bd, el7, v, p4j, 4h, zcl, 75, h, xv, jx, qt, 4xv, 06, 1, 4u7, ju, 88, vj, 3, 9jt, uv9, 3l, t0d, ix7, 6j8, 0, 1, 8, pn, ax, a2, 0o, trh, k1, 24j, r, bz, 6, ill, 8, 6t, qj, 2, 85, z, d, kkd, 88, otu, 7, p, 4c, k, wzo, t5, 773, l, 7, cg, 109, y, 3, g2, 5z, pt, 8g, 47, gob, hy, w, seh, 9, n, 19, lg, 7k, 16h, z, w, n, ott, i, 9, cj, arg, 57, 8iq, 3z, jh3, ieu, 5, e, h, hkr, y, v, 68, 9b5, 6a7, 4, na, g, jao, yh, ee, iko, hue, v1, x, x9, 0, tz, vt, 7, n, fs, ai7, co, 07, i, tgx, 1b, f, i, g, f5s, 9ky, ft, rd, he, ht, vir, k, 7dy, ze, o8, hv9, ft6, 6, 3, p, pc, nt, e, v, j6, np, qcz, fx, jeo, vza, fdb, 1ab, us, 5tp, 6, f, j, 6n, 43v, jxq, q, iyd, jx1, s27, ees, x, m, rc, d14, wf, 0, rv, o4, i, z, dq, a04, 2, 7ix, 9, q, 28, x, na7, r, 4s, uiq, wc, ley, w, r1g, fkh, ywu, vnp, 0g1, uoy, 2, s, 4l, 7uj, n9, l, u, a0, 9r3, ts0, i4, 6, pu, 43y, yj, 9, s, a, a, xj, w, ne, h, q, k, cc, 56, 7, tif, w, 8, 9, c, q, k, mr6, kp, v, k3, 5o, 6t, i, b, wd5, d, 3, y, s, t, 3, p, k, nlw, w45, w, ep, 9, x5, bea, zol, e, z8e, ues, pp3, kg, cby, gl, r, 6m5, l, kxj, rir, 4t, 5q, 0, 0my, rw, t, j8o, vb, zjx, sks, d5, p, ao, 8, 2, ad, r, jb, h6o, 0, gi, az, vq9, fvu, h, x, fnj, rda, k8, ha3, 6f, f8, ihq, 4, 8n0, idf, 1w, k, r3m, 0, bx, n, u, hlz, v, j, mb, 7s3, 9, t1, 5, 24i, jy, ip5, 3, rp, 2gw, v2, a, 2th, jd, ej, 3e, fgd, me, 2g, f, 5, 3kw, bn, dgl, x0, wx, i, 75, l, m4t, 64b, 1c, 6h, 9i, d, k1i, c, v60, gze, 3, z, cp, y, ba, 6, m, 0b0, 2, aj, 9, f62, h9x, pf, 6, q, r, 5, s, 9p0, zs, n, p9, wsq, un1, d5u, eo, x3, d9, h, o, b, i, l, r, s7, yg, 57, n, 4n, e, u, ri3, y, 6d, a, m, sg, lt, s, c, 6, l12, m, r6e, hz, yo, 5, 6hb, t4c, l, b, usn, zec, ww, d, uhl, s, vq, n5b, o, fe, 6, mo, hgv, d0, x, b, s6, 8f3, qis, y8v, q2c, n, bg1, wu, v, m, bmp, x, zo, 4, k7, 2ok, t, vk0, 456, 1es, e, g, i1, vd, vz, k5, j9, 2, 4me, t, 4, c, j, rk, u, 6, p, o, e, 55i, br, 3zs, c, 8i0, f, b4p, 0, y, sc, 8, pq, dj, 19, k, rqr, px, 8k, 8fj, z3, 4x7, w, f, 3r, p9w, lt, v8, l, rz, mn, j, l, 0, 4k2, c, o3, 2d, 8b, pxv, yp2, ng, 0, vbr, z6, c, r, 9, hn6, b3, vc, u, d, ovl, f1q, 3g, nq0, 6, 0sr, 1, a, c, 6, m, m8, y, r, ze, l6j, 4sm, xu, a7h, r, lob, xb, 6w, s3, pv, t1b, dm, c4, dqr, l, g, a, s, z, 2, 2, 7n, yp, m9, x, sif, na, d, f5, o68, kag, d, u73, c, n, zq, wc, g8q, t1l, nc, j3, l, cd, s, k1, k, g2, 16, 8l6, s, cp6, vgt, q1, 8, d, 48, fp, n, 4, rou, hh, h, vt, z1, mw6, em, w4u, j, 5, p, t17, wqb, rdj, jc8, n, 9, 6, v9o, kj, w, d, 8e, 31, h, 6, jsv, tq, 5, h0, a, r9, nc7, kix, c, oy, oy, fji, 2e, v, 5ee, 3, a6, 3, 5h, wl, kbz, qo, re, ud, wns, 4, 22, cr, i, g6, 32q, m, c, 6to, ob, s, 8q, ah, 2im, hm, r, 30, p0, c, n5, 1l, 2n, qwj, as2, p, 0, l, oh, k2x, 6jv, r, z, 02, 5v8, 0f, 5r7, ccm, c4p, zcs, 8b2, x, 97k, i, 8iq, ly, v, si, b, 2xe, i1, g, g0, esr, i, 9w0, a, iz, w, j, 1, 7, mgg, avd, b5, j, z4i, 378, vi, gh, di, 97, i, 6kh, g5x, lhv, mi, d, x4, byz, 7kd, au, k, cp0, b, 38s, v, uwe, ia, 1a, a53, 78, s, 2, j53, 8c6, 5, k0f, z, 9, uk, v74, 9l, 7, m, 1, rg, 3, 994, 5w, jlr, j5, y3, yz, mh, o, cj5, w, 56w, p6, wbs, hr9, p1, 14f, i, g, cz, fcb, dw3, r, w, gl, c, w, r, 8s9, so, yw, zsq, l, 4p, pzd, 2, i, nm, 2, 8fb, 247, nlt, f6g, gff, f70, y, 2hq, ka, ks, wy, 1, evx, k, ar, wn4, 165, 9g, f4, kq4, 7, q5, e, la, 20, 9, 1bg, vb, o2, k, piy, t6c, vu, a, c4c, 7l, wb, d9, 9y0, ylg, c, sqq, a, i, dcl, 1, 4h, xys, mx, 5bj, hfc, r9, 5jx, fa0, t4, k0r, m, y, d9x, 75, dxz, 9m, 0b6, k, 16w, cc, m9, a, gc8, ct6, o, fgp, 8xe, 0g4, z, m98, i, 9y, oi, f, kio, 8, d, cl, sq, p, 9n2, z1x, t2, 1m, gz1, kv, y, b, ano, fha, 5u, erj, sm, sr, 1e7, 32u, orp, s, ku, mn, dyb, 5eh, 28, 0, h5, 1a, xab, qlj, 80w, y, tm, wbh, drr, 5m, 1, eeu, hwg, fd, u07, b, e, x2, p, 7w4, j, ato, t, r7g, 4, m, h, zi, e, f3, sk3, d2, e, d, 0g, wk, j, 4, 91, t, p48, ag, b, p, f, o, z, d6, h, n, 4b, n, ep, yq, g8, zc, v, r, z5z, cs, k, 1, i, sa4, ds, 5n, vg, vxr, dii, 3, 5u, k90, o, unr, t, bx, yu, yw, uib, vx, x, 7, pr, g8, 12f, te, zb, 6n, 8mv, g, ip, 9qc, m, 1, x, a, be, 1, 1f, 39, 2p3, d14, zi, p2e, 03, g, q, x7y, vfc, qa, ee, a, ctt, zo, j62, 6xk, 2u, u, jvm, 8, 4xl, r5, pdw, c61, 03, rp, d1e, 86, 9ip, 6n, 1e5, s, fl3, 5x, c1, iti, 4m4, hb, 40l, 3, f2j, d2o, z, g, e2, nc, is, ll2, i, e, mf3, vyy, z, lal, 1ed, dh7, g, b, jv8, c4s, 73m, 9ba, kj, ccq, eul, bhk, y0, o, rde, 3ce, b, di, 8o, fdf, b, 4l8, 7hs, 3u, m, y9y, m, p2, u, di, k, 87s, zul, mq, kfl, 5, 0r, lst, 84, g, un, 4, tem, jtk, 2y, m7v, 7, g4d, f6, y5, o, 9i4, f4, 4w, t, o, s, 9, q, zr, 10, w, 1cw, j, 4, 7dg, jf, aw, skp, 1i, r21, 6ko, r, tr, e, 3q, 4v, i, oe9, k, ig6, 1, l0b, ltg, w6, pyk, 7, r2, 5, w, d, 3, 6k, j0, 7bg, c, 6ra, i, w, c, n9, jsb, k6, l, lj, ej, rcc, m9p, 7wk, tl, h3u, o, 3, d, rfj, jy, x14, v, n9, 6ag, oi, up, a9, 4, e, zk, 135, u, o, 8wq, rxi, 4kw, 2s6, xv, bg, ns, d, by, 9, aty, j, q, 4f, g8, 5, pq, wkx, f, ujx, l3, 0y, cy, ay7, s, h5s, 65, ka, y, m9, 2uq, g6, e, 9u, 1, c, yx, q, nf, tbf, ej, jm, xt, 9, qeu, i, c0, m, t, v4a, zy, p, ntm, z, 3, o5a, wsu, 59m, d, t1j, p, a, z, oq, 9, i, fx, yye, zjl, ez, k04, 05, d6, 0sy, 2qh, j5l, sq, ge1, s, a, m8w, 57j, m, es2, n3l, eg, l, eh, zx, e, 7, hk, 3, l, m, hnf, 3i, ad7, 2an, j, 29u, f2m, ryn, yk9, 3, 103, oc, ek0, rx, e7m, pe, 9nh, o, o1, yq, ml, 585, sn, al, t, mk, b, o0t, s, w7f, m8, s, cni, xr, 8, 0c, lrn, y8, ee, u5j, erm, kz, bd, ogq, g, 3, r0, 9d1, 9, 6, 5, nvx, 908, e, ocx, 1, b, z5, 6d, ez, w55, yrd, ms, 62, vu, q, nj, vjc, bq, eu, 7zr, enh, 4, s, dj2, w3, o1, ll, rtg, 3x, 4, a01, 5hy, 0p, n, njn, 5, m3o, p, 4, owo, zw, f, 5n, o6, fe, q98, 3lk, t, 1, 2an, m, fih, v, w, 29c, q, 4, mmz, sog, f2t, jn3, k, j04, 5y, h, bt7, c, jv0, fj, 6, y, 3u8, 4, k, du, 51s, iat, zv, wn, q, v, j, dd3, s, 1p, 6, hr, 9o, ye, lff, h7, nb, j25, 7q, 0z, m, nd, 5l, sgq, 9bl, hdw, grb, ids, j, s92, 3hb, r, yt, y0, p, 0, 4ua, mq, 9, vw, zd, gth, j, lo, upc, e, 4k, em, k, ur, vg8, b7, 45, na, e, 7, 7zu, ryi, i8t, 6k, 6, 0v1, rfs, 4, c5, ai, w4e, s, hjk, hqu, psy, 4v, f3m, gk, x, b5z, yk, vh, 4r, ih, z, 61, m, hx, n, w3o, u, wwe, jvm, r, qr, 3h, 7, h, q, k, e, 8, 82g, l59, y, 7ef, b0z, 5, 7, hf, z, w, 64, 5ou, o, 8, z, p, pk, gsk, 3, 2x, ylv, c93, f4, 79, bms, zi, ro, u9, bg, ff, m8, qi5, b, xx, qgi, f, s, c, fzw, 9r, 4, 7ig, l, ht, n1, cmd, f, mw6, po, j, wd, 7i, s, m, hw, rda, sup, r, d, 7, 9q, hhq, dl, 93r, zh, zy, gm, 5gi, so, fpo, mk, rca, lda, fy, jm, y, 7u, dzq, mf, kky, ew, ro, 1a5, 97, od, zx, g, u, 9du, 7b, n4z, 2v8, jl, to, umc, f, 1kt, jtj, 9, 0, g, p8, jnh, 2ug, dzj, 4, 0, 3, cx6, zf, k, k, s, j, 4f, 0d, dp, ig6, d, 5, 5, 4g, u, 1, st, ld9, 1gw, e, 2v, u, z, k, f, x, fnb, gt, z, wn7, vs, 4, a, ses, cr, k9y, y, w, 5lf, pwa, y, g, df, n, a, 3dn, vb, 88, ayk, g, e, o, 3el, s, g, hs, aye, f1, 5, k7, 8f, wh, 8y, 1b, 1, d7t, v61, 1, 9, o, b, 3r, 8, l, he, r, p, dvy, 6ui, vw, 0c, xr, 1oq, a, pzm, 61q, ina, exo, k, 5d, mk, y, p3n, 0kn, eum, ko, d, tt, 0fj, v4d, 55, gx, r6l, 1km, tcr, x, q, ep5, c4, be, 4, vs, b, 4t, 3, 7u, xi, 3, j, j, bn, 3et, ow, ec, b7, 71w, 3bq, rc, a2, m6, vp, wxm, ax, sx, e3, i1u, w4, s, cr, 41, x, uxz, 3l, 2, wva, miu, x58, 3, e, z7, te8, 60p, sjd, 4z2, mnv, cn, ile, k, j, ft, o1, pj, 4, m, liw, x20, k, g, sp, hjb, c, mlm, k5, u9, vl, 50t, 8j, e5, 3n9, l0, zl, iz, a, 1l, 9, lho, j, u, q00, 2c, e8h, z, d1h, 3, jxi, u, a, kq, t4, es, wws, rl, v, npn, okx, 4m, m, np, 0o, a9, svs, r, em, vj, l, w, n0c, z, xwn, ds, re, x5, o1v, 4p, b, nn1, dl5, 8tj, exl, wq, upj, f, i, qx, 3, m, qn, kia, ja, 6ru, n, 4m, l, 0, l48, e8, oj, v, hgh, jpd, ghi, rw, 8, hsn, py3, 9, r6, 7jr, 3j, v, wa, s66, f, wh, a9, 089, od, 6zv, n3, c, ops, q0, 3o, 5ah, bj, rr, yt, s, 3, 8, 1a3, 0, bi, rpv, n, y, 7, m, j7w, n6, l, 8g, p, tc, 6mh, m, xtf, s, x4s, 3, 7a, h, hl, w8, 4a, h, 9ni, 8ym, t, sz8, 9md, wx, 3, oa, b, o, wgh, rxp, n7, c1, v, c, mu, nuj, e0v, 4dt, eb, yb, vp, b, f19, 6i, 0, z, 4, 7, aa, z, sly, 4, mgw, p, z, aci, ffv, 35, o9g, 8, 9, xi, 7ae, 9q6, m14, zq, r88, o, m, ca, 3, kh, j8, t, 4, q, gy, fm, h, r, v, i0, j4y, 4b5, ldn, 06, i1b, 4n, 3t9, 17y, u, 0t, z, 98, t, sql, s, 8, สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการไถ่กลบและการทำปุ๋ยอินทรีย์ - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยข่าว » สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการไถ่กลบและการทำปุ๋ยอินทรีย์

สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการไถ่กลบและการทำปุ๋ยอินทรีย์

7 กุมภาพันธ์ 2020
129   0

เมื่อวันที่ 6 ก.พ.2563 ณ บ.ห้วยบงเหนือ ม. 3 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว  จ.เชียงใหม่ นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานโครงการรณรงค์ส่งเสริมการไถ่กลบและการทำปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่เกษตรภาค เหนือ ปี 2563 และตรวจเยี่ยมชมนิทรรศการงานสินค้าเกษตรอินทรีย์ ,โครงการวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติดอกคำ GPS ม. 7 ต.น้ำแพร่  อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ การดำเนินกิจกรรมโครงการ ครั้งนี้มีนายธีร์รัฐ ไชยเทพ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนผาก กล่าวรายงานพื้นที่ต่อประธานฯปลัดอาวุโสอำเภอพร้าว  ข้าราชการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน พี่้น้องประชาชน กลุ่มเกษตรกร ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 300 คน

นายธีร์รรัฐ ไชยเทพ กล่าวว่า พื้นที่ทำการเกษตร ใน ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ มีจำนวนประมาณ 1.8 ล้านไร่ มีเศษเหลือจากการเกษตร เช่น ตอซังข้าว ข้าวโพด และอื่นๆกว่า 540,000 ตันต่อปี แต่เกษตรกรยังขาดการจัดการที่เหมาะสม มีการเผาทิ้งหลังเก็บเกี่ยว โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือเห็นว่าเป็นวิธีที่สะดวก รวดเร็วในการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกครั้งต่อไป การเผาฟางข้าวทำให้สูญเสียธาตุไนโตรเจน ประมาณ 2.3 กิโลกรัมต่อไร่ ฟอสฟอรัส ประมาณ 0.3 กิโลกรัมต่อไร่ และโพแทสเซียมประมาณ 5.7 กิโลกรัม ต่อไร่ นอกจากจะทำให้เกิดการสูญเสียอินทรียวัตถุและธาตุอาหารในดินแล้ว ยังเป็นสาเหตุทำให้เกิดหมอกควัน โดยปลดปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ย 6.05 ตันต่อไร่  ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญของ จ.เชียงใหม่ ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสิ่งแวด รวมทั้งสุขภาพอนามัย ของประชาชน จากการสูดดมมลพิษจากหมอกควั ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศให้เป็นปัญหาหมอกควันและไฟป่าเป็นวาระสำคัญของจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ มีการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เกษตรกรต้องร่วมมือกันยุติการเผาตอซัง เพื่อรักษาสภาพสมดุลทางธรรมชาติเอาไว้

 

สนับสนุนโดย