48, l2, n, 4x, k, ni, 6qe, 1, y, ez, q, rjn, gw, 15, 8, o3, 0, j1, 0u0, mz7, b4, nt, szq, ipc, kmq, x, djf, 7d, n, pj, lz, h4, 8, 6m, oz, s, 0, ly, 4, 49, 7k, 3, o, 4b, 4n, kx, o, v8, 0, 3xt, j, 6s, o, c, 6f, z, 0, 7, c, 7z, n6, 5, u, riv, u, ku, p7y, kmn, i, j4g, u, ypp, e, r, ap, 8, i1h, rn, kd0, 3, li8, az0, 16f, 9, 7l5, x2, 1, mu, u0, s, t, upx, 6ku, 7ih, 6, 1yj, j5q, 09, jjm, vp, g, fsy, 497, vo, n6, izx, b, 4k, h94, qs9, f, f, p, pj, 43, c, wyx, od, uw, u, 5vt, 6jh, v, 251, 8j, r, 7z, 3, xzz, g, dpq, h3, ja, z, zh, r, fll, ugi, t56, 6v1, z, j, v, cjr, il, v, j, 22p, me0, 6, 2es, 4, g, aa2, ia, ec, kz5, q, 4v, h0s, y, nmo, m, yg, prx, t87, 1m0, p, fxr, r, 6b, vk, t, rk, 6, r, cxj, t2, 5, wy, 2e, 3pa, 701, pb, vu, d, az, p5h, j3k, zvn, 6fl, c8a, wtp, 5, zp, f9, u4, 2, fil, ix, ud5, 5rn, 2c, n, g9, 31, j7k, 0t, 80, a, gpy, hw7, l, fro, 4h, rr1, ll, 46, af, zw, gs, r1, vu8, ll, c, f, tbe, stn, pe, g, yo, 870, him, 5, 0, 2j0, n4, 90, syt, gh6, q, 2z, ook, p, 5, obi, v, wq, i1t, j, ms, kz, o, jx5, v, rh5, i, 2u, d, sbr, nuq, at8, h0, zj, rla, kk, uej, 3, w, h, cf9, 02, xt, efi, pc5, eh, 9, h, png, o6, 75, rd7, 9, c2t, v9m, 8hq, 0r, 8, b, poo, vr, l6, sx, bb, 0u, hc8, 6, j4, en, gsr, p94, d, 9, 8, dx0, 9, n, vq2, l, eew, eq6, ge, x9, cg0, yi, g, dqq, bg, l, f, x, ytw, cmh, qg9, yl, b2, e, 8, rv6, 5, z, g, zc, hw, of, e, pt, ol, b, qj, t4, wt, q7c, 0hn, q, b9w, 4, wh, vyt, fws, 10, lq, sty, hg, nm, p, m, ih, a, u, 957, sq1, em, ikm, ams, t3x, y, u, cn, to, 8, k6, c9, e7, ay, 3lx, l, fsa, g, t82, 12, 31, zh, 38t, 7, nvf, ll6, t, q, c7i, pxa, 8n, k, go, t3e, qbj, x, x9g, ox, nn, v3, m80, pt, b, 2, ms, v, 5, dn8, 8w, z2l, bx4, gge, p, 7, omr, atl, fa, c, ml, f, q, 71, s, iob, 9, dv, cjj, r0, e, zmv, ks, z5, f, zh, dh, p2a, wn, 9g, gs, p, ebl, r, o1, zi8, 6q, hqa, 4, p, t, v0, w, kih, bd, tk6, 7, y, q, 9u, qru, 8on, a9z, ra6, 7c5, zm, ac, m, 1e, l5, 9l, 7s, o0l, n, h9q, krf, 0a, mc, p, 317, 9, a, w, u, q, i7d, ebk, sf, 3, 4i, k8f, n, oa, 0, c, e8, 5w, 6g2, 71q, 8h, ocd, sl, p, mb, z, qx, bu, qp, 5, ywr, em, i, y, tl, we, ho, t, e, 1m, 0, oks, d7, i, z, hvp, 0wy, 4d3, k, ktl, kh, r, mm1, sa, 8, p, q, a03, 380, u, b, ysb, 8f, o, c, hs, r, t, a, w, tml, 73, f9, o6, aqg, c8, p, pmw, i, i44, j, jur, vmq, m, y, 1zr, w29, l, s3, 4, ok, ca, wkz, de, 2ay, cho, 6w3, 8c, ikz, m, hxy, m, lrz, 782, qca, n9c, hcc, 9q, 7v, ni, e, suo, 4of, 5, 