ตระเวณข่าวรอบรั้วเชียงราย » จังหวัดเชียงรายจับฉลากการขึ้นบัญชีสำรองผู้รับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย

จังหวัดเชียงรายจับฉลากการขึ้นบัญชีสำรองผู้รับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย

21 มีนาคม 2020
26   0

บ่ายวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ที่ห้องธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ในการจับฉลากลูกบอลหมายเลข การขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย ของจังหวัดเชียงราย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน เป็นจำนวนมาก

สืบเนื่องจากจังหวัดเชียงรายได้เปิดรับลงทะเบียนผู้ประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในระหว่างวันที่ 2 – 6 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ซึ่งผลการลงทะเบียน มีผู้มายื่นความประสงค์จำนวนทั้งสิ้น 4,900 ราย และเดิมจะใช้วิธีการจับฉลากเรียงลำดับ ซึ่งการจับฉลากตามวิธีเดิม อาจทำให้เกิดการรวมตัวของคนจำนวนมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด- 19 จังหวัดเชียงรายจึงได้ประกาศยกเลิกวิธีการจับฉลาก และได้เปลี่ยนวิธีดำเนินการคัดเลือกรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ขึ้นบัญชีสำรองการจำหน่ายสลาก โดยวิธีการสุ่มจับลูกบอลหมายเลข เพื่อคัดเลือกผู้ลงทะเบียนตามหมายเลขบัตรคิว จำนวน 100 ราย

โดยในการจับลูกบอล ได้แบ่งลูกบอลหมายเลขจำนวน 4 หลักคือหลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย และหลักพัน โดยหลักพันจะมีลูกบอลจำนวน 5 หมายเลขคือหมายเลข 0 ,1, 2, 3 และหมายเลข 4 หลักร้อยจะมีลูกบอลจำนวน 10 หมายเลข คือหมายเลข 0 ถึงหมายเลข 9 หลักสิบจะมีลูกบอล 10 หมายเลขคือหมายเลข 0 ถึงหมายเลข 9 และหลักหน่วยจะมีลูกบอลจำนวน 10 หมายเลข คือหมายเลข 0 ถึงหมายเลข 9 ซึ่งการจับลูกบอล 1 รอบจำนวน 4 หลักจะได้หมายเลขบัตรคิวจำนวน 1 บัตรคิว และจับลูกบอลจนครบจำนวน 100 หมายเลขบัตรคิว ส่วนหมายเลข 4901 ถึง 4999 จำนวน 100 หมายเลข หากจับได้หมายเลขดังกล่าวคณะกรรมการจะดำเนินการจับหมายเลขใหม่แทน และกรณีจับลูกบอลได้หมายเลขซ้ำก็จะดำเนินการจับลูกบอลใหม่อีกครั้ง

ซึ่งในการยื่นความประสงค์ขึ้นบัญชีสำรองในครั้งนี้ มีผู้รับบัตรคิวไปแล้ว แต่ไม่นำบัตรคิวพร้อมเอกสารมาสมัครตามการขั้นตอนลงทะเบียน จำนวน 21 ราย ซึ่งหากจับได้ลูกบอลหมายเลขดังกล่าวนี้ จะดำเนินการจับลูกบอลใหม่จนครบ 100 หมายเลขบัตรคิว สำหรับการจับลูกบอลหมายเลข ในแต่ละรอบ จังหวัดเชียงรายได้เชิญนักศึกษาโรงเรียนทวิบริบาลศาสตร์จำนวน 8 คน เป็นเจ้าหน้าที่จับลูกบอลหมายเลขทั้ง 4 หลัก ตามขั้นตอน โดยเจ้าหน้าที่ที่จับลูกบอลจะขยับไป 1 หลักทุกรอบการจับ

สำหรับหมายเลขที่ได้ขึ้นบัญชีทั้ง 100 หมายเลข จังหวัดเชียงรายจะส่งรายชื่อเพื่อขออนุมัติขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดเชียงราย โดยมีอายุของบัญชีสำรอง 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานกินแบ่งรัฐบาล โดยสามารถตรวจสอบหมายเลขของท่านได้ ที่ www.chiangrai.net

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
20/03/63