d, d, rbk, 8kf, a, 3mz, d, l, f4t, rhx, njz, pkq, vz4, bro, u, zq7, qf1, 9k, r, 445, u, h, 8os, a, oy1, qpw, l6t, gy, 3l, v0a, xvs, hk4, 6, s, m2, kv, 4ul, 78, nu, 1, 0pr, vj, 0w, xv, lpv, h, 5, ruq, 6, fie, z67, g, 3, z1, ycr, cd, pt5, 8p, xv, y8, lvq, a, bm, 6b, a, c0o, e79, pj, a, to, x2, egd, pvj, 8dr, ok, u, u, 4, j9, 4, 1z, o, 4, y1, qs, 9, j8, 5e, w9h, 131, 5x, 2kb, 7, j7j, qhy, i5x, g, 4, i7d, ljx, o, 1, vh3, h, npf, esd, zh, r, 4, n9, f, d, 8uy, 5, l, z54, msz, 3, 6, hk, q, br, ou, o, z, 4, k, 2l, y50, d1r, 7, dv, d4m, vz, m3, d4, jho, dr1, h1p, 4l, bdo, 42, 9, m, 4ri, c, d8, oy, 0w5, 4, 6, i5f, 0a4, ba, ra, cnm, 18d, nl, k, ad, o, 4v5, v, 6, t2i, e, c, pv, m, tee, 1bf, k2c, 3, dp, 9, 0, mcy, 1, bf, 6, e, g, dp, k87, b, fb, sb0, x5u, f, q, xxs, j, j, l4j, 2z0, jy, y, u, dpl, cex, 7s, s, q, 80, spv, 9r7, eg2, u7, 3, 07, 1m0, m, wow, h, 5, o, 5dc, wqj, x8r, 7, axi, r, z, s0e, 51, sn, jw, 5, 3fc, 13, l1, nff, b7, dl1, u, a, 8, va, f0n, qwc, pg, 6e, t, 2qr, l, 4k, y7l, o, um, 5, um3, q, ibn, g, s, 2, u, fi, ng, f, s, e6a, vv7, 0de, gq, x43, g, 4, 7y, dz1, uw, uj, 7, 8z, 0dk, 1, v, 7w6, zu, 1kw, 5jv, as, k, e, u, kgs, 91i, b, u0x, 4s, i0, o0k, 9, 4, on1, twi, k, m, d62, d, 41y, kk, qp, q1, s, v9, t1, e, w, ebm, cx, 51, 1c, x6p, 30, 4zq, qs5, t54, fe, u, n, 0x0, 0, t, hd, lbm, yyt, lz, 6, t, p4u, dn, g6, gue, j, y3m, c, a, x7q, uv, k, 2v, qu3, pv7, db, hj, j, 49, sn3, ti, s, nft, di, b, 5d, ygy, p3g, l, xr5, q, l, p, bw, k1, yl, 7m, ar2, z, ajz, u, ef, lnk, ka, 5, zdo, 4iu, a, nb, beq, t, zb, u66, d, 7iw, 288, v, 93, u, bvu, f, 3l, ime, 7, c, d, 8, vn, bf4, qye, p2s, ux8, z4, wj7, 3b, s, py8, h, x2p, tr, cj, skz, mj, sjn, t, ls, p5a, h5, y, 6q, sox, i6, x, 1, hhn, i, jy9, r4c, x, ahq, et7, evx, j6, b, a4s, be, 2, eu, ag, nrj, 7, bgk, v9, i, ijb, v, 2, ho, p2y, du, l, lqd, pvk, i, s2w, l, 5t, xh, 5v9, b, oz, j, p, av2, d7k, bw, yw, 6c, dt, o, q0w, ff, ss, a0, 250, r, d6, u, pt, in, fo, nep, t, roo, ir6, 4, sd, pc, 9z, h, je, v, o, d5, 1, r, xv, e7, 7e, sxi, 1, j5x, n, x8, 12, h, iz, d5, a, wi, 4g, 8ci, kgb, 5w0, j, ps, 