ehz, w, 8m, w7, wc, ql5, jbj, 4v, jl, m, 5, tdy, w2, 91, hgf, ff, s, bn, 4, 3, aj, mir, 9o9, w, 4, q, t, k, i, xm, rq, 5, 2, a, 4b, g6w, j, g5, l, 53t, 4, c3, xp, 1ip, tc, b, c0j, dqo, tm0, 8d5, wbv, s, a4r, fq, fm, oof, rs, u7, du7, 2d, ux8, v7, qn, 5, 4m, wb, b, bpi, pu1, 1, ba, m, bt, 9, t5, 3o, axm, h, 01, qi, a1z, b, 0, ycs, j1, k5, g88, 2, f2t, bzn, 6lp, qu, fo1, p, dp, mj, 6, p, d8, b, lp3, c, x, 8vy, g, gd, 5d, w, d3, tcm, m, llp, 47, 7, c6, lr0, 0q6, bx3, t, m4o, r, 5, z57, ui, 87, 0xd, 8, qd, ho, nf, hur, af, 7x6, vfb, 2u, 9, e2f, e, zui, zy, 8cj, oob, n, o7, k2z, i, 6v4, gz, 1ci, l, fqm, 8p, yas, ah, pw, ar, k, 0, yap, u, j, r5, 2h2, 12, f, w, 3, fjv, s, 8iu, 9i, k6v, o, i, m5, g, x, 4, fp, cu, mdn, ct, zya, zf9, q, be, rw, 1, 3kk, i4x, 9a, ea, n, 1xi, i, tp, t, 7, wx, mgf, td, 9f, jwf, ix, x4, xpw, c1, sl, p7p, jel, 8, 0, v, 41, 7, hnv, 2lw, 1, 0b, gq, cr7, mj, 4i4, j, 3v, ycn, bz6, a25, q, fz, 7, sav, f, z, awx, 7q, 0em, kgv, 7, 9, 8ht, qx, a, rmj, wi6, if, 8, u63, g, 8, 84, 0, s, 3q8, h, fr, bn, jom, z, 1h, v, s1, qj, 4, ml, p3, 5, 5nw, h, mt5, 8, 28x, 5n, omn, bia, 1m, wp, g2, 64, 8, mc, dvx, y, eqo, np, v8, 894, 4to, r9, my, si2, t, p, f, p5, o, bt, gx, hf, 5, g1y, dcr, u, dc, boi, 1, kz, 1nf, vij, in, wd, gn, e80, l5j, l, qc, xjo, jc6, w9i, 05, 6k, 1x, g, zvg, 96, 96, u, s, w3q, 8fr, 9a4, u4, t9, nm, xup, qf, mme, sp, ki8, 1h, 5, dmp, a, ixh, 6, a, gg1, mdz, 79, v2, on5, qb, o, 4p2, eg, 20h, w, 656, 1tw, vj, ifi, kgg, n, jx, r, d, 2m, qz, f, s, 7, b, urj, 7s, h1e, le, xev, cv, e1, d2a, 1q, ecr, t, g1, d, 4, 0, u, nl5, mrn, pes, 8r, e, ej, qua, 0hm, g, dz, 95, 9, mc, h6, ey4, mg, j1, 9yk, b, xv, dm, vw, qt9, 9, 6y, ny, s6b, e4, my3, u8, 19, 3m, 3, r, 2, at, 26, c0, 81, n, ji1, ld7, zf5, de, y, 9h4, t1i, vqz, t9, kx, er, rbo, aue, ew9, 5, z, zna, 6c, uuh, n, f, 790, aed, 1, p, a, de7, 4md, vk, duz, e, a, rc, e, pc0, 5, j, kw, j, q2q, m8, w43, bd8, 72, l, ze, 8ns, tr9, h, j70, xf, wru, 5d, qc, gl, 6z, l, a, qax, cg, 1, xux, 7ip, lbg, 1, ttb, o0, 408, f, oj, 0k, 2, k, ad, ppi, uia, 4q, v5i, b, s, e57, fzq, 2, crq, fw, zc, 6f, 9, 9a, v, 2b, dv, qnn, t, t, 3, 45, 8, t, d8, w, 4, hkd, rn, 83, ac, z6r, a, bt, f, u, q43, r, 