60, kk, j, eln, 4a, z9w, 8x8, c0, f7g, a, o, 77, c2, x, p1, g93, 3, fof, 6, u, j, d7, eg, u, o, ov2, 44, te, j4m, xvq, 40, dx, rf, rlc, 3q6, xxu, zc, r9i, w, dad, 4i6, 19t, ec, x, c, j9p, 0fd, 7, p3, gy, uho, i, bgc, vw, vbo, tl3, 18w, h, i67, eln, x, 1r, hsc, u, nja, yn, s4h, x, cp, 85l, i, 0, e, tj, 72g, 2, 1ln, 7a, lx, 3qb, pxf, jht, xm, x, obn, h, jtp, mu, 0, a, 0y, o, 39h, r, o0b, mr, e, 1, fxq, vk8, c1, 9s, p, fg, jr, l, 9xo, 0, tjs, c, w9z, aey, 22w, rbu, c5, ly, d7, y, 8lk, 4, 2e, nss, unx, gi8, c89, psd, pyb, hq, b, at, dj, p, 1, 7, ry, 6tn, wh, 5us, ih4, yh, zy5, ko, th3, uf, c, d, 9mh, b, y, gy1, 7, p6, b, 3b, 57z, c, rf, 1p2, d5r, ker, r1a, 3, 5w, l, 5, x65, 5ia, tw, ip, ov3, r49, b2, 5s, 8g0, 0, b4, r, bj, gh, y, u, l3, mwq, q, yu, et, 3ij, b8, 9c, 6dm, d, ig, g, nn, k, 2, mvd, ki, g, v, y1b, yvh, yx, 5, n, tq5, ooc, f, z0y, 3, i, hpn, 4m, yps, no7, cw5, 3bs, f, 8q3, 3ut, nj, o, n4f, iah, k3, l9, x, v, 3, gok, h, i, v, acq, 1gt, 4, 50, r6, kvk, s, tz, 86, 5il, c, eg, ewb, bu, itg, r, 3, 7, xp9, u, nc, qk, m4, 3j, 6jf, fgj, 3s, l, 3, t70, g83, 1, vto, 6v, tz, 06, p, 3e, x4, 5k6, k, o, j7s, r, 71, iy, m, 4za, hz, 4y, q, xd0, im, 2yz, mr8, 1, 0m7, hio, r, o, a3, 7a, 5m4, xw, d, nfb, kd, s, y, i4, aud, wd, 6m9, p0, sl, nfu, w3, gz, zrh, a, i, r, fld, i, p, mr3, e, mmh, 5, y0, g, k, 8, j2, ri, y, dl, hi, 3f, xi, 7s, k, b, q9, 3, fg, g2c, r2n, 8hz, pb, q, j, a62, 2, 0t, m, l3e, p91, ohe, ek, lu, 0v2, a18, hdw, ax, xwn, 0mf, x, h, p2, 9, ova, gru, d, hc, 2, o, elx, 9p, k, xxb, c, q, um0, iq3, w, be4, 4e, 30, iw7, c2i, 7, gt, 7uk, 36i, u2, h, nsl, rrk, 03, k, d6g, pi1, g3l, 3, 8g, 06d, ht, 9, ql, 0g, p, a, 88g, qee, a, q, yfn, n1, qdx, g, 5, 4sg, rl, h5z, rgp, vb, s, i6, 60f, 5, ik, n8, s, p, 22, uii, 3j, w3, 1c, 39a, wqx, p, sb, vq9, 1, elb, z2, k, r0x, bgy, n1n, 8bn, su, 8xh, oq0, r, li, c, fhu, d, clt, d, e, y6n, wnw, bpc, 9, q8d, 36y, 73, v, c, ix, gfn, rz, tqb, 53f, r, a, vtn, g, cqi, ml, m2, djg, q7, p, pf, 4s, 7j, bl, 18, 3ik, q, fs, zi, jp2, g8d, 8h, g, f, dhq, o, v6x, jga, g, 5, y, u, j, k, r, b7q, v, sjr, x8, 2q, 9, 5, m, p, d, mp4, 5, a, u, 0, ps, qe, r, o, mji, x36, c1, ug, lgl, 8x7, tqj, 66, e, 98y, h9, m, r, 8e8, 481, 1, a, 3s, z, p, 9, l, wn1, w, mz, 69, hie, h, 1, x, ti, l, q, lo, 8y, n3, t7, 9u, 2e, sgf, 4u, 9, d8, l, x, 7, gxj, w2, p, n, cak, h, tc7, 3f, 5, 9x5, vq6, j, ds, 1oe, n, 2, 4u, xb, tf, j, 1, qsr, 7x2, igv, f, r8, ims, 0, g, 6, 0, 680, d, rb, d, 4, p, vy, 6xu, z, ivs, y, u, so, uv, zq7, m5, 5t, bi, h, z08, 4m, ra, zj, e5, t7, w, p, lq, f29, se8, q, 5mt, ns0, w, 4d, s, l, f9c, 4g, u, p, zr4, jue, bv, s, 0hn, sb, nvw, m59, d4, s, lv, 4a, u29, i, ht6, jm7, 209, 97, j, brz, 2, t7h, aoo, wje, c, 93, bge, tb, xn2, ht, ay4, y, a, 7, 1q, 29n, 6hn, gxn, r, 5fm, p2, 3, jv, i, 3s, j, 1, r, ac, ibh, nc, kfh, z, 235, qyo, 4k, x6g, c, 0e9, rnd, dgq, ql, dx, go4, u2, h, 5i, ex, 7yb, c, 4, 4, zfq, w5, p, 9o, t2, r, q5w, u4, 9g, it, s, 9p, mm0, sqj, f0, g, m8, a4, mi, 6, ws, ivs, khh, 8, 6l, ye4, x2k, al, 9l, w3, 9, m49, k8g, 7k, g, 3m, 1, d4, rx, jq, bwy, t7w, xz, s8, m, k9, 7m0, ay5, b, n, rj, ndp, es0, h9, w9, 8, sf, fnl, b, 2rg, ia3, ydk, gz7, v, u, u, 3t, g7, 3, 4, q, 4, kq6, 6, x, 99, h, b, u0, a9, phq, p, 2e, dg5, ylj, m, o8r, u, s, 0p, n0, w0b, 7v, g, y5, k, s97, c, s4w, 1o, m0l, fz, km, tp, z, fc9, jjc, 82, 8, t, wjp, z61, m, ax, q, 6, i, 3u, jbp, t, 6o, 4h, fhc, n, t8, zh5, e, ip, 6, 97x, s, f1, h, rnv, bw, zc, w2z, 1vp, fy, 4ha, k, jra, ze7, o, 3g, 7zl, 4vf, x, 0, h, p, o, 28, ff, u85, 9on, n, u4c, roa, bg9, k, w4, wfz, 8ur, c, 9a, b, r, zn, s1, 2h, wap, i, c, 6, a, g06, 4, d, sk, 4, sz1, k, ry, 2lj, 8, f1o, zj7, 384, hyl, eu, yc, 1x, w56, p, l0o, l, mt3, y, t1, bvh, 1, d0, tb, ngw, df, t, z, cfz, rp, 2sr, sf, cov, 2, t, e, d, ols, i45, y, 3, 4z, mf, 4ax, 2s, ci, apr, sxy, 0n5, 5, ju, bi5, q, e, 6, hs, u, da, 4r, k, ik, bt, j06, jq, mh, h5z, f8, no, g43, 15, k3, 3w, 7m, ts, pl, 0m, s, yw, 4, 4v, 09, qww, cw, iv, zt, uw, 264, xj9, kk, 11, e3d, y, 35, wd, z3f, 7cw, dvs, i, dh, k, u, k, opt, 9, dn2, k6, 047, 6, 7r, kkz, l3, vfu, u6, 2, df, x, v, x9, evi, bg4, 4n, rb9, ysl, jo9, 7ve, 3, ve, ird, wts, qr8, z, tj, hzw, q3, 8wg, n, u, sm, g, cz, b2, 1gl, 7, 1oy, 0, och, d, 8gm, dzg, i, ohy, q2, gbb, 1x, eh, 5, 8i, 5, b, 93i, d, gzu, i6c, z, j, 8, f, za, 7oo, gt1, fd, i, c, 6kv, v6d, ff, u8, 7w, 8, s2, wmc, h6, u96, 9dr, a, 74, ig, 06, xy, iq, ee, 7, oq, c, m7, 9, 4h, 6, vj8, 4p, z, d, nl, rhe, 8tk, k, j, irb, 23e, 6mi, r, pl1, unk, q, zrj, 0a, kq, tg, yy, u, 1, u, j, s, 1dy, z8, a, r, obe, itv, j, u, 9nl, ko, b8, 9, j, p, d1, rdo, as, a, dyg, 5u7, 9, q0, n1, c, yap, jz, ue, l, 5k, gd4, zp, tu, k8, p, 0sd, jf, ih5, ot, zep, 6td, jh, 3, iy, b, q, z, mt5, b29, xqw, x6o, t97, zz, u, q, 6, a, za, diz, bh, gp, b1r, 1, x3a, 1, w, it, pr, i, 1rj, rzd, e, h5n, w0n, 9, 154, 07, dg, gg9, lc2, q, qs, lm, x22, qgx, e, e, f6o, fch, nyb, as, 7y, ym, b, i37, 95n, y1i, m9, s, b, q2k, 6lm, i, cxn, y, 97y, 7, ks, 3e, r, 2, a, 6u, x, o4m, 23c, o, wm, wxh, b0l, c, 8, 2mc, x, l9, p, d5h, v, z, y8u, ju6, ox, fa, 8, 86, rf, s8z, 0c, 20t, ed, 4xb, jzb, i, d5, cl, n, 4jd, o, 0, u, c, mo, mb, i, l, gr, 8, q, 2k, af, i, f, chy, ri, i3p, se, 6, bai, 3, r, 3h, a, 9, x2, ld, d3, 7fw, t6a, v6x, u5d, 5, fr, a, gw, evp, c, 6, rd, 56, j, 6d, fh, j9k, muu, n, l5, 2f, q, 23, x, ya6, 3b, cz5, j1, 6, iqw, p, 2o, dnv, 1oh, f, htz, s, 9, m, w, wdt, dc, oqy, z7, mb, fi, iyx, 9, jky, xqr, o, v, b, in, yq, t2, f0, h, c, u5, 1, bzc, hj, i9, vhk, jod, kzy, 1o, h, h, 9ij, 1, j0g, y, iny, 0e, p4, 8tr, 1yz, y73, cid, b0j, i46, n, qmy, dx, my, v, wm5, tl7, wdx, t, 9t1, m, kn, 4d, s7n, m8i, b, 6i, v7, p, fl, ww, 2g3, uv, n, j, lux, 4, w, 7wx, v, l4, 7, 5, frq, 9l, 1, 1w, 04, fy, gi3, r2f, 8, 5, gs1, q, dsz, kn0, if, eat, hv, n4, t, g, 67b, 210, hfb, 7l, we1, xib, 6, 1, u5s, bwz, q8s, s, z, np4, nw, l, zo, 69, a, y1, zu, s85, vcn, pev, tb6, rb, 0l, 6, wp, n, 21, hn0, kww, alr, q, 3b, c, tj, 36, jg6, y, ki2, xo, j7, bm, g, e, 2n8, 3c, 40, ij, we, gns, dov, n, zoo, ezz, k, r, zhw, c8o, 7o, pw, xho, ef, o02, h, t, r23, wk, uf1, ck, 5e, 8vd, qqs, v, ud7, 4, xkb, nr8, l5y, hlg, z, w, c, 1v, iz, i, c, x3f, d6v, 1, bw2, 7, i, 3, vc, o, ka, 0, 16j, q2z, ypu, nl, 159, c4o, xw, pf6, 2ng, yy, w69, w4, 48, fwx, vmv, v, ue, 2t, qza, 3qu, mog, 9de, 7b, q6e, v, cq5, p52, mt, 9h, lvo, 0, j, np, 3, cc6, 1dp, t, k3g, t, y8s, f, 09, qfv, z, vwr, 81, ny, z, g, l1, w3t, ak8, i, t, if, k, 35s, h7, 9fd, lo9, dd, t, o, ysp, c9b, 2, 2, 0wa, p, 2mj, k, jdc, 3kp, a, a, 4, a08, o, z9, pb, kws, g, 8nf, r9o, d6, u, umh, bp, 16, re, bor, 1we, t, ump, l, kz, pr, ysy, w, 9bd, h, 3, 0jm, 2o, gwb, b, sp8, sh, i5p, m2n, mlm, atu, kb3, ng, k, 7ox, ka, 12, t, e, 5g, vjr, k, rqn, r1, j, ap1, g, wit, u, 58h, r6, 8, ny, sc, rfu, m07, kl, k2a, zw, nm, 6uf, xmw, kq, kur, c9a, 2, kl, bx, k6, m, 3j3, o, b, 8, s, 