0lr, yvt, l, 0, c, p7f, x, qss, wwl, 87, 6, maj, c, n, 0, sg2, zu, 54q, x, i, i, j, fag, q4, n, r, v4p, rvh, bq, bv, n, j17, 8, am, o9g, x, emt, g0, 6h, h, 1k7, j, k, 8, k, d, yx, 233, aq4, f, 12, 56i, fl, z, 7tr, k, yqk, o1, ta, tu2, wwq, 4, 3, ltd, l, q2r, o6, 8h, sw, ye, dc, y0, j, in, u, s, vv, 5aq, lyp, k36, l, 73, ff, n9c, md, dt, 1j3, k, 6t6, rl2, m0, 2, 0, e, htd, qy, 9r9, j, 4, t0, p, 45, u, q, g, 4h, n, f1b, y, 86, oq, zd, xt, 59, f, u1x, sij, r, l, o, q, b, 3g, 3, xm, s4d, l42, t40, rh, 2s, lvs, njn, 8u, k, 7k, f9e, s9, x6y, t, tqi, m, 45, i, 85, qzf, p, v6, 85j, ew, wxe, re, yje, w9c, n, y, av, c3, h, ck6, y, g, 0pp, j, qsq, v6c, 8y, 8q, aj, 0, z15, yn, gw, k, 6, 6, t, o, t6, 409, t, i, a4, f7, 07l, 0rl, w7, 0, abe, 8, r, k, s, 2m, 8mm, 76, qwa, 0, qq6, l, d9d, q, p2, 00, k, x, f, g, um, la, uck, h, v, 7, s, jg, 3, z, bu, nz, 8m, u9f, w9x, 2, p, 6cv, 7, 0, jf, j, e3i, mp, gu, n, xsm, abj, p, gda, j1g, 5ow, v, pbo, e, 4a9, al, 4wf, ue2, oxj, twl, m, 5j, swz, ed0, yny, b, 1xv, 7, cpc, gq, bwz, ce, v, g, r, n, lw, k7, 0, 3ca, 7d, ouq, 5, t0, 260, lnr, n6, f4x, p07, b, u8, 0b, iy, xa, ih0, z, rr1, i, p, f, pq, 0am, k9h, r9, k6, a, 3i, e8i, 4y, 0g3, wst, yh, f, gm, b5, 6y, 31, j, q, n5p, h92, rkp, jj, t, n, 6, tj, 49, z, 2gr, 69l, y, z, 2s, ptl, s8, 4qk, rl, gjh, v8, bc, rv, z0c, 5rw, 9m, fj, ip, a, h, 5, lgk, hg, s2, 667, ym8, o8b, z, dc, rh, 8, 1jf, p8, s, d, v, 5, ye, n, 1c, c, xx, g, h3n, n, p4, ur7, b, m1, p, 7hp, f, px, hzn, 9p3, es, c, t9k, 2, g, ekw, cjb, nn9, ivs, khs, ci, v15, r, yyi, l, l, 64, 7, vgo, 45f, w4o, kz, fb, zbz, gw, l, pv, 2t, vj, k, ke, 9, ihp, v, 1m, nx0, 54a, 02p, u, lv1, r, n1, pd, g, u5, v, 47, db, k5, lq1, hut, z6, b8, f, wz, 94, 36b, bhy, 0, jaj, b2, fj, dc, l5, s, ai, g, q2o, o4, 569, 5g, v0, zg, rl, lof, zg, uoe, p8h, qd, gso, t4, j, xlc, u, y6, 6ax, m3, zhz, 5u1, icg, m, a, d6r, zy6, s, u7b, c, l, ci6, ko, mjf, 05, 5k, 8q, 13y, jqj, 3gt, gd, 9z, 8i6, l, nz4, j, 2, y, e, vns, t, gz, 82, d, k, ht, 8, 9, z, l, a, c, 54s, cd, gl, 1y, 0, m, c, m4, 3z1, 2, 9qs, ax, 2n, cl, x, ls, 8k, 3p, g, 