เกษตร » นครเขียงรายแถลงความพร้อมงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 16

นครเขียงรายแถลงความพร้อมงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 16

15 ธันวาคม 2019
4396   0

นครเขียงรายแถลงความพร้อมงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 16

       เมื่อเวลา 15.00 น.วันนี้(15 ธันวาคม 2562) ที่ ศูนย์บริการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน(Dowtown)สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 1 นาง
รัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายและนายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคม
ขัวศิลปะ ร่วมกันแถลงข่าว เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวสีสันนครเชียงรายและงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 16 มีนางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายโชติศิริ ดารายนนายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย ผู้เกี่ยวข้องร่วมงานท่าม
กลางความสนใจจากสื่อมวลชนทุกแขนง

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชืยงราย กล่าวว่า เพี่อให้เกิดบรรยากาศของเมืองแห่งศาสนา ควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครเซืยงรายร่วมกับคณะสงฆ์จ้งหวัดเชืยงรายจ้ดงานสืบสานงานประเพณีทําบุญตักบาตรดอกไม้ พร้อมจัดขบวนอัญเซิญูพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ขึ้นประดิษฐานในขบวนรถบุษบก 9 คัน เพี่อให้ประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยว ได้มิโอกาสนมัสการกราบไหว้พระพุทธรูปศักดิ์์สิทธิ์และวร่วมตักบาตรดอกไม้ เพี่อความเป็นสิริมงคลเเก่ตนเองและครอบครัว โดยจะมีขึ้นในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ไปตามทางบนถนนธนาลัย ตั้งแตํหน้าสวนตุงและโคมนครเชืยงรายถึงแยกธนาคารออมสิน ตั้งแตํเวลา 16 น. เป็นต้นไป สําหรับ “งานเชียงรายดอกไม้งาม” นั้นที่มีการจะจัดขึ้นครั้งแรก ใน ปี พ.ค.2546 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชืยงราย รํวมกับเทศบาลนครเชียงรายมาโดยตลอด จากแนวคิดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถี่น จืงทําให้เมืองเชียงรายเป็นที่รู๊จักและทราบกันโดยทั่วไปของนักท่องเที่ยวว่า ในช่วงฤดูหนาวของทุกปีจะต้องเดินทางมาชมทุ่งดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ อาทิ ดอกทิวลิป ดอกลิลลื ฯลฯ โดยมืการจัดงานอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี
สาหรับปุีนี้ เทศบาลนครเชืยงรายได้กําหนดจัดงานเชิยงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 16 ณ บริเวณสวนตุงและโคมนครเซืยงราย ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่19 มกราคม 2563 เพื่อสร้างกระแสการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในปฏิทืนท่องเที่ยวของจังหวัดตามนโยบายของรัฐบาลตามมาตรการกระตุ้นเครษฐกิจ“ชิม-ช็อป-ใช้ที่สามารถสร้างเศรษฐกิจและรายได้ให้กับประชาชนในภาพรวมของจังหวัดเชียงราย


นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการคลัง กล่าวว่า สวนตุงและโคมนครเชียงรายแทบไม่มีดินให้สามารถปลูกดอกไม้สวยๆหรือเป็นทุ่งแห่งดอกไม้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมดังนั้นการจัดสร้างสวนบริเวณกลางเมืองให้เป็นห้องรับแขกขนาดใหญ่ในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่นายกเทศมนตรีได้กล่าวไว้แล้วนั้นจึงได้มีความคิดว่าจะมีการจัดสวนแนวตั้งเพื่อฉีกแนวออกไปในการนำเสนอปฎิมากรรมดอกไม้ที่หลากหลายรูปแบบให้ได้ชมกันปีนี้จึงมีความพิเศษกว่าทุกปีว่าจะเสนอความเป็นตัวตนของเชียงรายซึ่งจะให้เป็นแบบดั้งเดิมคงเป็นไปไม่ได้เพราะวันเวลาได้เปลี่ยนไปจึงได้จัดแบบร่วมสมัยและส่วนหนึ่งของสวนตุงจะรังสรรค์ให้เป็นภูเขาดอกไม้ 3 ลูก อยู่บริเวณด้านหน้าของสวนตุงฯ ที่มีความสูงกว่า7 เมตร ในขณะเดียวกันตัวภูเขาดอกไม้จะเจาะเป็นอโมงค์ดอกไม้ให้ท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมความงามเพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึกซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินจากภูเขาดอกไม้ลูกแรกไปทะลุภูเขาดอกไม้ลูกที่สามได้ อีกส่วนของสวนตุงฯก็จำลองความเป็นเมืองเก่าเชียงรายที่อาศัยแม่น้ำกกเป็นสายน้ำแห่งชีวิต ในอดีตมีการพายเรือเพื่อเก็บผักบุ้ง ผักกะเฉดเพื่อนำไปรับประทานกันแต่ปัจจุบันภาพแบบนั้นได้เลื่อนลางหายไปจนไม่มีให้เห็นแล้วซึ่งเทศบาลนครเชียงรายจะสร้าง
บึงน้ำพร้อมกับนำเรือเก่า อายุประมาณ 100 ปี จำนวน 5 ลำ ที่ได้รับการอนุเคราะห์จากไร่แม่ฟ้าหลวงนำมาจัดเป็นเรือดอกไม้เพื่อให้ลอยอยู่ในบึงดังกล่าวในขณะเดียวกันนายกเทศมนตรีกล่าวถึงเมืองเชียงรายต้องเป็นเมืองประหยัดพลังงานส่งเสริมให้คนปั่นจักรยานกันเพื่อที่จะได้ลดการใช้พลังงานจึงจะได้มีการนำรถจักรยานมาตกแต่งในสวนดอกไม้ ด้านสิงห์ปาร์คจะจัดให้มีการแข่งขัน
บอลลูนในบริเวณงานควบคู่ไปกับสีสันต์แห่งดอกไม้ของงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 16


นายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ กล่าวว่า เชียงรายเป็นเมืองของศิลปินซึ่งศิลปนเชียงรายทำงานด้านศิลปะอยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ออกมารับใช้สังคมและเมื่อทางเทศบาลนครเชียงรายโดยท่านนายกวันชัย นายกเทศมนตรีนครเชียงรายได้มอบโอกาสและพื้นที่จึงได้มีการจัดการแสดงงานด้านศิลปะ ณ ศูนย์บริการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน(Dowtown)สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 1แห่งนี้ในขณเดียวกันได้มีการวาดภาพศิลปะบนผนังอาคารขนส่งผู้โดยสารที่เล่าเรื่องเก่าเกี่ยวกับการขนส่งเชียงรายแห่งที่ 1 สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญซึ่งภาพดังกล่าวเป็น 3D ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวละประชาชนได้เยี่ยมชมและเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพสวยๆเพื่อนำกลับไปเป็นที่ระลึกอีกด้วย…….