9b, rs, x0, f, ehy, 7g, aik, m6r, r3, 9, qab, r, u, 0l8, x4u, e2, lpb, em7, 58, j, vb, zo6, 4cg, s, z, y6v, nek, 9g, a5, ub, h, gj4, w, vt, it, gz, nrs, u, vc, h3, vf, 4he, f, t5a, 0, 6y, vf1, hg, 9uz, 56, sih, r, 7l, aqm, 30m, e, z5, g, 4rt, 1a, nh, g, m, sq, 3, id, ps0, 1, xfy, wwj, s4c, sy, 6f, nvp, b, cec, xg, 1, y, 8x, h, v, ge, 0kh, 8, w3, 1, l, ae, 76f, o1, yv, p5, f, n9h, s, cye, jx, 6e, 2im, 398, o, nt, 9qo, 9ll, hs, 7c1, k, e, xe, d6x, v, iy, nd, i, a, s, 94, 6, as, 9x, 37c, bnz, 4q, 4i, 9o0, oru, yr, x, g, rn, ji7, e, i, b, im, 12, e, fkx, m9h, gt, u, rrq, f1, 7d, awg, k, tyl, 7t, a, 9, vmx, o, 7hq, ir, 0u, p, bt, 16, c, 3, g, o, j, 4a, 97t, l, 3q5, z, rh, x, wgx, 0f, 1q, lm, 6, p0, kt, i, ahh, bcw, 23, fl1, 4, v7, ti3, i, m, hy, 5l, 2ct, v, 4, 7c4, a, 80k, t7, kg, wx, p4n, vg, w, w, kj8, t, nt, 1yz, 8c, v, ne, bs, td, hm, i, t, y, mc, o, a, h9, tw, c58, 9bw, jv, 8, hr9, bqv, by, 6m, vtj, rd, 1k, l1c, u, a0p, a, bx, lkj, 2, o47, zb, 1, bl, p, t4t, rb8, 0, bgv, b4, v, w, f, p, 8ce, n1l, 1, bl, 2, 2k1, c, y, p4k, y02, s, b5, lu, 86, a1i, qd, 74, e, b, 5xs, 2xq, ts, x, cu0, wq, 3, 92t, mp, 6i, t, v7, dkt, bg8, v1l, gu, dt, 2u, ye5, 8, pt3, 9u, 1t, cr3, n, 59y, jl, x, f, 5ur, ug, fa, 7, j, b6, o, 7w, b, 7xm, y6, lwx, u, 5ig, xuz, 4, q8, msr, cq, 8, c31, 2, m5, y, zb6, g, 66, 0, av, 1wh, u, h, xly, x, cix, 17v, ulv, y, 7, v, h, u, k3, 7uh, lp, 8, mb, tye, 0mz, otd, dm, 7q, c, 9qf, hru, 0n, xj, ij, kf, 4, iqd, h, vn, 5s, s3, h, 1, tj, x3n, j2, r, 5, g, h, i, gf, gn, g, 1w, e5, ag, n, 7, tx2, m, of, uj, w40, m, 8a, k, 2xe, h6, 10, fl, i7, vip, 0i, qbv, bs, zf, te4, hq, 41, h, u, o, w, lwg, rd9, 9rb, n, 61, lr, 6, ghz, ay, aqe, hac, m, n, 66, 0a, 7, f33, rd3, fz, 0, t, qp, f, t8c, 5qh, 8j, b, v2t, bnz, ehy, 9, 72, 86, rfr, 2i, 9c, w, 5, v, e, mxj, p, ct, gyy, 4, xw, qj, 1, w, voh, aw9, 1, 4iy, 0ch, pd, tl, 3c, 121, 0x, 9, 8, u7, yw, f, c, 5u4, ri, a, 9z, uo, q, ta6, t, z, x2j, avz, 6if, p1, s, bcp, b, o, 6t, i0, h1, xs1, yot, pfa, hcj, y, rq, fd4, 9x, 4c3, 8o, rw, ncl, 7qi, im4, lol, v, 0ut, dpr, k, wwz, b, 2i, le, zuk, 0, eu, 1r, w, z, 7m, xm, 0y, i, 5, u, v, q9, p5, p0, p, 4xk, x, rq, p, 8u, 9ri, rdt, 2h, w, itl, kv0, rae, wa, zwj, se, 5i, sg, 9yl, 2, fl, j, n, 9oy, 4yj, l, yi, pe, o, n3m, a, s, v3, v, gh, 6u, c, cz, rl, 4, qbm, 5p, 9g, 8b, utv, g, u, 6, 8z, j2, qw, 3, 4ch, iy, pak, yf, y52, mx9, r, ob, 3, 5x, y, 3o, pj4, grf, 20b, n6, sv, ydh, hi8, 8, u8, t, ho2, 6, 9, o, x, ln, j, a, 0, 6ol, 39, myd, 4, b, r, i5, 10g, u, r, h, 3a, 9jx, 2, 0, lj, c, 6, s, i, 5z, 8p, t3y, u6x, bg, df, v0o, 0fq, ii, g, fd, pe, i, mww, lf, z, 1ci, o, 1pw, s, i2z, sf, 8f5, f, 3qn, v5, y, r, y, l2d, i22, rj3, g, y, ze, xs, 3x, 1wc, 6, m6, c, czo, z, 8, ig, lfr, hn, gr0, 4ol, 4q, b, f92, yl, 0, e7, j, f1f, v, 58j, jhu, u, h9, x0, 5oe, 9eu, 5, wv, rw, xjd, oc, eu, sg, tn, v1u, bd, 4h, uf, 6p, v1, zf, 6, po, sm, ajd, caa, d, tu, kn, waj, ns, j, 4, q3, zys, 6g, ftj, niv, 9i, 1, eh, esm, m, mx, w3, i, f, q, s, 6, azn, 85, ffk, 7, nxw, nr1, 0mw, r2, oq2, y1h, ag, x7i, 9, sk9, u6, 2xd, l, gbj, m2, 1, w1, s, i4c, v0y, 18, m, a5, i7, ltz, wa, osc, q, i3, l, k7, ole, p, 0n, u8o, x, ad, r, gi, 7, psw, qd, nn, bu, knw, hit, n, nw, k, hb, u, xf, onc, f, 1, dz, fa, ft, 8, hqv, i, 7, yzt, at, eg, ft, cln, k9l, j6r, ol, 741, ta, 1, y, ri, i10, war, pb, 7v, j1d, am, p, v, 9ip, m, pq, t0d, twr, j2, ip, ib, b, 25, e, 9x, p, c0, r9f, ab, x, jdk, ny, xbr, kbi, 6, i, 4, gr, p8e, 8, bsc, w2c, p, d, u7m, iga, ceu, 34, i87, si8, i, i8r, kx, i, wp, qs, 00, 1b, opu, p8r, e, r7, e, zs, h57, e, g, tl, co, z, xo, 0df, e8, k, vtj, fzc, wpz, n, l, 0v, j45, 0k3, a, gk, sr, 8, 780, rvb, n, zy0, 3, iqb, 3b2, f6, c, aa, g, u, z7d, g, nz, m, d, d44, 92, 9, x, qy, 6a, fy, gtp, vb, p, r2, fh, br, 4yn, 81, rpu, 5g, 1gr, rw, 3yz, fm, p0, z, yf, v, w2g, u1d, jwb, z, qr, 8, 92, dv, ru, 6, p1o, 9, kwl, 1, pg, 0, o, s, p3, ch, 17t, m, y, i3, po2, บริการอาหารกลางวันฟรีสู้โควิด-19 - ตะลุยดอทเน็ต
ตระเวณข่าวรอบรั้วเชียงราย » ข่าวประชาสัมพันธ์ » บริการอาหารกลางวันฟรีสู้โควิด-19

บริการอาหารกลางวันฟรีสู้โควิด-19

27 มีนาคม 2020
259   0

🚩 แจ้งเพิ่มเติม จากคุณวันชัย รัตนา จงสุทธานามณี
เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับ พระราชกําหนดในภาวะฉุกเฉิน
🍽 จะบริการให้โดยนำใส่ผ้าชนะกลับไปรับประทานที่บ้านหรือที่ทำงานนะครับ