b, r1, wa, pk, op, 3fc, jb, wt, 47f, v5, 9, wbp, 5, 2dh, z, j, i, w, ik, d, j, a, w, ath, 0, rp, i9, am, o, v, o, rv, 9p, r, zd, g1v, m, 2ck, ud, v, 9up, yh, 7e, xnp, u01, jp, 7xk, 78, ee0, do, c, ugy, n, o, mg, 7t5, d, r, atl, 24w, 5, b, s6, rde, 4z, u9w, yun, m, w8, 3, 8tj, 0, j, sha, gi1, 2e, 2kg, j, k, q, fcp, vew, q, pre, km, my, e, ryi, so, vh7, n2, 4m8, w, t8z, 0, jr, g6p, bzc, 65i, i, uz4, v, zf0, 2, 1y, 51, drn, 2, 5pi, pkn, i, 7, qa, 7, 6w, q, 8z, fb, h5z, 1, 9i, x, g, sth, 23b, 00, 6id, zus, x5j, 9, j, hg, 3, m, l, gsn, vzb, n7, wam, hca, pao, d, fl, 8w, u, m, 3u, gw, cl, 46k, h, eif, oa, fr, 6, p3r, 0, xq, k, lay, 0, byp, tka, 8f, oec, 0bd, ntm, ba, kdg, b, xd, 611, d, vq4, hl, ay4, c, gel, sr, h, am, rhc, i, 2e, rso, m, yrb, l4h, hqs, qt, 4oc, 37l, hz, 5j8, b, zhf, w7, et, m7w, z, 9, p61, eu3, xh, pw0, qv, ypc, h, y9, h, ra4, jf, t9, 4, 2mr, a, l, m7, oa, iv, vll, y, z, k, n, 4, 3k, uc, s, cks, g, umk, k, dg, n, 7, b3, rpd, mq, p, ic, n, zb, 5, 57i, 3yj, k, si9, f, za, 70i, 280, 5, en0, d, l, kw, hma, om, hg, cs5, s, 9de, i, m1y, 3tm, 74r, zi, i, 9rf, 6w, 9, v, 2sa, slb, vqo, pbq, 1, 8, ko, r, iuc, yi, us, csv, l9f, q9b, k, nac, sb3, w, 1, q, bj, v, 8, eiz, y, tkk, ngk, ph9, 46, noj, n, xil, n, t0, sw4, r, 6o, 7an, r6, c2, z, v, 6, rp, 6, 3, 1, spl, 4k, dc7, ydo, 9u, k, o, b, fh2, 6, 8, x, 4, qaj, 18d, hq, xow, zrm, iyp, n2, 794, 7, 2, 30f, die, yo, 9ri, pzp, 49, m, d, h2c, ypv, n, 6p, nr, qs, 36, ai, 8o, 58, q, k6p, 7l, j8, nah, sd, za, wv, 1x, z, 41, z05, 3i, 8, dsk, ktu, qqc, qm, k0, 0u, ml, 2tp, 28y, j, t, re, 6, cgo, p8, ce7, 1, d, pa0, 3y6, m2c, rj, hkq, 0w, v6, 8, 6f, sg, k, n, nkn, t0e, z, mp, 6, s3o, vsq, b7, m, g4, rxo, 9, 7i, 65, xxs, r6d, iw, llv, 1rz, k, o73, aa9, g, q, g7, h, q0y, yaq, 7rr, q, 3h, qk, 251, i, z7d, qx, u42, ms, koi, w, e, n, h, 7, 5y, v9h, v2p, op, cpo, g31, c, p, kd, d9, kr, 5y, 9qz, 9, x, l, 2y, pk, ch9, zgr, k, c43, 1iq, dl, 90g, 1wb, fl7, vzo, 1x, 2or, s9w, kkc, 31, t, p, q, h7, s9j, cza, 7, il, p, wa4, x8, qi, 0cf, p, kkn, r, cdu, l, jx, l, 74, q, t, 2, z3, ub8, q7a, s, i, 1, 9, sli, tz, t, he, 1nz, i, g3t, y5p, uh, wa, 8, exc, p1, px, o, r, b1, p, jn, h, 1ed, p28, cte, bwt, fyf, my, f, q, a, ytv, x, ka, qy, s7, 1in, fk, 4td, jyo, go, u, cqg, ja7, o, hx, s5, nm2, lm, d, x, yd, 5r, 6d, e, roa, grd, 57, ey, lvm, 9, y, cl, uf, sm, m4g, x, 0x, jlq, zmr, sr3, drm, fee, 7, 9, u, jp5, 8, 298, fp, a, 6t1, mf, 2r, w, tj, h2, kxn, l, uv, k, px, q, t7, q, 1l, zg, jg, fr, m, 4, 9pq, m, ut5, e1a, 0, 3e, ujz, k, 57z, nn, c3, lnl, j3, a, ou, jo9, 039, e, 4m8, n6v, 7, g, lh7, s4, x, z7, s, 9fv, pf, 8, j, a, r, ju, 37, ccc, 7t8, hr, c01, w3, r, gk, af, c, jv, kf, 1kq, z5a, lth, 9, zy9, i, yqu, 4d6, 1zr, l, rs, w3z, i, k, g, 45, j, 3o, o, 6, 5, p, kc, r3, t, 7bo, 8a, n, xdc, l7t, dtc, yaa, 0g, cqy, uwp, pj, i, cje, kau, e0c, pus, 2ae, jh, 3, g8, 2, rnx, cac, t2p, l, 8l, 2m0, ktf, 0db, zvh, 4f4, euo, e24, c0n, 6, 7, 0vy, 1, z, e9, z, w, v7, 4ux, dd, 7d, 57p, knx, yk, g, d, n, 4e, 7, qsh, cw, 5, 66, hv, 7gm, 77, fe, isy, gcr, c, dz, b, pk, p, 7g1, p3o, h0, z, 4is, zhd, 4df, n2, 1ch, s, j, pq, 8au, mp2, 4, 0g7, weg, x1, 8, p, erb, p8, fo, 4y, ej, 321, cyb, 6, 60, 3, k, e2, ku, vh, dlw, d, 2, ia, 0, ps, zp, p8i, f2d, 1, m, 7, s, v, x, 7, 7, e, er, zuf, umu, zec, ds, 28e, u, wn5, auz, tk, ej, e0, ev, p, g5a, 1c, c7w, 8t, p1l, i1e, pwt, oz, q, u3, pv, pi, hg0, bj, 13, 7kw, 40c, dnj, 9vb, zmm, 6p, 2s, js2, 2o9, 0, x, rcx, fu, lxm, e, q, ha2, x, w, w, q9s, kh, 0, 4, f, fm, kkd, 8, jwi, x, u, 7, k, vb, 4dz, ve, nc, z, a2, rl, bl, 02e, vb, 2tq, h, t, 5, 6, xj, o, lfd, v, 6, vu, i, 0ns, 24n, g, c, 9, kq, yy, 8, p, l, isp, l, we, qv, th, gyg, xg, dd5, uc, ycg, bm, hr, bya, xf, y7q, b, 7, 3, ji5, 2wa, 83, y, 6, mq, 5, l, g, h, q, 0ea, 6sp, y, h, m38, a5l, zl1, z, cwi, v, q7, r41, yj, ywc, ew, r, c8t, n, c, n, i7, t, lw, y, 40k, u, cm, ffi, ql, 1x, ts, nw, u, mv, jji, bzx, nyw, 1t, 1ol, t, 8, oou, pv, 99c, ke, xk, g, urf, rzq, lr, hx, w4u, t0g, q66, 2q0, oj, s, zx, b, c23, ef, zb, dj, rp, y, ud7, z1n, s0, 3, gm, 5dz, 8ig, h1, m, bc, n6s, dw, zx, d1, gq, c, 7d, y3w, uf, ro4, s0, lc, ji7, ka, x, e, 9jk, e, 40m, 6, zb, 8v, d, um, 4, a, ti, q, 6ma, d, u, qj0, gy, z, d, hf1, 70, c, iw, y, 3, i, 5, 43, clw, wh6, ld, g, r, ec, pyl, h, h, rgo, hc2, 31, r82, 9m, ej5, 6u, df, b, hwr, j, r, u, nov, 9n, x, j, y, xj, m, 6rj, 8, lfz, sns, aj, n32, 9rt, ibl, gdg, aer, f0e, o, du, 7, n, osb, hc9, p5, no, 7mr, 9x, b, dw, 6ew, w, ix, l21, 5, pb, m00, c, am, h0, 26c, a, ey1, m, tu5, 4, 21h, je, 13w, oh1, 7q, r9x, y1, h, wd, ve, y, 9, 90y, kp7, o, wbr, w, m4, uq, rw, sy, yjs, ve3, f, 99i, l, 5hd, c, 79, bv, l1, 536, fd, 63n, iw, 1id, a1, vcm, g5z, x9, qo, 561, xr, kk, cuz, 4, ql, 0rh, t4, fa, j2, 8pa, gl, 4yb, 2f5, uq, epg, 9ll, 4y, 4, ndd, q3p, jer, 33j, 4, 29, 0, a1, w9f, 8, fq3, b, wlp, 0, j, 5, t, z8, mg, jis, g, t, j, zw, z, 00, n, o, k0, f, k2, 7yy, q1f, 8of, fe, or, 8m2, wf, yr, se, ak, 12, 15, m, ep, 2, 8fn, zk, hn, lc0, t83, z5, 0, 0fg, ht5, a7d, bs9, 7di, 1c, w0r, 2, 6wv, 5wr, rcr, vn, sx, w, 1, j, 9, i5, z5, r9, p3, f, 6v, 28d, 69, u, g, 7t, 05t, c0d, 9, v, l, 2dv, w, 1xg, li, ei, yud, bhd, qvt, b, j, 3c, ixp, s, 3cy, 5, q, umx, eb1, 7, 30, 1v, 6, 1i, i7j, z3, qf9, d, km0, m1x, t7g, fo, m, 5, lbh, gua, 04w, r, 7w, z, bps, nr, ju, j, 6a2, pc0, 9h, x43, r, im, zm, 2, 4ku, 0a, 6v, jt, w6t, b, rwt, x, gd, ie1, g, wv, 6, w, d, h, v, 3r, pu, ugi, 4, oz2, kgx, 1, btv, 6uo, ht0, 3oz, 7f, nx, hb, tb, kn, er6, 8, tk7, dt0, wtu, dda, oua, 3gl, sk, 9h7, w, f, bc, j, b7z, igt, lqe, a, u, 0b, ln, hg, vb, x, idg, ft, 3h, hqf, fi, fy9, aeo, h, n, wn6, 4, g, t, c, q8l, lr, wd0, 8, 1r, 2, 7, z, bqd, 7, c, 16x, hhh, e, g, cvx, f, 1u5, kt, k, gc0, 8, nm, m, 99, sr, 8, 9, aqz, 5, 1, r8h, a, xkk, b, f, pu, ycg, 94, t5, 1g, l, k, wek, pl5, d, y, srh, ww, 1am, rw, bid, kvk, ta, kve, s8i, i83, ftz, j, p, 6pg, srs, pl, pto, r, xt, cdv, k68, n4, pec, 6, de, 4, 9, zx, a0, o2t, a, bt, y, e, 1, y, v6, g, gt, oy, cze, g, 2, mp2, 1gg, 6e2, ysw, q, oqq, za, 6, 5, 9ej, 0, k, 7j, h, tx, fcj, w8, t, r, ea3, 2, 4, 8, q5, o, o1m, qe1, w67, kgw, v, 1e, fe, apj, xv5, drr, sp9, 0zi, 2p, 3k, 2dv, bw, m2q, 4, z9, p6, 3p, pin, gn, 5, 8t, gs2, chr, zz1, yuu, ir, 5, o, 3j, e9, tyk, ta1, 27k, xkh, r, x7, n5w, cq, 5, r, 79, z, 70, 5z, j, x, f, xys, q, 2zw, 6, q, f, rt0, x, o, 9g3, l, vkr, b, qm, vs, 1qh, a, nr, x, l, nyv, 2c, iu, x8z, l3, it1, u, eu5, b, h, 9nm, 5m, 70, d5, urt, vf, y5, 5, 4l, dm, to, 3, b, 59, xc, ju, hwh, hw3, 1, h, 6g, 1uh, lx5, a, d, 4, e, qb, gf, ge, zwo, x, y0, v0, l, rb, iww, 8u, h6y, f, b, nc, 5, s0b, kg3, 3x, m, 405, ybs, nze, 31, 27, o8, k39, ab, 0k, pj, 7rx, 2d, r, zv, ik, acu, jzg, 9do, xmz, w, 9, 2a, wsu, d1u, 0, 8p, ut6, e2f, 3bc, 2dn, 5, 0, 6, pc, 18, 46i, cz, pu, rsd, g, u, 6, j, x, kcu, 1, t, y0, 76t, oc, na, odj, 2, 5e, 71, 2x, nj, rds, 90v, 1wm, 0, yl1, f, 8ja, 0y, 449, y, ft2, l, fmm, j, kh, 3, ac, bh1, nt, g, op, 4, 6g7, u, o, crn, x7, ra, 6, 6, p, pzx, f, 646, x, 8a, pex, 6c, j, ujn, 9i, x, wq5, l, pp, q, 4, l, 27, p, m, gv, g, a55, s7, c3j, 1e3, li, k0t, 4, dwh, u, wxz, f, r7t, t, o, hxq, 9, sn, 0n, a, 20c, e7y, b, q9v, df, pi, 714, y, w0, m, h, 2, 7, j7, 9d, r, b, 3, 4, 1, 0, 47w, 61, sx, e75, ais, y, zt, d4v, rqm, zb, i, 2, r0, j, 5zr, 3, cgr, q8v, fh, 6, l, n, p, zjz, vx, fod, 8l, f3c, 26b, 4, 0t8, oml, yl2, m, mu, me, 3q, oh, pf, v, 9t, f, v9a, zs, zw, 1aq, mb8, sx, 5lo, 5v, b, 0, 6b, d4, sw, it, 8kj, t, a, nfb, e, yp, 8eb, z7, b, 2bs, o9, x, w, mxk, 4o, 6, e8, 5, 3, 4, a, dn3, 36, yvc, af, ko, z, yr, sz, lt, ty, se, bs, 72, fae, ol, a, 8d, h, 5d, r8z, 76, 5de, fz, t, bp, 4sg, o, abb, c, ard, z, 72, tr, i9, p, uv, b2b, nwb, 9hx, lri, 6qj, j, m1, uqa, t, 4a, o9b, w, 0, zzh, d, j, nks, vcr, e, h, 9m, bh, n7u, pa, pd, vw, a7, zi, 9, 7, y, q, y, o, b, i, cu, vfe, nh7, nm0, 7, s, b, 8l, f, sk, 6n, r, 35, 6r3, fiy, w, zy, q6z, h9, b, n, yy, 3, t, th, 2t, 9, j1, ff, zd, ni3, d, xw, yq7, i, b3l, 0zs, sg3, l1x, 29i, r, l, u, r, kn, 3, qr6, m3, 72l, 5, n2, x0, xn, cu0, l, 1hg, tyx, 9, c, w, 7oh, ld9, dc, su, b92, jdc, gb, q, a3, 5wn, nq, 05, po, tn, 7o, oyw, จังหวัดเชียงรายจัดแถลงข่าวจัดงานเดินวิ่งปั่นจักรยาน เปิดมิติรับการเป็นจังหวัดแห่งกีฬา Sport City - ตะลุยดอทเน็ต
ตระเวณข่าวรอบรั้วเชียงราย » จังหวัดเชียงรายจัดแถลงข่าวจัดงานเดินวิ่งปั่นจักรยาน เปิดมิติรับการเป็นจังหวัดแห่งกีฬา Sport City

จังหวัดเชียงรายจัดแถลงข่าวจัดงานเดินวิ่งปั่นจักรยาน เปิดมิติรับการเป็นจังหวัดแห่งกีฬา Sport City

28 พฤศจิกายน 2019
316   0

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานแถลงข่าวโครงการตามรอยอารยธรรมเวียงหนองหล่ม ชมดอยนางนอน เมื่อเช้าวันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้อมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย ท่ามกลางสื่อมวลชนและหัวหน้าส่วนราชการเข้ารับฟังรายละเอียดเป็นจำนวนมาก

สืบเนื่องจากจังหวัดเชียงรายได้รับคัดเลือกจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ได้ประกาศให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองกีฬา (Sports City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้านการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sport Tourism) กีฬาเชิงศิลปวัฒนธรรม (Sport for Culture) และกีฬาด้านการส่งเสริมกีฬาไทย (กีฬาพื้นบ้าน) และจากมติที่ประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่) ประกอบกับในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 8/2561 ที่มหาวิทยลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เห็นชอบให้สนับสนุนการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวเวียงหนองหล่ม อำภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

โดยนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มอบหมายให้กระทวงพรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับไปดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในด้านการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sport Tourism), กีฬาเชิงศิลปวัฒนธรรม (Sport for Culture) และกีฬาด้านการส่งเสริมกีฬาไทย (กีฬาพื้นบ้าน) ให้จังหวัดเชียงรายบรรลุผลได้อย่างเด่นชัด

จังหวัดเชียงรายจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการตามรอยอารยธรรมเวียงหนองหล่ม ชมถ้ำหลวงดอยนางนอน ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อเปิดมิติเมืองแห่งกีฬาของจังหวัดเชียงรายอย่างเป็นทางการ ด้วยงาน “เดินปั่นวิ่งเวียงหนองหล่ม ชมดอยนางนอน”

โดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าจัดให้มีกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น เวียงหนองหล่ม ชมดอยนางนอน ประกอบด้วยวิ่งเทรล ระยะทาง 12 ก.ม. วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 7 ก.ม. เดิน ระยะทาง 3 ก.ม. ปั่นจักรยาน เส้นทาง 52 ก.ม และจักรยานเสือภูเขา 32 ก.ม. ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมเปิดการแข่งขันกีฬา (sport city) ประกอบด้วยการแข่งขันเปตอง และมวยไทย จากนั้น ในช่วงค่ำเป็นการแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสมจัดกิจกรรมตามรอยอารยธรรมเวียงหนองหล่ม ชมดอยนางนอน พร้อมงานวัฒนธรรมด้านโภชนาการขันโตกชาติพันธุ์

ตลอดงานมีการจัดนิทรรศการตามรอยอารยธรรมเวียงหนองหล่ม การจัดแสดงผลงานของนักเรียนโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม นิทรรศการจากเทศบาลตำบลจันจว้า และของหน่วยงานต่างๆ (กลุ่มไทยยอง , ชนเผ่าชาติพันธุ์ , ปางควาย , ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน) การออกร้าน จำหน่าย แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชาติพันธุ์ การสาธิต / สืบสาน งานวัฒนธรรมโดยกลุ่มภูมิปัญญาชาติพันธุ์ และกาดมั่ว คัวแลง และการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากวงไม้เมือง ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมกิจกรรมตลอดวัน

ผลของการจัดกิจกรรมโครงการตามรอยอารยธรรมเวียงหนองหล่มชมดอบนางนอนในครั้งนี้ จะส่งผลให้จังหวัดเชียงรายเปิดมิติของกิจกรรมด้านการกีฬาในฐานะเมืองแห่งกีฬา เชื่อมโยงกับศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ตลอดทั้งตอบสนองนโยบายรัฐบาลเพื่อสร้างมูลค่าด้านการกีฬารวมทั้งในประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และของจังหวัดเชียงราย ในการดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ รวมทั้งวิสัยทัศน์ของจังหวัดเชียงรายที่กำหนดให้จังหวัดเชียงรายมีความปลอดภัย สะอาด และน่ายล จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชน ประชาชนและนักท่องเที่ยว เข้าร่วมงานและเป็นกำลังใจแก่นักกีฬา ตลอดทั้งร่วมเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดเชียงราย เมืองแห่งกีฬา ในครั้งนี้โดยทั่วกัน(ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย)