ตะลุยข่าว » โครงการเเลกเปลี่ยนการศึกษาเเละวัฒนธรรมไทย -ญี่ปุ่น

โครงการเเลกเปลี่ยนการศึกษาเเละวัฒนธรรมไทย -ญี่ปุ่น

4 ตุลาคม 2019
7095   0

การแสดงชุดนี้เป็นเรื่องของการผสานความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น เป็นการใช้ดนตรีในการเปิดประตูความสัมพันธ์ ซึ่งนับได้ว่าเป็นประตูที่สำคัญที่สุด คือ ประตูของหัวใจ คือ โสต ทัศนศิลป์ ประตูนี้จะไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ทุกคนสามารถเสพศิลปะของดนตรี หรือ การแสดง ได้ด้วยกันทั้งหมด ไม่ว่าชนชาติใด” นางสาวอาภากร วิภารุ่งโรจน์ ผู้อํานวยการโครงการเเลกเปลี่ยนการศึกษาเเละวัฒนธรรมไทย -ญี่ปุ่น

ดร.เหมโชค สิงห์สมบุญ รองประธานมูลนิธินาคราช เเละรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ผู้สนับสนุนโครงการดังกล่าวได้ให้มุมมองถึงการนำเอาศิลปะการแสดงของไทยไปจัดแสดงในงาน Thai Culture Fair ที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนตุลาคมนี้ว่า การที่นําเด็กเเละเยาวชน ไปเผยเเพร่ศิลปะเเละวัฒนธรรมไทย ในประเทศญี่ปุ่น จะเป็นการเสริมทักษะความรู้ เเละสร้างความเข้าใจกับประชาชนญี่ปุ่นให้เข้าใจถึงศิลปะเเละวัฒนธรรมไทย