ข่าวเทศบาล » Big Cleaning Week จิตอาสาสู้โคโรน่าไวรัส

Big Cleaning Week จิตอาสาสู้โคโรน่าไวรัส

7 กุมภาพันธ์ 2020
23   0

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายได้มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำเจ้าหน้าที่ออกร่วมปฏิบัติการกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รวมทั้งทำความสะดวกเก้าอี้นั่งภายในสถานีขนส่งแห่งที่ 1 ที่เชื่อมโยงกับอำเภอต่างๆ ใน จ.เชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับคนขับรถที่ต้องให้บริการผู้โดยสารเป็นประจำทุกวัน ขณะที่พบว่าประชาชนทั่วไปที่ไปใช้บริการตามสถานที่ต่างๆ ต่างสวมใส่หน้ากากอนามัยกันโดยถ้วนหน้า