ข่าวเทศบาล » เทศบาลนครเชียงรายพ่นน้ำเพื่อลดหมอกควัน

เทศบาลนครเชียงรายพ่นน้ำเพื่อลดหมอกควัน

25 มีนาคม 2020
6194   0

เนื่องด้วย เทศบาลนครเชียงรายได้รับการประสานงานตามนโยบาย ของ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้ทำการพ่นละอองน้ำลดหมอกควัน ให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นำรถบรรทุกน้ำจำนวน 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่พ่นละอองน้ำลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 ในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงรายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านสุขภาพและในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนโดยมีการปฏิบัติงานดังนี้

1. แยกหมอพีระ(จุดเริ่มต้น)

2. หน้าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

3 .แยกโรงเรียนสันโค้ง (เลี้ยวขวา)

4 .หน้าวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

5. หน้าวิทยาลัยพณิชยการเชียงราย

6. แยกสะพานดำ (เลี้ยวซ้าย)

7. หน้าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

8. แยกประตูเชียงใหม่(ตรง)

9. แยกเชียงรายคอนโดเทล(เลี้ยวขวา)

10. หลังธนาคาร ธกส.

11. แยกเทศบาล(ตรง)

12. หน้าเทศบาลนครเชียงราย

13 .หน้าโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

14. แยกตลาดสดเทศบาล1(เลี้ยวซ้าย)

15. แยกหล้งโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค

16. หน้าวัดพระแก้ว

17. หน้าโรงพบาลโอเวอร์บรุ๊ค(จุดสิ้นสุดการพ่นละอองน้ำ)