ข่าวสารหน่วยงานราชการ » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทัศนศึกษาดูงานที่เชียงราย ตอกย้ำความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพอาเซียน

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทัศนศึกษาดูงานที่เชียงราย ตอกย้ำความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพอาเซียน

30 พฤศจิกายน 2019
98   0

เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายฮวาง วินห์ บ่าว  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้นำคณะสื่อมวลชนจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และคณะของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เดินทางมาศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงราย โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ตลอดทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมสนทนาข้อมูลตามประเด็นที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ วัฒนธรรม การค้าชายแดนของจังหวัดเชียงราย รวมทั้งข้อมูลทางด้านชาติพันธุ์ และการท่องเที่ยวที่น่าสนใจในระดับอาเซียนของจังหวัดเชียงรายไปพร้อมกันด้วย

การเดินทางมาของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และคณะสื่อมวลชนจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในครั้งนี้ เป็นไปตามคำเชิญของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะจากสมาคมนักข่าวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในโครงการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยียนระหว่างกัน ซึ่งได้กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักข่าวสาธารณสังคมนิยมเวียดนาม

ซึ่งการทัศนศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงรายครั้งนี้ มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2562 ก่อนที่คณะจะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครและเดินทางกลับสาธารณรัฐเวียดนามตามลำดับต่อไป (สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย)