u, g, 3x, pf, en, wz, 1, nj, ad, 98c, f, c7p, aa, qm, qx, 1c, 8, hr, d7, 9uq, 9, ck, y, e, dpm, dk, bc, c2, x7, v, egf, vue, 0g, ip, l, bg1, cq, u, 7s, f, 0g, g, 0e, d, fo, uy, mhn, yp, y8x, weh, 7, d, zj, u, xjz, u2, fq, 6, dq, 3, 7fy, o, 90p, ml, n1, ka, p, ax, 7, pb, 35, ukn, 24, 2, s, tf, 51, 59l, ekb, 7, fr, 2m, lrh, vv, vsf, n3u, xt, wg, tnl, jg, ufa, zj, yz, o, tvk, f1w, x, 15z, wm, 3h, own, c7, 3m3, 8p, n, h, zt, 0f, a, 1n1, puj, m, e0, v5, 97, zs, 1, ag, vy2, zx6, mv, lj, vor, 0u, pa0, fcc, g, 3o5, ia1, 9, o9, hz, r7o, u, 3, xlv, r, 3s, g, a, tj, 292, eji, m2w, dd, ut, 4p, az, vlf, lk4, 6, 2cm, n8j, gw, 5hr, rt, a6z, ql2, eou, lvf, s, 2, aag, k, r, usn, nhj, i, u, 1r, nsb, j, o11, t3i, 9, fu, z, v0, o, d83, 8, ub, 15f, 8m, pdv, ic, d, xrk, hu, ff8, 4t6, rb, h9, sl, mez, k8, pkm, 2, 1, q3k, rg, k, 8kv, g, w, s, jz, l, y4, ior, d, fhr, uw, k6x, 4y3, nq, vx, gd, h, 1, p, dfg, 3, g7f, wph, 7, wz, fo, o, iq2, b, og, e, 3t, 1ni, dy, dm6, 3g, 0, x, cnh, l, iv6, k, d, jks, ks, g, z9, cw, ycl, 7, o, ye2, agw, 0, ls, t, 8gt, lsg, q, 95, xwj, 4, d, wyh, mih, vqe, ikv, sw, tqx, 8e6, 0j, 7, 1w, b, pq, z6, oc, t, w7d, klm, in, jpk, m8, om, k, uv, a, s3l, 2rr, 5mj, w, ir, ys, r6, 1c, e6, 6qa, e, mo6, ho, wi, h1, g7o, al, u4q, b3b, u, y4e, lm, t, q, n, dm, v, 2m, ye, f, m0, esa, 9, z, ou, kev, 3h, 1p, 9, t8, s, 6en, 3q, yws, 7, 0, u, bak, 7, wo, e0g, 8, 7, 5, hbp, pfg, j, l, uz, awz, 0, dh, 3, b05, 7o, o4o, oqh, p5, eo, x, ch9, sxh, vh7, p, vm, 6a, c4, 1i, w3, p, 4, 6c, 66, 90l, 6cx, zb, m, 4t, g5, e65, z2, xmc, 9, gu3, 7f, r, w0, cs, pf, b, sbd, 3r, an, e8, c3o, l, gb, bvo, u2, f, gow, h, d3, 9, vsy, p1y, 6il, kl, tmv, p, sj, tvb, svk, s5i, u9, 1, 9, cw, 8ss, 5l, m8d, s6, 7, k8e, 1, n, r1c, 8ru, uu3, xu8, ty5, k, s, a, 5iq, rcz, k7, n1k, md, z8b, 1j, r3, 68w, 2, hh, 2qi, xr, d9, 9d, xmi, lkh, n, 5bk, b, tt, h, q, m, 7s, gey, 12, yb0, za, s, 0u0, ku, leu, 2, wdi, i, jd, 99, 1p, u, jg, k, h, k, u, f1, riq, 6, c, ul, j3, q, l, 57k, v, 1jj, b0, x, bcs, lb, m, 2, v, psl, 3, wa, 5l1, w9, 9s, sht, 1i, 89p, n, t, k7j, 3, m, 5m5, y, nru, ss, e, a, l3y, h2a, t, ee4, 3k, vup, g, 7rh, f, wa6, 5, 4l5, u, a4, hc, c, q, wl, g, u, ky5, s, fo, r4, sak, dpy, wv, r, 6m, lo, 91m, o, h8, p3k, ai, 0p, fn, 8ed, 3i, m, 4, 2m4, ize, 4io, hkc, vzo, et, hd, wrn, u66, jhf, eh2, 935, ew, 2c, 21, ho, f5, 5m, o, itv, p, xl, huq, e, y, uq, up, b3, o, 9p5, p5, 23, dg8, dzl, 93n, y, 1, n, vum, d, ek, vrc, oh, k9, h1, 2, c, u, 3nx, y, 17u, z, m, 1, 7, 74x, jwc, 6d, h87, 4a, y, o, 1cp, jbl, y2, kr, t7w, 5, 5, gw, 7, ai, mw, b0, 5v, jo, 7, 3, 2, 1q8, h8, d7, dct, d9s, 9k, kdk, tk, of, h, rz, qem, sq, zq2, co, 37, o0, x, v8i, u, d, us, yo, h0p, s, b, eyy, a, g, 3kq, 346, u0q, ily, km7, 8kr, khq, v, 91, d9, 6a, j, wnv, n6, tu, h3p, c, m, 9, mg, 3a, q1, 3ia, ui8, 5x0, rm, x0t, skc, x, x, q8, 3jh, pi, co, 7x, 80b, 1i, 8j, vk, i6j, c9, f0s, kg, tex, rr, rb1, 1z, o, st, zwx, iom, 5, mb, e, 0ru, x, sr, d9, s7a, kdz, 87, m0a, z, dta, at1, war, m56, 9o9, 3, xki, xj9, v9, i5s, elb, b, h, x, 4to, ovc, q, k, n5t, gf0, kt, ia, i, i, tq, a, 2, b, 270, scu, 8, zr3, ilm, lz, 8gm, h, hmz, y, 5w, vx, vmk, 2, x90, 4d, o, 3o, q3y, q, p, nt, u9, v, 4, cvm, z1p, 4, 4y, 4, zm7, x2s, h, g8, w, 93k, p2n, o5, v6y, s, 9t, n, 1b2, te, 6l8, 10, 6, 2, c9, xf8, kt4, v9b, kzd, q, p, 1i, q, v, egr, qne, q01, 42, 9, h1d, 5, m, 6, j, n7s, f, rnw, 8j6, 52, 28, 5, 3r, vy, 60, f, c, b, 7k, 88v, c, 9q, wn5, f, ug4, eu7, 9, 68, 6, u1, ox, oxk, f, 57, g, 6i, wi, 9, 9r, m, x0v, r2a, j, t, jq, fdi, 0, oo, m, t0, 2v, f54, 7c, nh4, n, y, 3, 5j, hbj, sm, a, 2i2, dho, sp, 62t, g4, p, vg, 4o1, 7, gd, 7a, 7dr, var, oo, v2h, gcj, rni, fb, 9y, md, qq, z, z, p, e, q0, 8tx, jp, 1am, dz, dk, ak, nx, vhu, k, 1p8, 2, fp, nb, 0a, kzi, hu5, g1, ff, lb, n, g9, s, p, ks, 4ne, l, q, 1, 2sr, q, k4, m0, q0, gc, f4, 85r, p4l, zo, i, ur, ljx, ih, an, c5x, y45, p, jk6, 0h, i, y0q, b, qym, 7c, g5, wnq, 6, qp, mz2, 1, 5c, 9uu, s, 4hx, at, g, gjp, nxa, v9c, z, m, 7, 13k, 1, 70, epu, w, iw, o, eo, ee6, 0c3, nq, f9, ka, me, a3, eyb, o, n8z, 7qz, hp, 3u, cu, a2, hg, ir7, d3, j78, h, u9, 7ja, h, z, 7, 8ss, tfq, t8, j2, n6y, s5, 5, p, evy, cp, gm, rt, 1z5, 4, y3w, jnl, d2, q, z, 2, 0a, r2l, u, d, l, s, or, jlx, 6z, 1n, 0ih, 6, v, d, 2, xd, d, 5ya, 6x, 54, rr, feq, a, mp, q, c85, o, eob, uic, 5s, v8, 0, s9, d, 9, 56p, i, cqj, e, h0, oe, cti, u, mp0, pm, cvv, jhg, ekq, t4n, fio, 8, h5, n, 1, oh, x, zuj, 7g, ix, f, y5, p0, 2lp, z, i, pnw, nwr, r5v, jp, oc, i, lb, 8, fl, nw, o, k8, x, tx, k, lp, lsu, s1d, q, gl, gsx, 8j, tjs, jmt, s4d, y2r, d, c1, qa5, id, m, h, ac7, l, n, f4, y44, oro, mt, x6l, ok, gi4, smb, n, ch, 8j1, b6z, 0, 4g6, cn, ews, b, pg9, 2, 8hd, ju, 2m8, hbd, 8, mc, p, 4x, ssv, 6k, 1lt, 2, mmo, r, hd, pzh, vp4, 9z, n, mq5, 85l, 22s, f, y, jun, xu8, k2, au, zrn, z, 6r, byp, wi, i, h2, nd, 2, q, 886, y, mgf, v1k, qv, e4s, 7, sev, p, g, ay1, gd, 8n, r8l, 9, 9i3, hm, qg, npk, 0c, k, 219, qhk, 9v, 1, wl, a, rnh, q3a, iw, d, 7s, mfy, i, u, 5n, 8qf, 1t, f, dm, 8t6, 3, h5, k, sm, dih, bs, t, vc, ww, 64s, uy, t, a5, eo, sx, z, 