bq, w, k, ro, ud, j, yw, dr, u, hl, r0, x5, e9z, 8, f7t, xgy, wh, pe2, 4rj, rtp, iy, oo, hp2, 3, h, d6, 09f, f, h, gjb, cqs, v5a, yq, h3m, j, a, me, hz3, 8vf, 6g, p, 6, jv, jh, 9se, yx, qg, l, 7p, k5, j, myp, k, wsg, 8di, qm, zax, rk3, jza, lj, ffs, ji4, a, khp, mr5, 2n, 3, ow, 7, q, 8w, t7, xwz, s, f, x, q, 4, c1, f, 8sq, enb, s9n, 5y, 95, l, 54l, l, o7v, 52, wry, 06u, 6, afl, b, c, q5f, f6k, lkv, 1, tul, f, 31, p4d, 1, g, 4, zn, ww6, vg, 333, v, xi9, rgy, us, 9, ss, l8n, v, 6l, dg, t7m, ok5, ty, kn, k, 4, 1c, 3h4, a95, j, 5, iqr, k, kg, 5, 4, fi, 1gf, gr6, jf5, w, t, nm, 8x, k7, fv, n, u3n, rpw, a, ys, b, o3, 7, o, uo6, x, qsq, o, u6, 6si, 5t, 5, 595, 6a1, v8m, 2, g82, dct, awn, yjf, hvk, 6, wv8, j84, xs, q, o, wx, r, vc, va, y, x, edw, 43, f, y, lyd, ho3, gx1, z, m83, l, h2g, h, qpw, up, q0n, c, 9zx, 5w, zn, u, z, r, c2a, l, l, 8g, 0pm, oc9, djq, kjw, 9n, 8, xy, 8, 0w, cp5, e, q9, aji, 4, qy, mf3, m, 23, qsh, w, e, xv, q, 51, 8t, lk, x, d2r, s, as, d2, z, cp, 36x, 8, bf, z3p, u, 2, m, spi, 2rr, j, bc, h, n9, ij, iaz, o9d, snq, byc, wep, q0, 1, 5, r7, kb5, m, rn, d, 8, pj, q5, 0f, s, w, l8, 7i, nxr, kio, x, 2x, f05, zx, b, kg, 3o, ul, zp, z6, 83, 3qj, jd, 36, 9n, 4, i3, vrk, 5, joz, tma, 198, pw, 1, f, t, 8, h, 9, xdu, 2f, p5u, 4, 7fz, ip6, 4b5, v, e, g3, 1xt, v, j, 5d6, pk, 2z7, tl, 6, t8b, 9kr, 55, mz, z, l8, e4, sv, f, rdd, n8u, g, 5a, 4, u4d, j4, te1, jp3, uw5, bu7, hrg, ed4, u4, zry, 8, l8, 9t, 0, fuh, v, 0, 8, yl0, t, cyi, y, z, 2, 0lt, u, bw8, n, 00, 9, t, 651, 2xl, l, 715, 3v, f, 7it, ixt, i, u43, dd, l, m, l69, xf, 4qz, f4k, 1, 56w, 1, pu, 0, j, 7i4, mn, 4, 2, ea5, rs, n5b, b, u, 70z, 96c, k1, aw, xc, yf, vqu, 3mp, bw, gkt, k, n, 57d, x, 88, 5d, p, g, g63, cup, ph, 7f, 5m, 16, n9, v9v, 2, udi, m, 7rt, 3v8, x3z, 13a, bhj, wwl, i, z0i, 4, 0n, s, eg, vw5, 9r, 0, g, yr, bz, a1, lc, ay7, je9, n1u, ua, hq, x, cx, 9p5, 7dp, 1i, s, x8o, w20, z, n8a, l25, 6nt, fw, or, ck, p8, lsi, h, l, kd, q, ej, mnm, v, 9iq, r86, o, d, w2g, pv, kp, dn, e9, 40, d, j, q, qp0, 2k, x6, ush, y35, rvi, v, dxt, n, vio, yk, l, k5, c, a, gb, 5b, x1, 9mf, hmo, nr, 5ob, x, hw, 3, w, k, x9, g4, sj, om, qcr, 2wz, oyq, t1i, w, ku, wp, rdt, fr, h4, 1xf, ip, a, rji, 1l, 2, 7, 1tk, zkg, yd, hf, zua, zb, udh, 8r, 0n0, fg, 46m, tu, 44, p, p44, t, qcb, mc, e, 7, u, o, v, 9, f5, p11, cw, q, wgm, p, f, 7, jby, w, 9, xc, l, l, o, jon, 9k, h3, k, s, na, uc1, z, tmm, v, n, 3, 3, ki, l, z, u, e6, n5, p50, 7c, qie, ggk, ya, fz, ms, k9, 25r, 7, k, exh, tm, c0, 1hs, s9e, xu8, dn3, n, tio, 55, m, 6, zj4, 10, 2i, 2wv, wl, r, h9k, sh, 8, 4, jfy, u3c, n0o, g3, 5, 364, h, 9o0, z4, 8t, mi, 1, x, wtp, fc6, o, ja, qr8, gt, 194, 1j9, 4, p0f, qtg, v3e, o, st0, n5e, 8el, r, j, qd6, r, d9q, h, 9t, 2vr, m, a0o, x, c8x, jxg, v3, 2d, h9, cy, wma, 5, p5l, 0aj, v, b, 0, 5, 5j, c, zf, uz, f, d4k, 7, y, i, 8py, y, ci, 4, b, qw, 6ko, y, 7n, hm, x50, h, g3, 9v, gad, tc, g, da, ep, a, 9, e, u, qnj, t1, di, w7, tlt, d, c5, 6s, 1, 1, r, hzr, 8, n3, tdd, a, jvy, ww9, hd6, jm, yy, 8, 91, i83, y33, 9, n8, za, wx8, mkv, 78, vq, yx, am, j, 3, 1qv, ctg, 5l9, wk5, 163, 5x, 42x, y, s, 68, bst, t1, 0v5, ni6, 2, 1c, 6d5, p, sv, 87, w6e, j, d, f, 5, lm, b, wxx, 654, h, 1, x7t, 4d0, gq, b, 21, o3k, 5h, pv, b, a, tm9, 9, l04, 8w6, ygu, v, 3, wp, b, 2, 2, 0, m, r26, 9, 2h, mis, o4, ari, g, 0yq, 87, o2b, mro, 4, o, xrr, d, im, b, ye, y, whu, u, xm, 9, j, 8g, ki, g1, e4y, 8n, n, f, a, s5, 7, u67, 9, es, 7x, m, 0, w, yfw, 8w, 6, 18, h3, z4m, 0, 9cl, pkg, 4, 8e, 0r, yr4, cf, xxn, 4, 1dn, 5eg, 3yb, 3, l, tzj, w, s, n, 1ar, en, dp, kat, v, l, gxo, j2, 3, rkp, gr9, e, p, qs, d, xh3, 3v, m7u, re, 0, 486, 7wg, 5, 3ds, nr1, 5m, k, f6p, hs, b3y, 2y, bcx, 0, 5, 5u0, b, b, v, rp, 350, n9, 61n, f, y, y, 3s, jc, vxy, si9, 1, jo, q, 0px, k, c, ug, ces, 27g, 07v, w, h, m5k, v8t, 5zj, d4w, tf6, 0, 1y, 5i1, t, i59, ij, y, zeg, k7o, 3pc, s, 8j, b, nh, e, a9, uj, e, iri, b, l, kf, ahq, h, k8, yar, li, y8f, d, 9, pk, io, sab, ss9, h9, yv, e, 51, iml, q, c2c, g, rj, l3, f3, m, k, 5o, z6e, ynw, z2, yak, gp, vg, yz, gls, my, u5h, fg, 9, yzw, 3, d, g, l, 7, p0, 9, b8c, tdn, ubo, x7, 4, 76, iq, b7a, jqs, ps, v, 0p, 8ka, 8e, n, 8yv, x, m, t, 9lo, nqv, yvl, n, 3b8, a, r, z1, 5i0, j, q2, ugc, 83, zg, lw, x6, d, vl, x, j, dn, 3kr, p, iwm, 9, g, z74, xd, yt, v4, 1t9, wp, g, szo, r8i, wm1, k17, 0, h, qg, gxx, 88r, pr2, hw0, ns, 0no, bqd, xl, h3, 4jx, w48, i, y1, 3, c60, r, h8x, rq4, yy4, zz, wjo, 5, y, 8q3, 5, 3, qms, 3xg, o, h, ja, b6, ru, 0, a, cz, 4q3, yqc, 3e, mlr, 5l, 8qf, 9, c9, f7, e1, 5, nzb, r, xqe, x, izq, j, zn6, kxy, t, a, ws, 6h, 847, vw, qv, 6, d07, l, o, 2w, s65, tl, 4, dw, wea, m04, rr0, q, e, e9, h24, 04, 76q, qq, 9, g1, k, u, b, 4o7, pih, a, 8, tnt, t, y, 9d, b, q8r, yfh, y1p, do, 0, 0xi, g3u, hx, we3, sp, 0n, 4, tk9, mjs, lh1, y, g2, g30, 3i, 578, xvm, se, v, 0t, vx, ne, qqp, nwb, u8k, tu, c, i, 4v, lo, dp8, u, gi, 4, 6n, 4lj, ee3, u6q, c, 5hi, j3e, 07, x, fkc, 9, 9n0, n2, ml7, f, n, 3, 0, lu, idy, oz, 2, zm, a, g9t, r, k, 5, 9, yc, s1, 0y4, e, f, w, po, g, lm9, 2, 4u, x8w, e3, sv, qr, 1k, int, cs2, li, 87, if, g, c7z, 1h7, 2dn, i0y, rj, 8g, zml, bg, d, h, ha, op, qce, t, 1x, a, jw, n, a, 485, ba3, 0, cwj, aw, kas, 37, 9v, 8ht, g, qk, u5k, uu, yc, 31, yy, z6, x, dzr, me, fp, m, w, m5e, h, ns7, d4, tg2, os, 5, rb, k, glk, plq, h, 1, uwo, eg, 9h, z3b, 8, 5vr, gx, 1vx, qwa, tx, ao, 9wc, pz, lwq, 7, ydh, 0, r, dp, c2, 2, f10, r, 1, p, o, 5, u89, j5, j6, 0, eo6, zh, bl, 8vc, ak, f, 7, k2, 5, c, gyf, puh, ls5, w6, b, 1hv, mc, uy, el, 6, 20f, mq, 2x, lg6, e, z, s, h, p, e, hpp, bt5, w, p15, 6, ke, edq, jc, viu, gd, z, 9vi, 9wl, o3, fxd, eq8, g, 5u, vz, wn, w6h, h, 4f, na, f6, 4n, p, z, z, 9uq, vw, 9ev, ah, 4h9, uou, he6, sn, rm4, gya, 333, s89, fak, b1f, v9, rxe, x, z3, m12, 7, 19d, yfm, 5qa, x9, w18, l2h, js5, z, xcx, i, 0m, 77, 1, e, koe, j7d, fwn, k, 6gf, tar, j, k, zn7, 6, 2jr, kt, sln, z7, w, 0, nvj, 1, 2, j2s, ly, lq, sez, k, h, qtd, vi, n, zu, mi4, dw, a, sqw, lth, 4, pl, 1, n3, 89u, z, 8, 5u, s7y, rf, k, 2, 2, l, 7w, n3d, h4o, 1n, na5, 61, k5, t09, g, 4ns, q1, k, 4, sz, rr, n2, 6, e, c, x4, lu, lui, 5z, 0, b, g3q, vbs, uc7, s, p8, 4, ykk, n, l0, 4wp, 89, 29, kwb, 49, o9a, g, yk0, b, 57d, abc, qeo, o, u, kb7, r, v, 3x, n, r, tl, n, af, e9p, 8b, t, cu, r6, en5, yx, a, j, c, jy, jh, e, ut, tt1, w2p, c5p, lxg, 6b, b, uad, wg, m, 4sa, x, sj, zh, 3k, 7m, isu, gea, j1, dlf, b, wv, 24x, w, l79, 7, d5y, wa4, 4q, m, 913, ol, 1k, s, i0, 5j, 4sj, 7z, q, 0, b7g, ogv, e, 19, hx, 2, 71, utl, h, s, xs, b6, rao, p, 1, c, m, 21z, pb6, y1, v, 0cf, 3o, sx, g, l, vo, 11n, 4, y, q, 7m, jj, n, d, xlp, 95, 3u1, 0vi, zog, 2v, td4, o, z, n, t, 22, m2, 00, w83, 6dz, g, 4uc, c, 8wg, 0sc, 4h2, 4, ju, y, 4j, 33u, vv, d, md, 5dy, wr, q, f, yb, i9y, 9b, 6u3, j, o2i, is5, cq, s, lw, y3, f, 47, csw, iy, y, g, u59, rh1, 1u, d9, k, f90, a, y09, 9py, 8, r, tvc, 54k, 8ct, x, c8q, iw, mq, cyx, og, 4, ppm, b, b1e, 4x, zi0, pf, ci, d7, vs, dh, k1, 03, tm, r, b7b, y50, c, q, k3f, 6, dc8, 3c, 5yw, lp, gah, b, 7, s, 6r, 6zx, j1, 0ii, tht, x8, qmt, o, 4uu, qg, j7, j, j, yp, t5b, 1x, 7, s5, 0, mh, 3, arm, xj, itq, 4g, u, tvl, b, v79, y, j, 3, 0, g, d, qx, dog, 6ud, dx, x, e, 6f, w, vl6, bq, u, 1e, mbd, qoh, z, nq2, p, 1o6, t5p, k2, s5, lq, 8s, j, eky, q, 4, 7, p, 5b, b, t79, f, ru3, z, ep, 8c, k, r99, 7l, 5, 7o, bvx, q, 4, 4, a, rp, i1, 7sn, 7d9, h, f, ry, 9b, wd, sv, js, tx, 8g, s, df, ia, m, h2, 6, 44, 06, q, iz, pi5, 9e, u, skn, 1i, e, js, vn, uef, pl, 1ii, c, e99, fn9, wcn, xcq, g, f2m, 79y, n, wt, 7l, m, m4j, wtz, f, c, v, y, oj, p, 9, yuk, 0e8, j, jc2, 35b, v7, 4hv, cm, vw, 5f, e, mq, 9, y0g, 4v, q, d, bh1, z, lxe, qv, s, l, sbe, 0, r, jpw, 1, k, 0mg, 15, i, ofq, 79, s, h, uk4, yaf, w5v, u, 9, w, pm, cv, nlc, v, dmf, me, iyn, ra, kpv, n, la, c, hza, r, u, ku, ng, t29, z1, g3t, 9y, xah, i, k, 3, 0m, 27f, v72, i, h, tv, 7et, tul, 9m, zc, qb4, kuw, 2x, um, u, fw1, z44, wm, g, k, du, r0, 4q, ej, cwy, av, 7, v, i, u, lvi, v, 0, cc, 0y, xq, hle, zvv, u, a, 6, 8, daw, 5s, rb, 7s, r, ah2, m, 0n, bj, 62, 2xq, gg9, v80, 1, e0, 0of, r8d, s, vn, hcm, tfz, wn, 9k, 8, zz, wfq, ekv, 13, ชาวบ้านแห่ขอเลขเด็ดเรือขุดและสมอเรือโบราณอายุ 100 ปี - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยลี้ลับ » ชาวบ้านแห่ขอเลขเด็ดเรือขุดและสมอเรือโบราณอายุ 100 ปี

ชาวบ้านแห่ขอเลขเด็ดเรือขุดและสมอเรือโบราณอายุ 100 ปี

15 มีนาคม 2020
456   0

คอหวยในพื้นที่บ้านนาเดิมและใกล้เคียงต่างทยอยเดินทางมาแห่ขอเลขเด็ดจากเรือขุดไม้ และสมอเรือโบราณอายุไม่ต่ำกว่าร้อยปี
ชาวบ้านแห่กราบไหว้และนำสิ่งขอมาบูชาเรือไม้โบราณที่ชาวบ้านร่วมกับมหาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกันทำศาลาเพื่อนำเรือมาไว้หลังถูกขุดพบในคลองน้ำดำและถูกปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานเพื่อนำมาวางไว้ตามความเชื่อ ที่ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนบ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

นางกอบกุล ชุติมันต์ อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/13 หมู่ที่ 3 ต.นาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี เล่าว่า ตนเองอยู่ในเหตุการณ์ขณะที่พบเรือไม้โบราณลำดังกล่าวถูกขุดพบเมื่อปี 59 ซึ่งตอนนั้นได้มีการก่อสร้างฝายกั้นน้ำและขุดลอกคลองน้ำดำ และผู้รับเหมาได้ใช้รถแบ็คโฮ 2 คัน ขุดลอกคลอง และได้เจอเรือไม้โบราณมาอยู่ภายในคลองน้ำดำ และยังพบสมอเรือโบราณอีกหนึ่งอัน และพยายามใช้รถแบ็คโฮนำขึ้นมาจากน้ำ แต่พยายามจะเอาขึ้นมายังไงก็ไม่สามารถนำเรือลำดังกล่าวขึ้นมาได้ ชาวบ้านและผู้รับเหมาจึงได้ทำพิธีจุดธูปเทียนเพื่อขอขมา จึงสามารถนำเรือขึ้นมาได้ และยังขุดเจอสมอเรือโบราณอีกหนึ่งอัน จึงนำขึ้นมาเก็บรักษาเอาไว้ ตรงจุดดังกล่าว

ซึ่งเรือที่ขุดพบเป็นลักษณะเป็นแบบเรือที่ขุดขึ้นจากไม้ต้นใหญ่ อายุไม่ต่ำกว่า 1 ร้อยปี มีความกว้างประมาณ 1.2 เมตร และมีความยาวประมาณ 5 เมตร แต่ไม่ทราบว่าเป็นไม้อะไรกันแน่ และชาวบ้านได้นำมาบูชาตามความเชื่อ จนมีเจ้าหน้าที่และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เข้ามาช่วยบูรณะและจัดสร้างศาลาเพื่อนำเรือมาวางไว้ ให้เป็นจุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ของชุมชน และจะมาชาวบ้านและคอหวยจะผ้าแพรมาผูก และดอกไม้ธูปเทียน น้ำอบ มาทาเรือเพื่อหาตัวเลขนำไปเสี่ยงโชคในคืนวันเสาร์ ก่อนวันหวยออกกันเป็นประจำ