ข่าวเทศบาล » เกษียณเกษมสุขผู้เกษียณอายุราชการสังกัดเทศบาลนครเชียงรายประจำปี๒๕๖๒

เกษียณเกษมสุขผู้เกษียณอายุราชการสังกัดเทศบาลนครเชียงรายประจำปี๒๕๖๒

14 กันยายน 2019
6521   0

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ขอขอบคุณข้าราชการและบุคลากรสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จำนวน ๑๒ ท่าน ถือได้ว่าเป็นวันแห่งเกียรติยศของทุกๆท่าน ที่ได้ปฎิบัติหน้าที่มาด้วยความวิริยะอุตสาหะ พากเพียร พยายามมาจนถึงทุกวันนี้  ในโอกาสนี้ ในนามของเทศบาลนครเชียงราย ขอขอบคุณทุกท่านเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่า ขอให้ทุกท่านมีชีวิตหลังเกษียณอายุราชการด้วยความเปี่ยมสุข