ตะลุยข่าว » ผบ.สูงสุดตรวจเยี่ยม นพค.56 พร้อมให้กำลังใจ ปชช.

ผบ.สูงสุดตรวจเยี่ยม นพค.56 พร้อมให้กำลังใจ ปชช.

8 ตุลาคม 2019
14985   0

 

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยม หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย อ.เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การทำงานของชุดบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมพบปะ ให้กำลังใจประชาชน นักเรียน ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะ ได้กรุณาเดินทางไปตรวจเยี่ยม พร้อมให้โอวาท และมอบนโยบายในการทำงาน ให้แก่กำลังพลของ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอเดอชุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยกล่าวเน้น “ทหารต้องอดทน ในสิ่งที่ผู้อื่นอดทนได้ยาก และเสียสละในสิ่งที่ผู้อื่นเสียสละได้ยาก ทหารต้องยืนยัดประพฤติแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม แม้สิ่งนั้นจะต้องทำด้วยความยากลำบากก็ตาม ” โดยมี พลเอก พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้การต้อนรับ
หลังจากนั้น ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน การช่วยเหลือฟื้นฟูของกำลังพล ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ส่วนหน้า) ประชาชนจิตอาสา และนักเรียนเทคนิค อาชีวะ ที่วัดบ้านกุดชุม ที่ได้มาช่วยกันทำความสะอาดวัด ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ รถยนต์ หรือเครื่องยนต์ต่างๆ ซ่อมแซมห้องน้ำ ทาสีห้องเรียนใหม่ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านกุดชุม ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอน ซึ่งโรงเรียนบ้านกุดชุมได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากจากเหตุการณ์อุทกภัยในห้วงที่ผ่านมา
ซึ่งทางกองบัญชาการกองทัพไทย ได้มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม โดยในด้านการฟื้นฟู มีนโยบายในการช่วยเหลือ โดยให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลยุทโธปกรณ์ มาร่วมกับส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ ร่วมกันบูรณาการ ดำเนินการช่วยเหลือฟื้นฟูในพื้นที่ ตำบลหนองกินเพลง ซึ่งทางจังหวัดอุบลราชธานี ได้แบ่งมอบพื้นที่ให้ โดยในการปฏิบัติหลังจากน้ำลด มีแผนช่วยเหลือฟื้นฟู ทำความสะอาด สถานศึกษา ศาสนสถาน ซ่อมแซมสิ่งของ เครื่องใช้ไฟฟ้า และมอบข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนบางส่วน ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเบื้องต้น แจกจ่ายน้ำอุปโภคในห้วงที่น้ำประปายังใช้งานไม่ได้ ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเบื้องต้น ตามนโยบาบของรัฐบาลและกองบัญชาการกองทัพไทย