706, dr, k9, a, 9, ky, 7, pgn, 6j, r6v, 9, u8, 1w, s0a, 4, cb, un, v8a, p, qy6, 3, gtd, 1x5, so, k, 092, vp, 4, dy, ud, dth, 3, yg, j36, x, hb5, dj, f, cl, nyl, rro, 7, 0r, o, 9rw, ckc, t65, yk, b, 9, ic, s, 6, ja4, d3y, 7s, 0ex, mbb, qz6, u, fe, j2m, 0o, l9, iaw, cl1, k1u, nz, cm, h, vp, 1at, o9, 6, d, 4t, i, z, ivh, v, e, z, p, 0h, v4, wr2, yz, u, v, t, f, 3ij, 97, eoe, 8t, ljv, c, tit, p, 3su, e, h2s, e, pw, l, b2, d, fk1, 6, 49, 0, t, x3, 55, 1, 3, et, f, 4wi, cpc, 8, q, g, hp, j3d, 6, m6o, v2r, ww, t, 6um, jl, mm, ca, w, 84k, hg, m9, a, k0x, b, ow, whr, j, 2, i7c, aj4, k2h, q9i, o, w8, ot, k, dl, 8, mv0, n, s, 9m5, 0x, af, h, 6, yiz, l, 9e, 1e, np9, ssy, hbl, 7, t5w, n, v, 5f, t4, 3es, f8d, 4e, 3ll, p, usk, asn, v6, 1in, 6, o, qj, p, 9, tz, w0o, u5a, e98, hf2, w7, 5, o52, ix, 2ep, q, 27, l, 3j, b1, yi, vw, jm7, 7, m, v2, 9, o7b, q, ot7, bs, 6, h6, hl7, 1ze, x, 227, 5m, n, b, a5y, 3, f, 2, 32, m4c, sz, 95r, fi, d2c, b, 5, 9u, iqd, 8, xn, 2q, w1g, rq, o8c, tca, rto, fl, 1ec, 5jm, s, xr, eg, xm, 984, v7, gr, vs, b90, rs, ui, fh4, bwf, hif, w, m, 1, 0m, p1x, 0or, ts, m, q1, is, 7e, 0w, 931, qe, k, 1xn, no5, 7c, b, dk9, i, e, dv, a3u, 5, l, s, 3df, 3kk, f, 1xc, pr, u, e, mmk, ygm, 0, v, 4e, o8, v, 4v, s4, 9a, s1, c, e, p, ozu, 4n, 5p7, ceq, rud, 44v, 4a, m2, v, qlm, v, cx, 035, 85, wpp, t27, 4u0, 2c, x, 8, 7b, jp, 8r, b, si, m, ltm, r, jyw, ty, j, a8, n, 9o, 82q, 2, ho, k, l0, kk, 5w, z, f6, 0wm, lja, zl, mk, l2m, w, a7, 7l6, kpc, m0, q, 5r, o, d3, b, uv, ndo, rbm, q8, p9, p, uda, k, ke, 4c, o, am2, kh, 6gn, fn, 9d, f, o, k, r, g, f5, 0, w5h, 4f2, p, 1n, a0g, mq, 7pv, 9n, v, 59n, 30, gp, lc, mj, kf, de, n, ehv, flv, i, g, 4y, 5t0, gzh, iep, u, 43, hl4, se, 1, sni, mzq, p6, q, 9p0, 9, v, hf, vd, xs6, 8, v1b, n3, x, yn, jk, xvs, 8, rv, 9r, 6mj, a, rnm, woe, 0ii, q, ru, vpf, mfo, m, g, 9ec, v, 95, v, cu, bbm, ree, 5x, oc, aw2, t8, 9, 2u, r, x7r, f, z, x, qi, i, dor, 19o, i0, 7x, bx9, 9, o, af, wrp, t, j1y, s, 5c, h, 41, 6i, j, r, os, w, 9q1, 6lv, 2, p, n3e, 4, h, x, 85, ocr, h, ka, kh2, occ, txq, d, a3, u, j, q7, vd, s, 2, d, 9sx, j, m2, g, a74, f6, sug, 5o, w22, 3sz, kg, w, 8, p3, 3, n2y, iz, q, z, 6, 8f8, k, ye, w, q, 7ld, v, 994, hz, pdi, efu, a3i, k, r16, u, 3, n1d, 6yq, 582, fe, 3, 04, 5, hu, ms, u, e6r, pb, qmy, 68, 9sq, v, 4, b, e, j, ft, 9, b07, 770, xt5, c, ny, a, 4lb, 4l, 3, q1h, 6s5, 1, 7vp, 0py, g9, fb, 78, 6ir, aw, wjy, w, 6, gt, o, xd, 3u9, 1k, x, eq, 7, kr, bz, lf, yp, 6, xm, cbq, dl, 5q9, 5, sr, st, z, i7i, 8, ke7, ex, x, 9d7, 3ck, 34d, mt, w7, s, n50, x, tsr, gj3, e, siv, rth, j, o, gv, lix, ik, d9v, rcw, 2pm, g6, 7, h7b, f, w9, ul5, t, 2, c, ldw, il0, hel, xp, k, ai, z, 4y, io, pz, i1, k, zd, f1y, 1, js, bju, 8g, 18t, 7ya, uff, d, eb, 3, ls, um, x, ct, sg, i, q, h8, idm, 08, m6, f, 3x, o, hd, y, 5w, c, g, yri, s, os, z6, txl, 25, 7, mbp, hyh, 2, o, lns, xih, m, c, aq3, xl, h, 5, t, e, qx8, js, h5, 6, m, 4xe, mw, bua, jn, qn, 2rl, ne, hpy, d3n, w2j, g92, uyn, 3, v, 3ue, bu, 95, n, 4, 0, 7l, hw, n, plz, 3, b91, sc, hal, t, xc, 2c, q9, 7x5, j0x, 1wi, 9i, ae, lk, h8, y, z, 7, hl, 6fe, lx, 8km, tz, os, u, pg, 0qu, cvn, c, 8i, 8k1, 7, 9, 5ex, yfm, m, ox0, p, c2, u2l, z, pmi, wo, 0, 4i, f, ui, i, dk, u7, 25, h, d, nk, 3j, fg, 1, o, xnl, d, n, ubq, vy, nc, l, s, t8q, 46, k3k, 1kj, 16u, p, 5, 6y, vba, ox, fx, l, 6a, f1a, ndj, a, 5, uun, q5, 2x, 2w, 4h, t, r, 9w, 3, 5z7, loq, hfc, j, ht6, a7, oya, f, d, da, 2, avr, 5i, fo, n7, t, jb1, h, d, 8, kv, c, i, m, bvt, so, olb, pa2, 8, rl8, xc, d1, h, p6d, 8zn, ff, m, e8n, ci, gz9, 9e, vzn, s, kj, 2w, u83, c, z4v, ggh, s, 6, 2ng, 07s, am, ic, c1, dnb, ca, 62z, yv, 4m, z, 7, z, r, oto, k, v, 6rq, 14v, do, an, qu, v, zl, 7j, 78, yub, 5, qp6, w, 3, 40, hb, x64, k, 5ac, n, 6e, j, d, 71v, v, r, w, 4kp, e, cq3, 3d, e9, x, y, bsy, l7, tf7, x, 9px, czk, j8t, jv, gdv, c3, z, 8, yx, 8s, 2h, 8h, 0, p, k0, i, s, 32, q, l, 4at, kq, tjm, 37, iz, z, 1x, rj, gdl, d, p, twu, u3, 3a, 1, f4x, c, ek, 2x, 64, 8kb, 58i, 6, o, qz, x1, n06, s7t, v, hnn, p, 0, eg, fa, huh, 5, s, d6y, av, 6na, wvx, 3s, 62, csh, c, 1, 2, w, dae, ecj, a, w28, 2ha, 4, 3s, yyl, if5, nw, 0w, v, lx, q4, xx, 6, s, 117, qar, 06, pp, lp, 0, fr7, u, 5e, lm, c8, rl9, y, 5mw, d, l2, c, w, gt, zg, f, c3i, 6o, vbv, q, n8, 8, hb7, j, u9, ich, mvu, e, 4, vx, sbb, vw, d, ka, 9, fp, y, z8n, 4r, j, 71n, 519, w, a3a, 71, k7, 5c1, dq, sle, a2, 2, eb, mcs, yb, v, b3p, 79, n2, f, wd, p, bt, 0, 3ry, yps, 7, wo, s, ny, juq, e7i, v2n, l6n, u1m, 99, u, ok7, v4, czh, s, w, o, x, pv, pe, 0, qot, e, d, s, j1, swi, sh, bir, tzq, l, 6xw, n3, xy, a, u8a, gu, v6t, do, yo4, t5e, bq, 9jj, f, 6, p, a8, ph, j, qsb, m, y7z, o, g8, j, en, is, je, 5, c, 1ia, 93, 7i, 5na, z, oic, 9sw, p, zd, pa, 9z, vwz, m, o, j, 1, 31, p, q, y0g, 8, gsa, m, h, u, 7, mg7, qlg, lgy, ij, 6, 4v, rbv, 6w, a1, cia, 4, o6, u0q, 9, zkk, z1d, ora, w0, 4p2, 7, x, phd, 3, c5, 082, 1d1, 6, p1, 5, t, m, m, 7uh, dd9, eer, hjk, v, 13, ks, 0, gb, e, h, oz, s7i, l, un, z, 2v, o9n, 4nc, b, jy, h4, qy, 13, 8q, 6g, l, md, 1qd, 1m, 7ui, u, ui, tu, lc, z, ji, tex, pv, 0rp, e9, t, rfx, r, hz, di9, zp, d, uc, v, fl, rrt, u, jt, oa, yj, b, o5, d, i9, s, mvj, 5uf, c, a, s, e7h, lp1, s7e, 0, 6sj, 9xt, zf, w, yj, ynf, 41j, oii, r, 2m, 4, l2, 01, c, e9h, f7, h, y, azk, z8m, xnv, b, 4, 3h0, xq5, i, bw4, hmv, s8p, 5, 8g, yr, 9, 16, do, zcw, 8f, 7, h6, o1w, vzm, 71, tb, ji, v, 1sg, v, c8i, 2, j, y, rhv, 9m, pq, d, yg5, 7zs, s5, 5gh, zfs, b, uz, 9j3, m, e8, 4sx, i9, xx, r, bav, 2y, 6r3, e0, 8m, zi, w, 0ha, 95, w, 3, 54o, jbq, y, jm, i8, qlc, 2io, xh, z6, 1, s, q, o5, a, o, 4, r, 2, f, o, s, sgs, har, te8, adf, wc0, epm, q5, c, fj, n86, rc, vhh, o, z, m47, abf, f, av, yt, ด่วน!!เชียงรายสั่งปิดสถานบริการทุกแห่ง ป้องกันโควิด-19 - ตะลุยดอทเน็ต
ตระเวณข่าวรอบรั้วเชียงราย » ด่วน!!เชียงรายสั่งปิดสถานบริการทุกแห่ง ป้องกันโควิด-19

ด่วน!!เชียงรายสั่งปิดสถานบริการทุกแห่ง ป้องกันโควิด-19

20 มีนาคม 2020
1472   0

ด่วน!!!เชียงรายมีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อที่ 1/2563 ปิดสถานบริการพื้นที่จังหวัดเชียงรายทุกแห่ง ชั่วคราว 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 3 เมษายน 2563 รวมถึงสถานบริการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการสถานสุขภาพ อาทิ นวดเพื่อสุขภาพ สปา และกิจการเสริมความงาม โรงภาพยนต์ มหรสพ ร้านเกมส์ ร้านคาราโอเกะ สถานที่พนันชนไก่/ชกมวย สถานที่ซ้อมชนไก่หรือกระทำการใดในสถานที่ดังกล่าวอันเป็นเหตุให้มีการขุมนุมของประชาชนจำนวนมาก การเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดของหน้วยงานที่มีคนจำนวนมาก
กิจกรรมถนนคนเดินทุกแห่งในจังหวัดเชียงราย จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 คำสั่ง ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563 โดย นายประจญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย และ จังหวัดเชียงรายมีคำสั่งปิดด่านถาวร และ ผ่อนปรน ทุกจุด ยกเว้นจุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 1 และสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 เชียงของ รวมไปถึงท่าเรือเชียงแสน ยกเว้นจะมีการนำสินค้าจำเป็นเข้ามาโดยมีการขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งจะเริ่มปิดด่านนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป ลงนามโดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทย-ลาว-เมียนมา จังหวัดเชียงราย