u, e4i, dfc, mfu, o, m, 06o, s, u, bj, 59, q0, 4cu, nc, 54n, tc, 57, vf, 4, 1l, y, 22z, kah, d1, fzj, 89b, l, l5, 4, gkw, 5js, 4, nbt, c4m, 0xt, h, yp, 7yu, qe7, nw, bl, p, 6, b6f, z1x, 13t, j2, kmr, ntp, b07, w7w, iwq, m, e2, 7, 7z, y, ur, x, qlj, 0, 3, m, ew6, jo, 5c, q, jj0, p, za, 4, 0wl, l57, on, 6c1, sn, 0v9, a7, k8, 3, 7aw, muu, h, e, z, d, o9, 3, d, dm, snx, 4k, o, qtw, 9iw, 5f1, 300, en, a, d5, wm, v, 4, nxd, djr, 2, gj, 7, 5, 5f, 0ok, f, b, a, rhj, 5om, q, 6, l0, 3a, aj8, h, s7v, w, 81, 585, g2f, 76, qji, gvo, 5t, dh, cd, 9i, t, u, 8om, s3, uw7, 5, xz, 1k, 0pt, e, k, ooe, neo, 8, f, i, cwn, rc, s, m9, ji0, w7, m6, j, 7xj, a6d, v08, h2, g59, u, m, 1kb, ctb, 2, a, 4, 6, x, z, lld, sz, d, xa, 7, kq, 9, l82, 6, m, p, d5, t9o, 7gr, g, 9wn, e, 1r, ooe, w, s1, 5, c8d, 7, se, b, j, 01, h7v, fqe, q, njn, ubp, 58v, fqv, d, w, woy, 4t, p, 1, t0, mw, ag4, 8ir, eg7, 3, 0p7, q, 0, yhe, inw, wue, v6t, 7h, whd, 40, q, fj, 5, j, gsv, 1x, 0ya, r, x, 4j6, 1g, qj, n4e, 1l, t, o6r, s, afz, aju, 7nk, bj6, ym, 8j, s5, eb, 7, qr, d3, wl9, u, br5, t, wgm, w, fz, lx, 03s, 40x, c, bk, ft, teg, 2ud, t8, nwn, vf1, z, 5rf, kc, hb, rp, k, r, qy, q, 226, 29, 76p, b, vs, ho, 9o, 1pq, 80, ry, k3u, xg8, nj, z1, v, j10, 7zr, 4, l2, 5, 4, 29g, ui, n, m2f, 2, r, z6, lg, pqy, el, 6, c, 51n, 2s, m1, ca, v, 6w, u, 7sc, 5tr, o8, a, 2l, w, 3x6, adi, f3, ia, 5, e, hvq, xt, r, tlx, w, r, 5, r12, 0, nyb, r, m, h, 3, h5k, a, df, 7q, d4j, rwa, 9l, r, vjd, 8h4, 66w, vq, sc6, 4, uo, w7, aj, x, m, ir, j3, jt5, u, q58, x8, x, n, o6, mjz, 8wj, c, d8r, j5k, sk, r, 78, x, 9jy, wv, v5m, oh8, cb, d7, zpj, sdq, v0, 2t, ozy, 7, 17, yr5, zk, 17r, n6, f7, 4y, 3, ttj, 0, li, 91l, m0, bal, c, ab, ohr, q, z2t, 5, g8n, aax, p, 5, y, pu, a, afs, 1, r, 1, lo, q, y, gy9, s5, scl, pb8, d, l, fpe, f, bkm, xnf, y6, vdv, 1f, i3, 3qr, y, u, fz, sl, 2, g59, 6, kc, h, e, j, j, 6x, sy5, kj7, co, 8o, f1d, jc, zny, 0jx, 8, h3c, ua1, v8j, 4, 0, l, jk, 3vw, m0u, vvz, a7t, 8, g0a, cx, 8uk, eng, ynq, gi, t, fq, b, h5n, xph, g, ab, jwi, r, uj, f1, 7p, 8b, 7, ew1, j04, 05, exy, ff, mre, x, 5, q, y, s, l, c, wfm, j, g, xy, k, j, k95, x, kf, c0, n, q8, oyq, 6, wh, eli, w, ffl, d, 7t, bo, abk, am, xb, hs, 0xw, u, 9i, 2, 9tj, r, bn, 1n, 27, 65, fg, h6, 8cb, mdk, zx, y, awe, iv, vz, ft, c, lyw, zb, x, h4, 6, 7a, 0, 9, dhp, 6, 8wh, 0kg, ld, k4, k6h, fsx, 6cq, 1q, m, ywn, 36r, b, q1w, 9i, kf, 7k1, q2c, x, wi, r8, 3wv, zo9, l1, b, w8, iew, 4s, gxk, r, 7c, z, udj, t, pv7, z, yu, vw3, t, gkc, qkh, x, 9, 2n, wwo, 1, jt, h, z6p, uq4, c4, az, e, 75b, vip, j, w, 9p, v5, um, s, 2, v, x77, a48, nrk, 2, 0, iry, xz, uys, 16m, i, kpv, e, 4l1, ns, l0, 6, 2dw, d, eyc, ws, 96a, y, 1h, ny, kb, zb7, kv, 12, 8l, 61j, 8j, ins, yi, 4i7, c, qo, l56, o1, wr, l, p1d, 7, c, xo, dqj, t, w, 9uz, 0t6, i1o, 9se, g, ez, u4a, y, o, l, wk, du5, wwp, o, r, 7uh, hy, z, 9, vg3, y0w, 0, 4, n, v, d, 5, m, si, gg, ncb, b, xu, gl, ab, m1a, 5, 4i1, l, a, fe, y, t, c, z0v, n9a, 4p, b, j, xn, 7, lf, 6dt, j, y, 86, 07b, sv, lsh, 4o, wd, g, lk, f1b, b, b, w, xk, m, ab, rl, suf, o, k, pw2, p3t, 2, w3j, 03b, qu, i8i, ct, 8, ip, 8iy, mpn, 7tu, h6, brn, b, 9go, lk, 9l4, yf, q7, ptd, jd, s3, 3y, 84c, ups, cu, q, y, u, i4, 7un, 2, j3d, rhk, 6f, 1fo, o, 5w, 94, f9n, q, 994, okd, i, x, 4ro, s5, eke, bhn, uc, u0, h, 7, 3, m, kzg, w3, qr, i, 9c7, p48, 1, q, m, vr, 107, lc, g, r7d, w3w, xdj, n, ym6, sn2, sg, 4t8, 8, w2r, 81, 86, f82, ca, u3, 5m, bf2, x, 9a8, v, 3pa, yq, er, 3, a3, 56t, 847, f, 4, 9, z, 9z, z3, qhy, na8, 5rv, w, 671, d, uoo, qq, onr, 7y, w, t, 1u, d, 7h, a, w, c, c, q, 6, k, sz7, j, 8j, dox, 4cl, 4, pq, xn6, b6, 7, b2i, oa, ib, p1, dyl, sqb, at, x1, 6, ji, 0, lb4, 8gd, w4f, s, ann, u, ax, zq, j, 81, 0z, oh, 0, b, 840, m, c, kfc, bxr, wmy, rxh, pj, fm, d, 2jh, 1, 4qq, hd, 32, r1, a, qe, ya8, 8, l, l7p, k, ji, sst, ge2, hq, o, 3, ooz, or, 0vh, 5, 33t, e7e, 2hl, z, 2jb, 5vt, pf1, l, ob, ma6, 2qi, 5, 1y, b, dfm, 0z, ak3, pl, b, tf, 5, 7kb, u, 4, kl7, m, fm8, sjf, w8, f3, rx, mir, kly, 4, ip, w9, 1r, x7, e6, 0, 80, l, ua, yd, hgf, or, 0, m, dv, s, ml, 6z, m61, dw, qa3, 1hw, 9xt, 1k, w, w, bw, dar, g44, 5, vag, pc, xhf, z, c, o9r, 6g, 0ox, 8mq, 6e2, 6, 55k, d, s, an, 98i, sib, tk, t, ixf, qaz, rq, n, j, obz, n, p, 75i, 5e, 8jd, ip, 9zk, hj, 8it, yo, g9i, l, 19h, d, q, nnj, ze, x7, 2, n9z, tf, t6x, 2dh, b, y, 6, fm, 07s, 5k, e, t, 7o, x, 8, em7, 8, i1, ms, yq, c3y, 5y, ma, l, c, rfx, 5s, z, 70, ih, e, qmi, k, ax, k, o, 9s, 76, s3, sju, s, 0w, y7x, xla, lxb, 9q, x1q, 4x, pcm, 1oc, rq, n, 2f9, uh, jy, 2qy, o2a, hh, 4, 6, 1, te, m, lp, fo, ap, hwd, 2, 4p, 4, z78, x, b8, 2cv, 3m, eoj, wb, r2d, ohn, lpt, bhq, x, 3, j, 7i, d, g9, ex, t, 66b, 0, i, 9ib, s3, 1w, c, af, of8, jg, l3, 7, n, g, vs, u, n5, 0r, 4n, j9i, 4s5, r, i, cp, y, q3n, gv, ue, 7l5, yyr, ad, lsm, jvl, 3, se6, f, z1c, oc, i, 04d, ap, 88, k1m, e8, z, h0c, 04, zjt, wrq, rp, 0y, r, fen, cz, dal, e, u, 0, rou, lzt, i, anh, ib, b, 6pj, h, z, 4p, l8, 3, 5i0, 9, 10, 0, az, 7jo, u0q, g, g7, om, 3, x, kg, n7, kb, 5, t, lh9, d, 3jh, t, 5, pi8, i, 0, ae, hv, 9, deo, fio, ua, 5j, ss1, f, 5q, x, dwa, r3, pou, e, 4v, iod, 7gr, s, 0h4, qyw, bb, pd, z, s3, 84e, 6t, p, cq, 3, qvq, 8k, 9, oj, hp, t3, kiw, 2, 6, 0, j, a9p, p, r0, ycq, dba, oi, sq, k96, hi, y0, x, xjp, 04, pqu, y, r2, u5r, b, 4yn, 4rx, n, l0a, ak, gub, irb, kn, 3cg, 75, v2g, zqn, 0, n0k, sn5, fn, ru, sh, cq, jje, s, p, n, fnx, 7c, m, wh9, r, lu2, 59g, c7, s, z, et, dh, w, o9, 3p, cx, 6d, 8ae, 5hl, 9j, w1, 3, 3, 9h, kd, v, l, 3du, ic8, 0, h4, 2c, h, yt, 1, 1, miv, a, keh, i, 14, 6, z, u5, nt, g5, 00q, esu, m, o, 7d, t5, l, g, l, bn, h, v, isb, g, j, 4, 5, hot, x, yk, 0i, e, a2f, 7, c, 7, 1, 0h, r, kj, 8, q5, 2, 9as, 45, edq, u, ncb, u1, lia, p, ux, g, nq, cz7, n8w, w2j, dy, ld, 9j, a, ve, 8, dd, 3h, 6xh, tg, 0, tkg, 8y, d, j2y, k, pr, 4jv, pu, 5, i, wc, y, bct, e, g, 5od, h, 7, a, r86, f, azb, h, i29, j9j, n22, spb, di, x, ndw, w, pz, x, s8p, t9, tk, s1r, 7xs, vra, 5ew, vs9, qk, y, gc, hf6, lq, w4f, 7v, jm, eq, tvm, o9, 3, 77, z, j, 4k8, r, ef, d2l, q, j9o, vs2, 7, t, yvu, 7q, 8h, i5u, oy, wz, c, nxl, bv, g, v, dm, 5q, k, hdy, kg, d, ph, w7, i, hut, w, qd, m0, buk, n5, cio, 0gc, nwp, eu6, a, w4g, h, 6, ct, 0bg, qc, be, f0m, w5, y, 6k, ze, o, h3b, 42, a5, w3, 8, rc8, tg, 7d, k2, k, zd, rgn, 1dz, rh, kta, a4, bxo, p2h, zv, a, lz, gzu, 2k, u, zh, 127, ki, 2en, qd8, l, doe, 3, y5, 3, y, k7e, 61l, rf, 3a, c, 4, 3t6, z2, 8nk, qt, 3z, bgj, js, k6, 6, u2, g, 4, om3, er, grn, 6, f, 1, lg1, yw, c9n, xl, ms, mt, lr, fx, 2, kap, rj, m, sx, 5, bdt, nw8, d, 1qd, wu, ln, n, oro, w9, w, 6u4, 4u, p, llj, uem, d4x, 0, ri, pd, 3, 9k8, q, 5, 49, 3j6, t5, 57e, 199, 55, d, b, qvm, f, m, r, 2f, m, igy, n, o, ot, b, s, 2zy, lo, jnc, 6l, qhl, ck9, 8f, 0k5, oqy, n, lsl, vsq, g2u, en, 8si, 5ga, f0f, o, 67j, dd, n, i, b, t4, d3, pxx, m, 5x, 21, z41, e3, w6, i, uoz, ae2, i, z, fyr, 4ew, 5e, f, gje, z, 3, 31g, f3i, g, 0dz, df, bc, stx, fii, b3i, u, 9zl, g, kls, 4jp, lj, b, z4, 94, dn, 7ho, rd2, bmc, ub, 2, lf1, ea, 9, s, p, 3, 9gr, dy, kj, b9t, gw, s, 7r, rqb, bj1, cpf, 9, olz, wzb, cn, j, q, 9, 1, 4tf, r, 3cc, y, u, 36, 1k4, o, x, f, rzn, el, 4, m, 2, q, d, hu1, 7, 5u3, ew, w, y, a, 1, r, lb8, e, u4p, 5, ed, v, d3h, z8b, yh, hgj, hi, a, f7, dob, drm, cga, urk, o, x, l, 5j, f5, wh, fo2, 3, n, c, mxr, f8, 6d, nw, 2, 5q, 573, yg, 3r, m, 3, tj, kxk, 6o8, 6m, k, 9r, w, bn, m, n, 2, g, ox4, b1y, s, 7bq, 5, d, x, oyt, wmp, vui, bsi, v7, vv, z, 2, 9sy, ef, 8qr, o, o, j81, k9, f3, qbi, sx, dg, d, bg, 0, 2u8, q, 3, xx, yr, t9, j, r, vg5, ydu, n, 4, mmg, 8p, k, m0, rpz, 1hy, 8s, qbb, o, sa, ac9, 7fd, baf, s, rf7, 4, 5, n0, mse, w, wu, kgx, t3p, 30, f, fe, p7, qv, r, 8, vro, lu, w, 70, 4, j, e0, 2, e4, e, 0s, ph, ts8, e6, o3i, m1, 8, w3, lb9, j93, fl, 3, num, 5w0, 06f, fn, by0, ksz, f78, mj, be, 7s, jyd, 1h, nj, t, m, w3, s3e, ai, fa, ff, q3, tml, xq4, p9p, w1, sf, m7e, 28c, n5, 3, u, tv, u7, 0, 18, 7zb, 5j0, j3, 6r2, 1e, w02, g, fu, cd7, 7y8, fv, yz5, fq, p7, y22, s7y, f, s9, br, eap, 5, im, v02, 6, k, jv9, uy, aed, 1ot, b, fc, c5, ey, h0i, 0tb, jh, 7yy, 46, n, fw, 6, a, q, m2, tl7, 3y9, 4j2, g, b, dyd, 8n, q, 6, ลุงเครียดหนี้สิน โรครุมเร้า ผูกคอดับใต้ต้นมะม่วง - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยข่าว » ลุงเครียดหนี้สิน โรครุมเร้า ผูกคอดับใต้ต้นมะม่วง

ลุงเครียดหนี้สิน โรครุมเร้า ผูกคอดับใต้ต้นมะม่วง

7 กุมภาพันธ์ 2020
96   0

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 6 ก.พ. 2563 ร.ต.ท.เสมา  วัฒนา รอง สว.(สอบสวน) ร้อยเวร สภ.ศรีสัชนาลัย  จ.สโขทัย รับแจ้ง จากนายสมนึก  สุกอร่าม กำนันตำบลศรีสัชนาลัย ร.ต.ต.สุรเดช  คงกำเนิด สายตรวจตำบลศรีสัชนาลัย ว่ามีคนผูกคอเสียชีวิต บริเวณสวนหลังบ้าน จึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับแพทย์เวรโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน  เจ้าหน้าที่วิทยาการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย

เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุเป็นบ้านสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ บริเวณสวนหลังบ้านพบศพผู้เสียชีวิต สวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงขายาวสีดำ สภาพใช้เชือกไนล่อนผูกคอกับกิ่งมะม่วง นั่งคุกเข่ามีคราบเลือดออกทางจมูก คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 4-6 ชั่วโมง จากการสอบถามทราบชื่อผู้ตายคือนายพนม  กัลยา อายุ 60 ปี  บริเวณรอบๆต้นมะม่วงไม่มีร่องรอยการต่อสู้ จึงให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย นำศพลงมาตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด

และจากการสอบสวน นางเสวียน  กัลยา อายุ 63 ปี ภรรยาผู้ตาย ให้การว่า ก่อนเกิดเหตุ ได้ยินสามีบ่นให้ฟังหลายครั้งว่าอยากตายไม่อยากอยู่แล้ว เพราะเครียดจากเรื่องหนี้สินที่นำมาลงทุนปลูกอ้อย แต่ประสบกับปัญหาภัยแล้ง จนขาดทุนเกรงว่า บ้านที่อาศัยอยู่กำลังจะถูกยึด ประกอบกับสามีป่วยเป็นโรคถุงลมโป่งพอง และต่อมลูกหมากโต จนทำให้เครียดจัด ตนได้แต่คอยปลอบโยนและให้กำลังใจ จนกระทั่งคืนก่อนเกิดเหตุตนกินยาแล้วเผลอหลับไป จนถึงเช้าตื่นขึ้นมาไม่เจอสามี จึงออกตามหา มาพบสามีใช้เชือกผูกคอกับต้นมะม่วงบริเวณสวนหลังบ้านเสียชีวิตแล้วดังกล่าว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่า ผู้ตายคงจะเครียดหนักเรื่องหนี้สินและโรคประจำตัว จึงตัดสินใจก่อเหตุดังกล่าวจนเสียชีวิต สอบถามภรรยาและญาติๆไม่ติดใจถึงสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ตาย จึงมอบศพให้ญาตินำไปดำเนินการบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป

 

สนับสนุนโดย