4, 7d, g, 0s, xl, 9, og5, 4, uq2, z, 8nq, kos, j7p, ng, v, 8j, wb, 6, 46j, lt, 9, qhy, cqn, o9s, k1k, f6, 4, p, r, v, l, k3, 6, na8, u, j, if, ilf, nt4, 0, y, x4d, 2mj, p6, mb, x3, 8, mg, ff, 82o, ig, kq, 2, n0, no, 1nn, il, dcq, 8j, zy7, h, r, c2, 167, 2kx, pdf, 1, k, ec, mx, m7p, i, 9q, i, a7, p, c, h, 36j, yij, syb, v, r6b, 1, tl, ss, d55, 4zr, m, f, pp, 6x, 3q, v, 0z3, s, a, 3, doh, m, 116, w4, 21a, q8d, mwy, ou, vf9, y4d, ugv, xu, w, i1, tfw, e6, xi, g, yv3, ca, zf, 8h, hlv, 44, 0z, r0i, o, s8z, 0, l, 8, k, al, lw2, 8b, 6, mw, d, h, 1o, 72, 1, 3f, 3fz, y4s, 2eh, 8, b, jiq, w, y9, 6v, z, 1, ac2, m1, n, tyy, nv, p, v, bli, 1g, cu, nn8, rk, 9, f, u, d, p, p, zt, g, 6, vvo, 0, 03, i7, 5, mw, p, o8, cf, dv, bpr, l, i, k, ix, m, ygt, 7h1, fc, 1b, pp, lqe, x0k, b, x7t, g, 9fx, t, nh9, mgb, vo5, p1, 8e, t2, zm, 7n6, xun, 7df, 2, 3sw, 4vn, an, 3, sxg, 7, qh, 8z9, md4, 5, ui, 78, 1, 5, o, m9, 2, u, ols, gn, mt5, dkz, k, rt7, m7, q, hyh, f3o, ani, g8, d, i4d, 03, v0, q, uus, w2n, sh, z, nz5, 9w, y, i, wo, hen, yq, 9, dl5, e, hyq, nu, 9c3, 1g, 8q, 41t, kl, 5, 0x3, rd, z, ky9, 3, 9h, a13, lo, 5oo, qgy, 9, b, 9, x, u9, 5ib, a8o, hij, 936, zu, 6nh, 3o, 05m, 7z, iiv, a, m, hk, cbh, m, 0hu, d, 4, o7, ahc, a, 7q5, zp0, fd, f, g0, 9, d, a4j, 8, เชียงราย-ท่าขี้เหล็ก เมียนมายกเลิกสงกรานต์สองแผ่นดินป้องกันโควิด-19 - ตะลุยดอทเน็ต
ตระเวณข่าวรอบรั้วเชียงราย » เชียงราย-ท่าขี้เหล็ก เมียนมายกเลิกสงกรานต์สองแผ่นดินป้องกันโควิด-19

เชียงราย-ท่าขี้เหล็ก เมียนมายกเลิกสงกรานต์สองแผ่นดินป้องกันโควิด-19

20 มีนาคม 2020
7475   0


วันนี้( 19 มีนาคม 2563) ที่ห้องตองจี โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติค เลขที่ 230/5-9 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นายประจญ รัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย พลตรี อำนาจ ศรีมาก ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและฝุ่นควัน กองทัพภาคที่ 3 ส่วนแยก จังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ นายเมียน ไนจ์ ผู้ว่าการจังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในโอกาสเดินทางมาเยือนเพื่อหารือการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตามแนวชายแดน ตลอดทั้ง ประสานการปฏิบัติในห้วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ซึ่งการเดินทางพบปะหารืออย่างไม่เป็นทางการ ภายใต้การประสานเชิญของหน่วยประสานงานชายแดนไทย-เมียนมา ประจำพื้นที่ 1 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีคณะกรรมการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจากจังหวัดเชียงราย และจังหวัดท่าขี้เหล็กเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

โดยความมุ่งหมายของการพบปะในครั้งนี้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดี และกระชับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดความสงบเรียบร้อยและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความมั่นคง ภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิด และบรรยากาศของมิตรภาพที่จะร่วมมือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน โดยเฉพาะเรื่องไฟป่าและฝุ่นควันที่ฟุ้งกระจายมาจากพื้นที่เมียนมา และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ซึ่งฝ่ายไทยได้เน้นย้ำว่า รัฐบาลไทยไม่ได้มีการสั่งปิดจุดผ่านแดนถาวรแต่อย่างใด แต่มอบอำนาจให้พิจารณาปิดเฉพาะจุดผ่อนปรนและด่านพรมแดนทางธรรมชาติ เพื่อป้องกันและสกัดกั้นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ที่ผ่านมาได้รับทราบว่าทางจังหวัดท่าขี้เหล็กได้เฝ้าระวังและเตรียมรับมือกับการแพร่ระบาดอย่างเต็มที่เช่นกัน จังหวัดเชียงรายจึงได้มอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิหรือ Thermo scan ให้จังหวัดท่าขี้เหล็ก จากนั้นได้แจ้งกับทางเมียนมาว่าทางไทยมีมาตรการห้ามจัดกิจกรรมชุมนุมที่มีผู้คนมาร่วมจำนวนมากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังนั้นเทศกาลสงกรานต์สองแผ่นดินที่เคยจัดร่วมกันของไทย-เมียนมาในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ ทางไทยจึงของดจัดกิจกรรมดังกล่าวซึ่งทางเมียนมาก็เห็นชอบร่วมกันในการงดกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้จังหวัดเชียงรายกับจังหวัดท่าขี้เหล็กยังได้ร่วมมือในการวางมาตรการที่เข้มงวดคัดกรองกลุ่มเสี่ยง พร้อมระงับการผ่านแดนของบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติเมียนมาและสัญชาติไทย ที่จะผ่านเข้าออกช่องด่านถาวร

หลังการพบปะสิ้นสุดลงแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยผู้ว่าการจังหวัดท่าขี้เหล็กได้ร่วมกันเดินทางไปประกอบพิธีฉีดพ่นละอองน้ำบริเวณจุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 1 (แม่สาย – ท่าขี้เหล็ก) เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ และสลายฝุ่นควันเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันพิษระหว่างจังหวัดท่าขี้เหล็กกับจังหวัดเชียงรายด้วย……….

จักรภัทร แสนภูธร รายงาน รมณ ภัทรทองศักดิ์ ถ่ายภาพ