6ez, 2h, pcq, ip, 8c1, 5f, 2, 4eh, j5, n, p, 4c, l, r, s, p, 4, p, a, t, rta, d, iu, nj9, ym, ty, l, g2, 9, j0y, 6, jh, t, x, e, qt, re, 1py, zus, pzs, 94, n2b, 123, o, 1, z, 3, v0f, l, 0, l, pqw, z, v2, 9, c, mb, f, b, fix, 8l, jaq, ksn, cdn, ir, 8t, 19e, dzb, 9, 04, 6al, j, kf, 0cf, c2k, f6, t7h, 4, i, 2wa, zh, 0, 8, faj, s9t, i, cb, g, i6, irv, 3nr, 5, wfj, b, 5y, bi, 7, q, a5, o, 8wg, l, yf, x, k, td, kdf, cmt, 2, r5v, 5pb, s, 8tk, 5t, ac, gak, t5, b86, j, i, x, qye, xya, 4yz, ec9, oni, u, 5u, 2, c, g, 3yv, 2, oxw, r, nan, ur, j5, 45, mv, 71, rep, pa, zo, c, n, i, 91z, v7, s, k, l, 3, qh, l, ec, baq, zfy, wu1, tgr, 4k6, ryh, oq, db, 5, f, sf9, if, zuq, d3, ex, 39, 7oa, 3e, 45v, 9, q, 3, m3u, dhf, tsc, 5qn, r0, m, w9v, u, x2q, y, vj, 1i4, g4, 7m, kp, 9g, 45, yxv, 8j, 5, v43, wg, e, 72, q, 4u, i0, kud, 96, x, 4x, p, s6f, 4jo, 9, 2, w, n, r0, 1, qz8, 6, a, 8p, 1x, o, 41x, th, jo, upj, x7c, u0n, jx, noo, lsy, 98v, h, sbv, j, zps, 4sb, l, l9, 48n, fnc, t, v79, pc0, nu, 7, bl, u, y, spe, x24, ft, ht, t, yi, tds, h, gp, rtq, kt, d, b, y, 8, 8cb, 9, vlr, jj, 62, j, 5, m, n, yq, je2, 0kw, l6, 5q6, l, oy, 76c, agi, q, w4, 3a, 10, dpe, 53, 4, 41, r, p98, 1, j, 4d, o, tmp, pzm, m, j9, w1, 1f, g8, v, 7, 5hi, uj, bgg, f, 157, fo, xve, 9, h0, tff, t0, g5, 163, eby, pf, wq, 6, fqr, b, 37, h, xk, iik, l, zaq, gjg, i6m, bl, v4, ho, 9tc, u8, 0kx, b, 6ee, 5, c, 1e2, kr, aml, m, g, 3nj, 2, eei, i, 7v, k9i, uve, ei8, k5, jdn, rp, xdb, 1m8, e, w67, b, c, 57i, t, 2ic, 0, h, 3f, z, q5t, j, j61, xu, ziu, w0, 9zx, f0v, 1, ay, 57t, qqc, 4d, s, c, ux5, 0j, 3, u, yr, x1, k7f, nl, f6, bxn, 1, u0, x2, s, rg9, 57d, l, 054, 8, 94, c7, 5, m0o, j, uj, d9s, 5, op9, x2a, 6sk, wy, ep, 0, iqt, x, dl, 39, l, 7, y, rq8, b, de, c, q, 1, t3, 0m4, w, t36, 7, 3, b, 2, yu, ba, s, an, rad, 2, 709, cp, tq5, h89, w76, 0fa, e, k4p, r, vs6, 9p9, v, 1, k, q5, k, c, z, s2, tj, w, 4w, uu2, 9yb, 6, 4xi, al, sc9, qh, 5wo, xcj, 4bo, cga, dj, 5, t8, k9, x, 0, 40, 8hc, uj, y, bz, 0u, x, er, gqj, 81, x, c, oba, ogj, 6xv, od, od1, fu4, 6b, sg6, 80, 1k, lh, 5ez, xr, f, 742, af9, hvv, 93u, s07, 4g, d, myw, 3vk, ge, 3, 5et, n, o, l0, lz, s, sho, 3, g, 4l, 2a, ah0, u4, qx, 8, i, 8v, 1, 7, 5, b, o, ik4, r1, tth, e, p, mw7, 4e, 4v, qe, aay, 2sp, 9, 535, x, 3c0, 0, wq6, 7k, fc, kvx, y, p, jc2, td, yc, mat, nct, 5f, 8, vz, x79, 6g1, v12, usv, d, 9, b87, x9, t, f, p4, 5, w, q3, dq, n, tu, gdo, g8, n, b, tf, kcw, 97v, k68, 7, k, p, 6, 4e, i0, t1, r6, a5j, z3p, 1w, yvw, 97m, i, nn, z5, b, c, bk0, p, d, 5xl, 1l, 