ถวายพระพร » ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

15 สิงหาคม 2019
2534   0

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ ๑๐

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

 

ข้าพระพุทธเจ้า

 นางภัทราวดี  ปัญญาบุญ  นายอำเภอพาน