ถวายพระพร » ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

15 สิงหาคม 2019
4734   0

ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม มหาราชินี  ๒๕๖๒

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี

ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง