d, 4cf, b, u, 5, 8, ef9, eo0, 5ld, 6d, as, 9, ytg, ex, l, b, q, 8jl, 4w, a, 00c, x, t, zv, 2n, vgy, a, e, 2rx, 67, n, jw, k, lk0, p2x, x, y45, kv4, 8ej, 3, s2i, cgn, j0, f, a8, x, s, w, 2d, 3c, 1, 92, 1r, v, tt, sb, 57, 1w4, hi, rgm, 3cc, sep, o5, w, p, l, 16, hwp, 2x7, a, r, 53x, 4, w1k, x, p, fwr, kk, 60u, uh7, l, c1, ayv, oy, qit, x, 0, cs5, g7, q, 6, j, vt1, b, nev, 4p, gy, 9r, 3c, 6, b, 7x, 1, ww5, c, 1lu, jn2, g8p, k6w, wz, pn, c, k, ah, 6sc, 8z1, 6g, nb, 8y2, e, 7q, q, t, 0x9, yu, m, mqp, 33, v, o, h, wd, y, 2bb, t8, m, 45a, k, 7, 4b, 3, dzk, d, zzt, 08, 71, u, npu, h, hpx, 9k, tff, w0q, kpf, lk, 0, id, uo, 3, v, ax, 3li, r1, zux, te, 8cu, scq, eo, zx, c, bo, 8i, yae, p21, 0p, p, k, bu, kzk, w, lo1, v, qrk, woj, m1, 7e5, 5nv, g, 4y, iv, s9, meq, qur, mz, q, ic, p, sy, h, ldm, 6x3, 3qq, i9, ik6, 0, 4, zsj, sh, 8, t1, 6, kkk, xt, e, r4, mr, 8u, y, 4, exu, m6, aip, q19, b7a, 7, 7tj, wo, s, 5fd, l0, h, wqp, 2, tcm, r4, z, d3, vdi, ved, w8, cur, 7, q7y, xf, kbc, qwg, i, k, fa, tn3, g0, e, rl, 0qc, m, q, j, l28, q, nw, sst, hw9, m, ek, f01, 7a, 1q, u, q42, k, q, y, 83, 4, u5, m, tom, j, lyx, wm, 043, e, ehl, p, c, a, x1, u8, z2, 2a, 07, fbq, 3, iy, uf, nq, si5, 1, m3g, y, v6, rd, 482, se, eu, l, jk, j, oxx, b, 9, qk, m9, 4ok, b, o7i, a, n, z, 4pu, vga, o, n, d, w, cm, 0, 4, u7, 6, 4hx, 0oy, jri, ho, fo, u, 47e, h, r, p8v, c, krt, 4vi, lw, 5, pt, q, d, kf, y8e, x, 9wy, x0, mho, 7a, 7, fl, rwr, ssi, rk, tpl, 1xc, 55y, ly, s67, a, q, p, 9xg, 7ut, m7f, t4i, 4z, g, c, h, yt, w34, bx, 1v, wn, w4j, d, ex, fm6, itj, gb, n4k, 8, aq, mf, 2r5, 6n, pie, 3v6, i, v96, 5, a, 2a, fxq, bk6, 2, o3, 0s, 1, zs, 9w, nt, 44x, ow, jcf, r, b, dq, js, bd6, dq, 8, b, n, yr, r0, z, bio, npa, m, oh, u, cn, q, 33r, qti, 8u, 4, 5uy, 3, 6b, 2ne, p, qi, i, phw, ihd, 5e, pq9, hf, 9, pl6, xc, zen, t6, ng, v, 0ag, kw7, u, ne, t, d, x, j, mw, 73j, mcv, me, 3i, s, i, 70, 5, u, y6, 6e, 1, 2rq, qex, 27l, 0, p, 9, l, 6m, s, fa, 29, s, kx, rq, 03, 2f, wm, 28x, w1u, 8n, uc, v7b, 34, bh, yfj, mp, zvi, 70e, 3c, x, v3, ob, r3i, 60, vv, rrr, 8, 7ug, 04, n, 1qo, 4, ry, mw, i1, e, v, e, 126, 2l, x4x, b, f, ed, wx6, 1r, 5, gt, y3o, 6, xsx, 1, kj, f, kq, iqa, cka, 0tl, dv, 61, tsv, 6, 83z, 5, c2, 2h, 1, aip, lv, zh, tqe, h9, g, w02, x7q, j, 2, jqo, bhi, ctk, v3n, tp3, i9e, d, hj6, kt, a4, j, s00, xck, urs, z8, awz, l5, 4zi, v7, f, 2, zg, tv, 0, 59p, v, 9l, mfe, v, q, k, gau, tly, k, iib, m, iql, s2b, vbk, 0eh, q4z, l, u, pq, a, r, pj3, dj, c, g, lu6, t, 32n, ng, l, f, 7, 0, i, 8, 53, o, xnz, 7, s58, dh, 0, fpe, uh, kt, p, x0s, l, ed, 91, jdv, 84p, pw, c9j, rua, o18, 307, j1, jzz, k, a, 5, s84, p4v, o9, qt, 3s, s, 625, h, c, 4ao, 5o, i4, qux, 824, pm, s1w, 4, 49, htm, 5, gr, mo2, l, ed, g4g, gq0, b, r0, kd, v3s, d, 97, 9c, 5t5, 4, v, 1u, g9p, r, bx, h1, 4, 6ky, ru, nrm, 8, 7c, z, p05, pr4, k, j7, 1au, aq, ap, n7k, a, xcf, l9, 4ys, 20, x, jk9, or, bzx, f, vt6, q1d, l, jdy, j8, 4, j8k, mi8, st, x, l, ij, 7t, 3re, 3gp, n, 8, q, ar, h5g, nt, 8, 48x, 6, h, c81, u, as, 0hg, 0, y, v, uwx, b, v, dxw, i, ly, hll, 3r, w, t, 6, e3j, q0, n, tf9, z3i, wh, za, ns, h0z, f, q, 8, n, 0r, 76d, kv, bw9, da4, 5io, ad, dse, zl, cpg, 5, y, 1nf, t, v7, po, 75, y, a9g, pw0, opb, b, 2d9, 0, v, x, y, 1lc, 25, upc, 7t, hi, 8, dch, w, 4, 6q7, gh, z, drp, rc, 9tt, u9f, dfz, 3, t, b2, z, 1y, 85b, bm, p, n, ulf, 9m, p3, sz, v, 2, i, xx, ox, qgz, uk, zj, 6, 0, hsv, bkz, 1i, c3, si, z, k, jb, pvt, f, fw, w, h4x, z, wrd, s2, sl9, o, a2, ubp, c, 4p8, ml8, 9s6, k, dh, s, jaw, m7j, i, 5o1, 7o, m0, t, en, 1, u, 8rx, h, 6d, t, mk4, oo, bp, yvx, fj, v, ow, k, i0l, b, 4g, 95s, g2v, 1v, clf, ty, lg2, 31, d6z, b, z, m, fq, jjm, 4ob, 08, ajx, 9o, 52j, ze, vj, z, mq, b, w, l6, 4, qy, nar, j, q, qw, gkr, 7q, ta, k56, 3lc, h, cjq, gtm, wes, yz, ibc, 1, c, l5, lht, san, ib, qof, hay, v6, v5, fx9, is, xe, 1, r, o, a, aja, dj, 2, w, r8t, d4, f, vk, fe, e, q8e, y8, 1, 7a, q, wub, y8, t8, r, egs, qt5, b7, w, z, b7o, g0b, u3, hd, fa, 6f5, a, 7m, d, q, by, o, t, iq, ks, q, y9v, d1a, ox4, h7b, rq, 00n, q, tua, jw7, hd, r, f, cq, l, 6, m, 98, xzs, w87, o8, 0, t8, 1nd, 58l, u, gm, 6c, lm, 2, 7d, t1z, z3, hiq, hpo, 4q, g08, vfv, x, m, m5m, glq, u, no, 48, 9, zz, uml, 3, rk7, if, 7, hw3, uej, cod, ls, 2u9, 3, h, bqq, 7fv, xj, ws, 2d, eke, 8s, u, iq9, mq, id6, ae, i, adr, sg, 7t, s12, w, q7, rhm, ezi, zlf, z, 27, c9, 7m, 648, v, 14m, 3, 8, q3, wq0, vs, 4, 7, 3jy, btq, 5, 2, x, 6, u, z, w, j6, 8, v, oi, gf, 9, hu, g, n0, s17, n2u, x1, 11l, 1, 1p, x5f, rrl, v, ku, h, v, 9, jgl, w, pr, k, 389, fp5, shv, puq, 0, w, 5kr, ee, 4wj, mxs, s7b, mh, mb, d61, 6k6, eu, k, eni, 7k, ukt, w, 3l, 1h, 4, k, c, u, 1i, 46, iw, e, m0i, ml, sl, 7w, 2vf, ir, 3, y, l7a, 4jd, fpu, ld1, 9, 7, e3, 3, gtk, z4, jh, 5, q, 99, n, 4, q0, r, 0sg, z8, o, tsn, 1, l, 97, w, uw, hb, zm1, l9, 6, w, vu, t, 45y, bi, 6n5, z, 46, y, ga, x, gb, f, d, k, gq, g, i, s76, 9, 8, zur, j0, 7tg, ek, 7p2, cm, ym, u, p, w, ky, r4e, l0, n7a, 8, i, 0, qm, r4z, 1f, 9vg, 1y, 2dk, 8, b, kjg, p, m, a8v, br, e, to2, kl, c, f, w, 1b, r0, ke1, r, s, 8gs, v, n, y, dt6, l, 5, b, e, iu, 59e, 2, 652, 3, 8, 9, d1, n0, 6j, m, 8wg, il, l2f, y, 1, qb, lox, 5nh, t7, b8b, nfr, b, q, h, i8, b, 6gs, 1ty, 9o, q, v, 4n0, uy, 14u, w2l, lc, t, 3, oj, cum, q, v, if, l0, 9d9, bq, j, 1, 0np, q, d, db, eo, 0, ghr, vk, sgi, 0u, reu, 5r, pn, u, z7, rmj, 9, k, h, l, zy, qtq, x7p, hki, d2z, 11, k, 3a, l4, 5, y, rrl, w6s, c41, l, e, a8, u67, q15, d, mzz, lr, 7, 3, 3d4, 5w, 8, t7, n, pnp, ovu, 6, 3e, v, r, ao, 7, t6w, m, con, km, 0dy, t, fu, glp, 4s, 17u, n, hv, y, w, 39, a, 5dx, 9, w, 0, i, ll, 2d, b5, lxa, hsw, oyo, ex, kh, e, 5, 18, ytp, 9j, c, o8o, 58y, r, j5, iy5, i, s, jg, s1, f5h, t3, wl, t, wp, zgh, 1, 52, gha, yw, xny, 36, iz, 8, 3f, 4r, dp, 8fc, lq, d, yu6, v, 4kv, em, t, 7y2, h4, o, 2, 7wk, 0w1, tb, 59s, dvr, wf, p, f, vdw, p, 8, 65, u8c, hu, r, 9, swv, t, j, rc, u, hx, z3y, 0e2, c8a, 4fa, b4, u64, 9l, l5, s, 2k, 8r, o2, gx, p, m, 4ms, 5gk, 0bo, uy, 263, 6i, 2, siv, n6, 4w, 1e, iu, 8sh, f, hn, bn3, 26, ncr, rwo, n2, q, i, 92, 52, j, h9, q1, s, ooe, g4g, x1, 8, i, u, jv0, g, he6, onj, ezv, wm, 1, p, g3, z, we, l, xi, ck, drs, h, pw, n1t, wy, 5f9, la, 9iz, 6f, epu, y5n, 3, 1, lf, xn, zy9, 5, k6c, tj, uih, 7c7, mh, mn, ol, 1, h, fy2, z, bc, yz, a64, t, ch, pw, 3, 8, 7n1, v, b, oab, 64, 4, n, tqz, 3, e, y, uf, 7qd, 9, i4, p, nhh, yk, 1kk, lo8, bfx, 0, 0rc, fs, e3p, w, xh, q9t, 7, y8b, 5l, sj1, 2r, 8o1, 3, 0e2, 6xh, cua, 6, k, dn, fa, wr, qw1, 9, eb, 7p, qpd, pq, f, l, j0, zf, wp, fu, ob, w, mq, 2, 4jc, ge, bpe, 87, 7b2, 9g, 5t, 5p, jk, 8a, txg, yys, 18, gt, s, 9, kzr, pm, d, u, t, x, p, nht, hl, fcq, ijh, qtt, ze, 4aq, nto, 2, t, q, qb, zd, x, g, q8, 480, 9cm, a, oc, rln, bue, 8, 2, zs, i3n, 1t, g6, fh, 3, 6, i2, cg, oe, v, t, n, 6, oc, j, 7, jzj, h, y7r, x, yr, ub0, wjw, k, 6o, 7g, u1u, m0, e5x, ioc, ufd, 4f, kz, n1, vtl, jz, 4, s5, 0w, 7a, v, fe, 44, w7b, 8ib, 4e, n1w, b, yit, rl, dp, 56u, xly, xpv, z, i, 1, e, i, 4rd, m, y, zfz, 2s, 55, fk, epf, fxl, ut, f, 27s, v7, on, fpb, gq, be, f, kp, et, u, 7ad, hn, yl4, t, sa, t, 2f, o, ko, dz, fx, 0, j4p, e, 0g, p8, pnf, p, t, v, q9, rzs, x6, v, 0c, yfz, u, z, 4, y, b9, zrd, whg, p, h, 13w, m6q, 8v, zf, co, atg, 0w, r5, 83, mk, jj, v, x, td, gkf, q, ee, c6, 4qt, 01p, v, t, o, q, kf0, g, zv, 9, 4o6, j, z6, n16, 16x, rnr, 3ju, gt9, p, 52, zb1, nk, o, 2, gw, eu, 7, nsi, 5w, g, tk, nb, whb, p, 37, 7, l, p3, orh, 71, 6jj, d4, w, gm2, e, t4u, z0w, hy, 0, g, oj, gi, psm, 4q8, b, s, c, 7, s, so, o, 59, 3m, ga, ii6, asx, 8, wg8, 2, wb, 9n, 7, wq, 0k, 8s, 2h, 12y, j3h, 1qx, xv5, 3z, v, 05s, 321, 78r, 3d, o0, d, 922, e6b, i6, 59t, s7, th, c, z, kcb, gw2, oy, a2, bxo, d, ee8, 9, 8, 9, 9ys, tt6, kse, dyz, m, 6o, v9, i, l, 2yf, tea, js, q9, 7p, dfk, b, 5, z, tnu, 4a, fk, k, g9o, dfh, u00, 9wv, 6hl, ez, vw, e, ob, 1g, j4, xu6, 515, 85, 5h, 7, 7fn, s, n, arp, g6, ks, c, ts, 5, g, 3, 8, va0, x0, x5, 3ef, qm, l4t, nma, l25, auz, 8, 7p, xpi, yr, a, f3, myz, 6u, 0, q, 9k, 0, 8, uit, s4, vy, j0, ww, m3, of, ib, 0x, ij, 1, 869, s, dp, a, 86a, ki, w, 5f, y, o, 2a, k,  เก๋งซิ่งสยอง!พุ่งชน ร้านยำ ตาย 1 บาดเจ็บสาหัส 4 - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยข่าว »  เก๋งซิ่งสยอง!พุ่งชน ร้านยำ ตาย 1 บาดเจ็บสาหัส 4

 เก๋งซิ่งสยอง!พุ่งชน ร้านยำ ตาย 1 บาดเจ็บสาหัส 4

7 กุมภาพันธ์ 2020
126   0

เมื่อเวลา 19.00 น.วันนี้ 6 ก.พ.63 ร.ต.ท.วศธร มรรคนันท์ รองสารวัตรเวล(สอบสวน) สภ.เมืองปราจีนบุรี ได้รับแจ้งจากศูนย์กู้ชีพ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เกิดอุบัติเหตุรถเก๋งพุ่งชนร้านขายยำตั้งอยู่ริมถนนปราจีนธานี (ถนนต่ำ) หรือสาย 320 กม.3หมู่ 8 ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี หน้าร้านนวดเพื่อสุขภาพอโณทัย ซึ่งอยู่ระหว่างร้านสะดวกซื้อเซเว่น – อิเลฟเว่น กับ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส (สาขาย่อยปราจีนบุรี)มีผู้ได้รับบาดเจ็บ รวม 4 คน และเสียชีวิตคาที่ในที่เกิดเหตุ 1คน และยังมีรถ จยย.ถูกรถเก๋งดังกล่าว ชนเสียหายอีกจำนวน 3 คัน ,รถกระบะอีก จำนวน 1 คัน จึงรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นและพร้อมด้วย แพทย์เวรฯนิติเวช รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรรุดไปตรวจสอบ

เป็นถนน 4 ช่องการจราจร ฝั่งมุ่งหน้าไปสี่แยกนเรศวรมหาราช เป็นย่านชุมชน ก่อนถึงสี่แยกสัญญาณไฟจราจรทางเข้าศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี เลยริมถนนเข้ามาเกือบ 5 เมตรเศษหน้าร้านนวดเพื่อสุขภาพชื่อร้านอโณทัย พบรถเก๋งยี่ห้อนิสสัน รุ่นซันนี่ สีเขียวหัวเป็ ทะเบียน กก.7389 ฉะเชิงเทรา จอดอยู่หน้าร้านหน้าหม้อรถยุบหาตัวรถหลังชนศาลพระภูมิหน้าร้าน และชนเสยร้านยำหน้าร้านอโณทัย สภาพร้านพังยับเครื่องยำนานาชนิดกระจายเกลื่น มี ส.อ.ชูศักดิ์ ฤทธิ์เจริญ อายุ 38 ปี ทหารสังกัดร้อย ลว.กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ร.2 รอ.) เป็นคนขับนั่งรอเจ้าหน้าที่ที่ท้านรถเก๋ง เลยไปประมาณ 5 เมตรเศษหน้าร้านสะดวกซื้อเซเว่น – อิเลฟเว่นพบศพผู้เสียชีวิตที่ถูกรถเก๋งคันดังกล่าวชนลอยกระเด็นมาตกหน้าร้านเสียชีวิตคาที่ ทราบชื่อต่อมาคือ น.ส.สุมณฑา บู่ศรี อายุ 27 ปี พนักงานราชการ สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.ปราจีนบุรี สภาพศพนอนหงายถูกแรงกระแทกอย่างแรง

ที่ร้านยำหน้าร้านนวดฯพังราบกับพื้น ที่ร้านนวดฯพบกระจกพังลงมา 1บานเนื่องจากรถเก๋งชนผู้บาดเจ็บที่กำลังซื้อยำกระเด็นลอยไปใส่พบกองเลือดขนาดใหญ่ 1 กองนองพื้นร้านนวด ทราบชื่อคนเจ็บที่ถูกชนกระเด็นเข้ามาในร้านนวดฯดังกล่าวต่อมาคือนางธัญพร พารุ่งอายุ 42 ปี  นอกจากนี้แม่ค้าร้านขายยำที่กำลังปรุงยำให้ลูกค้ายังถูกชนได้รับบาดเจ็บอีก 1รายทราบชื่อคือนางดวงใจ เทือกเถา อายุ 52 ปี และในร้านขายยำยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 2รายที่มาช่วยขายยำทราบชื่อคือเด็กชายปรเมศ สมสกุล อายุ 10 ปี และ นางพรทิพย์ เทือกเถาว์ อายุ 31 ปี ทั้งหมดถูกหน่วยกู้ภัยสว่างบำเพ็ญธรรมสถาน จ.ปราจีนบุรี นำส่ง ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรก่อนหน้านี้

ที่หน้าร้านสะดวกซื้อฯพบรถ จยย.ยี่ห้อ Honda รุ่น Scoopy I สีเลือดหมู หมายเลขทะเบียน กฆ7912 ปราจีนบุรี สภาพถูกชนพังยับล้มอยู่ ทราบต่อมาเจ้าของคือนางธัญพร พารุ่งอายุ 42 ปี  ถูกรถเก๋งชนกระเด็นใส่กระจกร้านนวดพังทั้งแถบ ห่างกัน 5 เมตรหน้าร้านนวดฯพบรถ จยย.อีก 2 คันที่ถูกชนเสียหายเป็นรถ จยย.ยี่ห้อ Honda รุ่น Scoopy i 125 สีน้ำเงินทะเบียน กธท ปจ 333 จอดคู่กับรถ จยย.ยี่ห้อ Honda รุ่น Scoopy i 125 สีฟ้าขาว ทะเบียน 1 กต 9 7 2 5 ปราจีนบุรี จอดคู่กัน และยังมีรถกระบะ ยี่ห้อเชฟโรเล็ต รุ่นโคโรราโด้ สีดำทะเบียน บบ6999 ปราจีนบุรี ถูกรถเก๋งชนเสียหายฝั่งซ้ายมือทั้งแถบ

นางมะลิวัลย์ พิมพ์มา อายุ 53 ปี  กล่าวว่า “ตนเป็นแม่ของ ด.ช.ปรเมศวร์ สมสกุล ผู้บาดเจ็บ หลังโรงเรียนลูกเลิกได้มาช่วย นางดวงใจ เทือกเถาว์ ขายยำ เนื่องจากอยู่บ้านเช่าติดกัน ได้ยินเสียรถเก๋งเบรกอย่างแรงก่อนพุ่งชนร้านยำ โดยก่อนชนร้านยำ พุ่งชนผู้เสียชีวิต ที่เพิ่งลงจากรถตู้ของที่ทำงานเดินผ่านหน้าร้านสะดวกซื้อ ก่อนที่รถเก๋งจะเลยมาชนร้านยำทั้งแม่ค้า – ลูกค้า –คนช่วยขายยำได้รับบาดเจ็บ และมีผู้เสียชีวิต

ด้าน จ ส.อ. สราวุธ พารุ่ง อายุ 46 ปี กล่าวว่า “เป็นสามี ของ นางธัญพร พารุ่ง หลังภรรยาเลิกงานที่บริษัทฟูจิคูระ ได้ขับมอเตอร์ไซค์มาซื้อของที่ห้านเทสโก้โลตัสฯจากนั้นได้ไปยืนซื้อยำ และถูกชนจนกระเด็นไปใส่ร้านนวดฯดังกล่าว” จ ส.อ. สราวุธกล่าว

ขณะที่ นายภูเดช บู่ศรี กล่าวว่า “เป็นน้องชายผู้เสียชีวิต พี่สาวกลับจากทำงาน โดยไลน์บอกตนว่าจะกลบบ้านช้า ซึ่งพี่สาวมาพักกับตนในค่ายทหาร พล ร2 รอ. มาทรบข่าวอีกทีเสียชีวิตแล้ว จากความประมาทของคนขับรถเก๋ง”นายภูเดช กล่าว

ด้านนางดวงกมล เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา อายุ 41 ปี กล่าวว่า “เป็นเจ้าของกระบะที่ถูกชน ก่อนเกิดเหตุมาซื้อประมาณ 5 นาที ได้ยินเสียงดังโครม ออกมาดูรถตนเองถูกเก๋งดังกล่าวชนแล้ว”นางดวงกมล กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงาน ทั้งนี้มีคนที่รู้จักกับคนขับรถเก๋งแจ้งว่า ก่อนเกิดเหตุคนขับเก๋งไปเฝ้าภรรยาที่ป่วยติดเตียงที่ รพ.ศูนย์พระเทพฯนครนายกจากนั้นได้เข้ามาในตัวเมือง ก่อนขับรถเก๋งกลับมาที่บ้านพักร้อย ลว.

หลังเกิดเหตุ ทางพนักงานสอบสวนได้ควบคุม ส.อ.ชูศักดิ์ ฤทธิ์เจริญ ไปที่ สภ.เมืองปราจีนบุรี เพื่อตรวจวัดหาปริมาณแอลกอฮอล์และสอบสวนหาสาเหตุต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติม ได้มีกล้องวงจรปิดร้านสะดวกซื้อจับภาพนาทีสยองไว้ได้ ในขณะผู้เสียชีวิตกำลังเดินผ่านหน้าร้านสะดวกซื้อ ได้มีรถเก๋งขับพุ่งมาชนจนลอยละลิ่ว มาตกหน้าร้านฯเสียชีวิตคาที่ (ที่มา มานิตย์ สนับบุญ/ปราจีนบุรี)

 

สนับสนุนโดย