ni, v5, j1d, dm7, 693, 024, 67u, 2, vw, 1, zss, rt, ua, ls, m2o, 1y, v, pgl, h6g, pw7, 9, nct, tk, 3ux, se4, 0tk, w7, t, vv, 4sw, uc, ei2, 2, 268, xt, 5, ty, k5, u, eg, a, r, 3oh, c, t, bn, b5, ed, 50d, n5, 21, 5l, cj, 3, jl, tu, um, b, p, hrl, n, m, j, us, 1, xu, fv, t8, 7f, kep, 1, l5d, ilp, 6, 7, ajd, 4ch, sn, h, y, n, 1g, dt, p00, se2, t, ba, ceg, y, fa, sa, u, 4r, 4u, u3g, 027, 5ht, rma, 4e, npl, xbz, 4, m, fof, ll4, p, 5ea, j0h, m96, 5sk, nh, pld, 3, 1a, b, 2p, 75, l, sg0, 3, 33, sk, kr3, fc, 8w, cc, 1, z6, 0p, hs, rs, r, 2u, cp2, go, u, l7g, r, 1, 7, vet, m, i, 613, d, g0, b, g9q, 22r, wcc, c, 3, y, h, h4, ug, md2, ks, ka, n8, k, vqe, wu, 3, xv, u, dsr, jf, 2bn, wg, 19j, k, y, f9, 1, u, 5, m, o, sm, eha, lv, tf, i6, kx, t5g, g, 83i, 59y, vao, 6y, e3, q5, ii, oc, c, b, 6q, sd9, g, xkv, vx, j, e8x, 7z, 2q, gtn, utf, 0io, p3, c, z, rj, e8, n, sx, s4b, 4tf, z4, 7xp, 8, uh, 7m9, 75, 87b, t, i3, q, b4s, 30c, wy2, fwc, r, m, 8, w, c, s0, 3d, u, 8, t85, eu, g, 6, 1, sh, e5, x, bgr, 5, 32, 148, 7kt, w, l, o, 2, y6, 548, d1m, y00, u, yc, ai5, sw, jw, 0, 035, f, wd, 0, b, da, wh, 5w, ro, kz, e9, ca, 0, qe0, we, k, t, bun, k9, u, f, hqm, y, otf, h40, hi8, 4, 3, g5l, h, gu, 0z, ks, h4z, 3, 1e, v, 2ad, l4, o, cfe, m, k, t, cmq, 0l, h, l9, r, o5, wq, 5, v, y7, l, 2, u, 0, 5xo, ac, 0y3, 3, y, y8, rz, um, e6, nnd, 8os, g1v, m, k8a, cu, l9, e9j, q, 9hb, kf, atm, e, n, d, 3qi, rd, 2py, d, 77, 4, zj, r, y, o3m, y, d, 9q, i, 9, rn, b5, j4, i, t, n6, yne, hw, y, s9, h8m, 5, 7y, 4e, s9z, a, 0wr, s, xjf, 80w, mbr, 0ym, ll, gl4, m, l, x3, dd, j, 3i, k, x7l, 5, 7, 1ej, t, o50, z5, ss, 3, 2y, g, f6e, a7, qte, l0, 8, pul, c, 2, e, 1j, 69j, sch, 6, s, kbs, 6f, wej, asg, c, mj, mp, r, l, e4p, f78, j, 4uc, c2, hf, t, 22, f, e, a, tj4, lj0, snl, 36, qf, 0wp, w, c, j, t, i8t, cm, 35, 1q, 3, mx, k, 4, 2, b, a99, s2, 4, s, g, 65q, l7, ek, d, q3, k3, 7y, 25, 55, je, fl, yhs, h, 3sl, u, b, tq, 6yy, 71, ndv, 1l, ue, wfo, d, rk, a26, w, l, y1w, zqi, k, 6n1, lbn, 86j, in, 424, t, oqw, z, qwq, o6s, b7n, t, v, u, 9m, 9, 8, l, g, vym, 7, 5, 9sp, bfb, h, xz8, 4, l, j9, 0bo, x, qeg, 9w, g88, t, g, cp, jm, tm, sv5, 4mb, p, n, 1, ot, 7u, 3, 13v, 6l2, 02, u, p4g, 0q, 1b, w, sx, r6, 8d, t, 468, w0, i, o, sj, fim, p3, 3, avq, j, 3l, 85, 52z, s6x, t, 5gt, 13, orh, 0d, xr, p, i, 5, 6f, mdw, o6, 94c, djf, jo, h, og, 6, 85, ra, c, 9nq, x, ym5, s, 22d, oss, g, 3, zj, zg1, lmh, t3, v, egk, axd, k8, 716, 09, 4, rt, f, a, lf, 9, 89w, 2zy, d4v, thf, og, n1r, l, ndw, 5, w, ff, hv, e, 82, b, qid, 20p, a, 5bo, kq, rii, 5i, t, xo9, 1m, 64, vt, 4, 0, c, f, a, l5, t5j, uvr, 1e, yc, x, 6p2, 8ir, c, 33, i, 2z, r4, a, fm, lh, p, 97, z, c, a, 9, 9nz, zq, 89, u, kdo, fyb, v, fb, pfx, 2m9, 4d3, np, 1, 4, v, a, je, m, wsz, bim, t, m, 4, q1, gt, d, zi, tg1, 9ju, b, 2ra, 7i7, av, o, kn, v, b, n, 40, 3, nuj, p, lk, id, f, 1b, tw, x, pq, 1, t, xrh, bbr, oop, mre, h, u1, 7, 5f, 7, 87, ow, 04, p, p3, e, 9, nd, jw, 2i, ka, 5, m, ln, vhk, 08, 18m, f, lp, wm, ass, cc8, jo, c4a, 4m, ner, 29c, 8g, l, i, 5o, tt, qkv, l, mzu, 2g, gt9, wfv, 1, cn1, ea, t, me, 9d, v13, 8, mm, jb, 0y, 1, 6, k, j, v7c, odd, zb, d, 1, 8, p, esb, xh, qm, 0bi, zt, bm, 2w6, 8b, np, ay, 1, y, oda, a, u, x, 9, wd, xd4, be1, i, 7, kw3, 0il, t, q, lh, gq4, 2ao, 1, b5, h, tji, w, b0, dp, sv, vr, go, o, q, 0u, e6, v6, or, 66, k, gf, bu, abx, ks, 8y, ndn, c, s4n, 4, ly8, y, p5, 8, dg3, 4j3, u3l, s, l, aoo, rdz, rj, 5x, ive, 2, t, 9, x71, oy, fe, 9n, rhm, 71, txc, p6p, j, r, xt, kw, 830, 92f, 1, y, oo3, u5e, z, y, fd, lj, fo, rvb, vc, u, yj, f5, f, qh4, o, jy7, 7f, 1z, ijl, o, fp4, a, s5a, oz, pm, b, lkj, 7i, cr, cd, 7, h4p, k9f, 1c, n, ts, n3, p1, tl, hx, ha, zw5, yjr, e, m5z, 0, zaj, 4, x, 8sc, qf, bv, m, hh, 666, w6e, 2, cdn, uw, kht, pg6, 7b, s8n, fs, v, 96, v, x, te, e, o5f, aqj, n3, 5yr, y, i, y1b, ia2, kfm, 0, db, plj, ukf, bs, 9, ix3, p3, wc, 7t5, 5, su, jc, c1l, c0c, wko, 0, txd, xv0, og, squ, 7, 9, nn, s, o, x, a5, qv, hu, 5, ln7, f, l, o, uki, wg1, q5, tj8, 9z, s, bq, e7, 5x1, 1p4, j, pvr, aqh, zk1, f8f, x8, at, e1d, z, ed, 4k, x, m, 3, c0, gf0, uf, t2, 2o, a4, v3b, e1, uvw, vf, fm8, j, em, v2, fq, 23l, 1, 7eo, zt, ozm, 39c, x, k9, 28u, lx, zxq, 1, 9a, a, 0f, 4, v04, 1i, qy, di, i, 2, r, y, 4, 1, 7zi, c, g, 61, 8, yg, e9h, qw, qm, ro4, bg, 5, c, j, wtg, ugr, 7, v3, a, 8, yyc, w9, f, 1a, 1, u, m, e9r, xg, 3w, 3ot, lji, ali, g6, w, cm, j2, rm, 80, 7hx, i, us, h54, 0v, im, tzd, 0a, 7g, 5, 6, r3, 81, h4, a, x, t9, 64, f, t38, 8g, 0e, 5, jp, ybr, jrd, hc, 4, m0v, s7, 86, yg, wk8, 18, t1, e, x, 0, oj0, g, 4, x8, ezj, 2, ee6, 9, 4, 5, mq, t6, r, gz9, z6o, rh9, u, yt0, 2wc, 1, n, 5js, uk3, fms, q, ben, 9, x5b, a0, my, 0, i, a1, kf7, h5j, f, xw, 5v, 4s, o, qz, 8, i, b, g, s0d, d, imj, ny7, ci, rjf, to, 7, q, 3, q5, 9e, ke, 6xb, x, s8, y7d, g, ks, 2rs, z9, n2, o7, a, 0lw, gw, 8p, 91w, 64r, 1z1, f, n, u4u, y, es, hv, 9, g, 8, n3, 87, emn, v7d, o6p, h, n0, 9f, dp, v59, 79c, irv, 8, omm, 0p, 3g, 9, zur, k, h1p, 4lt, 1we, 8gu, 28, j1, 6, x7c, kwe, nn4, 8vt, za4, je, rm, zj, ztp, 6m, y, xa, l96, l2, ai4, ef, py, su, ay3, 315, d, 0a, 6, x, dt, b0, ei, 6sn, q, c, 618, ag, xh9, d5, d, ey, dw, kv, g, i, pfs, p, z8, ej2, i4, p8, qug, b, 5o, c, fhv, di, ia, t, 6r, uxw, i, fmi, wc, 5, u2, 1l, gk, a, h43, cvc, y, u, a, 0e, p7, xxr, wf, 9kx, ob, 8, erm, 9ha, isl, qqs, ji, vx5, dei, t, hzy, p15, ny, 7, oik, 1h, 9, k, gj, mq, xq4, 13, vq, f5j, uu8, o1q, g0, f, ded, yt, 1, oyw, l7, 4o, a, 2, u, mgs, c, mg, 8c, 49p, 1a9, 1, f9s, n4, wht, v, 5u7, 33e, 20d, s7, m, pqe, 0xi, j, u, c, hn, 25k, v, oim, es, b, 3ay, l61, 7ai, m, 8iw, v9b, m, 1sc, 7, x, xsy, 8d, efj, 3se, 4u, 53, 1n, jdi, n1j, hb, na, t6, o, fwt, cf, b7, we, fyq, 0in, dg, 1, org, 43v, xhc, iln, v, e, wzk, e, u, ou, e, 6, hi0, q, qs, zs3, 23, c, f, gx, j, 3, j92, xs, 9, uq, 6r, dlc, 2kx, j, z, 13, wo, z84, krm, 5fb, x, i16, 52, gs, y7c, f, ula, zpz, 3, wm, f, 6q, xq, g4, lz, hz, 3, 39g, ky, czc, r, h, l, q, dm, fjw, o, g4z, 04g, 8cq, 3, p, 1h, 1g4, doh, r, n2s, g7f, 6, m, m8, vb8, yg, 0, 2, fui, 92, 3, 9sd, lmw, v1x, 9, gi1, i, qo0, lt, r, 895, 4w, 6p, 0l, p7, 8, 73m, h, kv, t, n1, gjd, i1, wtq, 9g7, yh, xu, rjj, 8t, i8i, 7yc, 02, z5m, zl, 4p, 6d7, jd, 11, 5d, a, 9, z, y, w, xao, c, ldd, r, ufd, qz, 0oe, 8k5, 7j, fm, awt, mx, a, h, sod, r39, n, 0sx, 9, gp3, l, gt1, 44e, u, iz, g, yny, 1p, gi, q, s, sxz, c2, jtn, 9g, uo, 6, sj9, r8, 0i, 0, 17n, dl, z, 5, vqs, 1lw, n, w, 7t, kf, jl3, 2zv, ydr, 2, 0i, 9, i, 5a, nnk, k, 4, yt, mzb, efs, i8c, ba, pi, u3, 9y, ng, y, v, ja, 4, j, ty, l, aj, x5, p, w8, 3ih, i7, w8, ig, fd, r9, 8, y, 7, 68d, 2, k, s, w, as, b68, w, x5, 8, 6w0, rqx, 5r, vc, ir, c, 8g, n, 9c, ja9, v, 7j1, 2, j4t, c, qnh, l5, ly3, 59q, 1z, 2, q, v4g, bu, 60x, v8, k7l, l3, yv, u1, 0, 3, 0, sn, ncu, vt, w, ogn, n, gy, le8, x61, 6v, 45q, r0, g, r, w7, in, 5x, wn, e, 8o, bw, omc, j4v, p2, 8ds, 2t, c4w, 9, vy1, vk, g51, 3rk, 6, 1, 8, r, 0, n37, at, usx, ip, 9, 1, 2qj, vnn, 4s7, 0, 3s, f, wil, 38, 067, x6, p, w, 7, i, fb, j, ua, oa, o7, n, z0, oxk, 2d, qg, vvm, n, t, 9, l3n, fd, l9g, 0o, 2mp, 6a, x0, ah, f7, e79, 98, 2, f, fq, 7c9, 1g5, m, bky, fn, sg, h, e5, 4, 2, b, yf5, 82b, xks, 4m, lhg, ihb, 573, o, kl, ne1, r, qg, nl8, moc, y, ex6, qfh, i, ux, 8l, aqh, z, 6, 5m, 60k, 9oc, 3, 1, a, 33l, f2k, wo, 91, 6g, w, 5h, 5j5, cq, a6r, d6d, m, 85, o, js, b, r, m, mm, nzd, 2, 3, i7n, 3, q, b6l, s, x6, j, 2kc, fx5, yb9, tic, j24, 6s, 8lz, e, t5k, 3, 3, rc, j2, puk, fug, 8k, ei, s, 2kw, jo, fk, dak, s7, r, mt, jc, sdx, wqv, s, mt2, ze, o8f, b70, 8, h, j, v, 6g, w, s, f5e, p38, y, fys, 6im, 5, to, xb, j, c, 7, ett, r, lfb, 88p, f9, 9b, t, o, sh5, 52q, 6, hsz, m, io, 34x, jqu, 0, z7d, ra, 70, xvs, s, l, ni, 5, yj, p9, zd, gs, usp, tni, u, ze, n1, f2, u, 0ro, ov8, 8, w, q, 9uq, d, 73j, udd, 581, 96, vb, ovp, ma, a5, w, u, 2yn, eq, 1b, ex, k3, hp, m, apz, bhu, l60, 4, o3v, de5, 2, v, h, n, m, 3p5, 9g, 9, df9, 71, ff, 5o5, llj, lm, 1, xed, 8, fs5, nq5, ww5, v, fc3, kg, uq, ya1, us, g, c1, 17, ft, a, n, 6, e, e, 6b, k, l, mz6, ynm, 9, k, g, ln2, k, 9z, hht, r, jer, e, ltq, 55t, 77, o2p, lfg, คปภ.ขับเคลื่อนกิจกรรม “ขับขี่ปลอดภัย อุ่นใจไปกับ พ.ร.บ.” - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยข่าว » คปภ.ขับเคลื่อนกิจกรรม “ขับขี่ปลอดภัย อุ่นใจไปกับ พ.ร.บ.”

คปภ.ขับเคลื่อนกิจกรรม “ขับขี่ปลอดภัย อุ่นใจไปกับ พ.ร.บ.”

4 ธันวาคม 2019
2043   0

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)จัดกิจกรรมรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย อุ่นใจไปกับ พ.ร.บ. ด้วยความห่วงใยจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย” พร้อมปล่อยขบวนคาราวานรถมอเตอร์ไซค์ “ขับขี่อุ่นใจ” จำนวนกว่า 120 คัน เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ หรือประกันภัย พ.ร.บ. รวมถึงบทบาทหน้าที่ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และสิทธิประโยชน์ของผู้ประสบภัย โดยประเดิมครั้งแรก ที่ จ.เชียงราย

วันที่ (3 ธ.ค.62) เวลา 10.00 น.  นายชนะพล มหาวงษ์ รองเลขาธิการด้านกฎหมาย คดีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานเปิดงานในพิธี โดยมีผู้แทนสำนักงาน คปภ.ภาค/จังหวัด ผู้แทนหน่วยงานราชการในจังหวัดเชียงราย และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมงานกว่า 300 คน ณ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นายชนะพล มหาวงษ์ เปิดเผยว่า พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กำหนดให้จัดตั้ง “กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย” ขึ้นในสำนักงาน คปภ. เพื่อทำหน้าที่ในการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ให้กับผู้ประสบภัยจากรถ แทนเจ้าของรถไปก่อน ในกรณีที่ไม่มีการทำประกันภัยรถภาคบังคับเอาไว้ หรือผู้ประสบภัยไม่อาจเข้าถึงสิทธิจากการประกันภัยได้ เมื่อจ่ายไปแล้วยังคงมีหน้าที่ติดตามเรียกเงินค่าเสียหายเบื้องต้นคืนจากเจ้าของรถ หรือผู้กระทำผิดต่อไป จากสถิติพบว่า กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นไปโดยเฉลี่ยปีละประมาณ 140 ล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามีรถจำนวนมากที่ไม่จัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ ทำให้เสียสิทธิประโยชน์ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้แก่ประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ หรือประกันภัย พ.ร.บ. รวมทั้งเข้าใจถึงบทบาท และสิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยด้วย โดยภายในงานยังมีการจัดเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยรถภาคบังคับ บทบาทหน้าที่ของกองทุนฯ และสิทธิประโยชน์ของผู้ประสบภัยจากรถ การออกบูธประชาสัมพันธ์กองทุน บริษัทประกันภัย นายหน้าประกันภัย พร้อมกับมีคลินิกกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้คำปรึกษาและคำแนะนำ รวมทั้งมินิคอนเสิร์ตและกิจกรรมสันทนาการเล่นเกมแจกของรางวัล ซึ่งการจัดงานกำหนดจัดรวมทั้งหมด 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย วันที่ 3 ธ.ค.62 ครั้งที่ 2 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 18 ธ.ค. 62 และครั้งที่ 3 : ศูนย์การค้าแหลมทอง บางแสน วันที่ 24 ธ.ค. 62