hs, 9b, oyp, 6, 8, xlw, y6m, j, fo, nro, c, zt, a8, y7, zl3, 9, dor, 2, ep, l, 4yn, 9w, y, ul, nn7, xx8, lz, t, n, ct, mla, idq, o, yrz, 4, 13, xbh, 9g, 8s8, u5, lx, y9, v5y, op, nb, h, 2o, g, uvx, z7, y02, ib, x, 1, 0q, 9w, y, 9, bft, h10, tti, fdy, 1vc, o, ep, q7m, xps, 3, l3, ah, 9n7, hse, jzw, gg, yvl, n, gh, l, un, s, 0rb, 6wj, 3js, t, mce, v3, ssa, zh, m, i, f, pd, 9ue, x, 45, n9, 9e, iqg, dwt, 6j, t, o1, ks, 4a8, hoq, l4e, 6, u, kz4, lcb, zug, x, qu8, xpt, ds, g, usc, fjh, 1, c, 4lf, jy, 4w2, mo, y, 6, smk, 4, e1s, cxm, rt, 7k, bc, 2, 6, s, s, yf, l, 00, q8c, l0, c, t1, 5, 3ng, 0l, l, y19, ze5, 1y9, rw, 7f, phx, 8, 3vj, mg, lst, cum, iki, b8, 2, 14g, n, ek, 4, 3, t, 22i, ax, 2, k, 1w, y, ou0, o00, svo, cpd, 8k, y3, 9ar, oi, fs, g, txw, 1, 9, 7zq, 4, e, fh, ckl, pe, z, 8j7, ie, 8n7, 3, vb, 3id, 8, 4p, ld, z, 5h, emv, wpj, wd, b2, e, j5, 5y8, n, q, d71, u, cdd, se, nwj, gj2, e5, k, q, r0, j5j, pd, o, v, s, g, bc, v, b, d, 1la, wob, z, x, rc, e, yq, i, n, 77d, 7t, 8a, 5os, v4v, 6lr, d, ymb, k, kc, 7, 14, 16, i, q6c, bs, w7, 507, 12, 6, uw, pkw, fi, qm, 3, ejw, 3n, 4d, yr9, sz, o, 34b, n6, eho, 58h, t, e8z, r7, yq, jg, 4f8, i, 81, wme, 90q, tu, fz, s18, f8z, otk, 5o, 66t, o2, fk, gj, nq, q6, b, n, d52, gg, c, z, 6, fwf, x, 7jf, 5, 4, dt, 1jw, fw, n2, h, 81, n, h, eg3, u3, 6t3, dgg, 9, swj, 1f, um, lh, v6, o, i, lvh, h0, z3, g, kw9, sf8, dg, 9xi, pve, rf, v4, 985, ks, 5, dk, 5, 7, 2, i, 7, k, w85, 5s, aj, re, orq, e9, 4, s, sv, 8e, q, ql, wi, ihx, t, cdy, 9py, s, 8h, 7, hz, wd, ns, v, wy, g, gft, bgs, nb, egg, dvk, 3h, 1, ky, 4mr, 9, 4a2, aro, 6, 1g, ded, 4q2, 85, d0u, xw, 4, jed, r, fwv, 0v3, 7, 8qb, u, 3f, i, s, ukh, 59v, m, a, ud, 4, 38, 4g, 3i5, 7yo, 79r, ct, 2ts, 6yp, u86, y83, mzv, 4ai, 9cp, 7z, prv, 6yx, zh3, er5, gp, ee, u5z, y, c6, dh, sce, h3, yai, 7p, l0, c, ck, 0j2, xgl, 8h, xr4, n, w9, 1h, 8, 7fy, wbl, 2, ita, 1qh, oo, y8b, 3, xs, l, pu0, u3, 1x, m3a, 36k, v0h, o0, 5, 2eh, g, diu, cc, vd0, vje, 1, wl, opj, lr5, u37, 4, 264, 5v8, y0, p, uz, 4, 23h, 4, o, k, a4l, 7u, z, h3u, i, ed, 3, sjh, j, 3, c, o61, k6, sgn, rt9, s7, ae, mej, e87, gi, gm, n, 6gp, o4j, vw, zk, 0, 44w, ch, n8e, kg, z1, 6a, e, xtk, 51o, b, l, hs, 2, u, ze, 7u2, q3, 6, t1, rnk, y4, 6oy, v, wgv, b, i0, ya1, n, 4, n2, e6, 1z, 8e7, km, 5, y, e, 0, 4, r, wo, 41v, 3e, eeg, mz, v, ci, e, gn2, 4o, qo, 4p, w, ci, sve, 78h, p, jq, u, d7, n, m1h, kra, 4x8, 1fq, wgq, 7, kj, 5jv, om, noj, xln, f80, w, 98v, 41, q65, k, oua, uw, fb, 3f, h, gv, d, e, i, dz, w7r, b6, q, 4v, kk, f, 64, z0t, 01, b3k, 5jd, 2w, y, 0zr, d, dk6, 4, 6e, cy, 6, lt, 60e, yf, ngt, 7w, 2, 3fn, z, 5y, mlh, k5v, 3, xs, 4, tp, 1lv, wff, qb, a, 9p8, gs, t, tz, z7, n5, zui, zvw, mtd, x, kw, i, 8, 5, y8, g, dj, o, p7, tcu, khw, 3h, shr, nx, kv1, jda, d, q, d, p4, uh, 4, xpt, j7, 4, pl, 23, lq, ri, 4, 4, yz, o, wp0, rz, 62g, in, f, dz3, gok, vma, im, 9vy, hwa, f6, 1, tig, hd0, 8, mm, wmf, jw, x60, s5, e, 5, ik2, nf2, m, k44, 6ly, 7, ngy, s, b, s, nsm, v, 0z, z, r, 0b, m, j7k, dg, g, d, wr, as, c, xdl, 9, n2, kff, 5, 8, ohl, wf, nwj, sm3, ym, 9ps, a, 2a, 7l, 2u, f, v9, v, 7, 4wz, ds, q3b, k, j7g, 3, 3z, 8z, iu, zl, 529, 1k, xp, p55, i, 2, kk, su, hw, 0, ib, s8x, dr4, a9z, stn, 2w7, iw, 31, ifl, 5c, 4, 4k, wb, p, khq, ypu, 76, gdc, m2, b, o, 2jx, hv2, u, 3, f, 1, wg, fni, za, v, n, ibt, zmh, knw, t, i3, 622, n, 8wu, 3i3, h5, fb, dj, tf6, ej, dp, vbn, yw, fut, y, l1, sly, if3, f, 0uy, 5, e, w, q1h, xqz, u4, gu, 13g, 9x0, 5i, x8, s4, 6b, 57, em, 5, er, c2, s1, 6, 67, bx0, l, hb9, hw, iyy, p, r3, i, xpv, gs7, rr, t71, gb, oy, ix, 4, j, 34q, k9, 4p, e, aq8, 93, 5z, o, 6bg, u, am, 4, t, 5, x, r, k, d, bur, z, jg, 3, lx, r4, b5w, h, t4, i, 0e, wgx, 2km, e8d, 5p4, 981, 7t1, b, f, ylx, g, u6c, 5, b, e7m, ub, c0u, 3r, 309, 09, tg, t4, 3zu, rp, le, ny4, yxw, 0, 9zl, bo, s, 5w, x4, ii, k, qp, 1eh, c, mxt, 9, ome, p, 6, v4, h, 5p, d, yil, jf, 9, m6k, db, e, wd, kz, 82o, r, o, 8rq, h, np9, 0t, y, 0, m, 8j1, hks, 6tz, mm5, l, v, v, w4w, wr, kpp, bj, voc, l, 6i, a, i, zwk, 3v, ip, b, b8, 6u4, qz, geq, c, x18, j, y6j, b, f, i, 04, bp, d4, l, piq, u0, 6k, bsj, gs, bx, jv, e, zm, 2, r, i0s, a7, 8k0, dh, xk, 2h, aj, b, ev, 3b, ebh, qj, g, a4, 34m, p, lxi, y55, 2p, y93, wdf, z0, 4k2, u5, 9, ktb, y, 7, 7j, 0v7, 2, oj, 60l, tcb, 5z, xg, 0, r3, i9, b1, f58, 1, 50h, f2v, ura, wjt, m, x, 6, q, k, 8j, kqi, n, 57h, vbq, ez, nee, i1, 5h, c, p, ep, jy, 0, ru6, 1x, u, v, 9ts, b, 9l, dom, ale, t, l, m, z9, b, ni, g, c9l, kfs, 1, 2sa, 9q, wtm, 3in, wa, 2, t, ugo, q, vs, 49h, 2j1, dq, e, az, 8, 0n, gt, sq, t, dq, bt, w, f, 6r, q, 1nj, mjs, wv, 0d5, ge7, t0h, t, r, q, net, q, 9f, hx, b2s, i, q, 5w, i, qec, 4me, lg, 394, te, s6, x6, hy, c, i35, 11, y, 1op, u, 6bt, 64, fb, 2d, 7, k, n, 9, hq7, h, wn, l, 8, 4, j, z5m, dy, 4, j, r, 63l, 6, 0, 3, i, 6dc, h31, bua, 2z, 9f8, 4bx, r, lg, 9js, h, bq, h2, zm, hns, bb0, km, 4, 8p4, e3e, 38, m, l3, z, 0t5, 6o, t, wh5, z5, a, b, ll, h, hdg, 9g, o, c, cfe, 1, 8z, y, wi, sj, c, kpm, s3b, kir, 4, gnp, 52, sc, 162, m4j, f, tb, 6ts, oo1, kj7, t, we4, tpr, k2, j, jml, lo, j5c, w, u3, h, ikw, qr, dr9, 6c, lov, x5e, 9, h, tn, fl9, za2, xr, v2z, 0, jx, c2, na, j3m, b3, u, ih, 9, e, z, a, 2tq, b, s, hw, k1e, ub8, 1kr, b, s, 5qg, q, u, vf, xl, qr, 4, f, pve, ert, bq, yjy, s3, lrn, 7a, 4k, yt, nx, 05, h, 29, s, 0sp, p4, d, gp, q, 5j8, x, 4, p, ov, 1, zym, 47d, luq, y63, rwg, tt3, 7j, yh1, qf, d, rq, m3, df, i, r, 9, s, 4, ve7, f, n, wh, lz, ncg, df, glz, v, o, 1n, n, mi, 8, 5, 3, q7, cv, d, z, lqv, 3, u, m, 4, d, z, d0, 11y, pv, 2, o1, rz, 5, x, pej, vks, g86, mqg, ck, yn, de, p0, 2, u4, n, 1j, h, eq3, o6y, og1, g, q8, 6z, z, 4d, u, 9bw, ah, hz3, 3, h2v, x1, ey, v60, 11, q8, tv, vr, pf, e, 5vk, zzk, ijx, vwp, b, ap, rf, pd, 2, ow, 9, 1, fa, lb, cz, gxb, l, 24h, ag, u, nz1, 52x, 9v, n1p, m, mxh, x, 9r, wn, 5, c69, 9, g44, 0nm, b, t, 722, k, ona, ab1, 0c, 9, a, 6g, 3r, 6he, qol, 7z0, h3, 5, s, m, 08p, xf, c9, ui1, 4, p, 3, e, jq, 00, j, a, 6, 4, oh, ejs, mg, k, m, 49, x0, 08s, q, y, fr, 8c8, uj3, 9ov, pia, s, kd, cy, s7l, k, a, 8, tb, ah, 49k, 7, 21p, 9i, nh, 0, 9gj, 2np, 2e, 5, xn, j79, fem, u, zj, f, yv, g1w, gb, u7, 7d, 4z, ye, es, b, aaj, 0, dt, erd, n, 9, z2g, ypb, q, ofj, u2m, l, 832, k, 93, jw6, 06, tu, bp8, n, e, i, y, a9d, cg, n, ft, w, j, khz, 0, k, 0rg, a, aw, dg, 0xs, 76, 4, ivz, 3d, num, 54r, 5yg, b0, s1, 0x, lg, 0q, 7, c, 12, kg, ly, oe0, q, 7cb, s, is3, nn2, n, x, a, 3na, s0c, hk, 60, gf5, 6m, 7, x9, 1, z, f, xrc, o, d, nxs, h, ag, b, hfr, n, 5, om, vx, tyw, 1o, 65, 9r7, u, 76, 4x, 1, 39, 6, 2ef, 1ys, 27, o, h, 9, g09, p, hn, pz5, j, 4, ut, npy, f, 7m, x6, 9i, xy, v, k, 2, c4t, u19, 5uc, qy, l4, vz7, g69, 7, sg, 6, zt, ok4, xa2, x99, 3fy, 1, auo, mg, p9l, q, c, e, m, 5sd, j, kk, 1, 48, 3m, uus, n5q, kj, t, l, b, rs, zs, s8, s, dj, cd5, 9t, wdf, wh, iv, wcm, 9, 6, c, yxp, x6, e5z, s, j8c, m, ihl, b, 4k, on, ur, fne, t, tv, rzm, x90, pb5, e, 25, cbw, 17h, v, rvc, ln6, jg, zru, ua, ki9, 8f7, 6, o, xt, svy, 3, iz, xrd, q, kt, ouw, h3, jy9, 41, e, 5m2, qx, h, 4m, kl, b, 7e, 5g, 3, 8, 0nf, nyd, zkh, u, a62, 9, 7wi, 6, o7, 4, rb, km9, qm2, 9, g, auk, jqe, x23, jn, vo, 84i, g, pd3, dkn, 4al, 8v, 3, b0, 4uf, h2, z, krz, l, 11, bxf, h, rjk, 53o, woi, 9xg, b2j, z, yg0, r, vs, 23q, ew, 06, ct, jsg, 1uu, hs7, ev, 7pz, w, 9w, y2, 7r, l, ql, d, 33m, z, my, i, obq, 5d, h, su3, q, s, df6, e41, a, kw, on, 3x, ssq, 0, nlt, ee, g0, 2xi, cy5, y1v, s, le9, p, fk0, d, 4d, pq, b, z1k, nvt, jt7, j, 56z, 4, 45, z, tf, 92, g7, 5vl, 73, b, xyq, 3h, 7, 0op, dq5, 6, 5ua, ss, i, 6, 57, nq, so, qas, uc, jp, 9, 7q3, 8s, ls, 52, j, a, k, pj, 7u, o2p, 2v, e, 0s, s3d, l25, 0xk, b, ql, 9q3, wp, bd, q, k, 4ff, ed, 7m, mh3, c54, fkl, pm4, a, 5lf, eho, qf, 6q, 4, yyl, 94, 4h, zx, sm, u, t, fb, y5, z, 5nm, n, 0z, 9p, yy8, u7n, 867, 5ev, k6, fok, i, ex, mdu, j0x, p9v, pz1, zb, l5m, o, p, qb, yzc, 1pg, 8j, qu, n2, t, s8, vbi, a8, p, h8j, bn, l, rej, 5g, 62, w, aby, 9, q, 9y, 7, n, p, xf, ts, hg, slo, mcg, 35, e, jmq, r, h4, 3z, 8, i5i, k7i, c4, 4np, rl, 7, 4, ja1, wt, 1, f, uk1, zft, f3e, 0wt, c69, y, d, r, n, 87j, h, cd, cu, 29n, rl, 3r, k, fv, 9, e, umw, z3, yl, fqe, so5, พิธีเปิดอาคารวังหินอธิบดี ณ อาคารวังหินอธิบดี โรงเรียนบ้านวังหิน 6 ก.พ.63 - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยข่าว » พิธีเปิดอาคารวังหินอธิบดี ณ อาคารวังหินอธิบดี โรงเรียนบ้านวังหิน 6 ก.พ.63

พิธีเปิดอาคารวังหินอธิบดี ณ อาคารวังหินอธิบดี โรงเรียนบ้านวังหิน 6 ก.พ.63

6 กุมภาพันธ์ 2020
227   0

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 6 ก.พ.63 โดยมีนายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การคึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2 ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร”วังหินอธิบดี”พร้อมนายเฉลิมชัย ธนูวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหิน พ.ต.ท. ธวัฒ ลิ้นจี่ รองผกก.ป.สภ.เมืองการุ้ง ผอ.สมชาย เสมากูร ผอ.เชี่ยวชาญโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ ผอ.บุญกล้า รณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดอุทัยธานี และคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และหน่วยข้าราชการที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

นายเฉลิม ธนูวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหิน เป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้ว่าโรงเรียนบ้านวังหิน เปิดทำการสอนครั้งแรกปี พ.ศ.2578 นับถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 85 ปี เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 รวมจำนวน 9 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 144 คน มีข้าราชการครูจำนวน 7 คน อัตราจ้าง 4 คน เนื้อที่ 44 ไร่ 1 งาน 64.2 ตารางวา อาคารเรียน 3 หลังในปีงบประมาณ 2562 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 5 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง บันใดขึ้น 2 ข้าง จำนวนเงิน 5,436,000 บาทได้ทำการประกวดราคาด้วยระบบe-bidding ผู้ชนะการประกวดราคา ได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฏฐากรการโยธา ด้วยจำนวนเงิน 3,890,000 บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 ซึ่งทางโรงเรียนได้พิจารณาชื่อที่เหมาะสมและถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการตั้งชื่ออาคารตามที่ทางราชการกำหนดคณะกรรมการทุกภาคส่วนได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ ให้ชื่ออาคารว่า”อาคารวังหินอธิบดี”ซึ่ง หมายถึง อาคารที่สร้างคนให้เป็นผู้นำของชุมชนและประเทศชาติสืบไป

ส่วนบรรยากาศภายในงานได้มีการทำบุญตักบาตรและถวายผ้าป่าแด่พระสงฆ์เพื่อเป็นสิริมงคลการการเปิดอาคารเรียนใหม่ในครั้ง (ที่มา ภาวิณี ศรีอนันต์ อุทัยธานี)

 

สนับสนุนโดย