ตะลุยข่าว » พิธีเปิดอาคารวังหินอธิบดี ณ อาคารวังหินอธิบดี โรงเรียนบ้านวังหิน 6 ก.พ.63

พิธีเปิดอาคารวังหินอธิบดี ณ อาคารวังหินอธิบดี โรงเรียนบ้านวังหิน 6 ก.พ.63

6 กุมภาพันธ์ 2020
25   0

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 6 ก.พ.63 โดยมีนายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การคึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2 ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร”วังหินอธิบดี”พร้อมนายเฉลิมชัย ธนูวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหิน พ.ต.ท. ธวัฒ ลิ้นจี่ รองผกก.ป.สภ.เมืองการุ้ง ผอ.สมชาย เสมากูร ผอ.เชี่ยวชาญโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ ผอ.บุญกล้า รณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุทัยธานี และคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และหน่วยข้าราชการที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

นายเฉลิม ธนูวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหิน เป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้ว่าโรงเรียนบ้านวังหิน เปิดทำการสอนครั้งแรกปี พ.ศ.2578 นับถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 85 ปี เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 รวมจำนวน 9 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 144 คน มีข้าราชการครูจำนวน 7 คน อัตราจ้าง 4 คน เนื้อที่ 44 ไร่ 1 งาน 64.2 ตารางวา อาคารเรียน 3 หลังในปีงบประมาณ 2562 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 5 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง บันใดขึ้น 2 ข้าง จำนวนเงิน 5,436,000 บาทได้ทำการประกวดราคาด้วยระบบe-bidding ผู้ชนะการประกวดราคา ได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฏฐากรการโยธา ด้วยจำนวนเงิน 3,890,000 บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 ซึ่งทางโรงเรียนได้พิจารณาชื่อที่เหมาะสมและถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการตั้งชื่ออาคารตามที่ทางราชการกำหนดคณะกรรมการทุกภาคส่วนได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ ให้ชื่ออาคารว่า”อาคารวังหินอธิบดี”ซึ่ง หมายถึง อาคารที่สร้างคนให้เป็นผู้นำของชุมชนและประเทศชาติสืบไป

ส่วนบรรยากาศภายในงานได้มีการทำบุญตักบาตรและถวายผ้าป่าแด่พระสงฆ์เพื่อเป็นสิริมงคลการการเปิดอาคารเรียนใหม่ในครั้ง (ที่มา ภาวิณี ศรีอนันต์ อุทัยธานี)

 

สนับสนุนโดย