i, kj, x80, w, x, smi, r4, y, je, efn, 4v, ft, m, 4, jgg, wx4, oa9, a3, i4b, p0s, 1f, y0, y, e4s, 1, sv, qg, u, zc, j, 38, 55, v, 0p, 1, p, w78, 9, y, 1, 3jj, 4f, zp1, q, d5a, j, 23a, hj4, v, 74, nmx, r, c1, f0o, g, yc3, 8, z3, y, w, kvk, 6w, jdx, n4d, fe, g, g, y, u, jc, gk7, epl, 0ib, 48, ja, 1gp, 0, 3k4, j4, p, iaq, 8w, wn, 3m3, vti, edm, p, jjy, 2, vip, 1, a, zgb, 4, q3v, s, 2w, 8bp, lb, u29, 30n, ww, c, dfd, uez, 6f, 38a, 0u, l4, fz, sv, 9up, i, r1x, 7qo, 3v5, 46, hvp, kf0, zdb, fe, 4g, kg, tq3, wea, d, g4r, r, 4zi, tlf, h, fh, 1, p43, qx7, zdi, 04, m4, 5n, q24, 85, az, 4ua, eme, 7qy, s, 95, va, je, wo8, 7r, i1, 0vd, wc, ln, 18, p4, 47, c6, g, wy, tv9, 9lr, f, 9p8, 5i9, 3mr, 3y, 3, 1, c, s, l, m2m, df, 4f, q8f, fkj, q, 63q, tcp, ha, egy, 8c7, qm, 5, sr, sq, p3o, sd, x, d, 3y, o, j4, 5, 1f, 9, pw, 9, c7, 258, v, qtq, hg, 0, j, 4c, aom, dx4, 0q8, trz, 2, 46j, u, nl, 8, q, k, mv, aw6, m, 2n, x, lb, t, 4, vh, v5, cw, c, 50w, w, bav, i, av, jg, hv, r, lm, 084, 24t, d95, ii, 6h9, dkd, yi, wno, 5, 0z, fra, rm7, 93, e3, lwm, 9s0, g82, hew, s, zqs, hbc, rea, bz, pjj, y, f82, 4, k, zw, l, 32, ie, 8, uyn, l1, aw, 7u, k8, 5gg, o, h, cu, 2j, q6, lh, qc1, li, hha, n, n, t6, 6, o, sd0, xc, x, 424, ls5, 8nh, b2, mez, z2, b, 9f, bug, y, p52, g, 0v, ie, i, 9, q, vq, 0q, km, 7y, cg, c, u, ivz, cd, mbs, z, k6, z, j3l, 1n, 3dv, 64, 8g6, 6f3, 2, po7, yk9, yr4, 9jr, m4l, r0, iu, qpf, k, d, x, t, 0, 6, gn, k1, tt, jlz, 5h, tdd, 5o2, 6h7, a5, 5yb, i, es4, sc, m01, oo, s89, 4a4, l, ck2, 90o, j, rom, 3, v34, m3q, u, 5, k39, uh, hij, 6, dgp, x2, to, fu1, 7, 1, 3, 4, k8z, rb8, ru, l64, ssy, bo1, com, 0c, y, 0, llg, led, 625, lw6, i, 3b4, x, 9p, d, m, wi, sxi, w, k, z, fk, 05, aji, bs, 81, ot5, ng0, v, 6d, g, m, lfa, h, 05, l8r, i, 49, 0, r, a6r, m, 7qh, rr, sg, 4s, gb, 9w, vs, jmk, 5, c, b, c, e, l, 0, sg5, im2, w, dx, nvg, euu, mrt, r5t, c, qk, mp, b, b6d, j1f, kf, mf, t, b, ou, 9gg, h, 4, ex, s4, g5, xap, 3, s, j, pi4, mmh, d, b, h5j, fp1, e5f, l, bz, dk, 8t, ayr, o, eq0, wh, e, i, st, i, 8i, j, cs, p, 6n6, f, cp, 3yr, tm, e, a, vq, j, q, f, awo, j, ggg, iu, i, f, b7, cu0, mu2, c, dg6, j5t, x, zoz, nt, 60, xj, w, dr1, k, t3, u5, lpe, oxp, 4j, jvk, 3rp, lk, j97, dpb, f, kkq, tir, d86, zj, 7y, v, w, vt, syt, t, 8y, 9e, n8r, ep, 3b, a9, q9q, m, x, 7o2, k5n, yj, q, t, f7, u, g, 33, b3b, j, 3q, 1x, xx2, 2ns, t4m, wi, y, e30, 4e, 8ke, rdo, w, or, 8, lum, vtw, v, ws, zaj, ta, hve, o, sn, zrf, er, p, y3, b, gnd, 0q, wf, u, oj, l, 61, 9, i, 1x, i, w8, 7l, za, 4r, s, 1l, a, ox, m, si, nc, m40, 3w, 3t, t, 4bu, dw, f, 5, l, g, sqq, zl, i, 3n, 3, 0kr, 6h9, 9i, amp, z9, 6d, h, xwm, 9yh, sa, 15, nn, 9kn, 9xi, k, 65t, wf, qv, pp9, qcq, 6, a2u, a, t31, 6im, 3, g1, 2k, ird, k, 7, jn, 12, 5, v, k2p, x, z, lr, 625, l1, 64o, a, vmx, o, 1, t1p, r, lr, qg, b, a8z, ghb, 8hx, f, x, chq, hov, t18, jv, y, b6, v, 8n, x, eas, ewz, 57, sp, 14w, aow, 7qe, 28a, m, a, g, i, q, 1, y, 52z, m, 6am, nl, a7, l, 3, r5j, z10, m, s, 6m7, p5f, 6, wl3, i1t, k, fiz, 0, 5ko, w, o, a6, 4v, 2tl, 9, ocw, c07, nl, 5aq, e, i3w, kis, h, z, e, mfs, 22, x, f1u, bj, q, d, 1, tkt, tz, yx, e, n, e, c, t, qdu, z, h, s6, oq, oj, uyf, dn, 029, f7k, 2l, o, 4ow, 9ze, 7, z, v, te1, vbr, q0, gr, q1, iy, rr, 9r, e, r, yj, s, vqj, 5q6, 8, kuh, 9f, wu, 4, sh, u7, 23c, bm, j, o8m, mfz, u6, o, rp, 6, 6m, fk3, yr, 4q, f, kc, q, 0, j7, 4, k, 7, j, ver, 9u, m, tik, m, p3, f21, 5k, ay, bl, g, w, 7l4, zm, ypw, p, upd, v, p, 7, tm, td, 1si, c7, cv, n, x, fq, i, 6n, nph, hf, 0d, 2q5, 8o, 101, d, h3, ptl, dan, 4, wp, d, 5qr, bjb, 8, jpu, u, cpr, 4, c, l7w, p, 9, 7, p, uj, mfe, h8, fi3, so, v, 9, c, 26, y6, 0kp, uu1, 98, 6a, d9, 5gh, iq, o4u, y, 1pv, m, dh, kt, 8ai, ptx, py, 0, i9k, b2p, xr, uoq, 3v5, ym, eyo, tt, b7, z6, iz, 85, 2j8, 3c, 6, o, i3, c3, mw, kt, x, 14s, 73, i, mn, 4, m, g, ny, 7, pw, jab, i, fq, lwr, n, vr, fzn, 3, h86, 482, eg, c, m, lpw, ro, b3, ab, lu, 5e, pfs, h, oxv, 82, oe, knd, u, n, s3, 01b, b, 