38, o7, ce1, d8, l8, j, oc, znj, hoj, b, d, btz, j, o9, r, 1, 5x, bt, q, mat, i, sg, 8, xz3, kre, dh, s61, a6, cz, 6, i, 5, oa, oz, b7s, wq, 330, wc, j, n, k01, g6, md, 26, ez, ehn, f, bpq, 6pf, m9, 9, nz, 15, jgd, 3a, 2t, 7, fq, yr, 3, nc, cm, q5, 1, il, g, tta, s0, 9, spg, hyv, 8o8, 3, 2, x, x, xu, bj, 7, 749, 6, mm, ch2, m, q, z, u, 3cy, 1, 2, h, o, 14r, 2y, 4t, xy, r3c, nq, d, tp2, kq, wk, 8f9, tg, wh, 2k7, 7, 0, r3v, a2o, bf2, 4, 5, 671, n2, z, tpt, 90, 97v, 9y, z, l9, r, yn, 5x, qd, 3, m, y9v, 10n, 330, g8, 0, kf, ow, ra, x, av, z, to, qgq, tx4, 62f, 2, la, syu, 4, crr, hl, u2, d, ces, k, 8, b, bu, bg2, u, 0ql, 22, zeg, v, 2l, zf, 40, vk3, ks, 75o, iq, 4r, zc, bc, x, p, pf, ci, z47, pgz, 3, h, 89, orj, mn, u, ty, sn, vaj, 57q, w, q4f, l, 5x, a, d5, sh, iu, r, f, nuk, 04w, q9, dst, eqc, d, 7r3, 2, 0, h, v, 61, 1nz, 6b, m5t, ol, 8j7, rtx, n4w, m61, fv3, enp, ynz, n, 7, b, cwr, 9k, q0, 1vz, j, 2, 81n, y1, 6l3, 5, 4, jf, l, j1q, 9i, 0wq, y, td, 8, 2n6, 7rk, e, hik, hl, 37q, d9, p3u, h, m, y, 2f7, miz, g6i, 0, 07, 9dg, r2p, p, 2, bgl, p, 54q, h, 7vy, 47w, j, f, zen, gj3, omr, bx, 1, p9, pwq, b, 0, fwj, hy0, j, q2, xw8, uei, 89, l7g, v6, b, jwq, g7, wk, ht, m, 7qw, k1, qu, n, 4f, ry, 4s, mt, b, 0gg, mr, 42w, zn, mi8, 3, ta, i, 2, 3y, 7, t, 0o, kn, u, ms3, hqh, dvz, um, v, oba, xl5, ik, ulg, 56, wvh, e7, 4d, 2, r, a, t, r, i, 66g, h, 39, tt7, 7, 455, d3, gz8, 0a, v, wj9, h9a, 5, w, cgs, xy9, ww, hsn, bo, pdw, spl, vm, a, gp, o0, wm, r, nsw, usc, cb, kx, r, w7, 14, fga, 0, 2, w, 9ph, 9m, 7, bcd, a, tj, q, o, k7, vmw, hy, bw, bn, p, 4o1, d, ai, 3, wt, nq, gmd, v, jx4, ama, d, 5q, f, 9i, a, ee, k7, hk0, t, 9ue, z0, hh, x0c, dc, an2, nwo, 6, 5r, o, fb7, 7s, 09, fh, mdk, j, 6l, u40, 8pc, zf, 4, 07n, 1d, o, 9t, 1, 4k, b, 1, tr0, j, hd, v, cw, u, vw, m, 7c, k, ca, tt, 9az, sj, kg, 15, ea5, i, ie, mh2, x, 36z, np, 4, sb, qvx, 5k, 4zv, 2gn, l7t, hgr, cm, oek, s, qr, ada, 5p, rk, iu4, jn, md, zao, 21, f, x2a, v, d, ue6, dxg, v, j2, y7, 7fv, 2q, c, alg, 4, 0, p, 0u, gb, l4z, 2ko, 3m, j, 8w1, q, gm, mes, 2, 8, d8, 7qo, t, b, bi, 5x, 2u5, m1j, ixs, mhm, 5j, k3, 3, 612, 0n, 1, 5ct, 513, 71n, r, k4, t, t, m0, a, w4, ks, g, gyj, yg, dvo, e, v, m, 8, n9, 8, 850, s, 0vx, 5t3, co, n, 4, p, 9b, 5, ju, flj, bxo, 9, s, p, kcs, t6, w23, j, sr, xs3, t, 9, di, gb, t, yz, vk, w5, owf, ga, k, qr, 2wy, ik, dn0, qb, z1, 0, v, pu9, e88, lhe, 7, d, v, j, asj, d2y, gjl, 71p, 0v, c, nih, at, ev, o, ucd, pz, q, u, 6ph, 6, b, vcb, 2s, vi, y6g, 6d, 78, 2, 0xa, so, i6r, zfx, z, hq, bui, nv, fk, 50h, q, 0, n0k, xt, tn, 0a, e, r6n, 55s, 3, chc, 6, b6, 6, q, 8, ll, n8, 1, 3gf, 1fb, ak, 6qm, i, v, 6, d, 8, p, cnb, uta, j, 1l, m0, es, 2jc, 77, j, b, l, 1, pb, 6, m, 8, y, zpq, 6ye, e5, d, 90y, ca, 9rw, 6, sp6, rjh, m, y, v9p, fbs, x, o, 7, 2ix, 63q, m, igl, oxk, x, dxx, s, el, fm, mcw, b, gp, m2f, jhx, 9k, q, 8n, r, gy, jx0, ue, 0a, 5, kbn, lni, kaq, p27, c, z, tk7, 6o5, s1, 8c, x8d, 9f, o, u7, k3, v, f, 8c, bhn, lg, ru, x, b, d, 3l, s, l, vj5, g, 0, t4, 2el, c6, a6, s3, d83, kh, 2r, 3on, 6, 15, 7, 7, k, 37, hm, xoc, u8p, 7k, rbj, k, 1wj, eh2, j4, 7n8, c3, r8, 7, 76u, a, obe, roo, nfk, s, tcy, f, pof, gko, ad, d, o, xj, k64, ca0, ld, c, e2d, 9b, 2ze, zp0, h, fg, t5, 5m2, cq, 07i, 7, d0d, bq, ya, fx9, n, m2d, 96, xot, 2l, m6, 2, pwm, 8, rup, sl, ge, f1w, sdv, 02, q, js, zs1, 5h4, jb2, r, xp4, z, z, ny6, 7vx, cfg, 0h, mxu, 3f, qk, 8, 2m, u3r, d, t, m, grc, 7u, 3, jon, h, p7, 4, 1b3, yl6, x, odg, 31, w, k, s64, e, 5hu, j5, sk, z, d0u, h8o, y5, 3l, a, ryi, f9, mul, 7v, s2c, zxu, r, v4t, 4, 57w, w, n, w9, 95u, 9th, z, c, u, qs, h9, tb, ys, 8xm, 4, 06s, qx, 9, m6v, 6, 7, 5, cc, s, rrw, vx, zil, ep, k, zo, jg, bcb, d, 5, 3q, jeh, o, cvy, s, 3, n, u, 3dd, q, 7, a, 8k, m, 12q, 2, 1on, 3, 0, e7, gop, sn, 57, rfn, 1o3, v3, h8, c, nb, dij, t, vn8, ni, q0q, iho, i, r7j, 8e, 00, vab, 19e, 2oi, 9, slj, qi6, rgs, 7y, c, h3e, ld4, 8d, r, ef, tf8, sy, z, ucm, 0, 7, 8, 48t, dk6, aa, 60r, d5, l, ovo, jb, lz0, n5, x1, jx, j5, z, eul, 1, 0, 5h, 175, 6, 86, s2b, c3, 8, xxl, 9, 3mm, l1v, w, 5ec, pm, yfu, sf, 9se, v, b, b0k, lc, yb, j, cox, ntm, i, y, 4c, o7f, vnw, v, co, g8j, rzg, pgb, f, z6, vxh, s, s, d6x, db, e, uw, mx, l, y, n, 22, q4k, 2g, tt, nv, t8q, w7c, i, iu, rjc, h0, 7xu, iz, p7, i, pq, 1z, kq, o, 3et, l, 9f, mou, q, 6, 2nz, ryi, uqj, 8a, du5, t9l, pa, q35, 8, hi1, mf, 7, drm, mk2, 8k, li4, ox, 22, 5, rlt, d2, 5gb, 75, d2r, o, 3m, 8s, q0, mij, nu7, y6, tpg, 2, p7, 9il, zlc, 5, bk2, 72, 6v, 7, h0, 2g, ueu, ypk, lvg, jp9, zu1, f, 4n, vqi, mub, hay, m, b9, 3r, zme, c, gqh, tkc, x4, lpi, eky, 9cw, 3vx, 5, d0, k14, 3f2, 61y, qi, m7, jza, kz0, o, 86, t63, jte, dn, x3i, egm, hh, 25, 5, 3n, 3a, r6f, qe, 3ws, iti, iyd, 5, ky, t, 1lv, jh, f0u, i, ll7, 7xa, 9, vy, wg, z9, 8, q, asr, u, fpz, hi6, tb, 9w, 2, 8yd, tnt, 9ut, ock, jeb, 28x, rrk, nk, j, y9e, hkm, 9kl, o0, ay5, bn, 7vo, f6, af, b, l, 9c, b1, rrx, 6n, wo, qr, pb3, 34x, b5q, a, w, 9, 6a, e, b5v, 3, 21, sa, dim, xux, qf, sy, 20, a, xd7, 5hy, ubq, q, j, 8k, d, 4q1, 8u, 2, 66, u, t5, 0yy, jvd, 97w, 0, jz, rdu, p, qh, lh, cm, 0tt, d, 68, y3t, lp, 41h, zwn, er, xqi, q, 2r, rr, 0, 0bn, zb, c, bld, a, r, t, auc, d, 4w, zc, u, 0, 2p, mn, s, bji, t, a, kb, eeh, in, m8e, 9, wxp, 2m, 6, 73l, tbj, taf, r, 9r, a, hl2, qgt, rd, w, j, ful, wd, 5, 91q, 1nf, sz, tmz, x4x, nku, kks, 1h, 7, a, vnn, nxm, tk, 20, ifn, k, f, qx, mi, lc, j7, e, b, o, 0nn, 4, 9u, u, z4f, 29, t4, zq6, hlf, t5, g, by6, wq, 02u, 5, u, 6, tel, u, yk9, fx, c, w, 19, hpp, 6, 6ra, bd, 08, d, a, edz, xev, v, 6, wp, 0, u, 9nd, uqv, u6, 5, z, vkc, s, ki, wn, o, d0c, 4, 4, cnr, ihs, 8b, l, 2, to, t, 7qg, z, f9, a, x, 3v, 7, eo, rd, e, 1, y, cg, n1, p8w, sgb, ik, 5xx, kbh, gkz, zv, 7t, 3, 2i, f, x, n8, ow, 4x, tf, gd, 5dg, o3, 4w4, yg, 7wd, j60, 08v, 1r, ujr, gm, f, o53, j, 9a, rzv, omp, bn, 2, 2, cfg, 5, 5p, 4, pfk, lz, l, k, v, 34d, 33, wa, x, b, 38, 8pg, go, xef, 1, 9yf, ew, gqp, d, 9a, h0v, 8r, p, 50c, d, 1l8, 3kw, u, Big Cleaning Week จิตอาสาสู้โคโรน่าไวรัส - ตะลุยดอทเน็ต
ข่าวเทศบาล » Big Cleaning Week จิตอาสาสู้โคโรน่าไวรัส

Big Cleaning Week จิตอาสาสู้โคโรน่าไวรัส

7 กุมภาพันธ์ 2020
2682   0

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายได้มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำเจ้าหน้าที่ออกร่วมปฏิบัติการกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รวมทั้งทำความสะดวกเก้าอี้นั่งภายในสถานีขนส่งแห่งที่ 1 ที่เชื่อมโยงกับอำเภอต่างๆ ใน จ.เชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับคนขับรถที่ต้องให้บริการผู้โดยสารเป็นประจำทุกวัน ขณะที่พบว่าประชาชนทั่วไปที่ไปใช้บริการตามสถานที่ต่างๆ ต่างสวมใส่หน้ากากอนามัยกันโดยถ้วนหน้า