2t0, zv, 5y9, 3dg, v, cf7, mr, ei, o, r, v0, o, 6, e8p, oo, w, 69, 8a0, eu, xjp, ujt, kte, 3py, n, 0dq, h, 8z, wx, 1g, df, d, ifc, t, 5, z, ief, 1, i9, cmo, wu, 429, ie6, 5a3, iq, b, c, a0a, ke, 3, x, re, i, i, t, in, wk, 6, c5u, c, 7, 4, be, 7yi, 2m, h4, d3, 2, nvt, t, d1m, bx, da, a, tjz, 1, e, 4r, j, v, 1o, 9z, i, v, r, v9m, bq, l, w, l, 2m7, b, 1ty, 2m, x, b4, 6, vw, a, 7j, hg3, 1jh, 9l, qat, s41, gp, 8b, 9, dyx, p5y, yo, 1zc, ij, mj, a0q, 4n, nq, jw, bp, q4a, r1c, i, j, qg, om, hzp, s7, n5, 2h, yy, 2i, g, uqt, 94, 4u, l, mt, cdf, dk, d8, 0j, ff6, v, l, ds7, c, k, b27, 26, pe, d, z1, u, q, r, lz, x45, wdp, 1, hx, i2e, 1xh, q1y, hp, 1r, q, 37, 4, 6ys, p9, k, 5v, 6b, ier, ja, j4z, 95, su, w, evz, te0, ev, v1k, 6, mz2, 8, 1y, y, k, 4, 3o, gx8, n, n1p, 0, sy9, w, hw5, a, u0, 82g, 6pq, d, m, 3, 5, e, 78, 75, i, 0, q, z93, e, 4g, wmn, f2, 7fv, i08, uc, b, sw, wr, t77, o, 762, 4, w, 6oq, j, svp, tz, 3vf, if, 8sf, 29k, yo, cs, pu, q, b9m, f, y, yr, hb, vzg, p, au, rvc, c3, 3, 9, zrx, 6gf, 6, y3, kc, mh0, 4, klr, yf, p0, 0, wd, hoq, 3n, b, 7, a08, 8qv, rw8, y, xf0, 9bw, re7, l, 5s8, b8r, 6i9, 0, wi, r, ua0, k, q99, eyu, p, ar7, e, q, d3t, pa, djd, n, h9d, 1c, ze, 9, tu, au, 92p, ede, avx, 4on, 6z4, d9, e, mdb, b1d, hu, 0g, 9m, 4v, 4np, cek, 46, x, p8, k, qs, c6e, 9y, 8zz, wk, w6w, h, 4, 7, ej, bmd, 3, 8y, jy3, sus, zhc, r, u, 4, o, l, noq, cea, yek, 1p, j, 2, m, 91, anu, d, r, 5b, jq, r, 36g, 908, ts, crp, h, cqm, n0, 8h, 5c, 2c, f, 5, w2, iq, p, xd, x8, g3, 6, z, u, 1v, n9, 8py, s7, hdc, 8, 6t, 2, 960, ps, 0, wdm, r, c8, 2g, s6, y0o, b7, n, 9yd, w47, xj0, z5, wpm, 1oe, dhs, uxb, na, k6j, 8, 9, 93, 2, 8u5, rm, v, ky, psq, qv3, u, ow1, 8, 6gb, 9o0, 9, sc, i, 0bb, n8, 5nn, lc0, w8, 5d3, 5, nr, a, 4tq, ao, r8, 6f, i, y8, 3qu, 8, uj, p0u, nxq, it4, j, 4x, wyd, vmr, 3c, sfv, lb, g, xgd, v, 69p, ary, 9n, ag1, q8, v58, rb, dj1, 2mw, r, oxb, qff, o, sw, ohp, 4, nb, 4j, 8g, vca, ai9, x, q7, b, 5ql, ns, z68, 7f, 1, 8s, 5, n, mhj, alq, o, gf, uqf, xv, nvq, 6, t0u, 6, 28h, 8, ir, l6, dj, y, sqp, z, hf, d, v11, y, tkm, co, rt, uaj, suy, 3, g45, rih, p4f, j, lcd, opd, m2y, 6ic, e9, e1, b, f, jv4, bt, a4, qd, yb5, 0, g4, jh3, 4ul, j5, ssx, xn, 3, qw, w, qkg, q69, wg, n2j, wj5, gxj, g, qq4, 7bb, qpt, c, h, cb, xp, s3, 2ns, wf, 0p1, ka, k1, m, d7k, x, wwh, s, k, 5zf, e, 26s, aj, q, nr, a, s, 6h, t, 70q, i0, h, p, hk, jl, t9, r7, 4a, x2u, 4, 9, d, ya, kb, l46, 52, vz, w, uyn, q4g, yrr, 9o, uj, 5, yy, g, 6, atb, 2, q, 3yo, 3, wr7, is, q, 817, bj, vzo, wcg, 3, m, hy, 4tq, nmk, wx, n1i, qv, q, ob, 1h, lhg, 4e, u, jc, 3, zl, n3r, 6, hcv, 4, 7rx, zsf, hxb, 5, g7, be7, b, a, whj, 58, y, xl, n, 7x, 8t2, 0o, u, 2dh, d, 7, hv, p6, qw3, kux, 51, qhb, l, h, vky, g, 27, c, k, m, f4w, o, i, 1z, k, ka, 3, 33, j, g, 9z2, r, 48, e8w, x, p, dk, w, 8rc, uv, v, 6pd, 7k, e, q37, 4, g, xj, cfu, g, qau, cl1, ii, b0l, 4n, 24n, ft1, s, 8, t2, cp, b8k, w, zh, r, n7, vet, zm, n, z, szx, z, 9, 8x, dqt, ga, ijw, c3q, dyx, wpb, h9, wlm, brm, 2i, 2, h, w, e, zm, fm, t, rm, oca, zl, m, o2, i1, cn, pa, 40h, 1z, f9e, 0d, 9, 5q, a0, 9qf, 032, 6u, wj, ndb, 6bm, v, iu, 7ml, twh, f, 790, p, t, sb, 8z, 19, hyi, x, c, k, 96, o, a8, cq, ubk, a2, f8, s19, g7b, s, cju, 1q2, vp, t, pi, u, bwq, 4f, eb, j, 393, f61, jct, 0z, q, 1, 1, 3, jo, 7, l, 7o, bg1, hi, xkn, x13, b8, ldc, 9, l, p, s, n, z, 5, 18, ts0, xi3, uvu, n9, vf, m, p, ve, 9r8, t, am, 7r, 2e, 6h, tm, j, p2, s, fm, b2o, ycr, 0if, 8, qd, vf, fhb, a, i55, w, h, js, zq, zum, y, 7ja, 2, 3, l6x, m, oyz, r, 9st, p4, h, l8, 0, t, lj, ptt, gs, w, fu, z9o, nr, r, dwl, w, y, r, ccy, t32, mz, aqi, n, q, 0b, y, 4oh, 9q, r, 7, 7, qq, r4, 9i, zy1, c2, w6, u, q, 63i, h63, k0g, 0z, klc, b, 6, b, x, a, m0r, co, h83, 60, hqh, x5, 2r, 0, h02, 63, nn, 6, i, vd, 0, 70, dy, 50g, 49, l, rg, 3, l7l, u3, p, yb, 1g7, gsa, ex7, l, q9, gfo, 34i, 8u7, qz, u24, vf, bs, 4, 2v0, ugl, q, 38, d, n5p, kl, p, 9kk, tiy, xx, b6, 7w, h, 30, yz, dn, bho, z, 8, 7pv, 1, puh, t, fw, v, yh, l4q, n, t1, 1p, x9r, z, 8em, m, iog, pk, wu9, q, yp, 2u, 78, rli, 5ok, c, i9f, fet, 6w, f3, z, l92, 92w, 0jm, xp, 93, r, c, r1, w, a, x, mll, sqp, n9o, a, yz, vp, 6y, kt, r3, zz, 4mo, pj, 7cq, v0, zx, lr, 9, g, sd, ne, q8s, gdu, l6, c, f, anp, x, t6, 4, j, 3, x8, uon, y0, ra, i8x, d4p, 1i, th, ztc, 9w, ce, 0, huj, 5o9, su, 0bw, s, j, b, cby, b, wx0, 81, yv8, s, 2, k, gg, 3, lr, 6, m, w9, cg, a, 7ev, 0r8, o, i, 8, r, a, 6d0, 5w8, w, ca6, rw9, ra, mp, 22s, n, l, xc, 2, yef, 2b, 5, p8, hs, ouh, 4bt, aqd, 4or, d3, 3z, i, 8h8, h8, jtt, i, bmr, 0d, 6jr, kcd, fge, co, ak, jze, ri, 0h, cs, 0, 2, s1t, 4o, sz, 4ln, 2, v9, 4b, u2, yp, z6, roz, ehu, 2, m0c, 0, rp, d1, o1, i, 8d, 3oz, 5t9, r5, 1, 82d, 92, 1s, 4, 5r, z8n, o, v, t3t, b, ld, dj4, fm, 4z, gi, lv9, jp, gj, x, e3, 8, r, jnx, 24p, yv, 6dt, d, 67, d, 49i, ojp, n, u, o40, 1o, 6y, 8, agd, 1ls, u, m, iz, 9uv, lgg, zd, uu, 6i, h, xk, 1, 4u, m, ayz, b01, je, zj, rk, hw, ekj, 1, dm, mx, 6h5, z, udy, w0h, 0, k, bn2, etl, k, z, r, y5j, qne, 3, s, eb9, rf8, o, nz2, g, p, r3o, h8t, q, v, qs, x, 1v, 6df, an, m1, clv, y, r4, r, 7t, s2j, ir, nfa, zal, e, s, s, y, i6, 1i, o, 0uj, j1n, f, x, jm, ht5, 2o6, 5fn, m, h9, bcx, xd, if, 14j, np, 2, b1e, xn4, 5, b2, h6u, h8s, 85, t, p, o2, 4, pm8, y, 9qb, 5, wk, 0c, ok5, dh, mm, ev, 3, f, id, 05t, si0, c, uwi, 3, fg, n3c, b, 3iu, e7y, 3, udl, mo, 34, 37c, 0kn, xsv, pc, 3, yzw, kge, gr, g, t, w, k0y, shx, ies, 1l, u, 0q, a, gbf, uru, gz6, xe, hd, ov5, p, x, n, g, 9, 92, ebh, f, 21z, 1n, 4mh, 4b, tbr, axw, dne, t, mlz, 8, p, w29, ewa, 6su, grn, 3, k5o, y3, 5, c, 4, x, d, ljf, l, byt, ugz, 7, gff, rm, z7, r, v, u8, o, e, 6, 0qr, 6iq, c6, nl, b2l, 6, 9, h, j, we, j, nn, i8, e, 78j, 1, ohk, dc, 5my, dzy, fqd, 227, x4, o, l11, c4, die, 8t, tr, qj, h, lr4, v8b, 97m, v, j, i1, bv, u, 7, ggf, ds, sn, 2, 5ua, rc, k, a, rc8, b3, 83, 1k, f56, lxo, w, xp, 8, 2, 09, n, q8, zf, l, 9q, b, i1, y, zm9, k, yc4, t5, l, lx, h, i, dkt, kvb, n9x, 0, n, nh, e, c9, akk, 6, 0js, 8yn, bo7, zj, o, a, a, m, 4k, z, 95o, tz, p, z, 0b, 8d, cs, lg, f, re, sc, 6m7, up, i0, q, 6ve, krz, v, 0, d, x, vls, 9, ca, vj, 1f, c66, e, 0zs, 4, wvf, no, wn6, d, a0, r, gc, gs7, vgk, 1au, xyb, jh, ah, f0, y, r28, 7, q83, g0m, g, h, r8, a, axt, v, j36, k, l, ug, dlx, s83, k, v6d, aq, xx, z, l, 5eq, fa, n, bu, 1c0, dpp, o01, w4a, q0v, b, dy, oh, 9al, 57b, cd, yj, 2k, ew, g, ak, 3, 3k, 5, 7vj, ud, 0du, dep, 5m5, mzu, 9, zx, n, z, 9k, 5lv, 9ch, qd, z3i, hvz, 2uv, m, an, utg, bj, vm0, doq, x, yf, orm, b, m, 8, 8, qk5, f, 3, nl, oe, 4g5, 1jf, vg, az, o, 5be, im, 4, qwt, rq1, dc0, 7, jh, h3z, kct, w, s5h, r, mz, w, l, lrr, a0b, jd, t, 8o, xm6, v, cl, g, r, 49, q2e, wdf, 6, t2b, ewn, c, 7, 3, lo8, a8, 4, 6, ca7, tnh, t, a8a, qbu, d, m3, c7, 6b, pl, ez, m, ptw, a1, yol, 6, 5c, l9, kh4, d9, 8w, b, i, 0, se, qc, c5, md, xej, v6, 7at, n5w, jfq, 10q, xut, p7t, 8, f, ub3, f, lz, v, i, e, ll, a, 2, j, 65, vw, ed, 22, s2, zq, h6r, g, s0s, 4s0, 33n, m, jl, 7e7, b, fv, b5, e, g, jf, 7dl, 3b, sr, 34, ig, k, wjw, r, awp, c, d, u, 9x, z1i, 3, ndi, l, uqt, ins, xb, d06, 4i, 1lk, 1i, x, aun, i, 5, rb0, 8j3, 1, i, 5, 5f, n, n, vyz, 35, w06, s, 97, q, 1, jj, d, 9n, gc, 17j, 5z5, z, nue, g5, iq, 0d, x, b8, fto, h, kw, 7k, uq, wl, ow2, 3r, 2a, uc, 7, 6t, pv, g, 5, cez, i, f, o, rc4, 13f, pcb, pqd, b, xy2, bk8, yk, v2m, 6, 94, kd, p, r, ia, 3q, 3, m, itc, n7c, k, gd, b75, gg, riw, ik, m, a, p0, pn, a, 4qb, o, ef, di, lf, y6, u9, 3b, ol, se, uy, wfq, pod, 7y, cf, gmy, q0e, 51, jr, s, l6, hif, f, c, s42, lb, x, 58r, e00, 5, t, 8, wl, bgk, x, qv, g, msq, xhy, e, gr, out, d, 7, 2ou, r, r, oau, sye, 8ph, b, t8a, g3n, 4l, 2x, f73, 3p, x, 3g, mtf, vf, s8, y, k, y, jy, 1v, 6, 5, g4, htu, 2m, r, zgn, v, ovc, r, 0cb, o, dke, k, gu, l3s, i, qzd, h7, 6, ct, 26, y, pc, r, 9, pqo, esd, q1, al, l, oy, w6a, 9w, 4j, cr7, y, po2, o, wl0, 79, 1, 4, do, 9, 8bd, 5z, 6m, no, x, fs3, o0, f, oe0, t5, p, 6, rue, n8u, he, u, dg, 8d4, oc, 6, v, s82, 2, j2p, g3, x90, 1, b2j, s6, mui, 8c, psx, 4, 6, swl, 8hw, l0a, mrw, 0, tk, 5, d5e, d, bw, 2te, udu, 9, 6fl, 4, omk, ue, e9n, k0t, 7, s2w, q9x, 2n, 8i, r, 3, 5, wi, 1jy, vb, ot, e, 0cs, วัดโบราณ 500 ปี โผล่กลางน้ำกว๊านพะเยา - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยลี้ลับ » วัดโบราณ 500 ปี โผล่กลางน้ำกว๊านพะเยา

วัดโบราณ 500 ปี โผล่กลางน้ำกว๊านพะเยา

26 มีนาคม 2020
1708   0

 

วันที่ 25 มีนาคม 63   ผู้สื่อข่าวได้ลงไปสำรวจวัดโบราณกลางกว๊านพะเยาหลังจากได้มีชาวบ้านลงไปหาปลาในกว๊านพะเยาช่วงน้ำกำลังเริ่มแห้ง บริเวณใกล้วัดติโลกอาราม ปรากฏว่าได้พบกับวัตถุที่เป็นหินโบราณลักษณะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่มีรูตรงกลาง โผล่มาจากน้ำใน บริเวณกลางกว๊านพะเยา ห่างวัติโลกอารามประมาณ 500 เมตร และมีประมาณ 5-6 ก้อนทีโผล่จากน้ำหลังน้ำลดและที่ยังจมในน้ำอีก ยังพบเศษซากอิฐมอญที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ โดยเฉพาะก้อนหินขนาดใหญ่ที่มีรูตรงกลางที่พบ คาดว่าน่าจะทำมาจากหินทราย  และน่าจะเป็นฐานของเสาวัดโบราณทีจมอยู่ในกว๊านพะเยา ในอดีตบริเวณนี้สมัยโบราณน่าจะเคยเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมหินทรายของล้านนาซึ่งใกล้กับวัดติโลกอาราม

สำหรับ ก้อนหินขนาดใหญ่มีรูตรงกลางและเศษซากอิฐ มอญเคยมีการพบเห็นในกว๊านพะเยามาแล้วหลายจุดในช่วงน้ำกว๊านพะเยาแห้ง เป็นโบราณวัตถุที่เป็นหินทราย ลักษณะฐานหินที่พบเจอคาดว่าใช้สำหรับเป็นฐานรองของเสาวัดสมัยโบราณ ทำมาจากหินทราย อายุประมาณ 500 กว่าปี เนื่องจากในประวัติศาสตร์เมืองพะเยาในปี พ.ศ. 2482 กรมประมงสร้างประตูกั้นน้ำในกว๊านพะเยาเพื่อกักเก็บน้ำจึงทำให้บริเวณกว๊านพะเยาที่แต่เดิมเป็นชุมชนโบราณ และมีวัดอยู่เป็นจำนวนมากต้องจมน้ำในอดีตพื้นที่กว๊านพะเยาเป็นพื้นที่รองรับน้ำจากเทือกเขาไหลลงมาเป็น ลำห้วย ลำธาร แม่น้ำ และกลายเป็นหนองน้ำเล็กใหญ่ในช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน ของทุกปี ปริมาณน้ำจะลดลงทำให้ชาวบ้านสามารถใช้พื้นที่เกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์และเป็นเส้นทางสัญจรไปมาระหว่างตัวเมืองกับหมู่บ้านรอบๆ กว๊านพะเยาและเมื่อหลายร้อยปีมานั้นพื้นที่ในบริเวณของกว๊านพะเยาจะเป็นชุมชนหมู่บ้านมีวัดวาอารามอยู่หลายวัดและก้อนหินขนาดใหญ่มีรูตรงกลางและเศษซากอิฐมอญน่าจะเป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งที่จมอยู่ในกว๊านพะเยา

อนันต์  ข่ายสุวรรณ ภาพ/ข่าว