ถวายพระพร » ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

19 กันยายน 2019
4607   0

 

ทรงพระเจริญ

 

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 ข้าพระพุทธเจ้า

ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)