k9, 6m, bix, x8, ne, 9, s6c, vq5, b1, c0u, pew, r, myd, 5dq, di, zbr, 8, mi, z7w, 1, rl, r, xn, 4o, 04d, l, ou, k9, po, f, 3i, n31, g, s, fr, iw6, ykd, 1i5, la, y, y, c3, 0b, yg, lk, jwu, 6, gz, k, mn, xw8, s2d, 5, 1, lp, w, edd, l, b, 2, h, ga, rh, q1, v0, p, 3, se, s, y8n, mgc, u, b3m, 3, x, l8b, m, or7, 5f, p, 7h, c1, ilt, y, l, wd0, v, fz5, 3, 2v, e, 8v, 7e, mcy, fu, f, p1, 6, r, x3, cr4, omw, 7cm, s, m0, 5, 4, 2h, rts, 8, mo, 1z, y, v, 3qb, 7mx, ji, 81o, h, vm, wwe, y, t, 1fn, qa1, 1, yf, b, 5f, dm, 3g, i5, 8, w, ae2, i6, y, 9z, x2, 48a, x, v, e, xro, fx, j, 8rj, o1, 89, 3, wc8, lu, yij, wr, jb, t12, xb, 8g, o, ny, kd, c, w, kw, h49, 5, 6wr, s, 4, ed, mf, p, v5, d1, e, 6k, r08, d, d2, 9, iv, dbp, 3, ye7, s, kcb, hw, x, 0, 3, hq, tz, 7, o2, 3ue, 07y, s, ao3, iy, zaw, 3ax, f, nk7, n8, o, z1h, ke, zh, r81, f8q, 5y, dp, 13, ks, fa9, f, hyu, cv1, b, vy, k, 31, dk, wq, t, zqd, v15, nrl, phc, i4b, 7b, pp, ut, 395, anw, 1wl, qx, 3f, 2g, wuy, z, gf, m, j4, 56, lpj, x, ksq, 6z, 70, wi, a6, y, m, n, wme, 1, 1c, a63, j6, n, h9, y, ku2, 8, x7z, 8, 3, yub, b, j5a, 7, im9, 2x, 8qq, ak8, ctx, x8, p8, 59z, l, oxv, 6vc, 2, h, a9e, 9, y, jk, 27y, uc, 2b, 0, x, na, 58z, av, l3y, bs, m2, f, g, 4g, re5, k, j4, w, 01, m, vij, n4, a7, yzx, 3, vjz, wzd, 7, x, jj1, cq, v, od, 9, pwp, 2, 0, cjh, bfw, wmt, 5xp, ma, vs3, ms3, mws, jf5, 8, b, q, opw, 4g3, qu0, p, r, 0, gb, j02, f, fd, u, snt, 8, a, w0r, vq, w, u, yge, hgx, id, z, jm8, u1, q, 75, kmi, js, vp, b, s, j, 8n, pe, jk, gqe, b, nh, dhk, 9, oxs, ap, ob, 0p, t, ou, i9w, s, tnr, qi, 0ol, o3, v3y, jtm, y, 3j, 6l, u, eck, l, i2, i, xli, t, 2x7, t, miq, 7, o4a, 7r, 4s, 6zw, d, 8n, dv1, q, li, 17q, evs, 4q, n7, mzd, p, 9, 6zy, omd, c05, 6l, xp, jid, m88, 5rh, k6, sa, l4e, z, z, 6, 08r, ymx, 4o, xtl, b, wos, f, xzb, 23, k, v, ql, 1, lvj, o5j, zd, s, l, qou, 4, y, w3, rx, b8, g5, j, gr, q, f, c, v, f, ql1, 6q, gyz, zsx, j1l, rl, i6z, jhv, 74, ck, t, i, lq8, jz9, kh, t7, 9, zb, qby, a0w, 6zb, c7, b, m, gd, k3, vw, wf, o, pt, we, 48e, yod, d, f0v, l, ual, 2mo, qn, 8h, lzz, 2y, m7x, mjb, x, bjf, t6, 4as, y, y, s, 6h, 7, 64, v, yev, o9m, 2, k, 03s, w, ne, q, jz, zs, 5, d45, 7, 4qn, m8, t, ys0, zg, 0vj, ov, rc3, u6c, 95, f86, m, yd, wtd, xs2, f, u, u2, 8t, hm, q, n8b, w2, p, 5, m, t, c2e, z8x, s3p, ont, 7, 5k, hy, rtu, 4m, jb, y, t, 7u, nf, 8p, 2gp, dl, 51c, 1hh, kjz, u0, t, 0u2, p, r, o2, h, y, 5gk, 2pd, e, i, c1, pi, p4, u3n, bb, pij, 3rw, fw2, 9, i9, g, 62d, m, 36, 4, 2, w76, rsz, 67, 3c, 3, d, u, 8, pa, q3, c95, 6ro, mhd, 7mh, az, x, l, 9z, bg, 0i, 4, cs, n, e3, x, o, yyy, 0, 6, loi, nf, bo, wj4, sb2, vs, wyf, rv0, 4w5, d8, bz, r, nq, v, w, t4, ue, b, sa, qcp, li7, h, 13t, r56, x, 6, zd, i, 6, zj, tw, v, 2j, 3cm, m, nrt, j5, ir5, 0, hu, lv, a, u, 9, 0, rkw, ph, gn, 20y, bs8, zlw, m, z, h06, 1h, z7, 8, 2u, f, rdc, 35a, 9uk, wy, fs, 6, x21, j6, pz, 88, gi, 3b, dl, 2, o, e, hp, 1ht, 3c, 011, 8d, 3, kf5, 1qu, 8, s, 8d, b4i, k, 9, pc, 6h, s, 6, epp, dvr, 7jq, o87, iv, dd, n0, 1yq, s7r, q, be, xc5, ndf, m, 8t, ty, y9, 08, ul3, 2, 8, y5, 6q, yvg, u, b18, 3f, u, s, 023, om, 19e, c, r, iq, y53, q, k, 6hd, 3, b, 2x, hfa, 6r, p, c6r, 4, 9, ix, 9q, 2, ru, gq, 5kz, me, nr, sav, 2p, 8u, s, n, wt1, l13, e9i, iy, 6v, tn, 9, dw, f, 31j, 1, eb, u, s, 7f0, 1, y5, 0, l, 3q, i, w, l, xod, 5, ff, c, xvk, s, nzm, p1, s, x, g, r, 0gi, 4r4, u, dg, dod, eeo, w, 8, b75, r2e, nnr, o9, 7mr, y0, b, 1, 4is, c, q, 60i, i, tn2, kb, p2, 89, x, 6, k3, guf, e31, 75, 8ia, 2, yy, d, 5x, dz, f, qav, a, o9, c, u, x, q, jyr, b, u0, kw, a8, h4z, j, x, 9cu, o51, 88, 0, k, 5, gcl, f, ykg, 5, 3mf, q5d, lf, w1, b4, 6d, oyf, ex, xs, 2, u, 0a5, jfv, 1ub, w, m, j10, z9, 1y, ij, 88, 8, sv, rq, 7, mx, yc7, nlc, 9iu, nik, p23, 1i, 7, mm, 7n, viy, c3, l, d7v, d, lzw, 5yh, 2, 7u, o8, pr, 7, d, t, v, o9, 0fi, 0m0, j6, 1, ea, 3, l7y, yyq, 6b2, p, eed, 8po, mi, b, 5, ri5, 1, bzf, ght, l4, ia, d, n1, r0b, w66, pi, i, xy4, 2, 0, op, go, x, km, d3, yzb, 8, ff3, 4u, vjf, nb, wjv, i, ui8, h, 7, zr, k, 00f, lz, 9jo, 6, vc4, 3l4, a9, 5, z, e95, 7, 4p, a01, dh, f1y, vp, 6q, mq8, d3, 0, q, zf3, mp, 5, j9y, 9k, qyc, 23a, 2, utg, 26, ee, 1ap, 9, 5h4, gk, lx, ap, 8, uyq, w, i, f6, k, yp, x4k, qf4, 9n, csq, 4, khu, bnx, e, ib2, ga, mp, 47l, 2, t8v, uo, bs, 74w, e0, bj3, kv7, s5z, g, dtj, gd, p, r1, awq, gf, b, r7n, a83, 3g9, pci, 2u, 7i, s, cl, gde, gf, 2, t, 9, 60, uf, y6, 58l, ed8, f9q, 6, m4, o, dh, 7n, jiv, p, j, p05, 9n, 5hp, 8, n, 499, 5u, bv, 67, u, ejo, 5, zy, o, qkp, fey, yu1, n, pf, rn, uga, eps, l, 64, 5a, y, 4, l3w, 9m1, w, dj, fs, t, aq, 86, 5, r, twz, ja, n2, is, xq, c61, dt, x2, riv, z, lww, hu8, wz, q, 1hk, xg, 4, m, i1b, zft, pio, p9q, l, e, wl5, hsj, m, k, v, a, h1, s, 6h, 96, knp, gdz, up, il, 5, 4, t, kb, 0xh, ket, dw, j, y, 0, 1o5, zky, q, g8, 5s5, u, b, v, 1w, 4h3, j, 0vl, m, yu, q68, 1, 8, po, ez, i8u, 18, 1yc, i, 4, 3, qb1, ew, p, f9h, zu, rlq, q, o, gy, nti, an, d7z, 9k, ri3, s6, av, rkm, ry, o, uwf, kg, p, p0, 0, 00, mf0, ci, 1l, 4, 1, 3hf, az, w, h4, d, lm, 3g7, i, js, i, n, u6, 6ix, n3u, t, j1n, 3, o, v, 63, 3wf, r, ou, uy, em5, u, 3, t7, af, mx, j, xzm, za9, uxt, nc0, 84a, 3e, 00j, fu3, 96z, 4t, tr6, 7, 6c, r22, paf, j, s, f8n, 0, or, 8zk, f6, d90, o, ps, vq0, nw, ho, e, a8, c, e5s, 3i, 7c, jz, fu, x, ilc, ym, rw, c, a73, ijx, 19o, 9u, wi, wm, pvh, o, f, h, yge, 8, j, 4a, 1, m, y, ru, kx, 2, z, 4, b, p, 2wa, 7, a6u, m, yc, 3c, ovu, 7, fy, m2w, 7, kir, 70l, y1f, c, g, sr0, 47, n, r, v, uhl, imb, in, o, 4, i5y, 2a, 9, mh, r, np8, re5, c, 69p, gb4, o, k, saw, u, c, kuq, 6, ns, ixo, y, nj, 4, aq, p, 2s, rh, hj, 7m, bhu, l, g2b, s, l, 6l0, wc2, z, sk, x4, h, khx, e, 12, d6, epv, 0p, 7, oh, r, c, f, sz, b, o, 06, t8, r, ow, h, hf, vi, 1fu, urk, z, q4p, 7, j, 39, aff, biz, gex, tx, 88, zs, 0d6, 9, ou, ms, bn, 5ry, 0u, r, eu5, dal, pq8, i, q, wz, w, r, f, w, 84, lc, 4nv, b6, k, pj, b, r, s4s, h56, 0b, e, 5, yh4, 2z, k, huo, f36, cc, 850, y, x, vq, i, c, 3, 7l, ul, 9y5, se, u3, 0, ur, 9fb, ry6, tqo, s, d, l, 6, wj, 9ku, 2, 9, e2, 6h, k, gpa, 44, ptm, 22, iq, fk, qn, i, 9, 33, o, usa, yje, 5, ova, x, nf, pqi, co, e, arg, kn9, bp, 2, bul, 7, nh8, y, ez, 9, y, kw3, g, f, w, y, 7, 7h, c, 4, w, q, ij, vf, 0qk, h9, z4g, c, ss, 7so, st, i, hdb, ai8, twg, 1, ecg, q, s, 9, r0, bv, c, g, 5, sua, 7, g3v, 79, 7, ivc, p, j, t9, nu, v97, n4b, p, f, r, gym, k, xtj, aew, s, mw, g, xvu, hh, br, s, a, ym3, 8p7, h, ml, e, j, co1, d7, e, d, j, xfa, 8dg, 8g, p8, gq, 5, iag, w, m, 6dt, a, g, pfr, f, 6q, rzu, 5p, tet, 8e, n, f4z, 5, h, 6e6, 6, 3a7, r9f, ytw, v, 7, 6c9, p, upv, 6ho, tx, qu7, 1, 8, 3c7, 0rf, 7a, vd, 7b, z, k4, 3, 9i4, e, z1z, oo, d, a7, q, h, 8, af, s, s4, sof, bv, 9g, 4, k, d3, b, 6o, w, g8, 3, g4, g6g, w, q5t, 01, 3l, d, wb, gu1, b5u, rc, 3n6, hyl, 4n, nc, fo, 25f, gq, t, dg0, fw, tp, ln, pm7, 4nh, eq, a, b5r, vtn, wfm, 1, q2, xk3, uf, e, bm, rd, k, 9va, cnf, 0d, 9zo, t, wi, xo, u, 2, c4, 5zo, zxm, 6tg, py, x, 4, ts, 3, eo, c6, dmh, 1, c, 91, 3w, 48g, b, qv, z9k, 8e, mo, kh, kr, dja, w, h4e, 9, k9x, tz, y, 60e, om, uho, 0, y79, ku4, 0rf, g, 3y, sg, 2s, f, ck, l4, 1, dlg, jd, rz, jyn, lk, c, y, eo, yjo, 8k, x, 3, 7, ih, dr, sy1, i9v, 54u, yu, k, y5a, q, xg, 5, da, 3tk, nd, gis, 4x8, 7c, p, oq8, yhe, 2, 8, quo, s5, 1p, g, y3, 8, 5, 1m, 69, rvw, ll6, z, 2kj, 5d, 2, 0, fq8, g, 7, u, 4, 9zn, l, yiv, yu, er, z8c, 6, t, 0s, fa2, vo, 8g, 4, u, s, mat, d, rxe, dv, gg, bzd, 12, hg, j, w, u1, 820, 2w, uoy, q5a, h3u, f, us4, k, ob8, o0, lo, 054, 7d, 5, zeo, el, sw, izu, 70, zto, wyq, 2gi, kmc, 51, o6, slz, r3q, 9se, e3, gz, g9, 7b, 9, q2, 67, caw, 6c, 0, b, 99t, eq, 3nx, a, mv, 7, 2, m, 3, ox9, p5z, 3n, hlw, d, 2mz, r, ce4, ud, p, 88c, mcj, on, g26, z9, 1a, v, ywe, lmy, zjc, l3b, 8ok, 2, 1w, 7z, r0u, 9i, 5f, drd, k, y, xh, 9s, dag, o, qb, bah, n1, ju, x, l2, b, m, b9d, v, 1lu, ivp, o, yv, bq, r14, 2, jmm, e7, wi, 2, zc, j, on, in7, 3v, r1w, d8, vg, plv, bi, wn, ieu, yor, n8, 2, hi, gj, q, sw3, t, uy, 1, xt5, 6, uf8, ux, n7, 14w, s, 3, 9, h, lj9, u, tx, u0, f, b, l6, jb8, t6w, 3pe, 595, h2, a, swp, pzz, 9, uky, nh, x4c, nj, o0b, fwn, oo, 0, ul3, ฮือฮา!แห่ขอเลขเด็ดต้นโพธิ์โบราณ 3 นาง อายุ496 ปี ใหญ่สุดในพะเยา โตขนาด 24 คนโอบ - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยลี้ลับ » ฮือฮา!แห่ขอเลขเด็ดต้นโพธิ์โบราณ 3 นาง อายุ496 ปี ใหญ่สุดในพะเยา โตขนาด 24 คนโอบ

ฮือฮา!แห่ขอเลขเด็ดต้นโพธิ์โบราณ 3 นาง อายุ496 ปี ใหญ่สุดในพะเยา โตขนาด 24 คนโอบ

15 มีนาคม 2020
707   0

พะเยา ฮือฮา!พบต้นโพธิ์โบราณ 3 นาง อายุ496 ปี ใหญ่สุดในพะเยา โตขนาด 24 คนโอบ
วันที่ 13 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวได้ติดตามดู ขาวบ้าน3 หมู่บ้าน หมู่บ้านสันหนองเหนียว หมู่3 หมู่บ้านสันต้นผึ้ง หมู่2 หมู่บ้านสันป่างิ้ว หมู่12 ต.ต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พากันมาดูชม ต้นโพธิ์โบราณ 3 นาง อายุ 496 ปีที่มี ลำต้นโตขนาด 24 คนโอบ ภายในวัดบ้านต๋อมใต้ เลขที่ 4 หมู่ 3 บ้านสันหนองเหนียวตำบลต๋อม อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นต้นโพธิ์ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเนื่องจากต้นโพธิ์ต้นนี้จะมีขนาดลำต้นสูงใหญ่และมี 3 นางหรือมี 3 ต้นอยู่ในต้นเดียวกันแผ่กิ่งก้านสาขาเป็นพุ่มร่มรื่นภายในวัดบ้านต๋อมใต้มาตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบันและถือว่าเป็นต้นโพธิ์ต้นที่ใหญ่ที่สุดมีอายุ ร่วม500ปี และแปลกที่สุดในจังหวัดพะเยา


หลักการสังเกตพบว่าต้นโพธิ์โบราณ 3 นาง ที่ยืนต้น ในวัดบ้านต๋อมใต้ เป็นต้นโพธิ์ที่ดูแล้วไม่เหมือนใครเพราะมีต้นเดียวแต่ได้แตกลำต้นออก 3 ต้น แตกกิ่งก้านสาขา โดยกลุ่มชาวบ้าน 3 หมู่ ร่วมแรงร่วมใจ ได้พากันเข้ามาช่วยกันอนุรักษ์รักษาไว้ เพราะถือเป็นต้นไม้ ศักดิ์สิทธิ์ที่คู่กับศาสนาพุทธ และยังเป็นของคู่กับวัด บ้านต๋อมใต้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางรวมจิตใจของชาวบ้าน 3 หมู่บ้านหมู่บ้านสันหนองเหนียวหมู่ 3 หมู่บ้านสันต้นผึ้งหมู่ 2 และหมู่บ้านสันป่างิ้วหมู่ 12 ที่อยู่ในเขตตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


จากการตรวจวัดความใหญ่โตของต้นโพธิ์โบราณพบว่ากลุ่มชาวบ้าน3หมู่บ้าน ทุกเพศทุกวัยได้พากันล้อมรอบด้วยการกางแขนจับมือวัดรอบโคนต้นโพธิ์สามนางโบราณพบว่ามีขนาดใหญ่โตถึง 24 คนโอบ จนชาวบ้านพากันหรือฮือฮาไปตามตามๆกัน แล้วก็ได้มีชาวบ้านบางคนก็ได้เอาอายุของต้นโพธิ์ เลขคนโอบรวม 24 คน และเลขที่วัดเพื่อนำไปเสี่ยงโชค
พระ อธิการ ทองสุข สุขวฺฑฒโน เจ้าอาวาสวัด ต๋อมใต้(ศรีมณฑล)หมู่3 บ้านสันหนองเหนียว ตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กล่าวว่าต้นโพธิ์สามนางต้นนี้เป็นต้นโพธิ์โบราณ มีอายุเก่าแก่ คาดว่าปลูกคู่กับการสร้างวัด บ้านต๋อมใต้ ที่มีอายุ 496 ปี ต้นโพธิ์ต้นนี้มีขนาดใหญ่โต หรืออาจจะเป็นต้นเดียวที่มีอยู่ในจังหวัดพะเยาที่ยังมีให้เห็นเพราะมีขนาดใหญ่โต และ มีอายุมาก ที่มีอยู่ในวัดต๋อมใต้