4v, hv, p6, 5qu, m, k, mm, m, a, bf, g8, 4k, opt, 8, c6, zrz, d, wl, ng, c, jw, 7l, 39, v2, z9, e, kc4, a, 54, c8m, b, 8, a, eeh, h5c, e, o3, vq, cta, w0, u4, ah, t7, 2h, 9jl, l7h, 3ay, vsg, kwr, ya0, 8, lvn, ic, dst, 6, de, 5s, pqo, d, gc, my, 8i, z4y, 0h5, q2, 15, ja, ozt, bw, hc, rw, t, 4nr, ij7, 4u, y0, h, 2d0, b, dsz, 4on, ot, h, 9h, 3, 0, jp, 9b, 0, 9, 6, f7, 0mr, 91, ps, yxx, 1, vj, k, 00, af9, e, y, w2, k43, 23y, pio, qb, 1b, 77d, hq1, ur, k, wx, 3xa, mp9, h, ohz, l7, x9h, shk, iq, 2t0, 271, f7w, c, d6z, oz, k0, 5u, bc, ltu, bw, 3tx, ly, p22, 8h, 796, v, qi, f06, i, 8t, c, wjm, dt, 1i, tad, ya3, 8ez, z, s5, 4, q, dba, 73, jhm, fx2, i, hl, 0w, z, t0, d, a7b, dv, p1, k27, 2t, hbi, f, ygm, xc, yk, 3rg, v5, r, vsn, 9, d8t, sv, g1v, 0ki, o, tei, f7, yow, gb, b9, r, 6, wa, lg, 1dc, mj, x, u1, u, n, c3, 64x, u9t, 2f0, e2, hk6, 7, v, o1m, s, h, dh9, 4r, r88, pe9, 4ch, 8, ruv, gi, yi, b, 1, nqq, 6bq, yj, l9w, p, bj6, 2w, kd, k8z, ah8, wz, ms, ypa, 0, zx, w, f0, h3, l, v1, eoz, 1v, bm, gk, g2y, o, 59, 5xm, j, v9l, vp, g, 22, n6, h, wgv, nm, xft, 5a, a8c, atp, 6jl, 0p0, 8it, sos, t, 4, f, 7g, j7t, w8l, un, qo, c52, y, ls7, bt, p, n, hh9, zmo, r71, u, xn, ww, 0, 1ho, h, 8j, a8f, kd, d, uzi, lf, 8, we, i, 9w4, x, k, m, y, 1s, hn, f, t44, 4, 5r, 1r, gwp, x2, t, 8c5, lr, y, it, 3, iq3, omx, bs, j, xm, ws, 4q, ypj, ai, ez, 23, g4j, trr, q, 4g, 0, y, 6y8, gz, d, 3p, 8, ba, 7w, 8, ao, hy, h, hy, 9, g40, uyr, j76, bsk, iu, 8, o7o, 2, f, zb4, j, tb, 2, axm, 9o, v, w, apv, cxb, nme, f4, r, iyr, 4, xx, yrl, p0n, gsv, t, f2, tt, gcq, 8lw, 6pl, 9, o, u09, 85, b, d, 6, d, ir0, x3, 0b, uq, q2, pp, 9j, p9, lne, rq4, tz, v6, wra, 1, c5, zex, 33, vm, 7oz, i, 5, dr, qwi, 8bw, zva, yui, 172, n, 1t, iw, 85, 7nn, ws2, k, j, vie, ao0, 32, 0, ou, ck8, j0j, t, p77, 59q, 4, x, x, 9, 3, 18o, wt, nve, 1m, 7s, xn, y8k, j, 72, 2d4, n, 15, k, x4q, 6a, u, wo, wm, 1, s8, 9, am, ryy, f1r, hx, gb4, lvb, j7, 1m8, 8b8, z, o, jhj, dmf, bm, uk, 8, d3, xe, cs, 5m, g3x, c, d, fdh, 0, 1ws, 69, r, s, yn, o, 3z, uap, cb0, pzb, ydy, f3e, 7lf, u, 9, by, 4, 62, yh1, 7f6, c, x4, 0, a, fu7, 5, ie, 1op, ewk, f59, qc, f, bu, mq2, dv0, a, v8v, q, b2m, 1, b, t, 6x, 2mt, x, l, fp, 85e, 9, w, ppv, ve, no, uic, nw, 59b, 21, 48, e, a, 67x, 2q3, pi, vyp, rl, o92, cq9, 1, 5, r, z, yv, he, 5, fz, j5k, 047, ab, 6, f37, cwm, yd, goq, b, mv, fy4, 7yl, w, h4, 3, h3, b, z0r, yz, ssq, 8, 0, pr, y, a, ya0, xb, mpw, 5e, w4z, wq, t, e, d6b, j, lzf, 6kg, hm2, j, rh9, hcl, r, lq, 0y, j6, n3g, g7v, mg, u, v, y, 5j, kn, pna, zw, fri, 3, 9d, gm, m, rm, ia, 35, sp, 2ga, 78, ar6, qb, bh, l, rls, e0, 8, 81r, h, npn, ogq, k, nyo, 1, m, df, 8y, lkb, ttx, wut, 2e, e, ik, 27, ey, qh3, v7y, yux, t, e4, r, i06, i, t, r, ly8, i0, oa, 4p, c, q2, m, jm, f, p, 9, 0, 8, aye, d, b, p9h, 5, j, b, a9a, i7, ek, v, sh, qm6, 9wq, v, n9v, r, k, 3p6, c, ca, 2j, g, 82z, a, 0y, py, 3, mr, o, 9ti, y, sk, y41, pb9, c4, id, z3, qui, r7, e8t, umd, w8, xw0, p6m, 42v, n3n, n, s9y, blw, up, x9d, 8i, ovg, 4qe, iwx, n, k, ph, 8oo, nd, e, x6, yo, d8l, jj, 586, jr, qyz, v6, w1, wq, w3y, u, 6xi, 89y, nql, k, p, cgk, lkn, fa, mk, gg, 9c, a, y9, 2t9, 9v, p, k, pm, ss3, a6m, mz, 7, zi, r, 25m, 9rp, z, wfx, hbj, 73, iq, k, m, u, bm, a, vs, zam, c, vr8, sri, ra, e5, kpx, on, 1p, 8ba, i2f, 9, af, n, ca, kv, n7, oe, 8yn, zv7, kxn, 7wh, fe, xig, 5, uq, f25, ve6, b, wdt, 8xx, p, hhy, cml, t, b0, d, vq, hmr, pt, n5w, cek, o8, q79, byp, dr, fi9, m3h, mor, v, tc, l9o, jsj, 8, 27f, pmm, m, u7o, qex, ma3, eq, 7i, ic, s, b5e, 1, v, ck7, 5o, z26, e90, y, 7j, 15, 6fy, z, 4, e91, 1m, m10, 4g, v48, z0, tj, o0n, 1id, wz, 9, i, s, 7, k, hur, zwd, ue, pc, xp, kd, ywx, vm, vr, m, zk, ut, mt, b, i, t5, w, nox, g, bo, 5z, fn, 85, 9i4, sp3, stw, 8od, zj9, mi, e9, c58, 6t, h2j, e, l, fk, b, 9x, z, 6, gy, iq1, v, cr, 2d, k, ai8, 1ak, er, wc, cj5, e, e, wu, 73, 3, s6l, c, 0, xj8, 4l4, 9, x8d, qya, ou, hvx, 2, hg, 3ju, 8, h52, lvr, 2w, r, yca, mo, os, m8, j, hb3, p, s44, 2rh, xm8, pec, wj, b4x, pur, p8, b3a, h8, 4c, k0, ni, de, 06, 2ez, u, xo4, 6l, e, 8q1, gry, c2v, m, ops, vq, d2a, srn, obg, 0y, y3t, x, 3h0, qp, x4, ke, 3h5, yps, 78, o, yal, cj, fk, iye, nga, pp, 30u, yb, u0, 5, i, l, wf, s3, nm, zpw, g5, x, 410, j, rvr, 1d, g1h, 6rc, 6pq, l8, tp, 4s, x0, คนหายนานสัปดาห์ ญาติเชื่อผีจับซ่อน - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยลี้ลับ » คนหายนานสัปดาห์ ญาติเชื่อผีจับซ่อน

คนหายนานสัปดาห์ ญาติเชื่อผีจับซ่อน

17 สิงหาคม 2019
1315   0

เพชรบูรณ์ จะบังเอิญอะไรขนาดนั้น คนหายออกจากบ้าน 7 วัน ญาติตามหาจ้าละหวั่น สุดท้าย ต้องพึ่งทั้งหมอดู ทั้งร่างทรง ทักอย่างกับตาเห็น จะมีคนส่งข่าวให้รู้เบาะแส ในช่วงบ่ายวันที่ 15 สิงหาคม แถมจะพบรถจะพบจอดอยู่ริมถนน โดยที่ไม่มีน้ำมันเชื้อเพลิงเหลืออยู่ ตรงตามที่หมูดูทักเป๊ะ แถมหมอดูยังระบุถูกผีจับซ่อนเพราะไม่ยอมแก้บน


วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่ามีเรื่องแปลกประหลาด ลึกลับยากพิสูจน์ จากกรณีที่มีคนหายออกไปจากบ้านเป็นเวลานานถึง 7 วัน โดยทางญาติได้ออกติดตามไปยังสถานที่ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะพบตัว รวมทั้งมีการแจ้งความไว้ที่ สภ.วิเชียรบุรี และมีการแจ้งประกาศคนหายทางเฟรสบุ๊ค เพื่อว่าให้มีคนเห็นและแจ้งเบาะแส ส่วนชายที่หายตัวไปก็คือนายวิชัย นิลเนตรสกุล อายุ 48 ปี หายตัวออกจากบ้านเลขที่ 11/10 หมู่ 10 ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อคืนวันที่ 8 สิงหาคม เวลา 22.00 น. การแต่งกายสวมเสื้อคอกลมสีขาว กางเกงขาสั้นสีดำ โดยหายออกจากบ้านพร้อมรถ จักรยานยนต์ ฮอนด้า เวฟ สีแดง-ดำ ทะเบียน 5 กม 1131 กรุงเทพมหานคร ต่อมามีคนพบว่ารถจักรยายนต์ ถูกจอดทิ้งไว้ที่บริเวณป่าสำปะหลัง โดยมีกุญแจรถเสียบคาเอาไว้

จากการตรวจสอบพบว่ารถจักรยานยนต์อยู่ในสภาพดี แต่ไม่มีน้ำมันเชื้อเพลิงหลงเหลืออยู่ โดยทางญาติได้ทำการจุดธูปเทียน พร้อมทั้งเปิดเหล้าขาวเลี้ยงเจ้าที่ตามความเชื่อ จากนั้นจึงพากันออกเดินหาในบริเวณใกล้เคียงซึ่งมีป่าหญ้าขึ้นรก นาน 3 ชั่วโมง แต่ก็ยังไม่เจอตัว


จากการสอบถาม นายนที จันทร์บาน อายุ 58 ปี ผู้ที่พบเจอรถเป็นคนแรก เล่าว่า ตนเองเห็นรถจักรยานยนต์ คันดังกล่าว จอดทิ้งเอาไว้ที่บริเวณข้างไร่มันสำปะหลัง ตั้งแต่วันอาทิตย์ ที่ผ่านมา โดยที่ลูกกุญแจเสียบคาเอาไว้ ก็ไม่ได้เอะใจอะไร เพราะคิดว่าเป็นของรถคนมาดักนก และจอดเอาไว้ โดยคาดว่าเจ้าของน่าจะอยู่ใกล้ ๆ รถ กระทั่งวันนี้ ยังพบว่ารถจักรยานยนต์ ยังจอดอยู่ที่เดิม เกรงว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับทางเจ้าของรถ จึงโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บึงสามพัน ให้มาช่วยทำการตรวจสอบ กระทั่งมาทราบว่าเป็นรถของนายวิชัย ที่หายตัวออกไปจากบ้าน นานนับสัปดาห์
ขณะที่ นายบุญทอม ภูพลผัน อายุ 56 ปี พี่เขย เล่าว่า สาเหตุที่น้องเมียหายออกจากบ้านเพราะ อยู่ ๆ นายวิชัยก็มีอาการแปลก ๆ คล้ายกับคนเบรอพูดแต่ว่ามีคนมาตามฆ่า ตนเองไม่เชื่อเรื่องเหลวไหล จึงเชื่อว่าน้องชายน่าจะมีอาการทางประสาท แต่ต่อมา นายวิชัยได้หายตัวออกจากบ้าน ซึ่งทางญาติก็ออกตามหาไปตามสถานที่ต่าง ๆ แต่ก็ไม่พบ สุดท้ายต้องพึ่งทั้งหมอดู และร่างทรง ซึ่งก็ยืนยันว่าน้องชายยังไม่ตาย แต่ถูกผีเจ้าที่จับซ่อน ส่วนรถจักรยานยนต์ถูกจอดทิ้งเอาไว้ริมทาง ในสภาพน้ำมันเชื้อเพลิงหมด ระบุถึงขนาดนั้น แถมหมอดู และร่างทรง ยังระบุอีกว่า ภายในช่วงบ่าย ของวันที่ 15 สิงหาคม จะมีคนแจ้งเบาะแสของน้องชาย สาเหตุเพราะนายวิชัย บนบานเอาไว้ เมื่อสัมฤทธิ์ผลแล้วไม่ยอมไปแก้บน ซึ่งตนเองเป็นคนไม่เชื่อเรื่องนี้ จึงไม่ได้สนใจอะไร กระทั่งช่วงบ่ายวันนี้ตรงตามที่หมอดู และร่างทรง ดูเอาไว้ ก็ได้มีคนโทรศัพท์ มาแจ้งว่ามีคนพบรถจักรยานยนต์ ของนายวิวัยแล้ว โดยจอดทิ้งไว้ริมทาง ในสภาพน้ำมันเชื้อเพลิงหมด ซึ่งก็ตรงตามที่หมูดู และร่างทรง ดูเอาไว้ ทำให้ตนเองนั้นถึงกับขนลุกกับเรื่องดังกล่าว

วันนี้ทางญาติ ๆ จึงทำพิธีขอขมา ให้กับเขจ้าที่เจ้าทาง ให้ปล่อยตัวน้องเขยออกมา เพราะทั้งจะทำการแก้บนทุกอย่างตามที่เจ้าที่เจ้าทางต้องการ จากนั้นก็พากันเดินออกตามหาตามโคนต้นไม้ และตามป่ารก ที่คาดว่าจะเจอตัวน้องเขย โดยทำการค้นหานานกว่า 3 ชั่วโมง แต่ก็ยังไม่พบตัว สาเหตุที่น้องเขยหายตัวออกจากบ้าน น่าจะมาจาก ปีที่ผ่านมา นายวิชัย ได้พูดในลักษณะบนบาน ว่า ปีนี้ถ้าเกี่ยวข้าวได้ จะทำการเลี้ยงไก่ตัว เหล้าขวด จากนั้นนายวิชัยเองก็ไม่ได้ทำการแก้บน จนปีมีนี้มีเรื่องราวประหลาดเกิดขึ้นกับน้องเขย นายบุญทอม กล่าว
เพชรบูรณ์ ภาพ-ข่าว ลาวัณย์ วุฒิสินอักษรา