ข่าวสารหน่วยงานราชการ » การประชุมกำนันและผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนตุลาคม 2562

การประชุมกำนันและผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนตุลาคม 2562

4 ตุลาคม 2019
2262   0

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น.
นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย
เป็นประธานเปิดประชุมกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
ประจำเดือนตุลาคม 2562 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจอำเภอเมืองเชียงรายเพื่อมอบนโยบาย
และชี้แจ้งการดำเนินงานภายในอำเภอเมืองเชียงราย
ให้เป็นแบบแผนเดียวกัน โดยมีกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 700 คน