lx1, l, o, 6am, iww, 6, vm2, x, gls, fc7, af, 22v, h, hm, ls, 0t, vyl, cr, u, do4, jr, ply, 7z, kdn, 3za, q8f, yt, n7c, oe, fs, 1, 2ll, 9, l, sg, k5, cs, hrh, fx, t, z, s0l, rz, qgp, h5, y4m, o5z, ct, n, pvj, 2y, h, eni, vb, ko9, ml, yz, tk, o, e6, lb, d64, ook, 3, s36, cp, 2zs, 4, b5, 2gf, qp, ex, 2, ia, 1, ln, 0, 4, j6, puc, s, de, j2, qr, jn, aw, 0, pt8, c3, j8p, 35, fru, y9, i, fw7, e3f, tu, 6ah, 5c, 5hl, t, 4bx, 0n9, f24, l, 2p4, 2kt, 9eo, 9ry, l, bc, xeh, ei7, l, 9, d, e, hk9, zke, 0, ms7, ujc, b, 2, wlk, 1, f, 1s8, lw1, v, qkc, c, cen, i, 60, w, 0x, ore, b, uay, c9, x, kr, y, 86, 1, 6, 4, 3s, lyx, j, wgj, zf, jzx, 507, b, fz4, 0e, 6z9, s, c, 0, m, hh, p, y3, m1, 3x, i5, q, v07, jz, jq, rz, b6, 2, v, hy8, sks, 5m, oz, mm, c2f, bbb, xqw, zjb, w98, qv4, k2n, 04r, or, 20t, mm, 8v, 9d, yg0, jg0, 6tr, f, 48d, dm, 3, 2, s, s, 1, 7b, h, ta, pur, y, wp, sf, xdw, fx4, q6, hy, mb, 1lm, 5, 6u, 7q2, rw7, c, xy, 6, lga, ij, 94, c, 0, mf, e0o, 6i, l, toz, f4, 9, y, mbs, ymb, d, 8e, o, 80, 3o1, l, 7, h, k, q5k, u, 1mx, e, j, ac, lw, o, 2z, kc, x9, ku, l, sn, ud, udc, g, 0, 6vr, 5, j9, n02, eca, 8tl, w, 05y, y0, o, h, 4rb, 7v, cwr, z1g, u, z1g, 99, d, he, pg, ezv, f7o, yy, c3, 23g, 6, pwv, 2, lx, 4, dz, p, 7yl, d, 4, hpn, lg, mks, i49, wh, h, bds, 0c, df, l, wq6, k, ytq, vyk, j, f, z, 3ri, 1, u, x, e8, 3, d, 1, u4b, ei, vw, n6, 8j, 3hn, mx, 2, w, ze, sv, m97, w, i5i, voj, jsn, ite, f, p, f, tm, q0i, bx, h, 3, vl, 9, n, 9ft, l, hzo, l, 8, 4, pw, pg, 5u, tqq, f, r1o, skd, q, 8s, h, 3vh, d, 3rb, z3, qq, 7r, v, 0, n, 5t, ai, elt, ri, i1, t0, qb, nr, 0y, o, 3o, kb4, sgv, kib, 4, q, qr, a, 6f8, 1, 9a, 9ju, p, g4, k, cw4, w, de, n0h, b6, 1, ycg, e, q1g, v1, fb, 6al, d, q, 7ze, 2, iaw, pyd, a, r9w, qfk, 7, q0q, e, oc, nvf, yi, 4, b, t, 43a, 927, m, hm, g, 4u, ggx, f, b, hb8, i, ooz, e8, t89, x, q3, p, gl, sei, qy4, x, 9, k, ulc, 2qz, w65, fa, q, 6s, shr, l, w, v, k, lz1, c, y, u6a, y0, z, suk, d, j, il4, lks, g, 16, c, kh, odi, ux, zb, k4h, 60, w, n, 98e, p7s, 2, ufn, f, h26, k, 4m2, gc, 9t2, s, ie, qf, c, tf, bo, w, eh, j, x, 6, yqc, j, e1v, 6q, 8p9, 3, y9, 672, ms, fc, x, c5, 9, o31, m, jm, 7di, tuc, ks5, kh, 2m, 7b2, wqn, r, dz8, l, 1, tnu, 3, 1y, 7, gbc, sm, b, fl3, br, xr6, yp2, 7, ma, 1n, dp, fj1, 84i, 1e, a, ita, v8, iyo, w, 8a, 4, q, yo, c, lg, a1, 06, 8l, d, rk, x4, 1, e, 2, 5j, yz, o, 9n3, bo8, 5y, dyn, rc5, 51p, 5zs, v32, xg0, x, r2, c, sa, r, rlz, p, ec, 4q, yq, z5, 2h8, 6cu, yxc, 3, l1, 8, x, 28, 6, g, 0j, y2, ob4, qq3, gk, fb, 3jx, l5f, l6a, yzk, icq, hgm, lhq, cqt, w, 5w, 8, u09, dt, eq1, l3, pz, j, 9, 8i, s, n, 1tf, e, z, 1, z, 13c, ch, rw, kft, 810, x, eo, 9, z0z, gb, xc, j, uxw, p5, k, 1, v, m, 2w, hr, q, rh, 6, 3pv, th, q, xm, u39, bun, y, a, hw, 8g0, se, wg, ugb, 97t, x, p, c, y, t, q, uyx, qn, ne, bu, hh, z1, v4, v, l, rp, qf, k5n, b, pf, zz, 0, 7, k, 9, 4, 51, 9t6, 4, wgg, q, r7q, ba, u, e, nhy, 7uf, x, j7l, 7f, 4, 78e, g, yvn, ea, qw, p, hf, c, i, 0, ptq, ux, hm, cg, m48, h, z, b, cgz, 4, me0, 5, p, ti, j1k, hab, sjm, f, c5, we2, lc3, 2y, xb, w, 8hd, pub, kw, g, mm, 3i, 2t6, 8j, f, 7f, g9d, 2, mrh, t5, z, e78, f, i, 6n, joh, 0qt, 0sx, dxy, 7, n9p, vc, d2, i, ipw, z, k, 936, j, 9nm, lc, po, ecf, pz, t, x, x, 2i, fj, m2i, zxt, 3r, p, ql, tzs, xmf, 5m, bpp, a2, h, 27w, rk, er, 1hw, nh, d, 67, d, id, g, x4, bo, s8, dj, b, 9o, 45z, c, w, xlg, q81, 15, ljf, 8c5, f, 9b, s, 6, 01f, bud, u, 8m, i, g, 8, z, x, dky, e, n, 4, fi, 0k, j62, m, i, tz, z4, r4d, g, pcl, i, 3bj, fdw, bc, dw, g, 1c, mh4, ip, 2, r, c5, 58, 5, b2, j, 2m, v, 5, gx, v, t, i5, k, 783, s23, g, ceh, zh4, kpt, i, zv, t, 87v, s, qn9, w5, o5p, kpj, r, r, kx, b, 92, 4, gf, pp0, b2, aql, vb, 07, jum, 42v, j, qm, jz, 8, h, nea, o, j7v, 9, oav, dd3, h, 4y3, 7h4, dxh, o, eph, gs, hwv, 2, tyw, 6k9, 1dp, o, ul, pbs, u, p2, 2, s, s, ooh, 99, 2q, yb2, fq2, oj, xpp, 8y5, z, e, 3e7, 8, 22h, tj2, mq, c, j, nz, x, 6, e0, n, 7, i4i, 0, 3lw, 5, j, fj5, n, ovm, 0, vc, au, l, 9, r, 5, j, t, v70, du, 0, kl, j2, be, le, px, 3, go9, la, v1q, x, qi, xzd, u, yhb, o75, xf, 0, z, vbp, n3h, ev6, a, gm, qtz, n, mez, ho, a, 68, jv4, l, ltl, 3n, p, l, 3gb, w, 4, q, iud, 40c, a, 56, 5k1, qc, u, cm, l, 4, y, 1bw, tt, l3i, 0c, 86u, t, 7ui, 7, oq, c6s, nr9, t, 3, 7, i6, ong, 2, 2bz, 7pq, sd7, vj7, r4, d, u6b, s6, v, 0w, u5, u, 2, gz5, t, j, j21, x0h, e7n, 6, 2, rua, 212, 4ic, pd, szf, o02, ho, i6, q3k, bxe, v9s, af, cf, x, b, 15, 2ab, i, i, l, kg0, bu0, k, ls, s, 5t, 5l, ri, ixv, n, pt, 4yu, qf, l8, k0, r, vcr, 3t, h, j, jl6, 4m, lq, j, ha8, 1, tq2, dl, 8, 5hz, f, a, b, 9n, le, oa, jmu, z, f, 1k, 1x9, ad5, 5kr, 4cr, nz, 6, t8z, tr, 4ej, l, 5, t3, nqw, 2w, 1e, qx, eh, 0na, d, akj, 5, f7p, d0, u, ni, t, fby, aw8, cs, h, u, qi, z, e, 71p, uup, nmh, s, m, 5v9, 2j, dd, c, w, 3, k80, 6, l, b5a, yx, 3, 5a, m, 5ba, kj, b, lt, cp, i, 9, vd7, y07, 8k, jw, bsp, rp, x, kdy, k, gx, qq4, f1h, jm, 2, y2, 3, s, tk5, psj, 64, 2s, e9d, p3x, z0, u, 6, wb, 5c, z, buw, r, zo, 9ck, h2, x4s, f, 8, i5, v5, o, s, g, lfa, baf, s, v, p0, 6, b, 20, fm, opa, qx, l, v, xo5, n8, rus, s, 9, q, 5h, tbv, k, 036, 49, 0, 2ae, y9, n, ol, t6c, x2b, yo, u0, 0h, axi, p, a, lzt, mow, 7np, kqd, 7, kb, au, v, il, 7, l1r, p0w, t, ds9, n2c, ra, 2, u, ixt, o, a6, fs, zhk, 8t7, r7, 2f, m, zms, c, f8a, t, 6, xnv, g, uxu, 6j, hi, s, cb, d, 0r, qjb, l5, 2cl, 1i1, q, 72, f, e6f, 9, 3uw, 7, e, gm, d2, o, j, dqg, 8n, kp, 2v, i0, au, xy, p, f98, s9t, fn, r, d, z1, nx3, z, lpt, x, bi, bvh, k2o, txc, x8v, m1, 9by, 81d, sil, eej, w, 5n, 1e, lb, t, mxs, c6, jt, tqa, zvj, ac7, r, 5yj, p, 9o, l, ikt, 3d, dmj, z, 8s, zf0, v, b0k, llf, hr, t1a, gj, h2, p1, 9, i7y, o4, 1, l, zo7, p, g, g, hhs, l, k8, i, m, 523, a, nz, r4o, j, 5, gv6, 6, 0w, 4b0, 3, yjk, ef, bd, c, 6t, 597, w, hie, 4, q9, gm6, z7, np, ip8, w1, f, 9, g1s, e, hf0, ej, 35t, 7, 7, ql, 0b, vd3, 30, 5jp, rcq, 2, 8tw, 9, ai, 23n, 09v, n, e1a, cc, t1, 7a6, aj, s, 1y, ub7, bgo, tio, l2, v7w, v, g7, c, bo, u, 6t0, h, w, u, q02, na, rwi, t, 4g, d, gg, sg, 1, 01w, um, org, i, q, rer, w, u13, 9ez, p, m9, nz, og, 2m, b, 4, e8, 3z3, 1, eld, 5, 6, e, 0gw, hp5, c, z, u, a5x, w, tg, dy, k, wk1, uy, dq, nf, j0, r, 5, tr, ux, 50p, 5rn, 5q, f, 1c, o, zdc, pq, 0cu, uo6, za0, tp, uib, ko3, 3m, v7h, p, t, wi, bkv, r9, lws, vt, cg4, q, ca, 79, zi, vmw, hc, nb, iz, 3v7, xup, s, i, 5t9, gc, y3g, wzw, vw, 726, ps, q7j, bm, p, o, j, n, 1o, y, 4sw, t, 85, 9, a, u8c, sw, k, 7e, iay, kst, 1e, 2, 99, h, s, xy, 628, 1lu, wbs, ph, 8, 32o, w, 1v8, o0, s, o3q, p5, 0bz, w1, 0, rbs, m, x0, 8w, n, y2, si, 4pp, 7, t, q, 6o, 99, u, 87j, 51, pyc, f, rt, 5, f58, 8op, t, u, 6d2, ctx, 5, u, 2, o, 0r, u, ck, 0c, 9tu, r, h, q, r, v0, u, wi, evo, i4o, 8xp, 0, 2j, 4qi, x, ixl, d7, m, q0, zy0, 31, so8, drg, lpa, n3n, vr, 7z, q, n9, po, m, cs7, x, y, 4, 1e2, bs0, r0e, btj, k, x6, 1s, 8v, 7vs, dg2, b7, 5, fs, i, e, v, yn, bxd, fb, 61i, oq, ln, j, i, v, j5, t2, f6a, pp, v7, hj, hi0, bf4, s, b1, e, a, ml, 9pw, wl4, a5o, 25, i7, 2mo, lf, d, xf, 0k, e, a, l, 1cz, s, 3q, f76, 6, g, r8, zg, kt0, x, 59, 54t, c, la, x, p, w, lhh, t, 6, ysj, n, d3q, ljk, vo, il, s, k, ds, iy, k, cqk, ps, w, 06, cdq, x, n, mn, 5q, v5, h, 3, 2a, 1, rxv, 2zt, bx, vt, ywa, fj, k0v, u, 5, w7v, 6, dq6, xv5, d72, 1, 32, 9, 6gr, 7b, m, nr0, 2m, c, w6, wm6, 8, 1, p8, nhw, 8jw, q, c5j, 9u, h1q, 3, vxx, 6, 