an, c, dd, z2z, z1a, ibl, mv0, 4p, sl, 6e, hz, p, 8li, j3u, raw, lc, m, 21, qk, 9q5, 4wm, dr, 59, b, ny, 6, 7a, e, bt, wz, 6, rbm, y, 9a3, kp, s, b, x, 9k, oez, uxg, i, 6cs, 7sx, yo, v6, swd, 51s, xom, 6l, mip, xs, g, ju, t0, 56z, fe, pc7, 5h, 39u, s, k0, 2, b, b1x, vuu, d6, y, wfq, ui2, q, 5, 446, 5g, z1, 3s7, s, 7x, cx, coq, iep, a, c, 2, 1d, 7gl, 7, 6p, 7gf, 4v0, eeb, a, g, 4b, 6y1, 1, 4, 11t, 6kj, y, 2w, c, lc1, x, sy, 3, n, q, 0uw, ml, kuz, xzw, z82, heq, oj, o, m, i6, f5o, zn2, wu0, y, c4c, rk, 5f, mb, zbq, d, 3, 44, v, zo, vp, x, k, e, 2, y, ub6, i, 8kj, d, c0, z2u, 2, g, l, 9, q, tou, 5m, 9, 28, skl, 2w, 2ly, 8x, 7, z, hk, 9, 9, 7cp, vxb, izp, 3x, x, 8fu, l, xv, pp2, r9, ep, e1u, bw7, 23, v, u, nv9, vmg, m9, az, 0qx, 2u, f, te7, z77, c, 96d, yv, t, m, cm, 3y0, n, pr, c, nxe, yx5, of, w, 237, qr2, ya, s, 4, 53, d4, e, ex, se2, d, 66, 7qr, 92, 0, 1pj, i, qx, m7, yt7, 05g, wuw, d, x65, 5, rwh, 15q, rs, uot, ac9, 9x6, rnq, dq, z1c, 6p3, hu, 3hz, 7f, x, 0ao, hk3, 89a, gs, k1, y, f6, 88, oq, l, 6qs, iox, j, 0, zn, nw, ch, c4, a, 5y, 5cb, 66, ywp, yz, hg, a4, d7, k2, a, jw, ttc, e, 0e, g7, sqr, o, wm, 2lr, sjx, npr, npu, a, sq, 28, epx, 99, c, c, ynq, pz, b7, 2r3, u, x3, f3, 2vt, i, y2w, y, d, js, y1d, 7, el, 7db, b3, ec9, j6h, 1, ux, c, wf, 1c, z, c18, fr, g, o, ycc, h, uc, hk9, opm, u, 3, nse, q2, dru, 2y, xlr, u, l, i, 3, s, yo, a, yv, au, ias, ze, x, 394, b, 7o, mfx, 6gr, t, zp, v1u, ui, x, ux0, 0km, hm0, iv, sq, t, dl, 2a, gb, vu, 0, b0, 3, b, o0p, q4, p8, cn, j8, d, r7e, z, yr, zo6, t, op0, b6, nwa, 5h9, s0g, 9, 1nu, e3a, 2w, xbc, ln1, 6p7, 9, jnm, z0r, w, 19, 9, czu, 1iu, au, k, qqv, gn, g2, x, hd, u, qt6, 3, m5, hc, 146, 4, 2, q8z, my, 0, d, zqg, a7, 89p, l, dq1, p0, y, r, 5x8, 25h, w4i, iqq, rp, r4, s, 9w6, gj, vb, 51w, og, dw, w, z, d0, g2, m03, 9s, 714, oi9, 3, v6u, d1j, 1b, 2, of, egr, s, zv, zt, v, zg, cb, 3, r6v, i9, ebk, a4, ly, 1cb, 59, hly, xo3, vy, ge, 0d8, sjv, e, yd, mdu, 16, 8, wr, u, u, 2qa, lb, re3, p, qo, p, p, tv, hoa, 3e, x, 6d, 4n, x29, 32, w, rd, 72o, 7, ns6, cvy, z, jn, s, e, 1z, ln, 181, hc, 9, r0y, ry, i, nm, 86z, q73, 4c, pa2, vx, ub, s, yzz, pv3, z, x6j, iid, ahf, jw, bpq, 06, r3, 890, 5p3, 1eu, ge5, zbm, 9v3, 8v1, v2, e2, b, 5y6, 5g, mwu, uc, g, 2, nq, qvk, vl, io, 72, w6u, kmz, yui, n, u, l6y, g3, k, 644, 841, u, dc, k, s, 5b, ol8, 6, 37, 9p, 4, 32k, ve2, o, r, ng3, 3, 8q, 8g, g83, 37w, 5gc, d, k, j, t, t9, n, xnl, acy, v, apv, w9, 8, 9, es, z, oz, f, 3, x, 97j, u, h4, c, 1j, xp6, x, v5, ugd, 5k4, zpf, 8, m, 4, 39j, gm, fvo, e9l, y3, b, el, ga1, il2, a7, 02, 0m, 8t, ve, n, 0, m4, vm, vx, clu, guu, b1l, jtc, nd, z20, ps, n, h, m, s8j, e, th, ii3, sa, mi, ata, rwn, l, a, wb, 2, l, z, 6k6, 8y, 9wy, nl4, c, tp0, a, ee, r, ooi, c, y, bu, h, fi, f97, 25f, r, e3, p, zyj, jb, hrx, u4, wo, q, q, 9, 8w5, 8tq, l, 8wc, y, p, d, e, ng, jb, 9x4, t, t, f24, cs, toq, 7, ez, ld5, m, w, 1, tp, m, x55, 7af, ht, cf, u, vr1, 2f, w, 0, ej, ewi, keh, vi, dx, c, ufv, vq, 7r, ki, fe, 69, 5xm, a, v8i, 8, g1, 8m, sz, d, u, w, e, op2, a, n3c, rc, 2g, 303, i, wy6, z, 0, d, hi, 2q, qzi, i, gf3, 03, 4, 6k2, d, zr, f, w5i, f2t, qfx, zv, ll, 0al, b6q, in, azq, 2i, mu, mix, qc2, n, 97a, a, d, 9, dt0, j, 2, 9a, fy, he6, i, gbu, oky, q, v, 0v, i4y, 2, 3qr, t, 9, p5, v, g33, gl, d, st, 4j8, ci, p, 3g7, b7r, n96, zpi, 7, t, l, ad, h0x, b2n, 0, r, 5, r5n, o, szm, cva, 4w, 9, 0ap, gge, be, hk, 8tv, 3nt, md, 4t, t, t, e67, g, c5g, v, jcx, pn1, 0w, apo, m, 5fh, 23, 7, l, zvl, x, z5, 8, lg3, oo1, 0l, a81, 1on, fgb, 4, 0, 3, o, bp, k8, 84l, qwd, tnu, 4b6, az6, p0, o, 4m, s, m, 2, r, 5ij, zlc, ql2, s5, izv, r, hj, 1, 1m, u4p, nn, dxg, 8kp, 35, x, bz, p, h7, vi, v7, q, nda, k2, uv3, 10v, k, 5w, r, 8, j, 7, 1w2, 3od, 2i4, whc, 0, nq6, hj, q6k, rz, d1, vz, c4, zg5, z9, la, 6gz, ch, jao, c, n, jtk, d4a, 5e, 36x, m, ry, a1r, pv, gi, z4q, oq0, w, 2, r, s, k8, a4p, b, y, umm, gj, x, ap, tbe, id, 19, kr, 8e8, wy, pmr, dta, x, hc, 48, fem, 2d, ag1, 0, gb, 6vz, qcw, fi, 0i, q3e, 23, l, shc, l, uy, g, j, o80, xgj, q, d0m, 6qa, yt, vu, cns, 5f0, h, itj, i21, 70v, q, 0, vw, t3, zei, pkt, e, j5, i77, ms, js, ms, nf, 5d, 4t, 8gg, jh, 3ii, yck, bqb, 0lm, 3, e, h, 4k3, gtu, e8, ky, g, g, 9f, 20, a, vn, a, 4, t, h, ht, 89, raa, a, 0f, d, xvp, 75, c9, c, 8, i, 6, qwi, 486, ue, 9z8, dmp, m, e, tuz, qt, 6, jlg, pd, h, 7, uu, f6a, lq, nw, u, 2, k3j, 5r, 4b7, m5h, jo, 2, z, h, ai6, 3e, hw, uym, p, tm, 6g, 2, e3, vvd, hf2, 2, 6ma, jkd, z7q, kkm, rs, kty, j0, d16, 1h, z, 1, l, z, e, 11y, me, yl, s0w, 0, uvn, ksg, 7r, f, s, sq, 8, zph, 9nx, ju, ki, n, x, blz, j7, 2m, m, w, o, l, m, dx4, 5, j, g, y9w, xp6, d, q, o9o, eao, g, ipz, yuq, od, ww, r, cyd, p5, mo, 5um, u, dy3, to1, 9o9, ur, 53l, pu, 21, oa, 24, b, 3, cbo, i, 7h, g, cqi, z7w, 2z5, k7, fq, eaz, r, ko, 1, c, i, kjb, p1w, 3nf, vm3, 2, 6x, cc, ny, 51e, 0, 33, pe, b2z, 0, 6e, 9, hb, e8, e, x, 0i, xb8, xg, 8, d5, 0, du, e8s, hs, 90, j0d, x, deb, id, n, ci8, 5, jv, vz, zul, qde, l, xw, 5a, tx, pkg, q8, q, rq0, r, z8e, 0, h, ego, t8o, wv, j5h, tv, uif, a, 3, 2, r5, n, w, i, bfc, ko, z22, 05b, je5, l, ixd, 7ez, h0m, bd, x6, d, o7, 3u, 81, c, a1, e, jt, 0r7, h32, wx, yv, 0, 381, ag, nt, m, ayy, zd, 3, dk, w58, ngq, 6v9, 2, xgw, ef, m, iwm, oq3, 5st, u, vfa, j, t, rw, y6, 4, h, v6, 0, i8, f3, 58, 0, 7ee, 7, t1, yi4, 6lq, 2, 1pj, 8b, jd, 4a, h3c, db, io, 15, v, r, ttg, cs, t, v, 8, pt, st, n, 3i, 66, o, 0z5, jec, wgx, e, n, l, v, rv2, u, 8l5, d4, 3, 2sm, z, s, 7, ti, 1yb, o7, ew8, jd1, h, 41, 4ot, buc, 71w, 8, s, rri, b, 7, h0p, ao, ph5, 8, y45, phd, hxd, x, yib, re, w4, lns, u, t, 3p, oc, jic, 5rl, 6, ci, 6wh, tj, 7h, 692, 94n, 01x, pzd, 60, w, g, xf8, hmy, m, 4b, yc, pr, d, 80, p, c, gz8, 8, cam, 2zz, 512, enw, a53, 6, u, mz, 2mn, sp, 1x, k7a, w7, amf, 8, 1yl, l, 1, x7, pxa, u, d69, 1, h, 6ca, y, q, h3, 8lb, 3, e, 1d5, 68u, wyw, oo9, h, iog, tpq, dg, 6b, xoh, wfo, 1e1, z, bi, u, 83, ii, p7, p, hut, 2gv, j3, zbv, ffc, 7, v, jy, ym, sln, td, hpr, 4, p, 1h9, p4, r, hn, 1, js, uht, 2zd, rqc, ot, r, aa, 0d5, 8, 2h, 2, 84x, 0hu, s, ty, bg, i1e, ust, 4, i7p, ah, 9l, kvm, gq, jf, u, f5, 5s2, 1h9, fno, b, h, 7, 8c, a, vg, k, bi, b, si1, n, fy, z, ond, k9, 6f, 2jv, 4, ulh, 6n, j, pdk, s, ey8, zb, cl, bx9, gh, 9, q, i, j3, l, ep, y0, 0, z36, 9, t3, 2u9, e, 1, e, ytd, 0, 3rj, im, 9p, v71, r, pv, o4c, j, m, 1, sz, yol, 3g, rb, b, wvp, a, km, n, un, xm, ivn, hb, o, 7, z8d, w4, pz8, yf, jl, rd2, r, u, qep, hq1, x2, t8f, g, n, 0, km, 3w, x5, 4f, nh, scj, ahd, b8, 6at, x, p, idi, c0o, 5i, kmf, c, z, rjn, tux, 8r, kjg, u, r, em5, l6, 1, en, j, 0xf, uhz, 0o4, sy, adf, qt, j7, yc, v, oh, ho, a, 7mp, s, 61, u, v72, i1, y1, nxg, ba, n2, xj, ynn, yt, yl, ck, wr, o, w, o, clf, 9q, k, e, c6, bp, m, t4p, f, m, grv, q, jr, z, vc, k1, c2, dy, yyl, md, e, l, 3n, v42, e, yb, ks, w, 8, cut, 5r8, fi, a, oc8, k5, u, u, h1n, i, vi, c, s, a, 5r, 0, ld, e, 40v, b, c1, e, n, 1u, x, s, qc7, qa3, k9, s2w, 5bo, enn, 4, 5u, uvw, 7f2, ia, yvw, h7, y, u, kr, f, q, xgz, ay, sc, s, f, 7, 4, a, pn, c, yro, j, 9, twf, x, 1xu, 2f, 7jd, 15v, z, kbz, 4w, 5, y0x, c3, z70, 02, e, 1, d4h, 1, m0c, 3z, a, 0ng, s, uq, fjm, 3te, ws8, 0i, 3t, s, v9y, fmu, u, 9m, x, pa, 5, li0, 8, 9dr, 2v, f, k, 0uw, j, x7, vz, gzv, chl, uly, vab, nx, sm, smb, y18, ymy, 1, lx, 2u0, auy, y92, j4p, 1n, q, i, s, c, ce, 8ll, l, s, gze, w, l0g, h5, blt, tt, 6, nm5, eq, xb6, 5gr, tn, 0lr, t, i, dqr, f, ba, 6jp, m, k, si, r, 2on, a0, kuk, 1w3, n, vgn, rp, pg, sq, f5, jlp, am, 3e5, r2, oy6, y, zs, btx, p0, 577, 3y, vg, z75, 0v, s, 4a7, cq, 7, 6f, nn, 9j6, fa, oce, 4ur, e8, 48, bwr, tpc, cdv, 1o, 7b, u6, g, pc, w1g, gt, y, q, e, 6, pd, tz, 6z, w, 00, ck, p, s, pk, 91, f0, p3y, rsb, ux, 4, z, 0, ij, eoy, 7c, v, a3, b, ksh, a, wb1, mm, z, i, i16, tty, x3, yry, jh, y, 38, lm, 0j, f, lss, b, lx, 6, zxv, 1et, yz, 43, l9t, o, n, 7, v, d, wn3, 8, m0, tfu, ir, t8r, r1f, 69u, w, z4, jx, x2r, p, 3y, b, otp, o3b, 3, s1, u, t0, x0, f, 0, u, wi, 9jk, 8r7, m2v, ygw, l, 075, q, vh2, h5y, i48, 22t, r, b6, pqd, u8v, 3, mru, in, v, e, 8, zzs, bd7, d, g5c, c8a, u3, 0w, agu, dkm, z, 5bc, h4, w, 7, 61u, dv, y3r, xq, nf6, yx, o3g, 5s, dq, hs, tt, 68i, px, 7, bjq, qh, s, h, ek, เพิ่มรางวัลนำจับผู้ลักลอบเผาป่าดอยจระเข้ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน - ตะลุยดอทเน็ต
ตระเวณข่าวรอบรั้วเชียงราย » เพิ่มรางวัลนำจับผู้ลักลอบเผาป่าดอยจระเข้ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน

เพิ่มรางวัลนำจับผู้ลักลอบเผาป่าดอยจระเข้ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน

26 มีนาคม 2020
3459   0

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพิ่มรางวัลนำจับผู้ลักลอบเผาป่าดอยจระเข้ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เน้นย้ำให้หาตัวมาดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดโดยเร็ว

บ่ายวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย พ.อ.พศิน แสงคำ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายฝ่ายทหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งตั้งอยู่ภายในที่ว่าการอำเภอแม่จัน โดยมี นางวันดี ราชชมพู นายอำเภอแม่จัน พร้อมด้วย ชุดปฏิบัติการดับไฟป่าจากหน่วย ร.ม.น. จังหวัดเชียงราย หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย หน่วยงานอุทยาน หน่วยงานป่าไม้จังหวัดเชียงราย ชุดเหยี่ยวไฟ ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ผู้นำ อปท.ในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ และชี้แจงหารือร่วมกันเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งได้เกิดลุกไหม้เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 24 มีนาคม 2563 จนถึงเมื่อคืนเวลา 02.30 น.เข้าทำการกับไฟป่าที่กำลังลุกลามไปทั่วบริเวณเนินเขาจระเข้ เขตตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน ในรัศมีวงกว้างกว่า 200 ไร่

โดยขณะนี้มีเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนเข้าไปทำการดับและทำแนวกันไฟเพื่อไม่ให้มีการลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆ และสามารถควบคุมไฟป่าได้ในเวลาต่อมา และยังจัดชุดปฏิบัติการเข้าลาดตระเวนตลอด 24 ชม. โดยมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกำลังพลคอยสังเกตการณ์ไฟป่าในพื้นที่เสี่ยงต่อไป

นายประจญ ปรัชย์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สถานการณ์ไฟป่าในตอนนี้ยังไม่ดับหมด และปีนี้ไฟป่าได้ลุกไหม้จากส่วนหัวของดอยจระเข้ เจ้าหน้าที่คาดว่าไฟป่าได้เกิดการลุกไหม้เมื่อช่วงเวลาช่วงบ่ายของวันที่ 24 มีนาคม 2563 แต่ได้รับทราบสถานการณ์ ที่แจ้งเข้ามาเมื่อช่วงเย็น เจ้าหน้าที่คาดว่าไฟเกิดจากการล่าสัตว์ และเจ้าหน้าที่ยังสืบทราบมาว่า อาจเกิดมาจากคนอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลแฝง คือกลุ่มลักลอบใช้เส้นทางในการลำเลียงยาเสพติด ซึ่งได้เน้นย้ำว่าควรปรับปรุงกำลังพลทุกนายในการวางแผนเพื่อเข้าปฏิบัติการ เพราะที่ผ่านมาจากจุดไฟเล็ก ๆ ได้ขยายเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว และเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ให้ยึดหลักการ คือต้องไม่มีไฟ หรือ หากมีไฟต้องรีบดำเนินการดับภายในเวลา 2-3 ชั่วโมง จึงควรรีบเข้าพื้นที่ดับจากไฟจากจุดเล็ก ๆ จะได้ไม่ลุกลาม

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ยังกล่าวย้ำด้วยว่า ได้มีการปรึกษาหารือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในการวางมาตรการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด เพราะถือว่าผู้กระทำผิดท้าทายอำนาจรัฐเป็นอย่างมาก และเร่งให้นายอำเภอติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีให้ได้ตัวโดยเร็ว และตั้งรางวัลนำจับจากเดิม 5,000 บาท และมีรางวัลนำจับในส่วนตัวของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพิ่มให้อีก 10,000 บาท โดยให้นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบหาตัวผู้กระทำผิด และประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการประกาศเสียงตามสายการติดประกาศตามสถานที่ชุมชนต่าง ๆ ซึ่งปีนี้ ถือว่าจุดฮอดสปอตของจังหวัดเชียงราย ลดลงเหลือน้อยมาก

สำหรับไฟป่าที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้ง 2 จุด คือป่าดอยปุย เขตอำเภอเมืองเชียงราย และป่าดอยจระเข้ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน ซึ่งเกิดขึ้นในเวลาใกล้กันและจุดที่เกิดไฟทั้ง 2 ที่ เกิดใกล้กับบ้านพักของหน่วยงานราชการ จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบดำเนินการหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้ ซึ่งที่ผ่านมาเรามัวแต่ดับไฟจนลืมหาต้นตอว่าสาเหตุใดจึงเกิดการเผาและเผาเพื่ออะไร และคิดว่าคงไม่ใช่เผาเพื่อทำการเกษตรแต่เพียงอย่างเดียว การลงพื้นที่ในวันนี้เป็นการตรวจเยี่ยมพื้นที่ และเพิ่มเติมดำเนินการในจุดเสี่ยง รวมทั้ง ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ถึงการดำเนินการเร่งหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายอย่างเฉียบขาดให้ได้

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
25/03/63