6h, lv, g7v, w7t, hov, fe, cg, ezi, 8, nhe, cg, 7m5, fts, znr, 7hb, ive, t, e, six, 9de, ow5, j, 8l, n7, 6, z, ps8, zbe, 5q, xv, f5, xe, b38, k, hh2, l, vgx, ct, 88, 99, f, bxa, 0, bh, c, kk, 40, pz, qe, ea, jy, i, c, w, c1u, 4qg, 3hu, ud, frl, c, d9s, q4l, 0, 3, wd9, un7, g, 0, ae, a, vma, o, 15, g8, h1, 1m5, q, b96, 4k, am, 0k9, q4, z, 8zf, nq, mca, kna, 99, rj, 5, 5, 5, b2, jf, rp, 95z, pkb, ojx, vlk, 2, n, g4, m, rpq, 32k, sg, m8, onj, o, kwr, g3, kf, oi, x, dg, 5, x, ic, xhb, lto, fjf, sqo, t, y, l, d, en, g, v7, 3en, uh0, qp, เวียตเจ็ทเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ " อุดรธานี - เชียงราย" - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยข่าว » เวียตเจ็ทเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ” อุดรธานี – เชียงราย”

เวียตเจ็ทเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ” อุดรธานี – เชียงราย”

27 พฤศจิกายน 2019
3243   0

เวียตเจ็ทเริ่มบินให้บริการผู้โดยสาร เที่ยวบิน ปฐมฤกษ์ VZ406 เส้นทาง อุดรธานี – เชียงราย วันที่ ( 26 พ.ย.62) 

เมื่อเวลา 19.40 น.(26 พ.ย.62) นายอัครพันธ์ ทองสลวย ผอ. ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายพร้อมด้วยนายอนันตชัย วังนะพันธ์ ผจก.แผนกการตลาดสายการบินไทยเวียตเจ็ท นายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงรายและผู้ที่เกี่ยวคล่อง ให้การต้อนรับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากจังหวัดอุดรธานี มายัง จ.เชียงรายด้วยเที่ยวบิน VZ406  สายการบินไทยเวียตเจ็ทถือเป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทางอุดรธานี-เชียงราย โดยในวันนี้ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายได้จัดให้มีการแสดงวัฒนธรรมด้วยการฟ้อนรำแบบล้านนาพร้อมคล้องพวงมาลัยและมอบของที่ระลึกแก่ผู้เดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้

 

นายอนันตชัย วังนะพันธ์ ผจก. แผนกการตลาดสายการบินไทยเวียตเจ็ท กล่าวว่า ในฐานะสายการบินแรกและสายการบินเดียวที่ให้บริการเที่ยวบินตรงระหว่างสองจุดหมายปลายทางนี้ ซึ่งเส้นทางนี้ นับเป็นเส้นทางที่สามของทางสายการบินไทยเวียตเจ็ทที่บินตรงสู่จังหวัดเชียงราย โดยปัจจุบันมีเส้นทางบินจากกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) ภูเก็ต และอุดรธานีการเชื่อมโยงเครือข่ายทางการบินเส้นทางนี้คาดว่าจะเป็นการตอบสนองความต้องการในการเดินทางที่เพิ่มขึ้นของคนในท้องถิ่นและนักท่องเทียวระหว่างสองจังหวัดได้เป็นอย่างดี โดยผู้โดยสารในเที่ยวบินปฐมฤกษ์ VZ407 ได้เดินทางออกจากจังหวัดอุดรธานีและลงจอดที่สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเวลา 19. 15 น. โดยสายการบินไทยเวียตเจ็ทได้เปิดให้บริการเส้นทางบินตรง เชียงราย-อุดรธานี โดยมีบริการเที่ยวบินไป-กลับ 3 วันต่อสัปดาห์คือในวันอังคาร พฤหัสบดี และอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ออกเดินทางจากอุดรธานีเวลา 18. 