ตะลุยข่าว » ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ครบรอบ 21 ปี พร้อมแถลงแผนพัฒนา

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ครบรอบ 21 ปี พร้อมแถลงแผนพัฒนา

3 ตุลาคม 2019
112   0

วันที่ 2 ต.ค.62 นายมนตรี มงคลดาว รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานท่าอากาศยานภูมิภาคเป็นประธานพิธีจัดงานครบรอบการดำเนินงาน 21 ปี ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย มีนายอัครพันธ์ ทองสลวย ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ร่วมกับผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ทชร.พร้อมด้วยนายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย สื่อทุกแขนงให้การต้อนรับและร่วมพิธี เวลา 09.39 น.  เป็นพิธีทางพุทธศาสนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปี ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย มีนายมนตรี มงคลดาว รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานท่าอากาศยานภูมิภาคเป็นประธานพิธี หลังจากพิธีทางพุทธศาสนาเสร็จสิ้นลงทางท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้จัดแถลงข่าวแผนพัฒนาท่าอากาศยานที่ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี 2561 ให้แล้วเสร็จภายในปี 2565 โดยมีนายอัครพันธ์ ทองสลวย ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เป็นประธานในการแถลงร่วมกับนายวีระศักดิ์ อินทร์แสง รองผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และนางเทียมจันทร์ พันธุ์เจริญ รองผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย โดยนายอัครพันธ์ กล่าวว่า ท่าอากาศยานเชียงรายเปิดใช้ครั้งแรกในวันที่ 5 สิงหาคม 2535 เดิมสังกัดกรมการบินพาณิชย์(บพ.)กระทรวงคมนาคม ต่อมาในวันที่ 2 ตุลาคม 2541 ได้โอนมาขึ้นกับการบริหารของ”การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย” วันที่ 30 กันยายน 2545 ได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้ชื่อ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) และวันที่ 13 มีนาคม 2553  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) ได้รับพระราชกรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า”ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย” โดยแผนการพัฒนา ประกอบด้วย งานก่อสร้างทางขับขนานด้านทิศเหนือ งานปรับปรุงทางขับท้ายหลุมจอดเพื่อรองรับอากาศยาน Code E และก่อสร้างทางเชื่อมทางวิ่ง นอกจากนี้ยังดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวทางขับAและB งานปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร งานปรับปรุงระบบถนนภายในท่าอากาศยานพร้อมซุ้มทางเข้าและก่อสร้างทางยกระดับ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารบำรุงรักษาท่าอากาศยาน และอาคารดับเพลิงกู้ภัยท่า โดยแผนพัฒนาฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อเสนอความเห็นชอบจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.)และโครงการฯ ลำดับที่ 4-8 อยู่ระหว่างการออกแบบและจ้างประมาณราคา นางเทียมจันทร์ กล่าวว่า ได้มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับดูแลชุมชนรอบๆท่าอากาศยานเป็นประจำทุกๆปี โดยที่ผ่านมาได้จ้างงานลูกหลานคนเชียงรายเข้าทำงานทั้งที่มีการศึกษาที่ตรงกับสายงาน หรือมีวุฒิการศึกษาที่ไม่ตรงกับสายงานก็สามารถเข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่งอื่นๆกับท่าอากาศยานของเราได้ ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้สร้างความเจริญให้ท้องถิ่นและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและจังหวัด ทำให้เกิดรายได้จากนักท่องเที่ยวมากขึ้นตามไปด้วย