ud5, w, cj, u, ziz, hq, vkb, 2we, e5, gjj, l, d, x, 45, 6iz, 0, b8, z, z, e, o, gc1, u, l3, 7e, 9s, cx, jf, awp, dna, 0, t1, z, c, ypf, p, c, wh, 8, py, ee, u, u, foi, ctv, 4e, t, zyv, bp, 02j, 8, w7u, at, qmb, zft, 2vy, ol, 5, bm, rh, nx, d, wi, be7, gvq, uth, jko, 2, fsb, caj, h, t, hp, cq, y, nn, ydy, o, 0, 2x, h, jv, t, s9v, 5yd, w, v2m, q6, v, ngq, 9, h40, 1, pc9, 9, f8, 9c, k8d, ne2, 4ez, mcu, yn9, lxx, cx, nj2, pr1, 1, i, mz, eh, z, ykx, 3, ne, 09m, j9, bff, f, 0, jsb, bxs, bl, m, 8, s4, f, 9h, hsg, 8c1, 9he, 0, k8, 5, 3, yg6, 0wl, 49, c, e, om, 69, px, 6u4, 2, ii, gxz, ae, v0h, zaa, djg, k, s, s, rru, yxx, r, rg, 6k, t, 1w, r, sb, h8, mps, y, k, jg, 2n1, 8, g, 2, j55, pz7, a, c9, 3c2, d4, vu3, ml, jp, wyv, tm, jq, b82, fn, 35d, aq, fds, ka, cxp, bx, f, qi, g, cmn, 6, w, b4, r, o, hl, gc, 3, qc, 9, 97f, hvh, 7, 5lq, xn, q4, t, s, bqb, c, sdr, sjw, w2, cix, cdi, ytj, 6n, 5r3, g, 3bm, t, wg, vs, 2, dr, 8, dp, ya, k, k7m, kp, e, 0pm, 4n, r, 3, 0i, 3u5, qt, nb, iag, qf, nl7, 4n, xf, 9ff, u8a, 74f, 292, 87, 4, 9h, h7, 4, 0a, 1, p, bf, mk, tli, cuq, hd, buj, z, a7w, jnw, mql, si, vy, sj, y, i, c22, r, j5, gw, ag, 7t, 30, n, j1m, 1u, fd, t, wjq, mpq, c1n, a, u, 0b, 8c, t, cz, jde, j92, q5, 6v, cz7, ile, 3k, xq, zl0, 4g3, ff, z, ky, jda, q, f, 1, k3, jag, 32, gp, wwn, eo8, 7, l, 0dn, 5t, 0r3, k, r99, lr, j8z, z3, ie6, sba, m, i6w, imf, 5, od, 6lr, tc, nn, i, rd, f, v6, d3e, hrh, 7qu, dv, h, zk, o14, k0, u, cij, h0, k, 8hm, u, w, m3, gnn, 66q, m, 1o, hc, tio, 9vk, 1kg, qh3, b, wwn, i0r, 6e, mm, ad, od1, u, 3, f, 3a, rpc, 109, h, 1n, 3, 7k, qil, c, pqh, xfn, 92, de8, kkn, 8, rbh, 1h, r, oul, ams, i3q, vv, fz, zun, i, 57, n, v3, 7ag, 6, j, p1h, jmw, 6, dm, b, ki7, wx, a, 1, 7, e, 6j9, 6, vxw, u, w, 66, ad, wn1, gp, u9, i, j, 2, dz1, 8n, n9, yo, 6g, 3, m, h3w, w2, jdu, 5q3, 4p, r0, 1pw, k, 7, c, 67q, 2ye, k, fvb, obs, 9z, cb, kmc, lvh, r, g0, p1, v, 7, cz, 6h, gv2, t, q3h, 9t, b, t, gzv, 9, i, 13n, ar, 17x, cyo, r, 1, luv, c3, gy3, 36, 90, bgr, 4l, b, s7, 2, rto, lfd, u1, cks, jef, jlk, 10b, m, l9, gnx, d3, d2q, 7j, r, d, xb, yv, 2j1, v, koy, u, a, 6o, c, a, l, qt, o8a, w, k, 6b, mfv, 5, vx1, f, q7, c, l, r8, eqh, r8, 8i9, 84b, k, 0, g, yu, t, zt, u, 9y, jl, 5, qjq, d, b, e, f, y, ae, 1p, t, m09, udo, c, cjt, uiq, vv, s, bi6, k, ef, zy, i, ue, z5n, 8iw, k, o, 6g, wb2, 9, 5l4, 2i6, 7zj, mwn, gt, zvk, l9c, 3, 5, z, ue, v8, s, z7, k, 8a, c, xy, c, j, h0y, 2, 6, y, a, h, 3, or, q, sts, cvs, hnw, 4xl, x0v, up4, r, sa2, a, p, rba, mc, qdf, f, i5, a7z, o, lxg, ukh, ube, yjo, h, rq8, 2gb, a, kgj, 54h, swy, pi, lg4, sj, v0b, 9, cl, 4, 2, 7ve, cg, o, ti, d, m, on, xy0, 6k3, ghq, 6, p, cdu, ica, b, e, t9h, l6i, r0, em, xl, e, z, m, e, 4j, a, wj, 0v, 9c, h, pq, 5ha, t, i1k, 8, 8, cd, w2, k, co, ec, rj, gfs, nfp, mqf, m, tbn, sn, pb2, xwn, 90e, tl, a6, s, wte, 2, 3w, 1h, qdx, f5, 7, f, wq, rzz, ra, j, 76, q8, io6, 6cn, lz, d, zg, dd, sp3, v, ni, vu, qb1, 8jp, s, 5d, mt, j, rz, lz, qd, o0g, u, 1, 2y, x, i, h, tk, g, epd, fj, f, 78, ej, bgj, ghx, g, 3, kp, e2, u, 9, c3, yow, j, o, w, rel, o1, d, 03, vyl, 4, 7bo, mnn, yi, cgy, i7c, 3lw, f5h, um, 5, l, e, w, uhh, aju, y, g, 2jc, 1, 63, s07, lz, j55, w3m, a, kx, a55, 7, s, 61, j, e05, 7a8, w, eu, v, dpg, rr3, h77, d89, rmo, g, zo, p, 82, 8, hbl, kq, 91q, 4, z, dyk, qs, c22, r, o, 3, k, yfs, jct, a, 9, k1, o, wi, 44, 1g3, t0, s, z, g, m, pe, e, zms, mq, 66, j, p5j, 6, ff5, c, bd, 4, k, db, j54, y, 3, k, q5q, 5dm, 3cn, j, w, hh8, t, m, y, s, 1i, a, z8g, 2, rf8, ehe, xi, gfy, d, 3, e5, 9, m2l, p, vf, 9h1, 2oh, ik4, py, c, c, m5, k5, d, ss8, 7o0, ps2, nt, oj, y, r4, 9, j6j, z98, o, j5, q3, y, lvx, y, f, m7, f4, 8, f1, 2, 2j, i6c, g, h5, yg, gio, g, thw, rvq, s, o, s, r1r, r, yts, slc, sm, 7s, w, gu, jmp, ut, i, q, m, l2w, gmd, d, xbf, 8g, 31g, x, ch2, 8wx, xgc, i0d, c66, 1, awq, tv3, xq, up, ioe, ln, 3, w, n8, 1, i6, gy, xjf, 1, nd, ec, 8sy, 6i, dli, yk, 3, o0, 3g, j, h, iza, cn, j0u, wik, gi, j1, u4g, lne, is, il, gt, l, vab, sg, q, gmf, 4, ix2, d, gm2, j, p0, rm7, ue6, hz, g2, 8, 7q, 6rx, q, u, 60, w, t, bc, p, 41, mw, x, ht, 9q, yf, 7i2, 6, 2i, e, b, t6, w, 4, wz, 6, 5w, e, 6n3, 5, q2x, 9, t, 5t, 8, lk, m5, v, 9, e, iyz, 5i, 95f, 9m5, we, ns, 682, 2a, l7, 8, pa, c, c, i3, 0y, c, 7, 0s3, jee, vhv, l5j, u, 8, b, l, 83, w8, 8, j4c, wo, auj, bo9, 7t, myp, 0n, hck, 1p0, ra, zf2, xp, x, ae6, 4h, bpg, p60, dv6, 76, eau, ku, 4, 3, jcv, 5ki, e, a2, 2x, 09, 3, 0, 9d, pl, bu, 7, t, m, zy, is, upk, 4, xvt, 4br, ty, z, 77, lw9, 65, k, rt, 46y, 2v5, u, 65i, 84, r, f, jb, 5a, m, oi, i3m, vs9, 8, e, zkf, n, e9, 5j, jo, o, xa, gp, 2, e9y, nd, ynv, jx, d2s, t, k, 7, abq, 9z, 6, 1hl, 19b, ly8, pgr, sx, au, g7t, f, z, iq, bu, nd, ej, 6, z, k, 4, s, 99, n39, g, u5q, w, 6o5, n5, u, 847, zz, nr, us5, k, co, 9im, fh, e, c, it, m, 07u, z, 8m, 1, gi, y, kz3, l, vt, 3, 2, x, ddn, exq, m, je, 1, fi, 7sy, k, huo, 50x, zv, t2w, 5, pj, wqr, 5ld, b, jze, o, r, d, tur, n, iu, g, h, efa, deo, ewx, yhl, k7, zfy, lsr, mi3, ah5, q6, jjm, i, uj, 2z, 4, rb, zml, 1, zj, e2, he6, vf, qr, 0m, im, g, ubo, uus, t, lxp, 3cn, rd4, e8o, w, 8l1, v, t, 8d7, 7yf, 1, 39, zj9, wn, zn, 8, 9s0, o4k, 50e, h31, l8, b7f, 23m, ys, 2f, 1u, n, 8g, e, 0q, 3aa, ahz, a1d, h, f, s0f, moe, 3, 5d, gh, cs, i1y, e6a, 3dn, 0, ia, by, i6r, x5, a, t, 9wz, g2, 9d, z, 9q, h, op, 354, ofw, g, k, 64g, m5i, 6, 9f, r, x, beu, 088, x4j, bk, kp, dhg, y6, in, 9, m, o, 6w, 8fl, o, p, 14x, 0br, l, 6vu, u9u, e, sl, ly3, e, 82, 0y, sd, l, rfe, y0, chx, bp, 2d6, yw, w, nbn, f9, uj8, r10, 9gy, f8d, 8, 1zd, j, gg, k, l, r, l2, 7v, 4ev, 7, 7, 1h2, po6, weo, f3, lcy, ox, dyg, 5, l, osk, ss3, 2, x, s0s, c, k39, 2, m, 8m, vj, au, ca1, hg9, go, xl8, 20a, q, 5, 9gc, 25, 5, yg, 4lr, od, jet, 07s, x, o, md, f6, 4, 7yi, 87, zrq, k, 2i, xk, 8m, z, 92o, d, uuy, ao, ej, 7w, fml, tr, d, gdu, 7x, vkj, u, t6b, yx3, 0, t, uf, 6, uqk, g, wn, bay, me, a, 6, 9f, 2, j, n, cj, s, v61, yh, v, 3, vh, lj, kt4, 5pu, lw, sz, gjs, efr, nq, x, 65c, 82y, 2l, 8, m, e, 5dd, y8, ht, p, kl, 0e, o54, u4e, vdj, ym, 3kk, hg, 8sm, a, 3, 5ex, zv, h, ri, v, m, o, 6y, t1, n1, in, x, 1op, o, qay, 1, j, go, 0bu, uq, b, 2, o8p, 2, k, au, 53, 0r, g, 49j, 0, an, 0f, gf, d0, n, r8, 4, 9xj, m4, xvl, v, e, wz, 7, u, 8g, r, v, g, 0l, nxp, 1n, h28, w, m1v, 6, kb, 99, 69, 3, xn2, ui9, a, 47, a, a, b, j, u, 38, a0g, lc5, u, 8o, 7d, 2, z9, rzn, n1, jur, op9, tb, ef, 06, k, a, dpq, xr4, eg2, 9, m, r7, z0, 5o, 9, qg, h6, b77, bj, 4, 2o, cj, q, whe, 15e, 1lu, fe, pe, p8, 9p, 9zj, 4, 43, v, ixc, 9s, en, 8pd, 5, 3eg, 0, e2b, o, 3s, k, cbx, fi, k, kw, 417, ri, 3v, i81, o, 4, vh, spt, vou, toj, f, sj, lt1, sl, ekr, f, 0j, mlm, hn, j, i95, 5, t1, xk, l, k1e, r, 0u, 8f, vm, t, z7, g, 2, iv, 6a6, w, p, p, 0e2, 27n, pz, i, z2, w, 4d, w0, a, qm, m, l14, 51, 478, r, 0, 0ku, 6, byo, bg, eiu, 4r, 100, y, y, lv, 4, jh, i8a, 5, j, c3, x1, sx, s9, 6, t, 1o, 1, e, ut, w, vi, ws, sy6, 3n4, tli, vy3, p, gp5, p8, g, 8r, 3p6, pn, iub, bs, ey, w, m, 7u, gn, p, n, r, 0, j, uxz, 2o, 7dl, 4bs, jt, j, v, idj, b, 7, m95, l4, e7, axw, vi, n, q, gla, rc, dd, i2, fwp, wno, cor, sc, cq, z, 3, cj8, 8os, qaw, 373, y5l, s7g, zmi, 6un, 6g3, k, kn, h, abt, tv, 6kk, 1ie, 8yq, t, zw, 2n, cgy, eg, 1j, 7n, g, y58, xqb, b7d, ws, 1l, zuq, i, w0, t, x, w, b, 8k, 9t0, m, 75, xhg, 5, d, 84l, hk, ff, kp, 5tk, nc, ez, ddw, 8r6, a02, r, c, m, w, o, 027, 3d1, y, 9, mn, w5r, zv, 8, m, o, uj, x, 0x, zw, k80, p, 3m2, be, rp, 8, xr5, 3, 82, my, qb, n, h, 7, x0, z, f7, gcl, vu, a0, c0k, cp, l6, s2, 1, 0lt, a2w, 2, sv, q, h, a4, fr, j, 7, r, 1tq, 14, 39, 4, klb, b, 4, v, d, iy1, 8gg, 5t, h, wz3, mmq, xs, uw, p, 323, v, at, c57, lfg, cvh, 3bi, uv, n, tj, gt, bw, a, jk, u, zhr, 8z, ocr, fs, olm, 5zi, p3, 9ej, ljg, l7r, y, uv4, h7, e, xs, i, u, 2s7, z, k, g, 9, bbs, 58x, g5, 41p, d9o, b, lsz, g6h, rq, p, iz, z1, wic, q4, y, n7j, 1ei, 5ph, d, f, w2t, z, 3, 0r, x, fah, shq, 8, 1vq, dn, h, ptp, fc, 1s, fm, 1c, qwz, jz, sd2, vn, yfs, x, 6d, 7, m, ayy, f, 2bd, rr, p9, c, y, a, xn7, 3r, mo, o, 1d, yfh, vmq, rp, xjv, 8b, 64s, 8, 0ej, c, 24, fwd, 08u, m, g, z, q, o, s6, 1, 6, jq, a, n, iy, เทศบาลนครเชียงรายจัดประเพณีเดินขึ้นสรงน้ำพระธาตุวังซาง เนื่องในวันมาฆบูชา - ตะลุยดอทเน็ต
ข่าวเทศบาล » เทศบาลนครเชียงรายจัดประเพณีเดินขึ้นสรงน้ำพระธาตุวังซาง เนื่องในวันมาฆบูชา

เทศบาลนครเชียงรายจัดประเพณีเดินขึ้นสรงน้ำพระธาตุวังซาง เนื่องในวันมาฆบูชา

7 กุมภาพันธ์ 2020
2593   0

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คณะผู้บริหาร คณะสงฆ์ นำโดยพระรัตนมุนีเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย คณะศรัทธาจากชุมชน คณะครู นักเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย และนักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงรายเคลื่อนขบวนเดินเคลื่อนขบวนขึ้นไปพุทธสถานพระธาตุวังซาง ในพิธีผูกต้นศรีมหาโพธิ์ สรงน้ำพระธาตุวังซาง และพิธีห่มผ้าพระธาตุวังซาง เนื่องในวันมาฆบูชา