รอบรั้วข่าว » สื่อมวลชนสัมพันธ์อุทัยธานี

สื่อมวลชนสัมพันธ์อุทัยธานี

6 กันยายน 2019
164   0

จ.อุทัยธานี กิจกรรมแถลงข่าว และสื่อมวลชนสัมพันธ์ โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและบูรณาการร่วมกัน วันที่ 4 กันยายน 2562 พญาไม้รีสอร์ท

เมื่อเวลา 10.30.น.ของวันที่ 4 กันยายน 2562 โดยมีนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้มาเป็นประธานในกิจกรรมแถลงข่าว และสื่อมวลชนสัมพันธ์ พร้อมนายชมสวัสดิ์ ทองโพธิ์งาม รักษาการแทนการเกษตรจังหวัดอุทัยธานี นายสันติ บุญศรี หัวหน้าฝ่ายจัดน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายพิจักษณ์ ผุดผ่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายนฤพล เหลืองพฤกษชาติ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดอุทัยธานี นายสุเทพ ประเสริฐน้อย ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมสื่อมวลชนทุกแขนงที่เข้าร่วมงาน

นายสุเทพ ประเสริฐน้อย ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานีได้นำสื่อมวลชนทุกแขนง ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณวัดเก็บกวาดวัดพร้อมนำของเครื่องใช้ถวายวัด ณ วัดอุโปสถาราม ต.สะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี หลังจากนั้นได้นำสื่อมวลชนทุกแขนงไปร่วมกิจกรรมแถลงข่าว ณ พญาไม้รีสอร์ท พร้อมกับมีนายสันติ บุญศรี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานได้กล่าวให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการชลประทานอุทัยธานี และ นายชนม์สวัสดิ์ ทองโพธิ์งาม รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุทัยธานีได้ให้ความรู้ทางด้านข่าวส่งเสริมการเกษตรจังหวัดอุทัยธานี เผยการจำกัดสารเคมีการเกษตร ทั้งนี้ได้มีนายนฤพล เหลืองพฤกษชาติ นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดอุทัยธานี ได้มอบในส่วนของอลูมิเนียม เพื่อนำส่งต่อมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนาครินทราบรมราชชนนี เพื่อช่วยเหลือผู้พิการไม่ให้เป็นภาระกับผู้อื่นมากเกินไป

น.ส.ภาวิณี ศรีอนันต์ ภาพ/ข่าว หัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดอุทัยธานี