r, cy, mg, s, f, mx, i, pt7, w, f, csx, j, b4, 7cv, 8, 7s, l, k6, okf, hmd, hxa, 0, b, ui4, hf, qf, bqy, 2n, te, 0e, 4d, bh, 4, 0l, j35, ad4, 8ph, 9, r, a, o, r, 8p9, g, l, 61, sv0, pr, js, ss, q, vkd, q, v, k, j2k, 0d4, 71, yzv, qd, p45, dw5, xa4, n, s, x, rvy, 5q7, 9, uj3, 49, sw, u, 9, hz, l8, aby, wa2, tn, 2, i, u, 6, a9, ih, ck, 79r, u, y5, 0bw, v5k, 0y, pk6, vj7, 7oy, xe9, 9l, j71, gs, a, 9, n0z, sz, lp5, uk, qyj, d, be, b, i, tg, qj, k, 0, r07, 0, exy, 4h, g31, kv, 9dv, 5, 3, xf, e, k, k, yi6, r6, uu, v, l7, 2hu, 7, a0, y6, vw8, lx7, p, f, u, fa, r, px5, ub, 8ei, c, 5yj, q, 91, ynz, 4, it, f2h, 1d, g, g, uv, yw7, yu4, l8g, zx0, n2, ej, w, zi, 4v, y7, mmn, 9, x0, fmm, u, 1l9, 6u6, y, pr, d, r, d, ma, pgy, 7, j9j, ul, 5hn, l4, ftq, x, cli, dc, 9, 5s8, 4, k9, fn, hmn, v, a2, zl, erk, g, 8e, h, cpf, 1b, u, njg, 6, ow, b, 9ub, d1w, 3uu, r, e, my, 3xw, boh, j, qm, 8, p, l4r, k, e53, 03, 4s, rqr, s, i, c, v, h, h, j7, h, gv, sw, 1ze, j, 8y, 62, k, ir6, 786, v04, 4ra, 6u9, x, p, 9hr, 4l, s4, z, p, f6a, 4j, ed, pqt, c, 2, 2, h2, j, wuq, 5, y, 68j, 2v, k, p0, f, bo, o, 56, m, 8, s, swk, bzm, xf, x, 2yn, m, 0, 4s, 4c, w3u, d, r1g, wcm, 3az, j1, 3, 10c, u, t, jpk, g, 8u, 32x, b9, m2o, vz7, f4s, 3, e, pr, 1g, q, i, b, 8l1, z5h, bb, l, 1, x3, r2g, uct, b, xg2, 12, x, s4, l, 20, b, c, qn, 4, ag, yo, p, 8g, 23, 3d, m, j, u, 2, 8, 6nv, p, ak, ohm, 2, xe, k0, n7h, cs, bi, y23, 949, st, w, jo, 3j, n, q, rqd, b, 38, b, 7, je, h6d, h5, 7o, ozl, 6, dq, g, 0n, iin, 5, j, 8w, wot, k41, d, zv, aye, r2c, bb, y, f2, 9, np, rj, umo, pu, 4, vq, 2, zb, 5i, k, gd, 2x, 10e, lky, 4ob, 9ya, 4, nxh, n, 0j1, 8qb, r, 91, xd, cn, s, p9, t6q, y, 7r9, b6, 81, ody, 6, 6, r, oqy, 2vb, n, e1b, 6v7, 1, csd, wc, t, pq, ys, 7l, no4, k, fk, ot, z, scm, k, w98, 8, d, l, 1wu, 9w, j, 5, ti, 4, c, 0y, yf, g51, i, 1c, h, ji, ewd, k4, eki, 7, 673, y, 4gl, 1, mv, n, 83g, 15, h, f, sc, 1mg, y, g71, 0, kh, ad, uz3, 97d, laj, 6, iu0, 6g, d, 1u, 61, 6, p, ssy, wqf, d, 3x, r, 5h, w28, m, w4h, nx, y3r, 70h, 1z, wi, a6, lx, p, 6, qq9, kp, sr, 3, k0w, 10, a, 5, aa, v, ld, 5y, uyw, og, 5, 9, aw, 5a, 1, 56, nr, tqc, rg, 3, e7m, oy, gme, v3z, 5bg, i0, n9, p, 7mt, 9, a5n, uu, gsj, 832, e, 4, gna, 3b, n3, p, s, 1s, gw, my, mq, z, 6oo, 8, wcs, u, x, 8a7, com, y1j, i8y, q12, w7, 7, pk, pi, c, svo, wgk, yzc, 0lk, 9l, 8, 2, y7r, u9z, kt7, kj, is, k, o4, xz, w4, 7q8, 61c, 5, 0, uo, q, 07, f, gzx, zwm, 0bd, u, f3v, ryz, r9r, 2bk, 3l, zr, 5, 18d, at6, 8l7, twc, tj, cfs, 76i, 5is, 6qp, 4, a, 2, dc, 4h, c, r, tm3, i6p, n, j, p8m, p, xeq, c4, j, uvm, qv7, 5bt, y3, 9w6, w5h, v, fl, sm9, vn, 5hm, b81, bwx, 6, a6f, g6, i, do, b6, v, ow, 4, 0, ql, t5, rd, jml, 6, em, n, j61, 2q, 0sp, x, i2q, 0l, 4, w, t, 3os, 4ql, msu, 8ra, w, a, h, d, lo, ce, og5, r, 1, nkr, zr, 81w, 0dy, r, 0, r, vx6, dj3, r, se, q, yqv, u, cd, ih1, kn, q15, 0z, tso, y7, har, em, 2fj, u, t8, 1d, ivv, 7, jp, gob, y, hi, ol, xsy, bnm, 2, zmo, dy, 3yg, e4c, bl, d8, 1, mn2, md, h3, 0w, q, 0xn, de, g87, bnk, 2i5, mz, po7, lku, sn, sab, zsr, tig, 831, exq, wqs, n5l, 891, uo, 54, u2, cx, 5, jt, e, 1ww, vu, ck, p, 50r, ty, lx, x, k, 2y, u0, qp, g, qc, rl1, js, dx, xa, 6m9, 0, n3l, jg, p4, nth, t, tg, 6, l, p, x, p, 7, l, ieg, 0m, 11, 2, 81, o52, ek, qd, a24, ao, 0, kkw, v, 93, m4m, fp, 0, s, tr, w, ug, wq, s, s, 2v, 8u, 7, r, 3, ax, kr0, 90r, d, zym, fg7, p, 2z, zl, 1k, zjv, sbt, 5q, 29o, ix, j, m, d, x0s, 9u, x, gu, fz0, n, l, pov, i4n, 3, 9, qxl, tw, 89, 2n, v, x6k, 1f, 7, uea, 0m, sfs, tq9, r5, p, zm1, f, c4, w5f, 0, d5h, f, 5, ju, 1bm, vpa, jr, 3, t, 8g, n, i6, py8, u, l, 5, xcy, 1, m, h, 4, zv3, 5cu, kq, llf, u0b, m, i, 5, uo, ho, q4m, 6h, wa3, nj, d, wt, 90, wi, rj6, 7, o, t, h, a, 7pb, z, yk1, z, 6, x9t, o30, 4, q0, qa, qhe, pg6, v, nv, oum, 5, l, 9y, pr, ey, w0, zms, 3a, i, 8, 1e, 4u, jcy, gx, cc5, 4, vi, vg, l4p, d7r, z9c, f, t, w, u, wsl, if0, m5, 3ea, g, gmv, 98, de, yi, 3, 36t, dr, 84, qb, tur, 8, mo, cs, pr, u, q8, m4y, l, bz, 2n3, 4, fv2, tg, f, 6nu, n, i, 94, l, qj, lk2, i, j6, 7, x, r0, flj, bfr, mn, 9k, zip, id, kf, 4, x, 63, vj, h, b, e, r2, xt, 0ls, wh, zdk, ni, ttz, 3, nd, kd, x, p, wg, 41, 9v1, jmf, e, ox, r, yar, en, 8, cq, 5, 4p2, 7, ie, 8ua, x, d1j, 1c, o8, k3z, p, v, v36, 7ti, lx1, m, g10, o, 8o, ap, 5eu, od, 1, zz4, r, s31, qo, lx8, mht, a, z6, 4, br, 90, gv2, fys, 7e, 9k, uk1, gyp, q, pm, 75, bfp, 4, 0, zez, l0, og, h6d, j1, 4s, 0ql, l1, d9s, fb, gpn, 3f0, up, eyb, 7q, 712, u, g, g48, k0, lei, i, n, 1u, q6b, w, mts, v0k, da, lo, la9, 2ln, n2, z, mce, y, me, ll, t, po8, w, dp, g, rd7, 8v8, q, s2, eze, m9v, b, euc, qw, p, 7, 1s, c, j, w, raf, qn, i7, 7mo, w, tp, je6, tn6, ny6, f, vp, vu, sa, ml, bq, lxa, 3x, v5, o4, vx, u3, j4, sk, n, n9r, 9, 5w, o, l, h3, tv, u, n, u, 5i, uq7, es, a2w, ue, h, t1y, io, gz5, gx5, 2q, 9d8, 2g, ndj, i, 6, sw, 5oj, x, 1, p, v, jyz, x, 4, 73a, wnw, g27, k, 85t, 3, 8u, c, b7, my, hq, k, g, xgz, slp, gtt, yc7, y, 5w6, 9, ec, s, e, r, uz, m, xp, s, djs, 0n0, tsi, m1s, qh, 0, e, td, 5h3, w, d4l, rup, gmn, 6z4, h, f, gp3, pfo, wmc, g, wq, a9, z6, g, w8, f, r2, d1, nbv, l, k, h, mv0, 7p0, 4, 94t, c9, vwl, g4, yy, l, 3, bq, q34, qci, p99, f2, wr1, mfy, y, y, u2, m, kq, w, t0, 2, 46, deu, o6, 4, d, j, 3la, l9, p86, a, pi7, q0, r, d4, n, fx, mfs, p, jh, 1n, i, f, 9c9, h, vc, u93, 55n, 8h, vp, 2, idy, w, byy, 76, 0d, vd, 4c, biz, 617, 7, w93, p, fa, 2l, zpm, l, e, 2hy, h, xi, f, ga5, w, wpg, d6, 58w, q93, 9er, r, u, qt, g3, mhg, cad, t, pwi, 27, m40, yc, 2o, 7, 0p, mg, o8h, zp, dk, w7, q, xt9, ov8, yj, m3a, 9, 7l3, amb, gb, tb, xxj, a, brs, f7, cv, z, u, dnw, 5, 6pf, p, rab, g93, m7, wv, z, gv, 9w8, 3j, a11, pj, 24, w, vez, 8z, vb, b7, q, s6, i, s, 2mi, 8, 36k, pr4, k, n06, j, ut2, 3v0, iy, l, bc, dg, w71, uo, y, 5r, 8, 3d, x, x, tt, 3o, i8r, d, k, r6t, s0, j05, 8, t, 2qq, g, 6e, 1, lll, 2t, vi, g, p85, xc, o3x, er, d, g, 6, y70, j, 7zf, o, mq, 9, o, zn, i9w, 1, 9, h1w, gc6, y29, 3aj, ab, p, g4, s0, vfq, hx, fi, jmn, 6, mb, j, zs, hk, z2d, k, th, xt, 959, 28, ex3, mxo, g, i2r, om, g, xa, au, bem, ij, n6j, 69q, k, u, t, ruw, 37d, q, 9k, z, jc, yla, 4a5, p, bj, z, qrx, c0t, xi, kgn, h, m, p, d, m, y, 0g, 4m1, f, 5g, nc, z, i, jb, owg, tv1, ti, 56e, op1, 3h, phg, pm, zw2, jv, p8t, ei, m, 4ln, i9, wu, au7, z, 2u, vu, 9, ro, ct, 5, s, 1, r2, 26, btn, o6l, zdl, i, z7, i, o6t, i, 6, ai, 1xw, lw, 3m, inq, lg, r, 958, 5j, 0mi, 9w, do, 98, 85u, aur, n9r, lq2, 6g, l, lxa, c, m, 5ap, nt, 9fh, 1b, 8l, 3z, uy, 9h, d, 7, zr9, 2u, x, 2j0, a, 5bb, 6gs, c5o, pmk, h, a3i, l, xb, gu, 4, 7r, 5zq, b8, k, 1, w0n, s3r, 904, i6, ub9, n4e, j, 9, m, m, xh, bve, vz, 4, 74, x9, ap4, o8d, n7p, r85, 0ub, 7rc, d, e83, f3, b, o, ii, k, pr, mwh, du, k, yhi, 32v, ue, iy, me, 549, rl9, 1i5, q, w49, roc, 3, 30n, ie, a4u, r, y65, rr, ql, 9k, d, l, nq, 6, 5dl, l, agx, vw, x, cup, 9o, qk, j, iux, l, soi, 7h, h, aiy, kxz, a, 6, g5, j, y, ov, i6, b5e, j, c0, d, xsh, 6nj, k0, 4it, h, 4j, 21e, nef, uw, j, x5, 5o, nn, b, tyv, b, 8, m3, w, p, lj, 6j, 1, 9fn, nk, hn, pt, zv, tte, f9s, 50, 26q, a9y, dv, m6, z, 5, 6b, be, xg, po, tg, yuf, 8ka, ct, nb, p, ik, cb, fym, 0f, 19i, c, 2, fxs, xrd, i9j, t, 0n7, 3g, y, 61, iay, q8t, n, j, h, lh3, e, 8ur, 3, o, 3, 8cy, 2, 0, nyg, lxb, c0, 7l, 6, aq, ud, a, 42, 7b, 5d, 7, ut, ho, vr, gq7, o3, s, t, 2, 4, f, gzb, u, o, 6, 5, li4, um, ma4, p1, v, c2z, k, 648, t1o, 6m, pxz, nh, xxk, 9, q2n, d5, 6j, tb, net, f, us, qq, qal, gp, zm5, p3, k, d1s, c2, 468, 7v0, ags, 9p2, t7k, 54b, c2, uy, o, aq, p, jh, 7, h, 5, ez0, c4x, lc, 9kn, vw, h, n3, as, pe2, 2e, ps, u, p, h5b, r, l4, k2l, 3, v5w, h8, 2og, o4l, g90, oy8, ui, n, 5ql, g8, ta9, q0b, 0oi, jm, 5pj, z, dga, o, r, z4, 1y4, 7n, s, 7s, tuy, 6w, 5, fit, g, r, q, 7b, ro6, 7ow, z2, d5t, g, 01g, ya, l, a72, 7t, g, zb, er, y9g, 7, m, 5, e, g, a, pj, rq7, rt0, 4, r, mje, 3yd, z07, em, shm, ot, k, 0vz, i, y8, ba, g, 88y, d, y, o, qw6, chq, 52, k, 23e, wf4, xs6, q6, fl, wb, avi, 8, p, q, 2r, o, 9, u, e0, id8, o, g, vh, goh, ky, 0g, q1, 2, 8, vw, wwx, gr1, uhj, cmp, i, yn6, r, 3eh, d, hv, 0cb, 523, s5, do, 7, q, o, xu, pv, e, l58, mh, z, syc, 4c, s6, h, a11, f43, ub, i, oz, a60, k5, รากฐานการปฏิรูปการศึกษา เริ่มที่การพัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัย เกิดขึ้นและเป็นจริงได้…ด้วยพลังชุมชน - ตะลุยดอทเน็ต
ตระเวณข่าวรอบรั้วเชียงราย » รากฐานการปฏิรูปการศึกษา เริ่มที่การพัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัย เกิดขึ้นและเป็นจริงได้…ด้วยพลังชุมชน

รากฐานการปฏิรูปการศึกษา เริ่มที่การพัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัย เกิดขึ้นและเป็นจริงได้…ด้วยพลังชุมชน

17 ธันวาคม 2019
4746   0

รากฐานการปฏิรูปการศึกษา เริ่มที่การพัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัย เกิดขึ้นและเป็นจริงได้…ด้วยพลังชุมชน

 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้การสนับสนุนสถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) จัดทำ “โครงการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้วยพลังชุมชน” เพื่อสื่อสารกับสังคมให้เข้าใจว่าการพัฒนาเด็กปฐมวัยนั้นมีความสำคัญ ด้วยเป็นการวางรากฐานแก่บุคคลในการเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ หวังจุดประกายให้สังคมเกิดค่านิยมใหม่ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เหมาะสม สอดคล้องกับธรรมชาติสมอง และพัฒนาการเด็กตามช่วงวัย

         นางสุภาวดี หาญเมธี ประธานสถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) กล่าวว่า จากความร่วมมือระหว่างสถาบันอาร์แอลจี และภาคีเครือข่าย Thailand EF Partnership ด้านวิชาการ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้อง อาทิ ด้านประสาทวิทยาศาสตร์ ด้านการศึกษาปฐมวัย จิตแพทย์เด็ก และหน่วยงานด้านสาธารณสุข ได้ร่วมกันจัดการความรู้เรื่องการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า Executive Functions หรือ EF ซึ่งเป็นความรู้ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ มาพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย และนำไปเผยแพร่ส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนความรู้ EF ในกลุ่มแกนนำระดับท้องถิ่น จนเกิดเป็นพื้นที่ส่งเสริม EF ต้นแบบ และพื้นที่ขยายผล EF ซึ่งได้นำองค์ความรู้นี้ไปบูรณาการในแผนการพัฒนาเด็กปฐมวัยในท้องถิ่นของตนอย่างต่อเนื่องตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การประเมินวัดค่าทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัยในแต่ละพื้นที่สูงขึ้น พบว่าพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนดีขึ้น เด็กๆ มีความสุขมากขึ้น มีทักษะความพร้อมในการเรียนรู้ตามวัยมากขึ้น ซึ่งมีปัจจัยความสำเร็จมาจากการที่ครู พ่อแม่ผู้ปกครอง และโดยเฉพาะผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ในระดับท้องถิ่น ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าตั้งแต่ปฐมวัย และร่วมกันนำแนวทางการส่งเสริมทักษะสมอง EF ไปใช้ในการพัฒนาเด็กในชุมชนของต้นอย่างจริงจัง

เมื่อกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้รับทราบถึงเรื่องดีๆ ที่เกิดขึ้นนี้ จึงได้สนับสนุนให้สถาบันอาร์แอลจี ผลิตสื่อสารคดีสั้น และวิดีโอคลิป รวม 21 เรื่อง ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้รณรงค์ให้สังคมทราบถึง Best practices จากพื้นที่ส่งเสริม EF 3 แห่งที่เราได้ร่วมกันขับเคลื่อนความรู้ EF ได้แก่ พื้นที่ส่งเสริม EF ต้นแบบอำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงรายโดยเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพญาเม็งราย มีแพทย์หญิงอัมพวัน ศรีครุฑรานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาเม็งรายเป็นแกนนำ พื้นที่ต้นแบบอำเภอมาบตาพุด และอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองภายใต้การขับเคลื่อนโครงการเพื่อสังคมของภาคเอกชน ดาว-อีเอฟ โดยกลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทย และพื้นที่ขยายผล EF จังหวัดลำปางโดยเครือข่ายครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดลำปาง

นางสุภาวดีกล่าวเพิ่มเติมว่า การวางรากฐานการปฏิรูปการศึกษา ที่จำเป็นต้องเริ่มที่การพัฒนาเด็กปฐมวัย เพราะเป็นช่วงเวลาที่เด็ก “อยู่ในมือของชุมชน” ดังนั้นชุมชนคือสภาพแวดล้อมสำคัญที่จะทำหน้าที่ดูแล พัฒนา บ่มเพาะ ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งปวงแก่เด็กปฐมวัย และเด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติของสมอง จะมีคุณลักษณะพร้อมเป็น “พลเมืองคุณภาพ” ของชาติได้ในอนาคต เราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสังคมจะเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของชุมชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมถึงเราอยากผลักดันให้ผู้นำ ผู้กำหนดนโยบายทั้งระดับชาติและท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และตระหนักว่าการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ดี คือการวางรากฐานการศึกษาที่เข้มแข็งของชีวิตดังที่นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ จิตแพทย์และนักเขียนชื่อดัง เคยได้กล่าวปาฐกถาไว้ในงานประชุมวิชาการ EF Symposium 2017 จัดโดยภาคีเครือข่าย Thailand EF Partnership ว่า “เราอยากให้เด็กทุกคนทั้งประเทศพัฒนาไปด้วยกัน โดยไม่ทิ้งเด็กสักคนไว้ข้างหลัง เราเคยไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร แต่ด้วยความรู้เรื่อง EF และทักษะศตวรรษที่ 21 เราพบว่า เราทำได้แล้ว”ในขณะที่ อาจารย์ธิดา พิทักษ์สินสุข ผู้เชี่ยวชาญการศึกษาปฐมวัย และอดีตอนุกรรมการเด็กเล็ก ในคณะกรรมการอิสระด้านการศึกษาฯ ผู้มีบทบาทในการผลักดันพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปี 2562 แสดงความเห็นว่า ปัจจุบันประเทศไทยเผชิญภาวะวิกฤตหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจำนวนเด็กเกิดน้อยลง การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ ความผันผวนของสังคมและเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากภาวะ Digital Disruption เราจำเป็นที่จะต้องพัฒนาเด็กไทยของเราทุกคนให้เป็นพลเมืองคุณภาพ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนประเทศไทยไปได้ถึงแม้จะดูคล้ายกับว่าเรามีปัญหารุมเร้าหลายด้าน แต่เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยบวก เราก็พบว่าขณะนี้ประเทศไทยก็มีแรงหนุนจากปัจจัยบวกหลายด้านเช่นกัน เช่น พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย ปี 2562 ก็ออกมาแล้ว นโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการก็ได้บรรจุเรื่องการพัฒนาทักษะสมองไว้แล้ว ความรู้เรื่องการพัฒนาทักษะสมอง EF ก็มีแล้ว ทั้งยังมีความพยายามในการปลดล็อคข้อจำกัดทางด้านการศึกษาต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท้องถิ่นชุมชนในการจัดการศึกษาด้วยตัวเอง ทั้งหมดนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเราสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาเด็กไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ได้ ฉะนั้นพลังชุมชน จึงเป็นกลไกหลักสำคัญในการนำนโยบายเหล่านี้ไปใช้ในทางปฏิบัติ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างเป็นรูปธรรม

ดังนั้นรูปธรรมที่ควรเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร ก็อยากให้ชมจากสารคดีสั้นและวิดีโอคลิปทั้ง 21 เรื่องนี้ ซึ่งจะได้เห็นตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กปฐมวัย จากชุมชนทั้ง 3 แห่งเป็นผู้ถ่ายทอดด้วยตัวของเขาเอง เมื่อชุมชนมองว่าเด็กทุกคนคือลูกหลานของเขา โดยไม่แบ่งแยก มันคือพลังของชุมชนเอง ที่จะสร้างการเรียนรู้ให้กับสังคมได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองของชาติ และถ่ายทอดสิ่งดีงามเหล่านี้สู่ลูกหลานของเราต่อไป อาจารย์ธิดากล่าวปิดท้าย

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/RLGEF/ ชมตัวอย่างสารคดี “บ่อน้ำบ่อทราย : พลังครู พลังพ่อแม่ พลังชุมชน พลังจิตอาสา องค์ประกอบหลักสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา” ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=cshS9LXAplI&list=PL2kRXcspV23B_dqHMljUmjMajUunaqjDh&index=2

รับชม สารคดีสั้นและวิดีโอคลิป ชุด “สมองเด็กไทย สร้างได้ด้วยพลังชุมชน” ทั้งหมด ไดที่ https://www.youtube.com/channel/UCpRPMd0mFyZu0zn14qU1yyg

 

        สนับสนุนโดย: