18 สิงหาคม 2019
3695   0

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ ๑๐

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 

ข้าพระพุทธเจ้า

 

นายสมศักดิ์ คณาคำ  นายอำเภอแม่สาย

พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ที่ว่าการอำเภอแม่สาย