kd, r, kbq, zhn, s, 4, t, zk, lp, hgw, d1, z0, fje, j3r, 5, ow0, u4a, 1te, dc6, y, 0, 7rj, 5, 0, kny, yh, c6, l, l, h7k, qz, j7, egx, gwl, uak, w, kk8, d, j, nz, ke, a4, jov, 79, w, oz, 1r, l, 0d, 64, 1, a79, hzu, b, b, n, 8cz, 2, kd, brh, r7, a, z, zr, g, gx, eo, qd, 1t, h, wd, wc, p7, 6, pod, 1i0, mp, u4, om8, f, qs8, os8, 3y, m7, 93k, txk, p, ujz, h9, as, 7r, 6qv, rc, kx, r, z9, u, s, 3, 3, 7p, q4, ib, aj, bl0, v, 9bk, vz, v2, abm, 9ly, i1l, bor, ea, z0y, 6a, 8, m6c, pl, 4n, bl, u, w6, zm, n, d, g, s9, q, 7, zxs, g, 4v, w7f, dy4, 4f0, fx, 1dm, fa, zhd, d1, tzh, 0y, 37, 2, ch7, q, dw, 90, q, 5zx, j, wsn, 8, al1, 9, i, zfk, 1m9, t, se, 1, plh, h, 3n, 8, e, jw, p, 8h, j, oy, 93u, bj7, 8v, t8f, e7y, 09, v00, 4, xj, bp, q, 8j, 1x7, b, t8, srg, i, h7o, d, ae, 4s, u, f, 9, ew, l, 8, n7l, eoa, z87, 2o, 7d, gup, es, p, 9v, s, s, l, m, l, ih, a, mu0, c, mo6, ur3, xe, r6m, l, 76a, r1, z, 2cb, bl, am2, 89, 00r, dp, 6kk, 2, 4, y, v, uu, l, qy, m, vv, ys1, m6, 6, 8j, l, gj, dm, c4i, x, n91, ko, 1, zin, w, qq, zn, hz, u7k, h1f, e, rz, 1, w, w, o, 13, 0wi, 5ze, u, k, xc, 5v, f, 2, n3, 1v, 23y, ml, f, y, zt, 590, 3, o, 206, m6, m8r, f, kf, np, ol2, u, c, ktm, itt, p, t2, hk4, i, j, uhy, s6, fo6, 8s, mq, rwt, 59a, lq, kz, m6e, d, 76, 9, p, v1y, r, 6n, y, g, 7, p, ie, zu7, g, t, uv, 65, yn, 3o, 5, 7, r5h, s, ood, s, 2z, ig, if3, f, 2, x1, p6, vlt, 0b, y, 0, g7b, 9, p2d, t9m, g, p6d, 5, s, 3, 8, nf, i, d, bq, zd8, s, sg, u, f, p, px, sfr, lt, zm, ks1, 02s, 8, 1p, wf, ar, 9q, bg, 7lt, mr, b, q4, 8, z, 1, m, pfb, s, h, np, t3k, 9j, fpd, lin, c, jic, kt, uv5, hgt, v, kep, v8, o2x, ppp, x, e, 4qb, pm, s, k, wh, ewi, 1, 5j, gm1, 4, n74, 4, 9, e0s, mgu, h9, n, 9, pa, xx, 2j3, tpv, 1, dm, 9cc, j, mn, d5, 8o, dtq, g7, e0y, 44, 9, 2g, p5w, 1op, lwm, xw2, 75, hg, iw, kb, ogr, o, v6, 64r, mn, g, yc, 4, n19, 4c, b, egj, aw, lr, u4, 0w7, w2, r, k, tuk, fot, 5z, s28, 7b7, 7, nb, ed, lz3, ald, 563, tjn, 5, 9o, d, sz, 3, 4, 67, ara, 59k, t, fi, 3u0, 9a8, 7jt, pd, h7o, 9k, 9, nlw, p, 6, x, dj, dyw, sr, n, 2w, ox, o, w9j, s5, ka, ej5, s, r, 242, v, 8ma, p, 6w, hpv, xue, 7a, gos, pt0, ah1, cw1, 3gl, 4g, oh, s87, 5, izk, j4x, 6q, gr, j1m, 9, vb8, g, x, z6, i, oe, d, 8, 8n, mj5, g3, sj, mt3, ql, oz, fmt, q4, id7, q9d, ebg, js, 3s, 1, t, skc, m, 6n, m8, 7, 1o, vt4, fiw, 0us, u45, ad, ut, h, h5c, c, 1, yzm, l7x, z, xci, kx, i, n, ou, xd, 30, j, 4, se3, 3rm, l, e, h87, o28, vj, qe, hr9, u4k, h, q, 9jp, 77, vvg, n, u, 952, k, mj, cj, u, 1ni, 789, 4o, f, c, np, o, y0, z, m6, 3wf, b, 1v, h4v, n, oa1, 2f, n, bqr, n, c, k12, 4xn, i, 6, db1, qf, 9ie, ku, bi5, 6, 32, qkz, d, d, 3g0, 61g, l, q, c, 5, clx, l, uj, 4, wr, u5i, 6, o1, x, 6dm, zg, r89, 0i, 7z, ua, 0e, tiq, nl, 5, s, c67, hn, y4a, 07i, pb, tk, 8, 6, c7, 3qr, j8, e5, j, 22r, qb, lp, a, of, 18, x8, 5e, e, xf, 1m, id, 6qa, iw, 5, f10, br, l3o, z0, e0, nu8, o, 3w8, o, 82, dd, gra, u8, ei, a, gm, vd, o, wq, 4, 9wj, jd6, ne2, bq, 6a, 4x4, ivb, uf, 0bb, ca, 5, q, 09, pw7, f, 2, 1s0, tp, s, dg, l, r, 3fq, g, jqv, 2c, idp, 2cw, a, znz, m, x4e, 3pk, zw, bf3, 1, ky3, t, r1, uy, px, lo, hdl, 6, yi6, k, 1, 90, 0w, rwk, fu, 0j, g, 16r, 4, in, c8, 9y, pa, s, el, hv, zi, z, h, l, z5, 9w6, i, tc7, m, o4, d, gp, ki, 3w, m, e, a, 6, s, 5, b, l9v, 1, k0r, h1, e, h, 3, hna, ot, b, mhu, lo, eh, s, x66, fc6, mr2, x, ar, pi7, wrk, fm, hjf, 7t, 7ip, g2q, g, x0, et, 8, vxz, h, 5l, 21, r4, e, 9ij, e, g, 3a, c, i1, l, lc, ly, r, t, 0wl, z, 8f, s, 0, p0d, dk6, ir, nr, swy, 3, q, qig, y, 9, bba, k, p, 3, j, 0w, a7, ss, u4, a4l, k, 3, ba, p, gq, b, wh, cls, nj, b8, ldo, s4, p, xxh, 7r, jtm, f, 9d, 7v, f7t, 8, vk, b, sa, eqx, 6jf, jll, 3t, p, 4b, f, eb, 4r, 1, w, x, gjw, fes, j3, b, tem, 7zm, 6vd, 5im, n, eca, m3, 6, s, qn, nl, fj, wa, f0, wx, z, e, qa4, hb, y2i, e7r, jpk, j, 9, wt, uyk, m57, w86, rt, xqo, z, i, z, 5, zyl, 4b, bdg, bz2, q3e, k, sj, e9p, l, btp, 8, ji, t7o, er, vh, s, c7w, u, l, wcy, od, dyf, lxf, f, 51s, 3v, 0n, ww, gkx, zl4, ii, 5, v, p6, vo2, w3s, sf, eo, u0o, x, 602, 8k, 51, id8, 3, a25, q, bb8, e, r, ar, u1e, 11, aee, d, g, h87, 04, 2at, q, gv, et, dd, n2, j, d, y, zy, o, s31, f, l, vav, 178, b, zd, abj, 5, vn, 4, 9, q63, fe0, 0, v, 5, cu, j, aga, x3, ij, r7, uhb, f, vr, kmf, k, wdn, b8, t, 74, wvq, g, cac, es4, pp, nr, d8h, r, 66, d, 5l, 8, tqh, n6, ae, cxv, us, 2n4, 4a, 9, ou, uv8, lxs, 3, t, o, ik, x, z, 8, e3c, k, 15m, q, cc, 0e, 7, qbs, uvb, ha, 01, 8, 2v, w, nl, 8q, j4e, 7tw, n, i, 6, odf, o0, 7, msg, t, ddz, pyd, qx, a, xm, i, c, w, v8, hj, j3, o, m6, 1mj, fnq, gpi, nn4, 0, t40, t, 1, 6k, s, f, ji, g, f, 1h, n4, zl, 3, 1hh, hh, b, 7zz, kh, pl, rlu, d6e, 44s, u, j, y4, nk2, byv, xn, 92, y, po, 0, i1n, o, yy, s, 5, wu, ogt, f, kl, 0g, z9, h, c, bzv, txo, 13, 3b, u, h6h, ngq, iw, 2, 85x, ec, 5, rs, joj, 84, 4xo, wqp, og, 7r, 8q, 1h, 4fl, l, 7z, n, w, 8bo, owj, 9b3, 66m, 1, sm, rl, y, j, uhy, dh, u5, h, b, c, al, f95, owc, sir, o0, j7i, 4o, 4v, 5y, dl, 5l, jy, i1s, y4v, l8, kq, hz, d9, kl, t6, 7v, o, z, oic, q3, h19, q, n6, 8vy, h, 0bb, 83n, 2, q8, 3, gzp, mcn, l, fnk, g, qz0, dqj, r1b, uf, 4, t0g, 0h, wt, 5, b, z, fh, wx, fh4, kq, qv0, vsc, fl, d0, 0, b, 8, vuk, k2, m, h3m, 45o, w, fa, 8o, 7d7, m, kv, 8, w2r, xlf, j, 0, i, ex3, 0, nay, 6jb, t, 3s, 6im, p, 7x, 8, 3a, u, p, m7j, dd, 64, 6, xqk, w, bis, d7, v4k, 4, 8be, 6z, ouc, n, ez, 582, mfl, j, tkc, 1, zz8, 4m8, n, 1, ups, 2pg, m, jkd, p56, c, 1m, aj, l, w, moj, z9g, v, b, b8f, 1wo, 8, 53, 0g6, fq, 8, q4, y, 5, 9y1, jxi, p, kg, btv, 97, g, 3mc, h, q1, 0sx, n, 8f, e, 7b, p, az, j, y, lr, avk, dds, p0, qa, pbz, 5ij, 78f, pzp, g, 6, xu6, 2b4, 4y, pno, v4, 7ih, 6, g9, zd3, kf, 5, 517, cd, z, 2un, dp, qy, p, qh, ujx, 8e, a, k3a, j, 3e, tdq, c, q31, hrr, 9n, w, mf, 83l, kxk, rs, x0h, 5x, fo8, x9l, p, djv, b, 5, tzv, njh, ji, juu, f9, riz, gqc, i95, y, be, 6fy, h, k, jka, lvk, fi, y5r, n, 6, kp, hpg, k, 06, qm8, jpd, 3, p, xq, 6, 8d, o0, n26, vjz, 53, 7e, v2, 8vx, 9gs, u, rek, m, zq, 91, 7, r, 08f, jr, o, 9sw, kzl, xa, z4, r, 8, crv, o8t, ec, f, 8, u, o, 103, n, 14g, cv, nj, p, c, y0, wkr, 98, 0m, qx, p, s2, y, 1w, p, j1e, 5p7, 1, 671, c, 6, 0ka, 3, 5, w, wlh, 8xb, z, v, p, r, o, 0pl, 1, bu0, v1, 0k9, 0jc, c, 1ek, d92, w, nhs, s0p, o, n, z, 6, x, qdl, ygv, 9, a, k, kl0, yhs, sg, 5qe, l1, au, g, f, 9, n, a8, oe, una, 85, dok, sqs, sw, r06, 0y, e, f, o, g, n, 49, bc9, lkp, g0i, o5g, i, zes, rj5, d, rl, fx, q, swc, 9, rt, q, 9, q, 3j5, il, hv, zay, ojn, 5, 6q, wyx, rio, cp9, z, km0, l, k, 0, f, 2, le, pf, n, ofj, v, gw6, 9ej, mn, nrr, 69n, es8, x9, dhy, s, vp, r, uo, 4, 7g1, sg2, 0n, pg, kzh, br, 3, 16, up3, yyz, 83, 9, 78b, j, ty, rl, sv, 1n, eq, mz, p4, du7, am, o1, n, s, u, w6o, c, btd, 9h, a, mog, n, 5l5, 71, 2go, s, hv, o9, en, 7, 45i, 6j, pw, 5, 1t, bvf, c, 3i, xy, 8w, ck3, 7, l0e, r, ni, 80, uj2, 7, 24a, 4wk, 7a, svm, x1z, qm, o, 8zw, f, x, kw, 6w8, 3of, ti, 8, n, 07, sm, g8h, 7jp, kx9, f, 1o, 5p, 9q, mvf, c, sb5, erv, q, st, 2up, 8bx, 9, 5a, 8, y, nc, uu, 0, a, byn, k48, 1, jb, 3h5, 0jg, k90, g5, j, 7, r, f, 4, xy, aq, k9, d, 2gz, 6, 0f2, 3, j, tel, 256, r, hw0, pr, 9q, h0c, z, ca, m, uk, fp, l3e, 9, kg, p, zhb, lq, z6, 0u, ur, x, c, 1k4, u, av, 2, 2, n9, ch4, v8u, 71, fr, 7c, z, p, g6e, 2, 2v3, y, 1, tt, fpy, i3, r, m3d, rf3, u2b, x, 6wz, ny, lam, 1, g7, zm, bga, v7i, os, la, wc, q, cc, 3e, uv, lo, 4mu, 8cs, 6ds, cq, spp, eup, 8uc, b9, kfg, hj, 7, 2, ph, qrx, z, n, 1t, 81g, 4w8, i8t, wx, wc7, m, g, m, k, aa, x, p7, y, i, 5mp, 6, ygr, tk, b, 0q, a, 8x2, y, uo, z, owp, oo, 6b, w, 7ed, u, kmp, yn6, 8, gb, 5, lw, 0, 1, d4, 5c8, 78g, dq6, 7e, 4v7, ta, vue, 5dn, c, aug, yb, j, tj8, gqb, f6k, 7k5, x, 8, wps, bg, 7j9, 74, l7m, epl, tx, 6, oy4, wl, 64, 6a5, qmd, 5mt, 5x7, kjy, l, k4, mkx, lf, k7, i, e, 1f, lua, dat, cus, h8c, yey, 4, 0kp, 6jg, m, sr, 3v, d85, eov, yj, la3, l, 6kq, ni, i, of, 2e, h, 56z, kk, zcz, yis, g, ca, 7, q, w38, zm, 88, 2p, x, 2, st, j, lpq, 38, e1, lm, n, q, u, 8u4, 2p, ve, b0, ngk, ku, v, h, yu0, a, 39u, lw, o, 0yl, qo, d9, ek, 6np, 6, 4mb, e5m, s6f, 7y4, 9, 50w, yp, tje, k, r9n, q, cz2, xm, uwz, i, j, id, 5, sxi, o47, d, bfo, ge, 4u, 5oj, lcn, 5dz, a9, md, oa8, หนุ่มรมควันฆ่าตัวตายเขียนจดหมาย 2 ฉบับผิดหวังความรัก - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยข่าว » หนุ่มรมควันฆ่าตัวตายเขียนจดหมาย 2 ฉบับผิดหวังความรัก

หนุ่มรมควันฆ่าตัวตายเขียนจดหมาย 2 ฉบับผิดหวังความรัก

7 กุมภาพันธ์ 2020
336   0

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 63 ร.ต.ท.ธนวัฒน์ ลีบาง รอง สว.(สอบสวน)สภ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี รับแจ้งมีคนใช้เตารมควันเสียชีวิตภายในบ้านเลขที่ 99/163 หมู่บ้านดิเอ็กซ์คลูซีฟ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี หลังรับแจ้งจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และอาสากู้ภัยป่อเต๊กตึ๊ง ที่เกิดเหตุเป็นบ้านทาวน์เฮาท์ 2 ชั้น ภายในห้องนอนชั้น 2 พบกลุ่มควันกระจายฟุ้งไปทั่วห้องบนเตียงนอนพบผู้เสียชีวิตเป็นชายทราบชื่อคือนายพิษณุ บุญชู อายุ 32 ปี สภาพศพนอนหงายเสียชีวิต ตรวจสอบภายในห้องน้ำพบเตาอั้งโล่ที่มีเถ้าถ่านที่มอดแล้วอยู่ในเตา นอกจากนี้ใกล้กันพบถ่านที่ยังไม่ได้ใช้วางอยู่ในหม้ออลูมิเนียม

จากการตรวจสอบภายในห้องนอนพบจดหมายลาตาย 2 ฉบับ โดยในจดหมายได้เขียนถึงข้อความถึง แม่ พ่อ เพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงาน และมีการตัดพ้อถึงผู้หญิงชื่อ “บีม”ที่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสาเหตุทำให้ผู้เสียชีวิตคิดสั้นฆ่าตัวตายในครั้งนี้ สำหรับผู้ตายนั้นก่อนเสียชีวิตพึ่งได้เข้าทำงานที่บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นพนักงานอยู่ที่โฮมโปร

จากการสอบถามเพื่อนหญิงคนสนิทที่ชื่อพลอย ซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งที่ผู้ตายได้เขียนข้อความถึงในจดหมายและเป็นคนที่มาพบผู้เสียชีวิตเป็นคนแรก ทราบว่าคนชื่อพลอยเคยเป็นแฟนเก่าของผู้ตายปัจจุบันมีฐานะแค่เพื่อนสนิทที่คอยให้คำปรึกษาเวลาผู้ตายมีปัญหาในทุกๆเรื่อง โดยสาวพลอยยืนยันว่าผู้ตายมีแฟนใหม่ชื่อบีมและเป็นคนที่ผู้ตายรักมาก แต่ระยะหลังมักมีปากเสียงทะเลาะกันบ่อยแต่ผู้ตายไม่ได้เล่ารายละเอียดให้ฟังว่าเรื่องอะไร ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาพลอยจะเดินทางเข้าออกบ้านหลังนี้อยู่เป็นประจำ เพราะทราบว่าผู้ตายเครียดจะคอยมาปลอบใจและให้กำลังใจ จนเมื่อช่วงเช้าได้เดินทางมาที่บ้าน เมื่อเข้าไปในบ้านได้กลิ่นคล้ายควันไฟจึงได้ขึ้นไปดูที่ห้องนอนก็พบผู้ตายนอนแน่นิ่ง จึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ

จากการพูดคุยกับนางรัตนาภรณ์ ดุลจิตรัตน์ อายุ 42 ปี เพื่อนบ้านที่อยู่ตรงข้ามกันเล่าว่า เมื่อกลางดึกช่วงเวลาประมาณ 04.00 น.ของคืนวันจันทร์และวันอังคารที่ผ่านมา เห็นผู้ตายเดินออกมาจากบ้านก่อนเข้าไปในรถแล้วสตาร์ทเครื่องยนต์รถ ตนสังเกตเห็นว่าผู้ตายใช้สายยางรดน้ำสอดเข้าไปในท่อไอเสียแล้วปลายอีกด้านสอดเข้าไปในประตูรถด้านซ้าย หลังจากนั้นตอนสายก็พบผู้ตายเดินอยู่ในบ้าน จึงไม่ได้สังหรณ์ใจว่าผู้ตายคิดฆ่าตัวตาย จนมาวันนี้เห็นมีเจ้าหน้าที่มาที่บ้านคนตายจึงทราบว่าที่ตนเห็นเหตุการณ์นั้นเป็นเรื่องที่ผู้ตายพยายามหาวิธีฆ่าตัวตาย

ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการตรวจสอบภายในห้องนอนแล้วไม่พบร่องรอยการต่อสู้ เบื้องต้นสันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะฆ่าตัวตายเอง อย่างไรก็ตามจะต้องพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยให้ทางอาสากู้ภัยนำศพผู้ตายส่งรพ.ศูนย์ธรรมศาสตร์ รังสิตเพื่อชันสูตรการเสียชีวิตอีกครั้ง

 

สนับสนุนโดย