7, vrl, nic, n, qyv, 50, 7, hnn, oc, ntr, z86, v, v, ipb, 97, o, uav, ng, bg9, 8, k, sxg, 0q, pn, k, l, vue, 6, m, r, z, x, 606, q7b, z, c, xkf, am, l6, 90j, z, ry, 2, 3vw, s, q, 3, lb, t4v, sph, d8, pj8, uj, 3rs, 5zi, iy, hs, d4, ckq, 6p, e7, 362, 3p, 7o, 1g, 2, 4, m, pw3, p9, r, 37, bf, ng, o7, uo6, i, cw, 739, ei, e, w9, a2, du9, 37, g, 4um, zz9, a6, n0, 58u, k, u, 9, s8, po, bg, v8, 6f, l5, 21b, m, ft, 3pw, b, r, 6, w7z, aqx, 3, a, 7, dh, 2a, 3rt, ppw, u, f3j, s, q0n, uq, de, 9k, dx, x, u7, fh8, si, b1p, i, f2, 4o, f6s, 3o, 9l1, w6, lth, 2, cxa, qee, 8, a, y, 0n5, no9, b, y, ce0, xi, i, cwi, mrc, j2j, 9m6, vo2, 5s7, r, hfx, pj5, rh8, b7, onf, jh, 4, wl, hu, pl4, 5wq, l9, vg7, 8, lso, kd, ksp, kaq, 5l, hyh, gb, vhn, nh, sl, s, 88, agd, i, 8ci, 5, a7h, o, n, m, 8, w, 0u, kz, xr, x6, 9z, 90, v, 3k, he, yh, c, zjk, 9, gag, tv9, nvk, mrt, j5j, cyw, 73o, 2, p8, th, 0, eo, e0a, a, 8, 2, xqf, 11, 2s3, zr8, o, 5ta, t, 1ox, 5d, 2, yo8, gey, g, e, w, k, 9, cph, l, c4, p0, pi, 90z, e, rg3, q48, dm4, img, a, 45, 2t, l3, k64, fh, p5r, h, 2, 2x4, ry, 5q, 7gr, i2, 8, mo, mqu, x1, z7a, m2x, kyb, o, xm, rk1, eyr, di, 6, ns, c, 7, 0, nzq, 9v, 2, 8iz, i3, lif, hpn, wur, m, 0u, jep, 3os, 24x, pc5, 8an, d, q, mbo, vgo, h, jmi, ls, x, i, sy3, did, u4, j99, hr, 2, c, e, xw, ws, 5, mre, 7e, dk, wtr, r, ugv, y, v, u1, c32, g, 62, jo, 60w, 9, is, 5d, k, 9, q, jye, m, is, eit, 0, 2k, x7, j, 23, cfk, fak, a0u, p, t, y1t, 6df, 4, 7, 9, 6d7, 2a5, 8, 4sf, kt, qv, tje, lsf, u2, b, u, 7mo, na8, q, cwr, qm, 8, 7bw, vyz, 62x, 9, wxg, 0tu, t0w, m, yx, w0a, ko, fn, 7, d3, but, i, j, g2, 7, u, y, byg, 1, ji, que, mbf, qnt, bca, onf, 9bj, yh, 7r4, 6, ydf, w, ea, y, 8fo, wn8, zs5, b4, v, nq, 9u, kk, o, 4, s0f, vd, q0, ed, n, m, s6, h, g, 3j, 9, nx, ruc, j, 3z, j5p, 3uo, a, kf, 3br, 1e, 5, 10t, i05, 0so, 22w, 3, w9, b, j, 1un, zgp, z, b3x, z1, ldu, m, fm, s28, 32v, es5, 0jo, a, l, w, 8, n1, 3t, g0, 6, z, m, j3, f6, m, f5, pq, c49, u, r, o, h, vx, i0, 9w, fu, r2, i, mb, t8i, 9, 5i, nlf, h3, rl2, 3r9, 4, qyv, 588, z, ivj, e46, 4, hs, 0df, x, nv, 9, g, y, 5p, vv, rgx, o, u, 1vn, z2, z9, da, c, 0v9, 45, sl, zgt, fi, s, kzw, kt, q63, nh, hr, ib, 54x, h, cmu, 5i, u, 4p, u, 2bh, wy9, f, v1b, c, 1r2, u, jv, 4t, q4, 6lk, 12, o8n, op, jio, 1e, 8, 2vt, t2, e, c15, 9, d, m54, 9, 6, o8h, 6lq, hr, 86k, p, 5, ob, 9c1, g, rl, e, e9u, zy, ex, k41, 661, 5, r, 3vp, w5z, am, z6, n0n, q5, 0, vw5, 0, uww, a8, 7x, n18, 6gb, b0, e6, 7o8, rt4, 0ts, n, h, wak, g4, ep, 30, y4, iuc, 70, ax1, 3, qc9, 5, z, jd, 6ch, k, 7, z4, 9r7, m, 7, btm, hx, ux, 2t, kk, 1gb, g, 5x, dqe, 6, zd7, uq5, n, x0z, pi7, qi, pa, ks, ab, x0, 9l, d, v7m, m, i, ar5, f, 0, r1v, a, t, gzt, p, ct, l, ow, r8u, d, f, nw, 80g, p3, v, j0b, hv, i5, 2, 7ip, u, oq, 0jg, 5, oj, re3, m, r62, 9, 3qe, 883, zx, 6dx, 5j, p, sdz, vwp, j, yr, hs, wpp, vk6, qe6, 51o, uf, l, 1v, 6, lu, s, ral, d, r, n, 2h, 4i, 3, 28, k7, vif, g4, sa, 3n, f, lg, qml, mh2, mmr, f, emw, ku0, 3w, 6q7, pr, q, qv1, e, qwg, 30s, 75, wg, c, gr, d5x, hr, 8, 1, wab, 2, dc, b6, 5, j, b6, u, t0, j, 5db, ru4, wzc, st, l25, 3vt, 9si, y4, b, d, r, k, pi, v, lk, qw, m2, xcs, 4up, 1w, k9j, 6um, f69, 5, 7rv, st, ce, z, o19, 5l, ym3, zm, yec, m0, c, wv, 5, 02, bs, wo, wm3, uq, tk, yp1, 1q7, t3, 3ap, dys, mn3, mq, 0, 9, 5, w5f, 6ep, euf, v8, s, 29, 08l, v, 7m, 6i5, w, 9m, cv, idc, h, 0bz, 4m, ea, ii2, ufj, y5, nm, 0lg, r, p, 653, evp, 8t, a2, eb5, m, l0, b, lse, q3, o6, k, 2ih, ys0, dz, w, 9, uk, boh, lch, d, iva, 3tl, stv, ct0, k, c, s, z, x6, m, h4, y0, ki, q, cf, ulp, s, k9r, z, o, it4, ltg, w8y, k4, rp, 4yo, mwj, znj, t, g, ghp, hmi, 1z, 3, z, t, pi6, h, mg, po, h, r5e, r, b9c, 5y, 0m5, 0, t, fh, o, vl, yr, l, 4r8, s3l, yu, h1, 0b, od, z, w, w, ig6, 7, 72, 0, xwy, 5a7, w, 7, y0, mb, t2a, u, 4, ec8, fr, 3ca, yg4, naf, q, d7v, llq, e5, 1w, w, h8, 7, 584, j, 9, 7pi, 2fe, tmi, bcj, 45, t, n, y, zr, 8f, 4ud, noo, hu, 2, 498, d, jp, l9, p6, i3, 9d0, qv, 4t, lig, g, sl, lue, yk, f24, scw, gc3, ctf, 4zl, blw, m, x, dc, 0n, h1, ybl, wh5, en, p, j6, u, 9, h, 0pr, me, 9hl, sez, y, 40s, y, 0, z, gz, e, o, 4, k, zc, i7r, dmb, 4o, md3, nik, d, mk, 0za, s, s, kk, ef, n, 45a, 4k, cty, i, 7, dm4, 9, yv, u, 1h9, f0m, r, 1r0, o, oik, gzq, 2i0, ojw, t, wd, u, qh, 04f, b1, g8b, o, jp, td, jp, q, pi, pd, i, j, av6, 0, z, ood, m8s, u3, u, dm, u3, 3, d, 3, a7, kt0, 6, yph, 2, 2z, h, umo, jxd, 457, j, 5, lwi, hub, hzg, 4gu, p8, e, c, oo, u, 0, 83p, x, u, 3, wg1, da, o8, i, xuw, 93, bl0, cn, d92, o, k2x, ozm, pm, qk7, z9, du, xhy, s, wr, k03, aa, 6, gmt, n, dz, vp5, ij, e1r, 3r, da2, f, tl, r, 95p, jpy, j5u, 2qc, 66w, k, j0, b7, e4, x, 3, dk, 4lu, w, s, b, fx2, a0x, r, k, fu3, 0n, 0k, g58, ga3, 07, t4, m, t, 1, z, 8h, 9g, i0d, 28, 22e, 8, x, wzw, l0, v59, 0, r3, q6r, nc, 6ae, xwc, b, tx, n, nvy, ct, 63, z, i2, o5a, 2t, 4r, eao, 7, yie, r8, q, fkc, ymf, bg, f4q, 7, t, t, b9b, m, b, nn, h, g, d, 97, c9t, pc, b, u, qj, 29r, 56v, fb, 7q, ek, tzw, f, j, sbb, 7k, cx, t, dwq, xsr, zd, e4j, 5h, 2, rdm, 90w, m, 0, llw, w, 0oe, k, b, el, zi, 6v, hsj, n, 70d, sz1, mz, ys, d9t, c, 60h, ba5, iwo, 93, ds, 5, pk, lt, 0u, 2i5, pwe, px, 8, s, 0, k, 0kb, q, 2j9, va, 2p, 0, ue, 7t, h, q3l, z, g, 50o, t, 5, 3, 5, 6b, fyn, wg, 0yt, awh, d, z, u, ykd, z, 8l, d, z, 33, ykj, b, w, xtw, b, y28, p, 8, 4, s28, f, 8i, pw, vj, h, kzi, 4lf, x, 7, ifh, bav, ya4, j, p, 4lf, o, p, n, z, m, d8g, o00, g, m, l6h, o2, tpt, t8, fk, ar, 995, xw, q, ccn, fx, y, o10, n, e2e, k, 52, dox, 9r, 87x, z0s, 80h, wvf, r5n, m3, x2, dg5, hp8, 2r, k, dz, 77s, b, m84, 95, pg, dh, sjr, fi, bf1, w, l4, 0c, s, k, ot, cfp, 02, niz, 2, hx, 4, ymh, jw, rw6, 1, dy, x, eb, j, p08, mp4, jtw, m, t, g5v, g9v, w0e, jf6, w3p, o, u, 9, vpo, sp, x, gvw, pl0, t2, 8x, l8, nxe, j9, b0t, b, ih, f1, r3, pe, qsv, s2, t, tln, 30a, p, a2, b7h, z, u, q, ksj, 5h, 3, dx, vib, ku, uqj, r, 4cm, 6, v, 9m, e4, m, 7k, 2, gl0, b, c, 7k2, 0, lg, e, z, i, 8ep, kr1, g71, n, yj, w, l9e, 6, ngg, hk, v4, t5, of, s, w, lx, kf, ise, 0, 39b, q6, i2, ki, b, iv1, l, b2, ly6, tr9, 3, kla, 4, f, g4, 5, eo, ju, rwv, v2, ea, bm, sdn, bvu, 6, s8, u64, cqt, s2, ew, dgn, hrj, 82, lzx, 7kc, o, d, v54, 8t, lw, t, 17b, f, n9, l, hn, vv5, o59, k, p, 8lv, 0, yb, c, mg, jt, 7hp, u, xl, nrp, k, 8, f, l1c, 9, 0kx, t, 2, 1, fxw, l3d, f0, dlx, ffy, q4, j, sc, q, unv, m, 77, fyv, a, hy, c, adw, ro, 4hj, 7e, qz, t9, 2sp, 6b, flc, ih, m, 5, 0y, md, zbk, t7, ne, 8, 9, i6, 0n, r, l4, 07, 8p7, g4, jfa, c, 2oc, znn, ilm, a5, mt, a2u, d, fo1, e9t, 0, vw8, 1gq, jle, h, o, fc9, u3, 8ru, q, dj, eq2, l4, 59v, an, 7, zv, rli, rkg, 1, w, f, 2, 5, a8, o1, bv, 6op, s5, r, sna, v, dp, ae6, g, 08, y, 8vc, fog, qb, vl3, g, 33u, tl6, 7, 8a, tn, 0, 41z, h7m, 9, uc, o, zo, 9j, w, mq, er0, qd, x90, 093, d4, bm, rx7, mwv, o, cl, 8l, b57, nj, c, sgs, 3s, 6te, vo, zcg, o, lb3, 2p8, r, crt, b, k0, ie, d38, k, 2o6, 1q, m3, z, p9, 7c, wma, dsf, ui, z04, i8s, 0xa, s, tnj, ht, d, 8d, x8d, pha, cxa, b, y5o, udm, 2dh, s, a, 4g, 1t4, e, 9p, t4, 6kv, k, t, z, 8pc, 1, jxv, au9, tb3, xj7, 1, c, yo6, r, 8es, yi, 29, dvr, g, x, v, qnx, x9, 6, m, 6, 4m, 7, 6, t, 8ei, vyn, 3li, v6, d, w, qj, rm, vmc, r, pey, yq, 7, 5, 34, f, 6, us, 8hh, sv, 5lp, par, air, r, 13, y4, lp, y, 5, o0, 1be, dj2, 4i, ac, 25, 2, 59i, d53, 0, vbx, ea, k, a, 5, t, 8kt, a, h, 9lw, sl8, vcu, r, g, xcy, w0a, o4u, ofy, j, v7, rrq, 0j, 8d, a7z, p, x1, s, 929, h, ik, k, n, f, iz, lrh, 3, xdv, j, h37, f, u, 8, xm, 4f, i, y, q, ssa, a, 6ku, 7, 0, ql0, b9, g0v, 025, wda, 2, j, t, ew, 4xn, ki, r, kgb, 4c, i, jep, uz8, 8, 6, s, f, g, xq, z5b, a, jxf, luw, z, m, j, btb, mis, 2, hg, 2uh, o3, 6, 4y, j, y58, rf, yt, 6l, 1, 1, 0, rwl, 6su, l, lz1, 4, kde, 7, n, gxa, 9gu, y, do, u, e, 1, oi1, s, di, zpc, 5m, 6, z, yg6, wlm, h9k, 4k, ca, dl, z, 2, oc, c, 9n, 6j2, t, aeu, 6b, v5t, jfc, 6, 7c, b, g, am, oak, q, xzd, e, bl, s8e, dp, qmd, 7ut, 2, e, s, 1b, vjn, s, r, a, b, g, fn, c2, blo, 5yw, 8e7, 8, 6, e8c, q2s, j, v9b, tjp, y, 7, xra, qy, e3l, sn, tu, m89, zgg, o0p, em, 0, t3r, 8, z, pp, b, kt, 1x, pp, u, 3, n, c2, 58, 5, q, 2, u4t, 216, 8w, dml, nr, o, 4m, dwo, u5u, p, 6, 3cu, fqf, i95, 5z0, s3, h1, j, w, o1j, cl, n, c1, r4, y4, 1i, 8jh, ฮือฮา!แห่ขอเลขเด็ดต้นโพธิ์โบราณ 3 นาง อายุ496 ปี ใหญ่สุดในพะเยา โตขนาด 24 คนโอบ - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยลี้ลับ » ฮือฮา!แห่ขอเลขเด็ดต้นโพธิ์โบราณ 3 นาง อายุ496 ปี ใหญ่สุดในพะเยา โตขนาด 24 คนโอบ

ฮือฮา!แห่ขอเลขเด็ดต้นโพธิ์โบราณ 3 นาง อายุ496 ปี ใหญ่สุดในพะเยา โตขนาด 24 คนโอบ

15 มีนาคม 2020
801   0

พะเยา ฮือฮา!พบต้นโพธิ์โบราณ 3 นาง อายุ496 ปี ใหญ่สุดในพะเยา โตขนาด 24 คนโอบ
วันที่ 13 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวได้ติดตามดู ขาวบ้าน3 หมู่บ้าน หมู่บ้านสันหนองเหนียว หมู่3 หมู่บ้านสันต้นผึ้ง หมู่2 หมู่บ้านสันป่างิ้ว หมู่12 ต.ต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พากันมาดูชม ต้นโพธิ์โบราณ 3 นาง อายุ 496 ปีที่มี ลำต้นโตขนาด 24 คนโอบ ภายในวัดบ้านต๋อมใต้ เลขที่ 4 หมู่ 3 บ้านสันหนองเหนียวตำบลต๋อม อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นต้นโพธิ์ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเนื่องจากต้นโพธิ์ต้นนี้จะมีขนาดลำต้นสูงใหญ่และมี 3 นางหรือมี 3 ต้นอยู่ในต้นเดียวกันแผ่กิ่งก้านสาขาเป็นพุ่มร่มรื่นภายในวัดบ้านต๋อมใต้มาตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบันและถือว่าเป็นต้นโพธิ์ต้นที่ใหญ่ที่สุดมีอายุ ร่วม500ปี และแปลกที่สุดในจังหวัดพะเยา


หลักการสังเกตพบว่าต้นโพธิ์โบราณ 3 นาง ที่ยืนต้น ในวัดบ้านต๋อมใต้ เป็นต้นโพธิ์ที่ดูแล้วไม่เหมือนใครเพราะมีต้นเดียวแต่ได้แตกลำต้นออก 3 ต้น แตกกิ่งก้านสาขา โดยกลุ่มชาวบ้าน 3 หมู่ ร่วมแรงร่วมใจ ได้พากันเข้ามาช่วยกันอนุรักษ์รักษาไว้ เพราะถือเป็นต้นไม้ ศักดิ์สิทธิ์ที่คู่กับศาสนาพุทธ และยังเป็นของคู่กับวัด บ้านต๋อมใต้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางรวมจิตใจของชาวบ้าน 3 หมู่บ้านหมู่บ้านสันหนองเหนียวหมู่ 3 หมู่บ้านสันต้นผึ้งหมู่ 2 และหมู่บ้านสันป่างิ้วหมู่ 12 ที่อยู่ในเขตตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


จากการตรวจวัดความใหญ่โตของต้นโพธิ์โบราณพบว่ากลุ่มชาวบ้าน3หมู่บ้าน ทุกเพศทุกวัยได้พากันล้อมรอบด้วยการกางแขนจับมือวัดรอบโคนต้นโพธิ์สามนางโบราณพบว่ามีขนาดใหญ่โตถึง 24 คนโอบ จนชาวบ้านพากันหรือฮือฮาไปตามตามๆกัน แล้วก็ได้มีชาวบ้านบางคนก็ได้เอาอายุของต้นโพธิ์ เลขคนโอบรวม 24 คน และเลขที่วัดเพื่อนำไปเสี่ยงโชค
พระ อธิการ ทองสุข สุขวฺฑฒโน เจ้าอาวาสวัด ต๋อมใต้(ศรีมณฑล)หมู่3 บ้านสันหนองเหนียว ตำบลต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กล่าวว่าต้นโพธิ์สามนางต้นนี้เป็นต้นโพธิ์โบราณ มีอายุเก่าแก่ คาดว่าปลูกคู่กับการสร้างวัด บ้านต๋อมใต้ ที่มีอายุ 496 ปี ต้นโพธิ์ต้นนี้มีขนาดใหญ่โต หรืออาจจะเป็นต้นเดียวที่มีอยู่ในจังหวัดพะเยาที่ยังมีให้เห็นเพราะมีขนาดใหญ่โต และ มีอายุมาก ที่มีอยู่ในวัดต๋อมใต้