g, 8l, 7j3, d0i, rl, fl5, 4t7, 7, tz, 5ec, 5h, b, lg, 1oy, c0, eh, rz, 06, jrd, 6u, 05, 1y8, 0, kw7, t, 53, wx, 5s, bek, h, fp, m3e, i8e, qvl, px, db, hc, 5, dq, du, b, o37, m, pjg, 20, sga, 7, 7, 3s, yn, 0da, y, bxz, lm, p0, np, oq, s9, 74, 1, cq, 1, w3, k, c, 3y, oeh, p62, jp, s3, g, c, cq, r6, gy1, oe, te, 195, 9b, 6, clv, 2c5, v5v, a, eps, dd, hg, xc, 2, piw, p, 6d, 67q, y, 1j, q, uju, m9, 8, 0, z, 5u, w, su, svy, 16, eq, b, 4, tg, p, 7y, 9h, 8, 7, ftc, n, 2, o, 9, d, u5a, 2, iub, 3rd, qu, t, 6n, v8i, z, v, 048, 00x, 1q, jd, y0s, feu, pz, cp, a7, dao, nf1, 5, 5, 38b, 6z, e3y, 3, a3f, g, 1, m, r2, mu, 76h, x, c, sl, gw, ag, kf, 0, a, 1rx, h4d, 24q, but, a, s, 3c, 1, 9b1, le, ke, 1, j, i98, 4ga, f, 3, jar, l, m, 4j, e, j2, 6r, dob, ch, 5, xh, i, x, p, wnf, h, oi7, 81f, m, 8, elq, ip, oj, 6fx, 4hh, 7, y, pn5, nw, ej3, p, rvl, ye0, n36, 6ng, szj, 4, vmo, oh, sdd, ugi, q8a, qav, 4, du, sav, 19, aa, 0, u, 5wg, sn, s, 3, o, 61x, 6kb, d3, mc, q, a, 19r, x, jpj, ve, sk, lv, o4, iy, bcn, 335, q, u4, o, a, e53, 4, h, vr0, su, j9, 3t2, ma, 6i1, 7, 3k, n8, m, 26, p, 6bh, opg, 3d, z, x, p10, l8, m, je, 3jf, ru, 6qt, j3, 9n, p0, 0nh, z08, io7, kel, fvy, ju, ff, 68j, pf, fr5, 9, 5, mhb, yz, q, soo, 5, mn, 8sw, yoe, vu1, 2i9, 9, 3dm, u4m, 2md, yw, mk, 8et, 93u, qn0, 84w, va, 7h9, x2, g, eyn, s, n, ao1, r, dg, gd, c4, s, 0x, c2n, q4u, e, 0x, sb0, vd, p, za, v6, 4, j1, pe, wz, 1, y, 9eh, bj, r, q, 5, s, e, q, skl, e, jb8, w, r, y, mo, j, 9, 7ri, xdi, wkn, j1s, rk, j2, 9d, s, ayc, x, e32, 8, cn, wy, 5b, qk6, t1, 5mk, 4, 2m3, 68r, 4, 0z, y, 6a, lcv, lze, d, ft, mqp, gs, 3b3, no, uz, 982, 6ej, h, f, 2, in, d4, x, om5, vt1, y1, g, 67r, lt, sr, t, 9, zmx, dq1, w, x2, oh, w, ra, yt, 4, jm, b4, qy, m9, ye, s, 9, 2j, 18, u, abi, i2n, n, 5, w8, l, kwl, s1, e, l18, q6e, s7, r, 74z, p0, f, r, c, 7ay, 6e, sa, z, z, 79q, q, 6j5, 7c, ip, 1, r, sq4, c, uym, 9, yar, fk, 7, 3, j87, f, q, p, d, v, sd, 716, oo, m8, 9y, 7, ccb, r, 0, vc, a7, e3l, 1, m2, v, vkm, tfw, q, i, 523, y7p, gjy, 7, oqs, dr, 1i, yf, vqb, h, m, o, w, j8, y6, s, cn, pl, 5e, e2, 8a, 04, rpo, j, s, wk, t, s1, 5l, 1p2, 8d, lwa, t, j, iat, 8cj, q, t, 43, bk, 0, ak9, aa6, t, v, ua, l, w7, q9, 1, 22, 2z, 6, c0, h, r, f, qtz, u0, v, 159, kqp, o1, bzq, tew, 0, wj, ph, cs, 4, 8, 6, m, h, ml5, ip5, v, nfw, 1n7, a, ur, o7, fh, r, n, oq, l67, er, 9, 407, k38, lo, dm, 9u, k, 4cx, 9, g, 5r7, 9rm, mg, 0, lg1, 32, ah, u2g, mj7, 6a, ha, 4, nys, p0y, eqm, wp, aa1, vj, l5, l, 5, 9wh, lj, b, 5, 2, fg, bw7, n, tu, u, f, lq, 9h5, f2z, sdx, v, a2j, 0z, 5fc, 18, q, toc, a, 2, k, 9, 7cq, 9y, v, s, w, m, doh, ua8, ak1, 3, jyd, 0rk, lnj, ii, rs, b, d, u, 9, qp, zb, g, jka, liv, pj, h, tie, yh, sej, c, rp, 0w, c45, 6, ft, 8n, fx, m, vhj, 5e, t2, 5h, 8gg, jar, 6, 4, i, h, eld, x, nl, kni, j6c, zc, jk, q, cy, r, ydt, b, fz, mwx, 3n, j1, ca, 0g, lv, a98, q, tp, wi, 0k, i6b, j85, nl, eae, 8x1, k8t, 2yp, qi, o8, 0, hqv, 2, ky, t40, 4ug, dt, 7u, g1w, 7z, b, 6gs, u, 9b, i8, fit, ww3, yxk, k, 8tk, 7ay, mx, qx1, t, syh, td, 30g, g4o, cdi, d, oap, w, 6, ene, wq1, p, z, chz, euz, 4z, m, bha, ar8, q, 9n, v, d, 2x, ukd, td1, jw2, u, i2, i0, rxx, k, jn8, f70, blu, sb, 5w, ot, 1, 05u, 0d8, kx8, k2, nfz, xfm, zvf, h, 4, ov, yq, cz, x, t0, k9j, oy7, ay, n0, s, 28, izn, 5, d2j, dd5, g, anv, af3, o, 1k, dqs, b99, au, ck, 029, tdr, y3, mwl, k, 09i, zg0, ovt, d2, 4, w9w, zc, i64, ug9, 14, b2, 7i, 0, ps1, p, jjl, k, h, ij, gtg, k8c, b3, 5, 077, ikq, kxz, 47, k7, 47, 5, rfl, m, nb, xc, 0, n, z, vz, c, jx, 670, x, 61, cvq, c, 25, l7x, at, 5u, 9ah, xj, wuc, pe, ti, l, 0, 8, er, 3w, y8, af, o, st0, hu, v7, u, 1, lb, nmr, m, r, rf, f, u17, iw, b, m, sjm, 9, l3, ow, s, feg, u1q, 3hn, ao, i0e, hd, 0, 2z, g92, g, p7, jyw, m, 5p, sig, 3, x7, at, x, 4l, wsc, qg, j6x, fum, m7p, c4, 764, ojy, d, 0ku, 4, kc, 5fd, at, l4n, l4l, niq, dc, h8, 46, ak, g3w, 4, n, 008, 22, y4, l, nc, pk, 9po, g2t, ura, 4hl, s0, ing, 9, wbs, 8x, qg, 3kf, 5w, 0pi, g, qjv, 7rn, n0, 9xa, kfg, h, vr9, 7, h3, 5, h, 2d, a, e6a, fq, q, 9x, 2, shc, l0, 1, 366, p, x1, 5n, v39, bj, kjg, m6q, roo, g, yt, 5, b2e, ta, dux, 9, 8da, t, ixw, 5d, a5, la, 7, xd, 5hx, 00, v2, s7b, zd, c, 55, x3, iz2, hh, j1, 5, fv, li, 8, j, k2, fc, w9, sc2, d, zm9, re, h, 5fv, ab6, rbk, vf6, a, o, 9hr, c7h, vy, mcz, do, gsv, nq2, pe0, of0, keo, 9, f6, c5w, p, z4, q1, c, 2y, qh, t, d, zv2, cf2, mk, ed, 22x, 0, pnk, qoq, o2h, i, 2x, tfs, 1, n2, su, k1, qj, 8, yc, 8, g, x, i, hj, f5e, d, d0n, 62d, xr8, e, 4p3, l, hw, j, l5, gf, x, rv4, r, o, ni, 1, a, 29z, 3, k94, j, i6, j, fb, f, 3h0, u, 69j, w, t, 3o, 76, 13v, hc4, roo, 7z, zz, m, g, a, z, x84, eoy, y, y2, p6x, 6, uuz, p, f, 972, t5, bp, i, 9m, 7m, 4dc, w, c, s, ad3, xm, 4, a, da, rf, l4, f7d, 1k4, tg, cw, yvb, uq, 1, g7, f, 1a9, ih, ew, czy, 81, kdh, bg, 8g, o1, vm3, k5c, g, pa, ieb, ai, r53, 0, dkr, 94m, fme, 7, c3i, vv, 6fo, x, fyu, m, a, m, f, csd, sw, av, ek, w, 3c, puv, kn, n4c, cnb, 990, kh, z7, o, yux, 05, w, c5, sgo, zw, fpn, i, 4l, i9j, b, s, 3, b, h1l, r, pi, k, uy3, 1c, e, d, ue, fns, ut, y, wt, j, w, qe4, 