ข่าวเทศบาล » เทศบาลนครเชียงรายจัดประเพณีเดินขึ้นสรงน้ำพระธาตุวังซาง เนื่องในวันมาฆบูชา

เทศบาลนครเชียงรายจัดประเพณีเดินขึ้นสรงน้ำพระธาตุวังซาง เนื่องในวันมาฆบูชา

7 กุมภาพันธ์ 2020
26   0

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คณะผู้บริหาร คณะสงฆ์ นำโดยพระรัตนมุนีเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย คณะศรัทธาจากชุมชน คณะครู นักเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย และนักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงรายเคลื่อนขบวนเดินเคลื่อนขบวนขึ้นไปพุทธสถานพระธาตุวังซาง ในพิธีผูกต้นศรีมหาโพธิ์ สรงน้ำพระธาตุวังซาง และพิธีห่มผ้าพระธาตุวังซาง เนื่องในวันมาฆบูชา