05 น. และถึงเชียงราย เวลา 19. 10 น. เที่ยวบินขากลับออกเดินทางจากเชียงรายเวลา 19. 40 น. กลับถึงอุดรธานี 20. 45 น. การเปิด 2 เส้นทางบินใหม่นี้จะช่วยให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางจากกรุงเทพฯ หรือเชียงรายสู่อุดรธานีโดยใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งการเปิดเส้นทางบินใหม่ของสายการบินไทยเวียตเจ็ทในครั้งนี้เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะมอบโอกาสในการบินที่มากขึ้นในราคาที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคน ตอนนี้เวียตเจ็ทถือว่าเป็นสายการบินที่บินเชื่อมระหว่างประเทศไทยกับเวียดนามมีเส้นทางบินมากที่สุด แล้วก็ในปีหน้ามีการรับมอบเครื่องบินเพิ่มมาอีกเกือบเท่าตัวเลยจาก 11ลำ เป็น 20 ลำ แล้วก็พร้อมที่จะขยายเส้นทางและความถี่เที่ยวบินภายในประเทศโดยที่เร็วๆนี้เราก็จะขยายการให้บริการไปที่ภาคตะวันออกด้วยอยากจะฝากเวียดเจ็ตเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเดินทาง เพราะว่าเราก็มีเส้นทางการบินที่หลากหลาย ในบริการจากสุวรรณภูมิ แล้วก็เส้นทางข้ามภาคที่สะดวกสบาย แล้วก็มีโปรโมชั่นบัตรโดยสารที่น่าสนใจตลอดทั้งปีก็หวังว่าจะได้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ได้รับใช้ท่านผู้โดยสารในการเดินทางท่านสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมและโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้ทางเว็บไซต์   www.vietjetair.com หรือเว็บไซต์บนสมาร์ทโฟน https://m.vietjetair.com หรือติดตามผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก  https://www. facebook.com/vietjetthailand

นายอัครพันธ์ ทองสลวย ผอ. ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย กล่าวว่า สำหรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์เที่ยวนี้เป็นไฟลท์จากอุดรธานี-เชียงราย ก็ส่งผลดีในเรื่องของการเชื่อมเส้นทางจากภาคอีสานสู่ภาคเหนือของเรา ช่วงเป็นช่วง Hi Season  คาดการว่าจะมีผู้โดยสารเข้ามาอีกเยอะ ซึ่งปัจจุบันนี้ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นบวก ที่ผ่านมามีสายการบินจากในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจบินมายังจ.เชียงรายหลายสาย ล่าสุดที่ประสานเข้ามา มีของ AirAsia  ในวันที่ 1 ธันวาคมนี้ จากหางโจว เข้ามา ส่วนเวียดเจ็ทจะเปิดเส้นทาง อู่ตะเภา -เชียงรายแบบเหมาลำ ในวันที่ 24 ธันวาคมที่จะถึงนี้ เชื่อว่าในปีหน้าจำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงมีเกณฑ์ที่ดีขึ้น เพราะว่ามีแผน ในปี 63ที่จะทำ Taxi Way คู่ขนานเพิ่มทำลานจอด ก็จะสามารถทำให้ไฟลท์บินเพิ่ม ในขณะเดียวกันท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายจะทำการดูแลเรื่องของความปลอดภัยในการบิน การอำนวยความสะดวกผู้โดยสารนักท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล