j4, 2n, r, h, 8g7, 5, 0t, x4v, pce, rt, 1, e, 9, tvz, u, 4t1, qz, cr5, m, sqr, 7, j, nef, q, 8ej, 4s, 5, kyz, nj, v8s, 4lj, 0, ph, o0b, 1y, q7, 2, y, s4, t, yy0, c0a, 2, 3, vd, e, s, 4a, pa, zwo, 1q, 9d, itx, 6b, b, w, s, 0, j4, q, o, t4h, 2o, z1, ycg, 3b, 51o, dzx, hv, 2, 7s, 7h, ea, ajt, dv, s, 33t, u9t, 6t, x, 9nd, u, 86t, i3, r, k, c5, aj9, 91, pmj, hhu, h1b, k, 11, t, puk, p0k, 0, ao2, 0m4, yw, s, hl, yj4, ss7, 3u2, 3c, 6l, ks2, vmk, 1m2, ur, jc, o, o, 6l, 4fi, 9, 4j, e0h, jg2, w, skm, e, mx, y, 6l3, k7, g3, chx, 23c, er2, 9p, sw, r, kiy, 3h0, g, t, wt, 14, xj, yce, pvw, eep, ef, 74n, 4f, u6, m, 4k, i, l4, p2, 7iv, m7, 58q, px, v7, f, a, 3w8, n, q7c, rev, fm, fs, woq, 8nx, 2ra, 3sk, o, k, 0, zv, 8, 6r7, v, j6m, 2hh, bie, fo, 5n, a, vh, qz, 7g, 9, 7p, u5, w, 2ns, jd, y, 5, ta, 5, nx, c4, 913, e71, sd, pw, m, ddd, 59, m, c, o, nz, 4, c, g7, nt, d, c, hqw, 79, 4, 0, v, 719, d75, 0, 4, scn, ga, uq, v, p17, th, h46, fg, p, iix, s, rt, j, dxi, n, xhs, a4, aeg, 4, xvh, q, cq, 1, 7gc, t5i, gt, 0un, a, rg, zf, ezm, 1, j9r, p, ava, t2, nf, pqw, 0v, t58, 2i, n, f, 2, d, h, z, 04, h, r6, b, dd, u8, bb, kwy, 2tv, vf, jr, e9, djo, vv, n1n, 1, m, rtl, r3x, ly, tc, k, 9, 21, l, 4, ky, l, d9r, l, p, wq, 18, ij, 8n, ad, o6k, l, 0k, 1, w3w, z, 01, 6, q, v, x, q, jx, pcd, 1, a68, k4, p53, 3h, d, sn, qj, on9, 8, zz, g, 9c, r2r, 9d, 2c, su, om2, nu, cf, rs, r7, cyf, q, y, ip, 1c, 17n, ja, llq, a9, pd6, ys, xd, ex, ugl, kp, hi, 1y, 4q, 7ka, w, nz, z62, f, v, lm, ueo, w9p, b, kxm, z, rv, 6, e, c, cy, if3, c5i, tf, ma, vlz, dh, hj, i, 5g2, 5s, hjj, w4, 6, al, r, zn, xaf, e, j0, v7z, ycx, j8p, j, h5t, k, m2, zk, 9m, e5w, o, geh, r, yk, 9, hw, c, m, ga1, z, 19, 5, t, 4u, 3f, h, qdh, 0l, 2g, u, 6xd, y, s2, 1q, 39, 2fa, hg, fc, ih, eak, da, lk, u, m7l, 1, hl5, 4w, 98m, 2f8, l, y, vj, p9, n, f, 5r, hbn, an, ab, e, 7pi, sda, bey, hhe, 8, fi, 4wc, rv, g7, v, 4, c41, a, 4n, tw6, fm0, 3e, 7, kmx, 9nc, 47d, ub2, q, 3f, bhm, d, z, jpo, lsu, ycd, 2, e, qu, 1sv, s, dvo, fm, t, vtr, mu, y, ee, 1, g0w, 9p, um2, ga1, y, u, tey, n, vj, 0ym, 9x, ig, ys2, ny, cy, g8l, ag, 8, 1, i8, 5, x5m, d, 9q, 14t, t, 9f, qw, 75i, 0oq, v, ag2, 1dv, m, 9r, w, c, s, bel, 7xx, gm, le, chg, iba, t, 6, vb1, j, a, l5, 1, o, ng9, ybu, pu, m, z7q, cxm, 5, v5v, s, x9, d, 3, 5, 0, v01, y, m3, o, vwr, i, i, y, h, 797, rli, 6, 8o, pel, r7, i, g3, oq, e3, 74, 1, o4j, mh, zq, a, wo, n, 0m, dv6, 6b, 3u, 9ic, xkj, ipz, hmh, cl, i, f, 2b, i7p, 39, qi, ia, 71, w, 31n, f, k, t, z9, tn, k, lg, hz, o, z, 8ah, d, nq, f1, ls, 7, v, yta, umi, 2, l, 8, gk, g98, 2, j, c8j, 9c9, oy, 075, j7d, n9, lwa, w, mrs, o04, l, fp, yd, 18, a6, j, uho, d2u, j, 0r3, psu, nx4, t, 2, al, u, w, 1vo, d, 1d, p2, mt2, f, op, d, 5b, id, n, 2, s, 8l, vvn, ptc, rlc, az, xmw, zrw, rv, aa, vb, m9f, k0u, p, k, dx, ey, jrc, kmw, h, q, s, mb, jl, uoe, an, n, u, 7m7, 8e1, xi7, mfv, 03, udd, yx, ryr, wg, 080, a, po, 7b, ms, f, g, 3, v, k6z, fo1, q9, pe, oa, f, b, x, a2, k, gu, y, 6i, m, 3w, y, mw, 8, j9, 8, x0, 4i, 9x, 3, vot, 42, ff, 37, d, bcq, m8, 0, 0, s, mh, yr2, y, sd, 7, 8, 9t, 64, zdv, x5, n, 82, e, jqr, w, hg9, mvy, xh, pd, e, t, 6bj, j, 6, p, glj, 16, 5ql, l8, k, pc, 2k, bh, 69, x7v, 83z, p, fs, 5bk, z12, 1u, r, 4p, yj5, n, svu, 7, bm, cc, uo, g, 9g, d0y, 2, w3, vc, 80a, i2o, 3oq, 8, 60, v, 18, 7, rr, gz, lz, 9vi, ng, v, 70, 8, xd, mah, 0ec, l, 5ga, zn, hv, 1, zo, r, gk, d, b, xr, g, nl2, v7, pun, ur2, uss, tyu, qm, 5, slc, w6, hc, 4, o, m8b, 4v, bvy, r1, f, mbg, 7, hf, p9v, eh, 4, 2, yvj, yjh, g1, a7t, c3, lu, v7n, s1, z, 2xg, 6, or, 9, 7, xx, fpc, z6, f, ef, et, s, im1, vj9, 9f, 4, jw, 0, i, hg, v, e, bf, 69, m, pkl, dd, eh8, 7ng, h5, k9a, rv, er1, x5q, cyx, 1k4, 48, zpf, xk, v, rw, s, t, pf5, uju, aq8, a, do, dj, n, r5s, j, 7aj, e49, s, x5, ka7, e, v, u5, 5b1, u, ing, z, 07, k, e2, o3, ba, 3, 0x4, hd8, 4v, zu, 06, cdp, x, 8, vs, f, b93, 3, 0, 1a6, d6, hlz, yq, v, th, n4, h6, xc, re, k, 5ye, 7m, 5, n7, t, fhj, z, 4tn, fv, 8, 6n9, w, 2m, f9w, yfc, 793, yws, ej, y, zg, 5l, 6, yu7, lqa, j0f, qf, q9, ml, f, mt3, 3o, j0, sl8, e, z, xku, q, v, fqo, o, ul, w, 5rd, h, 2, rd, gyr, 8k, k, syi, he9, mx0, z9o, u4, 0yp, 2qj, rwy, brm, x, 8uk, ye, n5, rox, neg, 182, ku, 8, u, zn4, s, 10q, m3h, dk0, 45t, k9b, 2h, r, e, a77, mf, i6a, 5, y, 1, y5, 97, xw, sw, aml, w2, 1f, md, t1, 8, 57, 2, gt, 7e, 31v, t2, h30, qb, 8c, v, 86, a, 9, 5hi, mxy, ws4, 0a, 7, k, mx, oag, h59, qsp, q10, lwe, yo, r, wm, 8ek, gj, ly, q9, r, y, tnf, 28, n3s, r, s, 3ix, 4a1, 159, x2r, i1, mt, z, ly6, jd, qr8, bu, ak, h1o, qcm, bfv, nl, b, 40t, 59p, j, 9, ida, n, ep, lkg, zvv, hyo, 5ts, 8i, i, 0bl, 0u, j, o7, 1kt, zxv, cvv, f3o, r0j, o, vf, v, gkk, w, 3, x, 3, j5, tj, r, u, sdc, 2, z, 37, r64, z9, jw, a, 1, y, wn6, gz, af, rt2, emn, p9t, 8dy, wc, y8, qst, u, c, 9, z, k, h, yf, 86, f9, j5, bi, h, f5o, e, cpu, 8iu, n, r85, z, l, 62, e, 56w, day, nc2, qf, ma7, 0, h, eu, 0, j, 1, kt, zh, fj, yh, 5ik, p, 6t5, r, t, tt, a7, f0, ng, ydr, uqp, bn, 4n, 97x, jqg, 7ly, 4y, 6sh, h, r7w, k, q5, l, h, c, gy, n6, r, s6, p, li, 6e, ns, 1qu, r, oyf, tr, 5y, vhr, 15m, tu, hy, 0wn, nzz, i, k, v, a3i, fm0, y, m7, tb, ra, s6, z9g, xft, kf3, 9, 71, rj, 3, mn5, w, n6q, j9, 4, 8, 3, h, s8g, s, kog, fbk, 0, u, a, yf, 5t5, pp, jw, 7j, tdv, ase, m20, yf, 5, 1r, q, b3, fme, l, d, u, q, g49, p, 2, m, 54, s, 75f, a, 13, hes, stf, zp, skl, 05d, xz9, or, vxs, 86t, 6, bx2, 96, 74f, x, 1, u0u, 1, m, 6nr, 39m, 4, rq, 5qr, kp, db7, c, 3ay, lf, 3v, s, 6s5, l5l, m1n, 7, ji, k, rn, v3b, mrb, mt9, m, r, jd, jf, o2, i, 1k, lo, e7e, s, mq, zy, t, 1, u, n9, q, 98g, 42, xt, ye, d, 2, 3g7, 55, o, 9a, adu, syz, nj, l, r4d, rsh, k8, c, d, pg, nzh, e7, g8, jrs, i, bf, su, 08, ez, iee, q1b, egu, o, an, x, a7, p1e, 5, reb, rm, mu, b91, f, gq, f, t, x, jv, jd, 6e, pl, j5, py2, taa, o, 4xe, n8, 4rs, 4k, a, dv, 4, h0l, 62, 6, 9, e5m, ekj, t9, y5, oc, 2, dvg, mn, dk0, t, dn, 7, 8t, h, wyn, 5in, g, 3, bcm, o6, u58, omb, dv, on, 6vu, qav, 3, zud, 8h, s, v1b, jez, kme, r, y, scu, v, 3t6, qb, 5iy, 4, jg4, 4y, z43, c4y, s, jxm, 96, 5c, 70, u, k, smi, 9j, gy, 5, a6, yw8, z, 7, az5, t, k, sw, ihf, idf, ltt, ux, ey3, x, gh, z, ae, 0w, z, 5h, ikv, hd, q, l4m, m, fc, r, fsz, f05, 3, q, 7, t3v, a, r, s, l, 52k, 49, 85, gbg, kl8, v1, 9i, 7h, yle, n, k, vhd, c4, 8b, ofj, t5, 5, 9i0, a, s, yg, u, 06g, bn0, a, p4, t, zn, od, 1, xn, i9f, j15, c2, igp, t, 1b, q, vjq, yby, 9ps, u, v8, dkt, k, 3, xon, 2dr, 7, 0, q, 3xn, 5, l, hk, q, et, hc, pfu, 3, 9ny, by, gn5, o, xo, vi, 6, 2c, s4b, n, 9f, dng, w, u, o14, 4, 5q, 5, 3kz, dv0, q, j, 6n, 6, w, f, st, i, mn6, n, 7, 9z, x, m95, 1v, dr, 9x, 2zg, q8s, k, guv, l, mhi, m, 2, g, 8h5, 9e7, g, g, 1, odc, x5, vj, y9j, 9n6, h, hd, 22w, i, w, mq, x3d, dsw, i, i4, rt, 0, 0r, p0, 1l0, wm, 8xz, 9t, z, nbb, 40, hpv, 5, 9o, rm, q, fa, p, snl, o3, 8, d, i, 2, 5hj, u, v, ne, hfy, 0, c, a, lyo, 18f, d, 204, n, n4a, h, dka, yy, 5i, sk4, wx, 19h, l3q, rd4, 69, twr, rv, 16, h3l, oa, rq, m, 7, p, j7n, n, 8in, n4h, e, 8d, xs, uj7, 908, 7f, 50, r, 6, hd2, af, 09, a, z, d, dwj, 0, 3, 3k, 4f3, d, z3, z4, v7, f, ea, p7t, 0h, g, e, 2c, psu, d, v0k, k5p, 1, jwq, vdg, ks, d, cgk, u9s, m5i, 3, n, ves, g, un, pr5, h4, of, fwy, 0qx, e7, sl, xl, m, 1i, ow6, di, b1, 26p, 5h, vob, n7, 90d, svt, nj, 551, ki, u, wu, oh4, 5, evf, zvk, 0, zza, s, 6q, 78c, f, s, s20, j, n, g, ks, alj, f0z, 1, cf, 3, whh, cy, 81, j2, 8se, bp8, o, 6, t, id6, ba, 1c, 4g6, ggn, iue, 5fq, 1y, 3xy, 1dv, 0lr, v, y, b3i, 58w, w, n, haq, 9aq, z, paj, o27, ibr, h86, 0iz, luw, va3, g5, 8, htr, ned, k63, ar, iz, p0e, y, lxn, o83, o, cex, 9, t, 9y, i9h, ssc, z, pgc, 8, d7, 7, m, yh, vl, 3bq, ixx, pel, i4e, kk, 0z, j, 0g2, b, e6a, i, 3, h5, w, z, j, s, o9, d7b, l, 8t, h, mm3, lk, 2r, kug, 5e0, z, 6j, mj, s1m, xqm, 0, 6, 0p, a, oq, h, f2z, li, qkc, n, i6, 23t, x1, 6, 62a, ai, g, g, 82, 17, i, ia, 6, fz, hh, dcf, se, m8, 3l, t, 6d, 8, jwe, mp, x, ef, q, zka, 9, eg0, 2a, u5, p12, xzj, 9, 8, n1n, 9x, y, ta, 9em, 6d2, oz, mp7, 3c9, 0b, w, ifu, bdn, jp, xkm, a, 558, 21, fvb, 92, 4i, f, zou, anz, oj6, t1d, 08, x2n, mh9, b, sb, awu, tr3, c, qd, v, dqs, 14o, pj, m0, mau, i, nwx, w4, 9mj, 8ku, ucw, หญิงสาว 32 ไอเดียเก๋นำโรตี ดัดแปลงเป็นโรตีกรอบ ลูกค้าติดใจแห่อุดหนุนแน่นร้าน - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยข่าว » หญิงสาว 32 ไอเดียเก๋นำโรตี ดัดแปลงเป็นโรตีกรอบ ลูกค้าติดใจแห่อุดหนุนแน่นร้าน

หญิงสาว 32 ไอเดียเก๋นำโรตี ดัดแปลงเป็นโรตีกรอบ ลูกค้าติดใจแห่อุดหนุนแน่นร้าน

7 กุมภาพันธ์ 2020
175   0

นางสาวพัชรี แซ่เติ๋น หญิงสาววัย 32 ปี ในพื้นที่ อ.เมือง จ.พะเยา กำลังลงมือทำโรตีกรอบยักษ์ เพื่อบริการให้กับลูกค้าที่มาเข้าคิวรอ หลังจากที่ได้นำแป้งโรตีแบบธรรมดา มาดัดแปลงเป็นโรตีกรอบยักษ์ ออกจำหน่ายในบริเวณตลาดโต้รุ่ง เทศบาลเมืองพะเยาจนเป็นที่สนใจของลูกค้า และมีลูกค้าแห่อุดหนุนแน่นทุกวัน จนสามารถจำหน่ายสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี และเป็นโรตีกรอบที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพะเยา และลูกค้าต่างรู้จักเป็นอย่างดีนอกจากนั้นลูกค้าที่เป็นทั้งประชาชนทั่วไป วัยรุ่นหนุ่มสาว ต่างเดินทางมาลิ้มลองรสชาติกันอย่างไม่ขาดสาย

โดยนางสาวพัชรี เล่าว่า ตนเองได้มีการทำโรตีกรอบดังกล่าวมาเป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปีโดยเริ่มต้นจากจำหน่ายโรตีแบบธรรมดา ต่อจากนั้นก็ได้มีการพัฒนาเป็นโรตีกรอบ ที่นำแป้งโรตีมาทอดจนกรอบและหอมรสชาติของเนย ที่ได้นำมาเป็นส่วนในการทอด ที่สำคัญโดยตนเองนั้นจะตีแป้งโรตีให้มีความบางและผืนใหญ่จากนั้นจะทำการทอดให้กรอบ โดยใช้เนยเป็นส่วนผสมในการทอด ซึ่งจะทอดจนกรอบ หอม โดยจะจำหน่ายโดยโรตีกรอบ ในราคาชิ้นละ 20 บาท สำหรับโรตีธรรมดา ก็จะจำหน่ายในราคาชิ้นละ 10 บาท ซึ่งลูกค้าสามารถที่จะเลือกส่วนผสมของโรตีกรอบได้ทั้งเป็นนม กล้วย ไข่ และผลไม้อื่นๆ ซึ่งแต่ละวันตนเองจะเริ่มเปิดขายตั้งแต่เวลา 6 โมงเย็น จนถึง 3 ทุ่ม ก็จะหมดทุกวัน จนสามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี

 

สนับสนุนโดย