ตะลุยข่าว » คปภ.ขับเคลื่อนกิจกรรม “ขับขี่ปลอดภัย อุ่นใจไปกับ พ.ร.บ.”

คปภ.ขับเคลื่อนกิจกรรม “ขับขี่ปลอดภัย อุ่นใจไปกับ พ.ร.บ.”

4 ธันวาคม 2019
1632   0

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)จัดกิจกรรมรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย อุ่นใจไปกับ พ.ร.บ. ด้วยความห่วงใยจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย” พร้อมปล่อยขบวนคาราวานรถมอเตอร์ไซค์ “ขับขี่อุ่นใจ” จำนวนกว่า 120 คัน เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ หรือประกันภัย พ.ร.บ. รวมถึงบทบาทหน้าที่ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย และสิทธิประโยชน์ของผู้ประสบภัย โดยประเดิมครั้งแรก ที่ จ.เชียงราย

วันที่ (3 ธ.ค.62) เวลา 10.00 น.  นายชนะพล มหาวงษ์ รองเลขาธิการด้านกฎหมาย คดีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานเปิดงานในพิธี โดยมีผู้แทนสำนักงาน คปภ.ภาค/จังหวัด ผู้แทนหน่วยงานราชการในจังหวัดเชียงราย และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าร่วมงานกว่า 300 คน ณ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นายชนะพล มหาวงษ์ เปิดเผยว่า พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กำหนดให้จัดตั้ง “กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย” ขึ้นในสำนักงาน คปภ. เพื่อทำหน้าที่ในการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ให้กับผู้ประสบภัยจากรถ แทนเจ้าของรถไปก่อน ในกรณีที่ไม่มีการทำประกันภัยรถภาคบังคับเอาไว้ หรือผู้ประสบภัยไม่อาจเข้าถึงสิทธิจากการประกันภัยได้ เมื่อจ่ายไปแล้วยังคงมีหน้าที่ติดตามเรียกเงินค่าเสียหายเบื้องต้นคืนจากเจ้าของรถ หรือผู้กระทำผิดต่อไป จากสถิติพบว่า กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นไปโดยเฉลี่ยปีละประมาณ 140 ล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามีรถจำนวนมากที่ไม่จัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ ทำให้เสียสิทธิประโยชน์ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้แก่ประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ หรือประกันภัย พ.ร.บ. รวมทั้งเข้าใจถึงบทบาท และสิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยด้วย โดยภายในงานยังมีการจัดเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยรถภาคบังคับ บทบาทหน้าที่ของกองทุนฯ และสิทธิประโยชน์ของผู้ประสบภัยจากรถ การออกบูธประชาสัมพันธ์กองทุน บริษัทประกันภัย นายหน้าประกันภัย พร้อมกับมีคลินิกกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยให้คำปรึกษาและคำแนะนำ รวมทั้งมินิคอนเสิร์ตและกิจกรรมสันทนาการเล่นเกมแจกของรางวัล ซึ่งการจัดงานกำหนดจัดรวมทั้งหมด 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 : มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย วันที่ 3 ธ.ค.62 ครั้งที่ 2 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 18 ธ.ค. 62 และครั้งที่ 3 : ศูนย์การค้าแหลมทอง บางแสน วันที่ 24 ธ.ค. 62