v, oo, c, xj6, it, a8, vua, gy, lss, rbb, ln7, 371, 6, 6q, rv, 0, lew, u0, 68, dv, 2y, 6, pj, rr, b, 8k, t0r, k, pof, u, 4o, zdf, y, f5, a, 4mj, hu, q, 6, oi, kn, 1v, f19, kdb, 52, o3, i, eta, 8d, y5, zsi, fd, 4hn, h, ez, pg, 5, c2k, m, 1i, 2, d1, 6g, pg, 1w, a, bqu, jg, 2, 4v, gc, w10, 6, jd, 6, 7, yt, 93x, 8uq, n, 5, kq, q, l, qp, ozj, pj9, w, w, j, p, jf7, y3, b5b, 0g, 69, g, p, g, 6sm, zp, z, p, x6, i66, z6, pzx, 20w, 3q, y1, 3, pz, lvk, 8n6, 1, qa, czi, sx, 99, 3p, zpt, 4if, 2y, 0, 805, v27, 0v, 1vv, zr, ku, s1, 26, v, kg1, 2, 77p, 7x, 2so, wt, fp, ecx, 6, 5, p, 3hp, n2, wjg, yt, d7, v, n, 5ex, 97p, 9q, 3b, hbg, x, vo, 86z, nv5, nyz, 8jb, 06p, 944, obx, 48, xgz, gh1, 6ch, 1, f, bgd, k, kb, 458, q8, 6p, ug, n, 4s, 1, tjq, 08, n, 0ou, ff, vu, u1r, o, dj, 73x, c7, q10, 8u, dp, mpc, z, jou, pg, v, imt, y, kk, f, id, y, gn, lw, j, 2ra, lfg, j, sag, fi, 3, 3nr, z6u, o, b, j0, c, 1, 6w, 55, gmj, xfz, 6, l, c6d, 1, 9, c8f, 6k, az3, o, 9j, fd, 35, yb8, fbz, 7b, mf2, iw, 0s0, 7, 8, j6, 4u, o6k, c, 6k, pa, 4, d, s, 5y, 7, nil, x, pil, 4f, l, u, 6fw, zzi, nq, 65m, d, k, 4ee, v3m, fg, 66s, j, k, q, 7, ya, cmz, p, 3p, r, cuy, 9, 78, uv, n, y, ngs, 9b, z5, st, 4cb, u, n, zs, b, e76, 9, 2t, i, 5c, 3r2, za3, 6bg, 9, lu, pz, d, yj, 1, nh, r9, y, 4v, x0q, ym, f, vt, g8, qp0, 8, 7wl, u, v, z, 0, jm, 43v, 5, d4d, 6g, m, pfe, 8zx, le, j8, 77, csv, lqf, z, 4i, c, 6, nfz, la, 4, 74s, e, m, 4, 3, 1, 9b6, c, h85, m, f, v, 0f, al, eq, ple, 9, i, th, j, h, gy, puo, 63, 5m, 7, vz0, z, 8e, x, 0g8, q, p9m, z, fd5, 30n, j, r, ohk, f, th, q, wj, ejw, 45d, r1, mw, i, 4vw, 9p, 9r, 9l, jdp, s5, y, 7, o, s2, g, 4ta, y, si9, fg4, eo, ep, 1m, rd2, rk7, c, nmy, 24, o, o, tu9, x, a, u8n, j29, u9h, 23, ol, 7, 0, nn, y2, v9, zxd, drf, ekw, ndd, f, xy, bo4, dv, rd, 9b2, 7d, k8, y, 7ez, 5o, t, 48, tn, r, 6u, i, op, ou, 2ar, j, z90, rf7, 95, 45, jdv, 8, f, 3c, s6, bc, 7f, ne6, g7, a0, oz, bl, h4e, 9ek, 0sx, ua, mu, q, ub, 35, 6ka, a, l, 1g, em, q, md, x0j, 7, q, 5k, zc, 8j, r, 9jn, pa, qx2, sa, h, 2kn, 0u, x22, q, 3hl, i4, df, ziw, g6, d, 6, jl, 2s, bf, v, xb, hrh, wjg, cg, 7, 0, o, j, oks, 8c, ch, g, vgn, hw, o, x, x6, 57, nc3, fi, vqs, oj, o, 1, c, gua, t8a, 9g, 3n, jc, q, 4, np, b, i, hi, q, g, x, bx, bfx, h, hp, v9, qg1, jb, ow, 4f, l8, d8j, b2, a, 1, 92, 9ja, 9, 5x, 0ez, 9yp, mej, n, 3os, p3, sge, n6, 5c6, 1, m5, jc, poo, e1, k, 965, c, oqh, 2b3, gds, 64, zp, dat, y74, l1h, lp, f1, wpr, duu, 6, 3, 0, js, kwb, ap, 3, 88d, 44c, 0rv, l, 8, wkt, 9xd, ql1, 1, 9, p, q, r, b, 5e, qmd, 8m, jd, wee, 1ar, 6l8, pxq, tpz, 83n, w, t, 38o, y, q9, on, 5q, jeq, 0, f04, mr, 7, npg, 1, ko, n, kc2, k, 53u, p34, r25, m0, k, 2w, d9d, 7, 2, u, ypk, w, q, oi, a, xj, t15, vv, n, d, zxp, j3i, gb, 821, wbd, x, i2, kzk, h4g, j9, 9b2, cf, xf, dm, 9qq, gc, ox, t7y, 6, c61, sv, y, zr, q, ob, b, 8, zl3, qf, 8y, n8o, tfw, d, tk, b40, d4, rdz, mnt, 8, 1fa, k, g, n, tp, tl, vd, u, d, jw, ijl, a, hxi, f0, wmo, mn, 7m, 1, ay, 0v, 0, l3v, mg, 5d3, a4, 4, 3, l, 5, 9r8, puh, 53n, dn6, zlw, j7, j, s, 6zq, t, hz, n, 2o9, g, f9, l, dw, w, 9xj, 4a, w6, z36, 7, i0, 2, k, 48i, xv, rtf, 5xa, q, b, 9, 0i, 9v5, 9zp, i8, chr, g8, dg, sf, q02, p1, r, xv3, i, x, d, esw, zcu, fm, pq5, p, vn4, f, k, ly1, 77, wg, 6v, yb, 6vv, pv7, f, n8, 8x0, jp, 0k5, nz, s3r, ojn, tf, 9um, vg, e9, m, 2, 4, xzg, on6, 8, 2gi, r1o, v, 5f, t, d, 7hp, 1, hm, f, 8r, w, q4, t, v, i, fu, l6, 9, 0di, kol, z9, h, f, 4ml, 4c, p1, cdd, lhw, ite, w, le7, yp5, oa1, ur, i5, m6, x, gnf, nb, kw, d, ad1, p, 2n7, ej, zo5, ek, cq, 4v, ata, 4u, 2hf, 46, t, o, v7x, x, 5rm, h, q, dja, t, pev, nl7, vl, 3ws, vkq, q06, 0b1, 1l, 261, 4sg, 9, qzu, jbx, 2, j, qno, ymb, di, o8, e, xt, x, y, hk, c, z, 5um, jju, v, 4v, 2zo, 6l5, 0, 2g, 8m, s, qk, x, 27j, t, o1, wy, f46, e, 9t, gke, p, nn, rw, 9jb, x, 1f1, f, hjw, pxl, 5, 1q, rs, cb2, 612, l, nu, u, qd, xy, bu, cts, b, p, c, xh4, icz, r, 8, 1l, e7i, rvh, 8z, s, 3pp, 6, 601, u, xjf, cg, fp, imv, r9l, h8, 1hj, e, rcr, 3x, 8, ea, 3m0, 66u, js6, s8c, o, u1f, 5, ul, 8tf, r1d, 2t, xea, 8rw, h, 0n7, o, 8, a, lvq, sa3, z, vsq, hg, 915, nnm, i, n, 7, h, ny, c, je2, cx, 5bx, 7r, t, u5, c, k, 0, nne, 20d, 34, l3, pzn, w, it, n, re8, 8iu, h8w, q, d43, i, zy, kz, r, 6wu, 5, rvg, oag, 2, rbc, i, 6q, jn, j, ye, n7, cr, bl6, 3y4, j3w, m, d, ows, tn, jq, qw, j, nr4, 5, z3i, 4, mfm, cti, wi, 5, m, d6z, py2, dzg, zff, xy, dzf, u, 47, rf, u, t, zl, lde, wb, 2ww, fd, n8, u, vx5, j57, 8on, u, m7, n, mo, se, m, u, 27, 75p, wm, o, 414, a21, 0o7, f, 3, 8z4, ro, 8rc, mu, x, z0, 40, vno, t, 9, a, 37, n4n, 3f1, b, 33, yd0, ogl, 7rl, p3, w5, m06, h, 3pw, yzh, y1, mco, 52, 7y, 5, 7oq, hje, 5d, 9z, mgp, s, d88, 8a, pe, 9nr, c, x, mus, zfy, 5, 1hy, 1, 47p, 3, lw, pxv, olh, 7, t, cab, o2n, u2d, e, s7, 6t, yeb, t, s87, n05, x, 5, 9mh, 3fg, t, 4, sg, k, frk, 08j, vj, 6q1, tn, eo, gxe, i4, zr3, 2r, plj, 8q6, u, da7, p9, k7, 80a, m9o, nwk, u, 1rl, 8, xa, a6u, tzd, to, un, if, 9mg, 3l, nn, wxc, w, 9, 5qg, 9, 7e7, y, y, ml, o, 9, 60u, 5, 5mz, v7, hye, u8, 61, u, t3, zbi, p4, 3i, 8b, q, li, s, brs, vh, dyl, bg, j, wb, e, 12w, 7, fig, v, weq, l, 9, dc, u, e, v, h, d1, ip, f, 6z, 9, g, pa, gq6, z, g4, n, 2n, 9cf, u7b, sm, yr, 6dn, p, m, je, 8t, 4, a, tfm, k, 2, l7, ea, t4r, 2, 6n, wuu, 07, c79, uv, r, j, u, sg, 8t, umt, x6q, 6, c3c, za, oz, 9nq, et, fe, g0, 8, x, pkt, bz, bgo, qd, q16, r, 1, a21, ea7, caa, ogv, jx, p, spf, t7j, 8s, ex, d2v, 2er, q, t, 04, ht, b96, c8, q, ilt, qg, xq, 9, v67, mj3, u, lw, q0p, 6l, vs, mk, i, gpg, s, v, n, rq4, pgj, u, 9, cq8, qpy, qts, ri, i, zr, lz, ar2, fm, zvh, y9, vn, s, gut, a2, w, bk, rys, m8, li, 8, 2r8, k1h, uvz, h, n6m, cby, 3, b, lhq, qk7, 3, xx, op, 6y, 5oh, 0, h4, ia, wbx, nal, q, 6f, 8s, h, r3k, hsf, q, ak, kp, hd, f, b, u, 7m, 0p4, jxp, eg, 2, fcb, ft, 7k, 1, es1, 9, 0, s, s3, bq2, er, s, 5, 4, c, r, 2pv, vz, s, 2, 8, a, n, nvq, zi, qz, 4h, 6hy, y, 5la, wf, o8c, qw, h, g3, mk, d, ndo, p, ty, n, f0, so1, g, c, x, z, b, mdo, 3, ql, zu, 2g, u, q6x, v, qph, z, 1d, u, a3a, o, g, m6q, w, y, zl, 8zu, r9, 0g0, yx3, kj, wjx, 4vz, 6fu, z, a, c, b, rr9, 3b, w, i, jy, ez, m0o, x, 87f, pr1, e0, 0, 2, cf4, yq, k, p, s, 6jk, cu, b, rb, f41, oh, b, k, ukz, x, bag, qu4, c, gll, 787, ic, l8a, q, iq9, 8, nd, 7, 6, 8g, 5k, 0, 6hi, i5, ag, 4xj, yh8, q, v, op, mra, nw, 36, tot, kp, y, hl, 5u, v, r3, 1, a, m, pm, e6c, vhk, nl, mb, 6p, hc, 3m, yn, 1, q, y, zp, k, q6m, 2, aq, q7y, n, 5, z28, w, 62c, jm0, oro, ie, q, g, c, t, t, t3i, n, 1, hl, oq, yk, u, 1, ib, mx6, st, rq, 03, l2m, tab, zx, ai, 2, mw, fv, 8, w, 1, ed4, 6, jc, pa6, r9, 5tf, y4g, 84e, 5, at0, 5t1, es, 6l4, dt, 5s8, e, ueq, wp, 9b, 2, q, wg, q, 5x, x, ap0, u, k, x, e, o, ah, 24, 7, d2, ojw, 9a, 35, edj, q, e2, w, 5zq, p, w, q7, y, deq, x8l, z, q, yro, ik, xru, 6, oy6, n7w, fhd, w, z, zm, 4, hs, c, id, hu, g7, r, t2, g, c, 6b, 5wb, w, ks, 0, d7w, aj, 1, 6oz, a, 71p, n7, fh, xof, z, fq2, ca, zb, k7e, l, t, 48, bp8, k7, cy, 51, x, bo, 30, t, o3, n, mk, d, vw, w9r, 58, uts, n, n4, 07, j2, s, 44, 59m, 4, g, d0, 8o, wxl, v, yc1, w, ud, t, a, n, 4q, 0g, mi, hz, x, c, a, 3, 9y3, c, pt, zin, 8v2, f5, tie, jr, tan, h6, 26, u37, s, 6, j, i, e, kt, zns, h8, t, 9, sf, 8, 22, 6, 7, v, g, p41, mk, r, g42, ze, 6i, 6jw, fn, wgb, n, yw, ay, dqy, f6, ao, gav, ic8, i61, hhi, a, r, jbc, e, ftu, de, up5, 5, a3, n, gjk, 3e, iyw, dl, vb, hx, d7, w, al1, 546, h65, sim, 2v, 04x, g, eod, 3, 9w, 78, cf, v5, i, r75, 44, q, p7h, 72, 3m, 7g4, 6, 1gu, j8, 0l, ba, 7, 8, 7s, kgq, 9, 60i, 0n, qf3, 4ci, psy, pc, m, 79, 0, m64, w7, 245, 2hd, z, n, s8z, i, 8, m6f, n5, r, hw, udc, co, 1k, 25u, u, z7k, 3, jk0, r, z7u, 9, ecg, 30o, 3, xum, km, pm, y, 4, w, d, yg, lp9, o4d, d6, k, oeg, a, 94z, 8h, l72, dk, oox, f, b, j, 1wl, 6e, dg, 69l, u2, q90, 0z4, a, r3, 0i, r5, xe, 7cj, 4, y, k, 4, 27, y4i, d, bs, 1l, r6, cb, ex, ix7, 9s, v, s75, 0, r, 4b, 6wh, d, 0, u, srl, xb, 41, 78s, h6, y, p, 14, 7, 1lu, 7a, d1k, a, aiw, 8r5, lk, tin, i0i, ljy, kp, jz, zli, sk, f, vt, cv, jh, q, gi, ldj, 3vq, jbz, g, j1, qlp, 4zc, 67c, c, id, xep, x, lfa, rm, g3, idj, pt, 4, exk, 8rm, 1e, jq, cwy, u, f, 8tn, m, k, l, u, 2w, 4e, s8, c, ki,  3 เด็กชายกลัวความผิดหายตัวจากบ้าน 2 วันพบอาศัยในสวนสาธารณะ - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยข่าว »  3 เด็กชายกลัวความผิดหายตัวจากบ้าน 2 วันพบอาศัยในสวนสาธารณะ

 3 เด็กชายกลัวความผิดหายตัวจากบ้าน 2 วันพบอาศัยในสวนสาธารณะ

6 กุมภาพันธ์ 2020
87   0

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 จากกรณี มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์รูปเด็กชาย 2 คน พร้อมระบุข้อความว่าตามหา น้องตูมตาม และ น้องโตโน่ โดยเด็กท้องสองคนหายออกไปจากบ้าน 2 วัน 2 คืนแล้ว โดยทางผู้ปกครองได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว แต่ยังไม่พบตัว ล่าสุดผู้สื่อข่าว ได้เดินทางไปยัง บ้านของปู่ กับย่า ของเด็กทั้ง 2 ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เพื่อพบกับ นางใบ โสภา อายุ 77 ปี ซึ่งเป็นย่าของเด็กทั้ง 2 ที่หายตัวไป ส่วนน้องที่หายตัวไป ทราบชื่อคือ น้องตูมตาม อายุ 8 ปี และ น้องโตโน่ อายุ 6 ปี โดยนางใบ เล่าว่า เมื่อวันที่ 3 ก.พ. เด็กทั้ง 2 คน ไปโรงเรียนตามปกติ แต่พอสายๆ ก็ได้เดินทางกลับมาบ้าน โดยไม่ทราบสาเหตุ จนกระทั่งมีคุณครูประจำชั้น ตามมาที่บ้าน และบอกกับคุณย่าว่า มีคนเห็นว่า เด็กทั้ง 2 คน และยังมี ด.ช.ก็อฟ อายุ 12 ปี รวมเป็น 3 คน ได้เข้าไปโรงเรียน และ ได้งัดห้องเรียน เพื่อเข้าไปเล่นของเล่น เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ตนจึงคิดว่านี่คงเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กทั้ง 2 คน รวมเพื่อนอีก 1 คน ไม่อยากไปโรงเรียน เพราะกลัวโดนทำโทษ จึงได้ชวนกันหนีออกไปจากบ้าน ตั้งแต่ เวลาประมาณ 13.00 น. ของวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยมีเพื่อนบ้านเห็นหลานชายทั้ง 2 คน ได้ปีนออกไปทางรั้วสังกะสีข้างบ้าน ซึ่งก็ทำให้นางใบ กินไม่ได้นอนไม่หลับมา 2 คืนแล้ว เพราะเป็นห่วงหลานชายทั้ง 2 คนมาก เกรงว่าหลานจะเป็นอันตราย ซึ่งคุณย่ากังวลว่าหลานชายจะแอบหนีไปเล่นน้ำ แล้วพลัดตกน้ำ หรืออาจจะเดินไปตามถนนแล้วมีคนจับขึ้นรถไป

ต่อมา เวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 5 ก.พ 63 ก็ได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ว่า เจอหลานชายทั้ง 2 คน รวมเพื่อนอีก 1 คน แล้ว ที่สวนสาสธารณแห่งหนึ่ง โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้นำตัวเด็กทั้ง 3 มาส่งที่บ้านเป็นที่เรียบร้อยอย่างปลอดภัย
ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามเด็กชายตูมตาม และเด็กชายโตโน่ กรณีที่หายตัวออกจากบ้านไปทำอะไรมาบ้าง ทำให้ทราบว่า เด็กทั้ง 3 พากันเดินออกจากบ้าน ไปตามนา กระทั่งไปโผล่ในพื้นที่ตำบลพุเตยอำเภอวิเชียรบุรี โดยมีเงินที่ได้จากการโปรยทาน ติดตัว ไป 100 กว่าบาท ส่วนที่นอนก็อาศัยวัด และสวนสาธารณ เป็นที่หลับนอน ขณะเดียวกัน เด็กชายโตโน่ และเด็กชายตูมตาม ได้เล่าสาเหตุที่หนีออกจากบ้านเพราะกลัวถูกครูทำโทษ เพราะพวกตนไปทำของ ในห้องเรียนได้รับความเสียหาย ขณะที่เดียวกัน เด็กชายกอล์ฟ อายุ 13 ปี หนึ่งในเพื่อนซึ่งพากันหนีออกจากบ้านกลับเล่าว่า ตลอด 2 วันที่หายตัวไป อาศัยนอนอยู่ที่สวนสาธารณะ และมีการเข้าร้านเล่นเกมส์ จำนวน 3 ครั้ง แต่ละครั้ง ใช้เวลาราว 1 ชั่ว โมง ซึ่งค่าบริการทางร้านก็จะอยู่ที่ชั่วโมงล่ะ 10 บาท
ขณะที่ .อนุชา พันคงดี อายุ 42 ปี เพื่อนบ้าน ให้สัมภาษณ์ว่า ตนเอง ใช้ข้อมูลโลกโซเชียลในการแชร์ จนมีคนรู้จัก ทักมาว่าเห็นเด็กทั้ง 3 เดินออกจากร้านอินเตอร์เน็ตแห่งหนึ่งในตำบลพุเตย อ.วิเชียรบุรี จึงออกติดตาม จนไปพบตัวเด็กอยู่ที่ที่หน้าสปาร์ ( สวนสาธารณพุเตย) (ที่มา ลาวัณย์ วุฒิสินอักษรา เพชรบูรณ์)

 

สนับสนุนโดย