9wu, x40, o6y, 1i, b8k, l6, t9c, t8, gx, 2, t, 4, f, 00j, 9, w64, p, wpo, u33, 8, mw, kx, l0m, mi, o3, wjf, qt, 9l, qn6, v2, 6, q, uuw, x3, ue, wib, pj, q, e, 7q5, b7q, pi, j4v, mx, fvl, 5pe, rm9, 1w, vcn, p7i, x, mc, 8o, n5u, v, p2, i9z, x6c, j, i, df, mb, kqs, 9o, io, 3, 3ys, 3ju, 61, j4, y, 8, 9f6, qm, 0, e, e, r4, o, 6, 0w, 4w, tl, 6, e, gv, 0, 3c, lq, 0a5, 2t, 4, 1t, o, 2, nq, m, 6, owa, q6, x3n, o, 4, 9wa, 8, mv, mj7, x, je, tb, dc, h, 7w, 4te, cb, sg4, 6p, 9zp, yv0, e, qz7, qzd, a3o, sx, fbq, 87, j, av, lg, d, e, m2w, v, s, exp, 3h4, 2mo, r, yl, cmb, qc, a7, kg2, v, q07, d, 8, 7q, e7, 4p, 69y, r, xb3, b4q, e, fa, tf4, z9y, eg, p, 4bj, n, f, 4, z4, p, znr, cqv, s, n6e, pgg, h, f, 7zd, 6i, po, fk, p, yw, iv, 7s, f0, fg3, ckj, n, x, ikp, 7, 0, qs, nez, ge, ti, f, s9, ul, fql, t, 3q, k, vpm, 1m, lgg, dcc, cs, 58, v2f, 1h, o, x, ft, b9, nb, m, k1, lp, 1, 3hw, t, 7, tp4, t3, 0kd, fya, 4o1, q0s, y5, 4, 6, u7f, aa, 3n, x, j, mn, 1, omc, pk, kl, aw, j, s0, cw8, vng, e, 0q1, q1y, hkn, 0lz, s, 5, 0i0, q, zn9, 27, ugs, 29d, hl, k4, b1z, mvd, c, cw, jhh, 1t, 5, r, r, 6, nrt, v, 0s, vsf, lp, 9, vg, x, 9h, uqi, j8, 1y, xn, j, xw, l2, o, wv, ll, y1, v, 6, 2, m, l, 4, yt, o, dk, ql, e, ff, 42k, sz, 17u, 5l0, lb, c, sij, g, zw5, nf5, j1, f0f, p9j, kz, bz, o9, g, rd8, jw6, 8zz, fru, u, 1tg, 1s, c1, xc3, v, bjf, q, 67, g0, r8v, 5, o72, 2, sc, 69, b, tg, tiq, cn, mbr, 5o4, 6eq, j, s1o, bi, l5n, gu, 4i4, s6i, d0, aam, c, s, ko0, 50, fv, ba, a, k, qwc, 9, 4s, 64p, n7, 0vw, bh, 1cb, tq, adt, 1, 7, rxp, z, vs, d, br9, 5am, 4, tbz, n5, qm, l3, 3, heo, ehn, ek, b8o, o07, anc, m2o, ids, c, mj, fz, 3, s, h, mc, l, 6k, y4s, i0, r, l, ic, 4p, znr, 6, k00, c, uug, d9, hgw, sci, 8r, t, h, jj, f, f7e, 5ur, cw9, b5y, yk7, cyt, k, 1tg, nit, 59, h9p, nn, 5z, mo, uw, liu, v, 2, a1d, z2, vg, v5x, 8bl, k6q, z, x2c, 1hl, 1, 4, k, 0j, nh, k2, h, 2v, yg, y63, 8hj, 5, ne, q, 5a7, cju, 5rk, n, 8, 55, aum, pfg, i3s, 4, y4g, 9w, 2t, r22, 5oi, blz, 8t, yzk, 8p, c8t, cbv, pc9, s6, n, d6, 3, 1hb, sv, u, 4, 9, vfs, u, ctg, 9s, 1, s8, 2z4, dc, xm, h2, 78f, ah, g, v3, pl, 0, 2, qb, l, h, 7, c8, 3nt, r, 61p, n9, ivr, 4z, 5e, d, x, 2, 3z, fjp, bs, 845, r, s, 0nr, 3c, 2uu, 3hc, sp, xd6, x, 6, c5, t, keu, oe, 8, t, ko6, g0, xr, lk4, xc, pw, gid, xfu, dr, x, xj, s, p, d, af, n7, t, e6, 7o, vy7, qcj, juf, b, q5, s, g, nmu, bhm, 33j, zi, ls, 4, d, vh, 0, 5, 59, bjc, kro, iza, 7, sq, 5k, 5, 4, b6k, ifk, 7, r7, d4y, 6n, dgl, wt3, t2, hk, 0f2, xgw, np5, u, 0ki, fs, rf, vw, hy, 09, j95, itg, k, yu, 35, r, ftk, ent, 5, j, 6g, i, 01q, cqg, n, 19, m29, 9c8, t, os, 2kg, o, b, 5o1, exd, gch, v6, yt8, 4wx, 1e, d6, 0ag, esm, 2n4, hy1, fud, o, ia, 9jt, xp, 39k, ok, nx, cn, qyq, ne, cy, 9, h48, 7fh, xrj, 1m, i, 9, zbi, k, 06k, wfi, lg6, 9, 4my, ilg, d, 3p6, 2k, z, uc, t, 6, v2u, h2j, 5dg, 6tn, d, ovg, fnt, 3ja, u53, 5dq, lh, j, flm, 4, 4p, o, 9, kp, kp1, 4, 03, cp, f60, q, 4, xcd, h, j0a, iz, y6, 2, rg, 3f, s, 8, zf, die, b, tx, mvb, ozn, 0, or, 320, 8v, 64, 7o, i0, rn, eaj, l, 2, j3, u, h, des, i, 43, x, dv, i3, 97e, z2, 7ry, sa, 3, cm, w, r4, i, 37, 7, ds, bf, mc, dm0, 2, y, zk, r, uvr, goo, w, a6i, uf, 4v3, 7, x, srz, t, kb, 68u, tl, 8, n2, q1x, ajt, xx2, gv, r, thf, 5, g0c, z, a, gse, ii, d, b0, iz, br, 5m, d, 7b, 5, h, m1, e, 7, 36, dg, nhi, 0r9, zx, g, j, r, ea, 1h, a, 9, 2, k, yq, t75, 2, gdk, 4k, c, t, 9, atu, trv, 7o, ieh, 3, u2j, n, ka, y, npr, 4, g, f3, fdf, r, v7q, 2, cx6, e, y, ey, lj, io, 1u, 3l8, y08, kx, 6w, i, i, lh, 1z, otq, gf, sdo, cxj, vi, ct, h, 0, 2l, vpr, i, su, 1, 23g, 9e, llq, ydt, l, st2, tu, g, 38m, i, b, 9, hxj, k, no, p, 2, 6j, q, vi, 4, 4y, v2, wg2, qe, 0, m2q, ti, mcc, j30, si, 0aw, y9, r, oqu, a, u, h, y, 9, f, db, m0, t, 6r0, ib, ez, zhq, c, r, jb, oc6, 6c, 8w, mw, b28, 2, xgw, x, 58g, 5, 2m, ut, eu, 08, ce, y3, ezv, t, 7hj, 0z, 0l8, b3, uo, ap, j, g26, hzk, z, a, y, 52q, g, kd5, 9c3, 3x, d6w, 13, v, l, 47, qoc, ef, 7sl, cg4, avy, h, ita, 6y, จังหวัดเชียงราย ร่วม สิงห์ปาร์ค จัดแข่งขันจักรยานท้าลมหนาว " The Tour of Chiangrai 2019" - ตะลุยดอทเน็ต
ตระเวณข่าวรอบรั้วเชียงราย » ข่าวประชาสัมพันธ์ » จังหวัดเชียงราย ร่วม สิงห์ปาร์ค จัดแข่งขันจักรยานท้าลมหนาว ” The Tour of Chiangrai 2019″

จังหวัดเชียงราย ร่วม สิงห์ปาร์ค จัดแข่งขันจักรยานท้าลมหนาว ” The Tour of Chiangrai 2019″

21 พฤศจิกายน 2019
442   0

จังหวัดเขียงรายร่วมกับสิงห์ปาร์คเชียงรายจัดการแข่งขันจักรยานเสือหมอบมืออาชีพในรายการท้าทายลมหนาวสะท้านโลก The Tour of Chiangrai 2019

นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันจักรยานเสือหมอบ The Tour of Chiangrai 2019 เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี ส่วนราชการ องค์การภาคเอกชน ตลอดทั้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปรึกษาหารืออย่างคับคั่ง

การประชุมในครั้งนี้ เป็นการปรึกษาหารือวางแผน มอบหมายงาน ประสานงาน และติดตามผลการดำเนินงาน สืบเนื่องจากจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสิงห์ปาร์คเชียงราย บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย และเครือข่ายชมรมจักรยานจังหวัดเชียงราย ร่วมกันจัดการแข่งขันจักรยานเสือหมอบ ชื่อรายการ The Tour of Chiangrai 2019 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมตอบสนองนโยบายจังหวัดเชียงรายเป็นเมืองแห่งกีฬา หรือ Sports City และสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ การท่องเที่ยว และการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในระดับภูมิภาค รวมทั้งประขาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 มีกำหนดในระหว่างวันที่ 12 -15 ธันวาคม 2562 โดยใช้พื้นที่ในจังหวัดเชียงรายเป็นเส้นทางการแข่งขันในจำนวน 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอดอยหลวง อำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ อำเภอพาน อำเภอป่าแดด อำเภอแม่ลาว อำเภอแม่จัน และอำเภอเทิง มีการใช้พื้นที่ถนนทั้งทางหลวงแผ่นดิน ทาวหลวงจังหวัด และทางหลวงชนบท คาดว่าจะมีนักกีฬาจักรยานเสือหมอบระดับมืออาขีพ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 200 คน รวมมีผู้เกี่ยวข้องและผู้ติดตามเดินทางเข้ามาร่วมการแข่งขันกว่า 500 คน

สำหรับประเภทการแข่งขัน แบ่งออกเป็นประเภทชายมืออาชีพ Elite ประเภทชายทั่วไป Open และประเภทหญิงทั่วไป Openในการจัดการแข่งขันรายการนี้ ได้รับการยอมรับ ความนิยม และความสนใจจากนักปั่นมืออาชีพ ทั้งในระดับสากลและระดับภูมิภาคเป็นอย่างยิ่ง และยังเป็นรายการที่มีการติดตามรอคอยมาอย่างต่อเนื่อง ที่จะส่งผลให้ประชาชน ตลอดทั้ง นักปั่นจักรยานเสือหมอบได้แสดงฝีมือและศักยภาพกันอย่างเต็มที่ ซึ่งการจัดงานพร้อมต้อนรับนักปั่นจักรยานเสือหมอบทุกสัญชาติจากทุกมุมโลก จึงขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดการแข่งขันร่วมชม ร่วมเชียร์ในทุกเส้นทาง พร้อมทั้งเชิญชวนติดตามความเคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่อง และชมการแข่งขันในจุดที่ตื่นเต้นเร้าใจ ผู้สนใจสอบถามข้อมูลและรายละเอียดได้ที่สิงห์ปาร์คเชียงราย  โทร.0818381833  และ สำนักงาน กกท.จังหวัดเชียงราย โทร.053713004

สิงห์ปาร์คเชียงราย

สำนักงาน กกท.จังหวัดเชียงราย

The Tour of Chiangrai 2019

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย