รอบรั้วข่าว » เพชรบูรณ์ ฤทธิ์พายุโพดุล ถล่ม 5 อำเภอ

เพชรบูรณ์ ฤทธิ์พายุโพดุล ถล่ม 5 อำเภอ

3 กันยายน 2019
184   0

เพชรบูรณ์ ฤทธิ์พายุโพดุล 5 อำเภอ โดยหนักสุดอยู่ที่อำเภอวังโป่ง และอำเภอเขาค้อ


วันที่ 31 สิงหาคม 2562 หลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวังโป่ง อำเภอชนแดน อำเภอเขาค้อ อำเภอหนองไผ่ และอำเภอเมือง โดยอำเภอวังโป่ง น้ำจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ได้ไหลเข้าท่วม บ้านเรือนประชาชน วัด โรงเรียน รวมไปถึงถนนหลายสาย ในพื้นที่ตำบลซับเปิบ ตำบลวังศาล ตำบลวังชะนาง ตำบลวังหิน และตำบลวังโป่ง ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งออกให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยเฉลี่ยระดับน้ำมีความลึกประมาณ 20-30 เซนติเมตร ส่วนที่อำเภอเขาค้อ ตำบลเขาค้อ และตำบลหนองแม่นา เกิดมีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน โดยเฉพาะที่ตำบลหนองแม่นา หมู่ 5,6,7,8 น้ำป่าได้ไหลท่วมถนนสายหลัก เส้น หนองแม่นา-เสลียงแห้ง และถนนสาย เสลียงแห้ง-เขาค้อ ซึ่งเป็นเส้นทางเข้าออกเพียง 2 ทางของตำบลหนองแม่นา ทำให้รถขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรได้ เนื่องจากระดับน้ำมีสูง และกระแสน้ำมีความแรงช่วงบริเวณคอสะพาน จึงทำให้ตำบลหนองแม่นา ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกชั่วคราว

 

ส่วนที่อำเภอเมืองแพชรบูรณ์ ปริมาณน้ำฝนทำให้การระบายน้ำในเขตเทศบาล ระบายไม่ทันจึงส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อล้นท่วมถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมือง โดยระดับน้ำมีความสูงราว 10 เซนติเมตร นอกจากนี้บนถนนสายสระบุรี-หล่มสัก บริเวณตำบลบ้านโตก ระดับน้ำได้ไหลเอ่อท่วมผิวการจราจร 1 ช่องทาง โดยระดับน้ำมีความสูงราว 10-20 เซนติเมตร ขอให้รถที่ผ่านเส้นทางดังกล่าวใช้ความระมัดระวัง ขณะที่อำเภอขนแดน ตำบลดงขุย น้ำได้ไหลท่วมเส้นทางหลักสาย ชนแดน-พิจิตร บริเวณหน้าตลาด โดยระดับน้ำไหลท่วมช่องทางการจราจร 1 ช่องทาง การสัญจรไปมาต้องใช้ความระมัดระวัง ส่วนที่อำเภอหนองไผ่ ที่ตำบลท่าด้วง หมู่ 4 และหมู่ 7 ได้มีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน และโรงเรียนเป็นบางแห่ง โดยล่าสุดระดับน้ำลงเหลือราว 5-10 เซนติเมตร


เพชรบูรณ์ ภาพ-ข่าว ลาวัณย์ วุฒสิสินอักษรา