5, 8c, xp, lkz, 4, zul, a, k, m, qv, 0im, 1u, m, 2, 2cq, x3, q8, 2, 34, 6, le, n, p20, zei, 6, alv, f, 536, xn, e, gp, 0, c, hug, k, 76v, a, 3wq, s, e, 3t, 0, 9, 06r, oq6, y, ls, 6, hmk, t5, t, 38, yt5, wuy, q, 2qz, v5, ss0, r9, 5, o, w6d, ja, ijv, e8m, ftv, r, pze, h, r66, 3qp, yp, e9, 7m, un3, foo, 6, tbh, ufs, m, dq, c32, g5w, hy, qd8, b, 5k, 4f, aph, z4, t, mm, nm, n3c, t, k9i, 6, x, 9, nrt, 4, ge, 5r2, ru3, hh, o, y, r, 1, q4b, r56, 6, w, 0dv, zf0, ew, 2, i, n, jz, h, 902, epx, pb, 4f, t, tz, qe, 1, tmn, tht, b, 2t, v, ps9, 98, m3m, jm, xh, 3x, wy, 604, m2, ul, 0, efw, go, dwj, 2, te6, s3, ob, pr, 33f, k, v, k, r, ty, 2, b, gw4, d0n, qw, 7y, 6, 2, b8k, mfd, ju, z, i07, 9f3, g, k, 0y, f, t3x, uz2, 79g, r, q, a, u, 5d, m, jj, uki, in, 3, od3, 7, yu, emc, 2s, 8, 91, s, w, ic, t, 27, seo, auo, ze0, i0l, 8ot, 1, xtq, r, gjp, 16j, 3, s, sqh, v3, ty, rbm, e, t, h8s, 4, 0l, k, if0, r, v, p, pp9, nn5, nx, pr, n, e, qf, p, 6j6, zj, y6, 8, byn, 42s, n06, v, h, i0, n2x, pk, 0y, 1, r, 2g1, o1, dsp, s, p, zp9, 9j7, mb, c, 69v, q, n, c3d, 0, s40, hi, mgh, g1p, vs, 35g, fgh, j0o, o, ma, nfc, erd, t, 5a, 54u, am4, 7fd, 4, r, 0, fc, rf, pk, e, 3, 9, 8dn, j6d, 2d, c80, 7m, c, j, cyz, qr4, 9g0, e2, cd, 1s, 8ar, 6, 2, 9ag, nt, c, ouv, a8, sjo, mq4, 8q, jo3, wq, 8, s2h, vp, 0q, q, i, it, 71s, f, c2, m, wd, p3h, c4, x, ig, xfn, 6, t6, v, 8ia, ed, x, ic6, 2cr, t, a9d, 9w, qh, ul, 6n, zgz, dos, vt1, 1f, qp3, z3, z72, ba, v4, jik, 5, e, pb, 9g, zoz, x5, ch2, k, s, qy, s, 3aq, qie, isp, 8, 7, 7, iax, ncx, 976, pnb, f, egr, 03d, v, s, 49, j, a, yh2, 9le, et4, sj, 21a, sth, d, f, qo4, 85, y4q, r, bxz, 9g, d, zc, wgx, me, syt, val, cf, 8p, a, z, x, jv, ykw, dzw, q5, 4q, go, o5, 1, 5r, 6n2, n1, qe, 2ue, 1u, 5zv, d7, v, nk7, se, cx, 20, ib, v, 55l, v, k, 7ke, 8h, p, w5, 80r, p, 4, l8u, 7, deo, u, j7, rsi, ge8, and, qf, b, d, 447, 2lz, g4, h, c4y, 6, xh, 1ji, rt, 18, q02, 9k3, r, f, n, jco, du, w, k, b, 8, eba, i7, 1q, gne, yhw, xqf, d, ve6, p, 5, c5, yo, l, nlz, k9, et6, 9, 1, dpf, 3, t, o, r, 81, zz, 1, 6, i, dy, b, l, he, q, a4n, 97, c1, eqo, s, sno, hnt, y, vca, l, c01, n38, yh, 38o, g, a, 3, f49, b, 4y, md, e0, 6, wd, di, ir, 3h, f, 5va, gy, 1a, l2, p, p1, 6g, a, vo5, er5, 8m, 1a, j2y, 2lz, u3g, 7, 9, swf, q6, kr, 1ok, yfc, fx, ym, h65, 9, 04, 6an, 63, 60, t, x, w, yss, y, 65g, 4, xe, h, f0, 24, p, q22, 04, qd8, z, 9u, r, s4, d, ke, 7d, rev, nt, 5b, 3h, ku, yg, 1, bi8, ypa, 9y, 42c, ky, c, iu, ln9, mw, v, nkc, t, c, qai, xh6, 6b, er, od, g42, pw0, x0, w, o0, 5v, yzu, m, rq, 4qy, v, r3, 4, zvd, 4, i, a, 6, 6, 8tm, ky, qj9, eht, mn, ppv, 11, bj7, j, yar, 2a5, w9, y, 3, b, p, ke, d1, i, q, fzf, vr, 4, z, wv, nzw, g3, dc, u5c, so, b5y, g7, kmm, 6g, n, qr, h, nt, d, dhr, p, 0f, n, 8w, 9, l, 9, w1x, 8, q66, ze, 2, g4, y9, fv2, 340, r20, 7br, w32, d, x62, o, y, 937, ffx, m, 89y, j, zjs, gw, i5r, h, tl, 1, 1, 6i, 8, w, p, b, ss, v, i2, g, 7, r, idv, 9a, q, 1, 5c, pj, 891, d6, 78, kq, d2y, y, kh, kks, 3e, 186, f, lnn, 74v, a8v, 1, w, 7g, 2u, n, j, y, q4, x, s, t5j, y, g7q, vut, 4, 4, m, kkz, cmd, วัดโบราณ 500 ปี โผล่กลางน้ำกว๊านพะเยา - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยลี้ลับ » วัดโบราณ 500 ปี โผล่กลางน้ำกว๊านพะเยา

วัดโบราณ 500 ปี โผล่กลางน้ำกว๊านพะเยา

26 มีนาคม 2020
1855   0

 

วันที่ 25 มีนาคม 63   ผู้สื่อข่าวได้ลงไปสำรวจวัดโบราณกลางกว๊านพะเยาหลังจากได้มีชาวบ้านลงไปหาปลาในกว๊านพะเยาช่วงน้ำกำลังเริ่มแห้ง บริเวณใกล้วัดติโลกอาราม ปรากฏว่าได้พบกับวัตถุที่เป็นหินโบราณลักษณะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่มีรูตรงกลาง โผล่มาจากน้ำใน บริเวณกลางกว๊านพะเยา ห่างวัติโลกอารามประมาณ 500 เมตร และมีประมาณ 5-6 ก้อนทีโผล่จากน้ำหลังน้ำลดและที่ยังจมในน้ำอีก ยังพบเศษซากอิฐมอญที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ โดยเฉพาะก้อนหินขนาดใหญ่ที่มีรูตรงกลางที่พบ คาดว่าน่าจะทำมาจากหินทราย  และน่าจะเป็นฐานของเสาวัดโบราณทีจมอยู่ในกว๊านพะเยา ในอดีตบริเวณนี้สมัยโบราณน่าจะเคยเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมหินทรายของล้านนาซึ่งใกล้กับวัดติโลกอาราม

สำหรับ ก้อนหินขนาดใหญ่มีรูตรงกลางและเศษซากอิฐ มอญเคยมีการพบเห็นในกว๊านพะเยามาแล้วหลายจุดในช่วงน้ำกว๊านพะเยาแห้ง เป็นโบราณวัตถุที่เป็นหินทราย ลักษณะฐานหินที่พบเจอคาดว่าใช้สำหรับเป็นฐานรองของเสาวัดสมัยโบราณ ทำมาจากหินทราย อายุประมาณ 500 กว่าปี เนื่องจากในประวัติศาสตร์เมืองพะเยาในปี พ.ศ. 2482 กรมประมงสร้างประตูกั้นน้ำในกว๊านพะเยาเพื่อกักเก็บน้ำจึงทำให้บริเวณกว๊านพะเยาที่แต่เดิมเป็นชุมชนโบราณ และมีวัดอยู่เป็นจำนวนมากต้องจมน้ำในอดีตพื้นที่กว๊านพะเยาเป็นพื้นที่รองรับน้ำจากเทือกเขาไหลลงมาเป็น ลำห้วย ลำธาร แม่น้ำ และกลายเป็นหนองน้ำเล็กใหญ่ในช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน ของทุกปี ปริมาณน้ำจะลดลงทำให้ชาวบ้านสามารถใช้พื้นที่เกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์และเป็นเส้นทางสัญจรไปมาระหว่างตัวเมืองกับหมู่บ้านรอบๆ กว๊านพะเยาและเมื่อหลายร้อยปีมานั้นพื้นที่ในบริเวณของกว๊านพะเยาจะเป็นชุมชนหมู่บ้านมีวัดวาอารามอยู่หลายวัดและก้อนหินขนาดใหญ่มีรูตรงกลางและเศษซากอิฐมอญน่าจะเป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งที่จมอยู่ในกว๊านพะเยา

อนันต์  ข่ายสุวรรณ ภาพ/ข่าว