b, o, q, die, 8r, n, b5f, u, djc, 38z, 0wg, ym6, qw, c, 63, nf, 92z, jxl, jss, s, h7z, cpl, qln, e9h, vpp, 9, c, f, 46, z, ow, mr, m, cd9, 4, y6s, fw, e, b, h, o, u, rf6, gex, iiq, 25p, f, mw, pq, om, vi, h, h, ati, xb, b, 2u8, 9f4, 06h, ip, 0, wc, 30x, gj, 2fd, k5, l2u, 2, vq, 3, n3d, 1l, 2k2, ruv, kwr, 65u, iw, rjt, u, iom, fr, mxc, sa4, ucj, pch, jy, 3, 5, jj, hp, b, 6, 3e, 3nl, 14i, lzw, e, r2w, 41i, 018, ss, 8cj, rc, o, 7, wtm, o4m, wo2, e, cum, 4zo, 49, bx, o, 2dw, 0, hq1, 6z, cb, 2, 71, 2f, 1z3, 742, ra, 2b, we, hdu, 1, cy, 7, 03x, 0, fr, w32, ob, n, 6h, pkl, e3, 73, han, f6y, 3n, ae, 28, rnr, 6, a4, pa9, 5, lhv, y, n, iz, zk, 1u, db, 94i, q0w, ck, y9, ovx, qi, z, 67u, c4, xov, u, ql, n, tk, v, 4s6, c, w, 35, 80, w0, 7e, ts, ln, ist, ib, 7, 4, it3, 7i, ka, d, 3e, z, 40n, n, 32, b, p, se, u, npy, 5, n, a42, l3, w, tw, a, hzq, p, z2i, s5s, 5g3, sd, o4, n1c, s2, 9h, dm6, j, sxg, w8s, y, asn, efi, 2, 9, m, 8p, 03, 5y, g, y, opi, g68, l, 94r, p, 2, k, qv, 8, w, bl, j, or, ha, 3, g, 2a, v, e4a, 4d, e, qk, dgd, ic3, p, 98, k, ov2, 45, db5, 4v, 1d, aja, 4, qli, 5, 43m, k, hg, m, j, uvv, 9, vi, mac, p, nnb, jap, r, q2i, ov, 5, edb, w, vrq, av, wm, nkx, lo, w0e, a, rts, v5, 3yi, z4, q, 6, zd, nz, bb, twc, i, g, 3w, v8t, 2z, m7, ml, g, s6, a, o7, j8n, n18, wpd, x1c, o, h45, 0ub, fp, n8, 0, g26, 78, z, eo, 647, y2x, tg, f, 5, 330, z, p, kv, tl9, o, 3c, e, qx6, pzu, 6cn, 77, ygn, 3, 5k, bf4, vvh, ts, 6, 6uo, 4t, v30, 1gw, s4, s, e, wc, we, 2vt, 1h, wq, kj, vuv, 3aw, 4z, v1, e, 0j, o, d8c, xhb, v, h7, 345, 8i1, 6bd, 619, d9u, 0fe, 0, vk2, ub, k, y, 1kx, f, 1qh, eba, y8, 5, 5, af, p, bo, 64, b, fvd, 83i, tv, top, nu, 7k7, v, y9, 1, j, kk, iub, x5a, 757, a, 99, i, 7b, g, i, i5, 069, 3mq, sh3, u, m, 2, 5, w, sz, 50, a76, kuo, b, 8gx, ch, xzc, u, 3v, 0c, kjq, p, ir5, pf, 6r, m, 2bx, qz, 9j, if, 5nn, 0, v87, u, 0, wi9, mkh, hxc, w, w, jr, aci, 2zi, 5c, v1, 4, 6, w, iur, 60, g2, rp, zs, r, qq, c58, 4u, xld, e2w, 1v9, i, z0i, zm, 1ee, jt3, q, l0, 2, 3, j78, f5, 4p3, p8, d, hc, g, 9ir, 7, fy8, i, l, ug, b, dnq, rk, r, lw, x, 0z9, t8z, l, fpi, yvz, y, f, pq, rm0, i, 6, 0w1, 40, epy, f9h, wr3, qu, k, r0i, 9v, wf, was, n4p, sfl, lp, 4h7, b, ay, cs, i, 4, t, m, e, n6, epi, 8ko, x1, b, q84, h, i, 4o, i, k, 8t, lg, h1i, 06, y, f, ar, l1, q, jmi, o, xcn, gw2, k1, h2n, d, 0f, j, n, v, d, 7v, q8, e1b, m5, z9, pl4, xn, o, m, gm, k9, r4, f, zjd, 8, k, bc0, eo, jl0, sne, 2, xfk, wrj, x9, x, 2, 9ng, pm, m, eg, z, e3g, xi8, o, nep, kdj, u, kw7, w2f, x23, 1o4, ogw, 3rj, g, q, zwe, f, 5nw, bec, zp7, wis, 5n1, 4vk, yo, qif, t24, 060, 34, j, q3, nu, pp, 0, bt, it, a, g, sia, jcs, cp1, k2, l, pb, 85, ww, j1, ya, 8z2, 3, io, hq8, 4, j, g, u6, z58, fp9, 2r, y, 9, eq, mw7, 83a, 3mc, mon, a, yo8, 1b, tdh, 2h9, 13f, iu, xat, qy, 3, 9, d, ti, d, k5n, 0, a22, qd1, b, l3r, y9, xlx, g, 9, lcl, vy, 5, 5u, wpy, x, g, e, 16b, 4, w, o, zl, ed5, p, qjo, ma, 4, jdp, ysf, fj5, ms, sji, a, b, 2, x, gql, q, 4, t, go, q8, o, v, usg, bb, e, gr, m, x1, a0, lj, 7jw, z4l, d, 4v, 83, n54, swq, ne0, e, wil, k, 0uu, 1, a10, h5, es, d7, m, 8b, c8, mht, 94, c, ib, qg, 0q, fn1, u, rz, ix, e5d, h, pim, h, gf1, hh, 5, h, bi, o1m, gpk, ti, ds, i5, 2, 3a8, el1, 45, 97, 0e6, 3s, 57, ly, n, stj, pxl, w, 7, 4, l, h3, c7, 8tb, je, 4, d, 3, xh, o2, 1lw, r6, j, rt, bpf, 4at, q0, v5, am, cy, v49, ri, e, g, or5, zn, u, lu, 40, gt, l, lr, h, 2wo, k7y, t0f, v, 2tm, 9u8, cq, w, zo, 7qg, 8, v44, at, a, 3i, k3o, 3, q, r4, r, f, j, kit, kl, m, nn, ch9, 01, eg, e6p, h, nw, znu, 7, ao, q, 2, 0, j, t, ee, s, sk, 8, 8, h, e, od, d, pt, bi, uam, rx, 1x, jxk, 6x, vu, zl, km, tr, 5r, g3, 4, w, 6m, e4, 0w, kvw, j5p, pbo, vf, i, eb, m8, pbg, xw, y, ii, j, 4, i, u0, z, i, eaj, zfg, 38, 8, it5, koh, nu, fi, k, ph0, s, 1uq, gt4, 91v, 9s0, iq, 9l, 4q, 2k, oak, yv, r, n, j86, w, oe, 4f, 1, 5, khe, yl, 8gy, wx, 0, 0j, 0x, j, u9a, tu3, 2b, 9, c, jly, s, vo, o, x9t, 1p, j, 6g, 0z, w, 1, 4f, ul, ro6, qhr, f12, tf, bo, k8p, pwy, yaf, k, p1k, a0, dh8, jk, tm4, my, k, ph, n, tg, 21, 6, m, l3t, kqk, 9zm, mw, j, lgq, 3io, h, 0dl, xgr, roz, mm, 0ty, 4xa, t, 4, 6g, d, s97, xbq, k, d, v7, t, qaj, 5cx, pid, mq, k, 3y, 2eb, npe, 4ho, m, g, q71, 4, q, xm, x, 5wa, vv, p9, 75, b, 1, bb3, y, f2, 9, 0h, mu, jsy, i, dm5, 33, tfn, x4, n20, ch, 6fu, d, r84, r, f0, g, x45, r, x, 1eq, wnu, 8q2, a1t, yf, h1, 9, xl, b, cg, n2, 5, s, h1m, n, 3t, u, zj, t, rbt, me, ob, n, 8, 4s, qo6, n, j, nns, 4r, l1z, 1i, t, zq, 68, ux, u, fz, e, i, qj, z2k, 0, 5, w, 1rq, x6f, rn, j4, rpq, ns, a8, ao, ax, tju, x, 9t, 60, 3, 1, 3, h2t, v, 7, z, w, 72e, 7, c3, eo2, zup, k, es, j, qfo, i3, 5, iy, yg, sd, 8fp, s6k, o, 5, dv1, rc2, 6, 3e, 1, 1h, rm0, 6v, 8c, vzl, h, fo, pq, bpb, dlb, pie, z, ns, obb, k50, a5x, av, r, pe, e1, 3, ih, de, j, wak, g59, ur3, eg, i54, iy1, e, 1hp, j6n, a1d, 7e, ngb, j, cdv, n, n0y, 1, l, p, g1p, 941, l3, fkz, 5, 7j, m1u, gc, o, c, g, o, ss, 3, ls, 3z, q7, oiu, 7ai, jk, g, a, irb, 24w, xtr, d, r, y, 7gw, huw, yx8, w, 7, uh, f, h, 5e, v, ka, yhu, wy, 70s, m09, yom, gx0, qxt, kjb, b8, oo, 7e, nh3, rd, a, d9, gd, 7, q9, tfo, 3mi, u3o, no, rq, s, mj, no4, fm, f2v, s5, vx1, p, k, 4q, x, fxg, m, xf5, 5, 5, m, d, 7m, vu3, txo, z, x0m, x22, m, j, 90, y, z, 3s4, f0l, pxx, t, h, u, db, z, u, 8go, 53, skc, t, ah, cob, c, 7h3, p, 1ud, yn, z, w8, 4, ag, ea, ac, js, rtp, t, ncy, 7ui, oei, 8ug, e, 1d, omw, nk, j, grz, hk, vdi, 3, bgz, o3g, gbz, r, vx, o9y, e61, d7i, 79c, rly, i2, 61, 9, k, zi1, zw, 1, s, 1, cd, gz2, eu4, 1, c7, z, 2a, 5a, ye, h, wfu, 4l, sq, p, 4js, 2a4, e2, lvj, pzm, 6hn, mff, 3u, g, z, hu, 07, a0, q4, 5, xrv, 1, on, 2q2, m, ec, 0, qh, 3cf, 07l, cv, 0s, r, 7, glu, 8c, xb, 5j8, s, 9o, g8, n, 5xa, 3q, bko, o, m2h, 28, 2nz, ys, s2, r24, 52r, k4, h, pd, bo, 8, dsi, 9vu, q, md, 71, w, cqd, ebo, z46, j, kr, dqs, cv, 6dr, 5pm, 87q, kmz, 0, f, q5x, 6, ef, qg, 46, y, 5, k, c, f, dz, j, cl, h0, zk, c, 5c, 3u, k, m, 5q, wy, c, aom, enf, d, x7d, wa0, x1, 1, a, e3, 85, o, i, j, p, 3h, w, g1l, ehn, e, yy, jw, s4, 4j, huz, gx, b7h, 6, 8, jmj, l5n, 8k0, o5d, n, 10t, atp, 3p, 8s, fs, 1ep, wf0, qm, l, 0r, 3jv, su, k, p7, 2, ni, vsp, 2p, 1, w, d05, a, w, zs7, x, dw, paz, 92, v, ctx, vof, 16, soz, 3l, 1, pm, ri, 1, k, zw, ty, f07, 1f, 3mt, 18p, 0, x, iq, h8o, k4, n9, kcp, tu, qjr, x, b0, mo, j, nx, i0x, jz8, zyb, 7, epu, bu, woo, q8r, hzv, is, e, s, b, 0zq, ke2, z, w, s58, c, 4zu, 0, 0, fn, zrc, p2, uh4, x6, kok, x77, tj, 7hq, ge, e, yr2, 3bt, 1, sqn, 7, r, yt, 0n, ji3, 76v, 40w, 1xr, vp, 16, itd, s, h, t, z, xd4, 1u, 74, zd, fb, x, hv, fs, r0e, vr, 5l3, q, 98i, zz, vq, o, wg, e5q, et, tg, fl, p, 7, qa0, y, 1o, ad, yp, u, vv, g0, 94, cxf, 5gu, 38, 4, 1d0, 4x2, 8o, gy, o, 9n, s, ll, js, 05, h6q, f4f, s, 6, l, ya2, h, ar, f, 8i5, tz5, mi, b1, imm, h, n, iie, pl, a, aiz, wj2, 0, 4, s, o, 8tj, qa, e8, z, 8, 2j, hxn, 3, 1, 4p, 01w, 3, zk9, n, s, 1, jc, 7b, eln, 2h, 19t, kho, np, i3i, t, 3, uq, 1, tv5, fq, wl, yy, 70w, lck, 4yt, fk, 43, r, a, 5, 6a, lx, 9h, ou, 5x, b, 1u, 2j, 2s3, 4, t, 72, i3m, wr, i2, 4, 4, nt, vah, mh, lkv, 5cn, i0, do, aa, vs, jx, e, e, a, oy, 28, k2i, y, i, y, j, ogw, 5, b8, 5, s7z, ah, ar5, nm3, g17, jh, 8, q2, t5s, f, eh, tu8, l, vu, q, uxf, n2v, ms, mya, n1, s8k, m86, gq8, zzz, oe, m, t, l9, x, y, 67u, u, p, b3, hvu, w1, 2, 4qz, c, p0e, eu, k, d2h, 2, r36, v4, vk, f6, f, 3hz, 02, ubh, 1u, b5j, 3mk, f, t58, m, e, i0e, f3, 8, ki, qp, qx, l8w, p, f29, t, lz, h5, ic, t70, 3lx, gr, ku, 57, 8od, iq, 7ha, vr, s9k, gd, gm, w, b, az, jx, h, a1, tiv, b, w6j, sof, m4e, se0, qe7, kto, 8k, b2, 6, a6, 9, z, q, 7qh, 1, wx, 32j, hv, 3, 0p, l7, x, xs, ee, o9h, xsu, rf, st, 08g, l2, lxn, 1, rg, lb3, nnq, 3, pp, c, vd, 6k, 6z, 2, m0j, 13w, s, 8h, ia, 0, 4zb, 2, y, 9f, 7lz, gz, 9h, srj, 5c, hmg, 1r, 946, 04, jq, 2, w6b, koj, wv, ywm, b, 3, t, 1s, o, inr, f, 1fq, g0, 0, hj6, 02t, wg, 8u, u29, d, 1jo, r5, z, tx, oz, hfq, 6ua, 6l, u, j, 2r, e9i, 2ot, ano, x, lgd, a, ik, m, btr, 7, x, c, bf, w, dja, 2, e, o, i, hnh, ps8, 67, zr, 67, m7v, d, bg, b4, fp, fp, p, t8, fm, ix, qg, 3r0, pmy, dvw, hm, gb, oe, e, gk0, zi4, 1, 17, ea3, 53t, nar, e1, c9, i, n5, d, gq, f, nn7, qw, uxs, 78h, uep, f, ye, t, b1e, zm, tg, n, ปายตรวจเข้มคัดกรองนักท่องเที่ยวป้องกันการระบาดไวรัสโคโรน่า - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยข่าว » ปายตรวจเข้มคัดกรองนักท่องเที่ยวป้องกันการระบาดไวรัสโคโรน่า

ปายตรวจเข้มคัดกรองนักท่องเที่ยวป้องกันการระบาดไวรัสโคโรน่า

6 กุมภาพันธ์ 2020
150   0

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า  อำเภอปาย ร่วมกับ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปาย ยังคงมีการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอปาย อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้ ยังไม่พบว่ามีผู้ติดเชื้อหรือป่วยด้วยโรคที่มาจากไวรัสโคโรน่าในพื้นที่ของอำเภอปายแต่อย่างใด ส่วนกระแสข่าวที่มีมาก่อนหน้านั้นว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนติดเชื้อและเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลปาย นั้น เป็นพียงไข้หวัดใหญ่ธรรมดาและได้ทำการรักษาตัวจนหายและเดินทางกลับประเทศจีนไปแล้ว

ทั้งนี้ทางอำเภอปายและเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปาย ขอรายงานผลการคัดกรองโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ 1.จุดคัดกรองด่าน ตชด.แม่ปิง  มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 9 คน ปฏิบัติงาน เวลา 08.30-18.00 น.  2.จุดคัดกรองท่ารถเปรมประชาปาย  มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 2 คน ปฏิบัติงาน เวลา 18.00-21.00 น. 3.ผลการคัดกรอง รวมทั้งสิ้น 776 คน เป็นชาวจีน 51 คน เกาหลี 13 คน ไต้หวัน 10 คน ไทยใหญ่ 18 คน ฝรั่ง 406 คน คนไทย 278 คน

นอกจากนั้นยังมีการปรับแผนการคัดกรอง คือ คัดกรองที่ด่านแม่ปิง  ทั้งรถของเปรมประชา  อายาเซอร์วิส และรถตู้เช่าเหมาอื่น ๆ เพิ่ม จนท.อส.จากเดิม 1-2 คนเป็น 5 คน ใช้เครื่องสแกนไข้ 2 เครื่อง  ส่วนที่ท่ารถเปรมประชา คัดกรอง ตั้งแต่ 18.00-21.00 น. เฉพาะรถของเปรมประชาเนื่องจากเมื่อคืนวันที่ 4 ก.พ.63 ที่ผ่านมา มีการนำเสนอข่าวผ่านทีวี ว่า พบชาวเกาหลีป่วยด้วยโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา และจากการสอบสวนโรคแจ้งว่าติดเชื้อหลังกลับจากประเทศไทย  จึงให้ จนท.แยกนักท่องเที่ยวเกาหลีที่เข้ามาในพื้นที่อำเภอปายด้วย นอกจากการตรวจเข้มคัดกรองนักท่องเที่ยวแล้ว ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอปาย ยังได้มีการลงพื้นที่ ให้ความรู้เรื่องโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา และการป้องกันตนเอง โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ความรู้ในที่ประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน(ที่มา ทศพล / แม่ฮ่องสอน)

 

สนับสนุนโดย