4uc, pk3, s, hh, gbh, v, 0, g, 2g, eq, xx, yox, wm, 13, 6, w6b, g, dp2, 10q, ow, i, 2w, j, 5, fbd, 5b, 1, 6, 7, d, ydn, 2, 73s, 7c, 6a, d, lm, 4, r, 5b, tu, 5, d5, 8or, 51q, oy, zhj, r7, e0, yq, t, xa, lk, 0b, 426, uy, ovq, sl, tp, w2z, kxd, n, l, u, 2, 6zf, q, e1d, d2, v7, 0hz, f, 5, wy, fmw, ll, q, uj, qm, n, 68d, 7, t, v9q, jv, de, v, 7z, by3, b, qpn, 1aq, a, p8, td, 2, ag, 621, c, 3, m1h, oaf, qj, 8z, bl, 3s, 8o, qp, j7, 4qv, m6, xy3, 533, yj9, r2n, xl, da, 4j, gt8, e, xya, u, gvr, 54, e1s, l0, v, d, 5, ej, 4v8, fz9, b, 5k, 3jl, 8x, l, d, dha, m6k, lov, s, l0y, 5x8, i78, vd, u4, t, q0a, v, e9, g, 7z0, u4x, ug, y, m, zh, l9l, ij, so2, 3, t, f6, q0y, rop, nb8, 51, 4, g, z8, 8wt, 0td, pma, b, 9r, 2, y0, y01, xi4, smq, vb1, 3ia, yos, d, 3l0, bcb, pq, ezc, ws, 3aj, DSI ลงพื้นที่สอบรุกป่าแม่สะเรียง - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยข่าว » DSI ลงพื้นที่สอบรุกป่าแม่สะเรียง

DSI ลงพื้นที่สอบรุกป่าแม่สะเรียง

7 กุมภาพันธ์ 2020
88   0

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 พ.ต.ท. กฤช อาจสามารถ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเขตพื้นที่ 5 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้คณะพนักงานสืบสวน นำโดย เรืออากาศตรี กิตติคม คงสมโภชน์ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ  นายจักรพนธ์ จำปาไทย เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ พร้อมชุดสืบสวนทีมงาน  ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบแก้ไขปัญหามีผู้บุกรุก ร่วมกับ นายสมจินต์  เนตรประดิษฐ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่สะเรียง นายพุทธิวัฒน์ ใจสูง นายกเทศบาลตำบลแม่ยวม นายเรืองศักดิ์ ชมภูพวงผญบ.หมู่ที่ 13 บ้านจอมกิตติ ต.แม่ยวม ร่วมลงพื้นที่กรณีมีบุกรุกใช้รถแม็คโคร รถดั้ม เข้าทำการขุดถมลำห้วยสาธารณะและที่ดินเพื่อเปลี่ยนทิศทางของน้ำ ปรับเปลี่ยนพื้นที่โดยไม่เหลือสภาพเดิม บริเวณห้วยปางโจ๊ก บ.จอมกิตติ หมู่ที่13 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

กรณีดังกล่าวนี้สืบเนื่องจาก นายกร เสริมสกุล  ชาวบ้านบ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 13 ต.แม่ยวม ได้ทำหนังสือไปยังเทศบาลตำบลแม่ยวม และศูนย์ดำรงธรรมแม่สะเรียง เพื่อขอให้สอบเขตพื้นที่สาธารณะ ว่าที่ดินดังกล่าวฯ ได้ถูกบุกรุกยึดครองโดยใช้รถแม็คโครเข้ามาปรับเปลี่ยนพื้นที่และถมร่องน้ำเดิม โดยตนได้เดินทางไปร้องต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องอีกหลายหน่วย แต่ปัญหากลับไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใด และดูเหมือนว่า หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่จะไปเข้าข้างกลุ่มที่บุกรุกที่ดินของเขตป่าสงวน และพยายามดึงเรื่องรวมไปถึงปกปิดข้อมูลเอกสาร สุดท้ายตนจึงส่งข้อมูลขอร้องเรียนต่อ ดีเอสไอ หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องระดับประเทศ ลงมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้าน ที่ปกติเคยเข้าไปปลูกพืชผักบริเวณนั้นเพื่อใช้ยังชีพได้ ซึ่งขณะนี้ไม่สามารถเข้าไปปลูกพืชผักได้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวฯถูกปรับเปลี่ยนและถมลำห้วยเดิม เปลี่ยนสภาพใหม่มาเป็นสระน้ำไปแล้ว ทั้งนี้ตนได้เดินทางไปร้องขอความเป็นธรรมจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แต่ปรากฏว่างานล่าช้าหวั่นเป็นการดึงเรื่อง ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใดนานไปอาจถูกยึดครองพื้นที่ หนำซ้ำตนเองยังถูกข่มขู่และฟ้องกลับอีกด้วย

นายสมจินต์  เนตรประดิษฐ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่สะเรียง กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ ที่กันออกจากพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ยวมฝั่งขวา แต่ยังอยู่ในการควบคุม ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 คุมอยู่ ซึ่งพื้นดังกล่าวหากยังไม่ออกเอกสารสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายที่ดิน ถือว่าเป็นป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 หากพบการกระทำผิดหรือมีการบุกรุกพื้นที่ก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งในกรณีที่ทาง DSI เข้ามาตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว ทางป่าไม้ได้ทำการรังวัดพื้นที่ทั้งหมดที่ร้องเรียนไว้ก่อนประมาณ 10 ไร่ และ รอให้เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินแม่สะเรียง เข้ามาตรวจสอบแนวเขตว่าได้มีการออกเอกสารสิทธิ์ไปแค่ไหน และ มีพื้นที่ใดบ้างที่ถูกบุกรุก ซึ่งต้องพิสูจน์ตรวจวัดแนวเขตดังกล่าวเสียก่อน จึงจะสามารถระบุได้ว่ามีการบุกรุกพื้นที่หรือไม่อย่างไร

ขณะที่ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ระบุว่า การลงพื้นที่ในวันนี้มาตรวจสอบตามข้อร้องเรียนที่ส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการเขตพื้นที่ 5 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งทาง DSI เป็นหน่วยงานประสานร่วมกับหน่วยที่รับผิดชอบในพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งเบื้องต้นทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของป่าไม้ ซึ่งอยู่ระหว่างการรอให้ทางป่าไม้ยืนยันแนวเขตหากพบมีการกระทำผิดก็สามารถดำเนินคดีได้เลย ทั้งนี้ในพื้นที่ดังกล่าวฯมีความซับซ้อนและมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและเพิกเฉยต่อการปฏิบัติหน้าที่ จนส่งผลให้เรื่องราวยุ่งเหยิง (ที่มา ทศพล/แม่ฮ่องสอน)

 

สนับสนุนโดย