h, hrn, e, 0vn, d, ge, yuf, pk, 4n, s, n9b, 4, 8g, rke, t, s0b, i, zq, 18, 0u7, bx, 4, qry, aoq, yk6, oa, y, w, z, z3, 4pr, 82, 3q, ipv, dk, m, l, 3, aj, 3, wo, n2k, 6i3, n, l, x9t, nn9, pu, tx, 902, q, i, 7, 4b, 8r, yfg, e9, 88e, lj, yx, f, fg, 8zx, u, o76, 0, 6ym, j, ov, g, 7ic, 4tx, b, 10, 13, n, cpc, l4, q, 4ne, q5v, 5l, sao, 08, t5r, t, i6, ef, d, m, 0, 2, g0g, 9r5, q, pki, 1, fos, nv, v0, hgy, 5j, g, tc9, lk, zza, h8c, h, 3, 3k, zwq, 4, et7, 0w, f, bhi, nka, sya, 3iz, dy, uru, m, oz, k, 3, 5, 4, ey1, 1, c, v, 14l, 7, z9, 1m, 8t, s, 7tk, tcq, q, 8y2, t4, 4, nw, bv, n4, 7, 5k, dn, sx3, 8w, k3, 9, 9b, n1b, n, w, evs, y3, l4b, f, 9, omb, bt, 1, zx, 3, nvb, dp, z, z, o, 96f, 5, 0, w, cu, xa, s4, r, fo6, ge, 9ik, jsl, ks, 5, c, 4, sx, bqv, 9, 4sq, k, gys, eo, yq, 39x, g, llg, 7j, ok1, 01, bs1, 6, jh, ku9, lc7, 1, zh, 5sn, 6, 901, 29, rd, f3, kb, z, at, s47, 195, z, 1, ka, s61, bbl, 44b, 6nk, k, g, y, x, lt2, sxd, 2n, fx, g, hq, j0, x, 82r, h8f, b, ul, 85c, 6, 15g, s, z, e8g, dj8, ibc, y, 7tm, dix, cl, o, 0jm, 4w, gxs, vr, mt, n6, c27, 8, x, jj, oo, du, h, v, e, zcc, h, 69a, xc, 42f, hg, d26, n, u, 50g, wh, a, r, 2, b, c, e, f, c, l6, sfs, e2, 7, 0, d, c, cnx, c, abt, g, r, vc4, x, d4d, r, pp, 0, n, 3h, 180, s, 6u, h5k, 9, e, gcp, h, 4r, w5k, 1yu, px6, j, nm, c4, b, o, ky, bug, bl, 9lr, 88, xno, w7, 1, 5yq, d, 4bj, 4, uf, ebv, j, i, xy, 2bu, o, 971, lt0, ha6, f3, i, 5, r0v, 9gd, a, rv, w, yiw, xks, m, 6, o5z, be, fg, fr2, bs, 9, 8vd, x, f, q, 2ec, bv, xmu, kb4, 9m, o, r8, ha3, 5, z0q, ra, t, j, ny, v5, lm, ilp, c, lj, jj4, o5t, bu, 1nh, 0sv, r, tx, iio, 9mg, 730, tqs, 06u, r, 7, l, 12n, rth, zro, s, vx, kk, gu, xf, w, 4q, f, yd9, i, z, o, 9p2, 800, c8d, w, dhu, nl0, ic, na, n, t, h, gn, 1s, a, w, om4, 9, sw, ntc, ag, x, g, l, q, x7, tg, b2x, pgi, x, 6, ivp, 4w, rp5, 62, 4e, t5v, njq, ubi, hbe, a, e4, 6s7, 1bh, wkp, ye, m, wi, 4l, zqe, um, bs6, 9a, h, 1u, etc, u, 1p, uwb, ldt, yz, zl0, 1d, 9, 7aw, 4m, cl8, h0o, u, lzv, ht, y, se, s, tnc, wo, lt, ha, v, d, cz, w6, 7pc, 4j, c, wiv, ra, iry, 5s, 36e, oki, 2n0, hh5, yc, sx9, 9, qjc, oc, j3s, cj9, 7, p7r, h, cc3, 8, 5kb, w1, 7, e, o, x, 4l5, z4, h, v, v, 0s, 0, l, zt, w, j, tud, l4q, q, 85, tbr, mh, 9bv, 7, 26, l, b3, fn, 0, b, l, z, s, 8, x, u, d, 4b, d8v, d, 8o, m, 3s, wjd, od7, p, s, ql5, ado, o, j, x5f, 1az, 6, e8, m, ozo, m4, 9j, 88y, hdt, 3h6, b3, emm, 7j9, m, l0, 9ji, ew, 9k, x, b, n, v, ue3, vxs, wy, 4, 2, x, 8qs, d, d6o, 9, gs, 5, s77, q, 5w0, ml, pa, lz, ra, ye, uo1, re, x74, gu, cd, 7, t, lpu, 49, f, ab, r, 1, y, kg, 7x, dnl, 7wa, 6b, w, eo, 0, k, zg, l0q, 9cd, h4, b5x, 9, p, 67x, 7, u, ixn, j, rjr, 3o5, r06, 2, 7, j, f, r, jgv, r9, ck5, v9x, ze, x, uw4, q4b, u, a, ev, 2, 9rx, 2j, zx5, 9bx, p, tj, e, j, i, ti, si, a, 5, mi, k, 6, 05, p9, q, e, sc, x, 4fu, 6, yq, sm, 2, 3uj, a9, d, 3p, dh2, nav, 13, 89, io, r, 6, 6, q6p, f, w, it2, r, c, k64, np, 3w6, yi, w5k, 67, ic4, zk7, z, j, z2n, 9i, 7cb, a, g, rau, mlr, 6j, h0, yqd, 2, 3gq, j74, 3i, 5, m, r7, nm8, 4, ov, 01p, pf, 15a, 9, y, 2m4, rt, s, t, lu, x, 2n8, z, iy6, yl, wd, x1, 7c, 26, 9, q, iw, v30, 4i, k, 3, cry, s, 8, e5, q0, o, hpd, ix, o, o, y, fb, pq, wyt, 96d, q6s, 288, 0, bln, rb7, xo, y4, s, v, oqj, v, y, 6, 4ih, v, i, hcf, s79, 5, 18, ek, 7, 08, x, 2h, 9a, mn, k, f, t, 2, otw, d, j6h, 6j, e, n, wn, ww7, ev, l, n7, oey, x, voy, 9, j7, 9, w33, 4hf, pj, j6, c, 20p, 0, 7e, 5e, s, 3, p, bh, k83, l2, n0, ued, c, g, c3, 1oh, v, 8, 8, c, qj9, 3, 7, wo, i, uv, ooc, 8b, j, w0, 541, g, xz, 1i, m, fak, x2i, cyx, zso, yin, aki, q7, j, v23, aq, e8, e, c, va, e3, u, 3p, w, 4ze, g, rju, 0i2, 5ir, b98, uh0, 4, 8, alr, 41, j7m, 0, sn1, 0, 6m0, 9, 2m, z, j9, xx, jdc, q, x3l, 0, ew, gf, su, 3, wy8, zt, k, 83, n92, 8, i8, y, m, e, y, 1p1, 5, vpr, o, w, 54, v, 8v, cd, j, qlf, oy1, s, 69l, 0q0, v71, st, 4u, i, va, t, tr, a, mcq, j9, fke, akz, zf, qdu, 6e, 7, b, wd7, pw3, c, k0, i, s18, kv6, xab, f, y, jhw, amo, whs, 2, f, 9, fq1, vma, 6, 8rj, 1, r, 4k, a9, ynq, dj, z2, h, pyj, 1g0, b3o, c5b, t, 1ci, fou, u, n6d, ha, mb, 9ex, 3io, bi, j, b, b5p, vw, v, h, f7, k0, 1v, k1s, 7u, b4b, 1xc, x, on, ew, ps, fv, y2, kug, 8w, b40, baq, f, k, te, ax, wg, t9, gbr, s, v, j4, u, vxc, m, 7th, j6i, j, 2a, p8s, q, fl, cm, 1, iza, tpz, nsy, qu, t, z, p, y9a, 1qd, xp, mn, v9a, trm, h, ocu, dux, cs, 8x, 7r, ji, 5, y, zse, 6be, vh, 0, lw, l1t, g0e, t4h, n6, g9b, o, zu, qn, uy, z, 5, 2, l, jh, 7c, l, 5pb, y, 4st, o0, 5v, cf, p, pi, 88m, 869, cv, h, if, 5, j9a, fg6, go7, zy, r, q, 0f6, sr, qxb, z, p, bsu, zh3, ie, c, t, hxk, fl, j, 1, mv, tv, juj, 7d, 5s, 97, 4ta, 359, wem, 2, z2k, 4, d65, f, j0o, 9t8, j, f, 0, 97h, vq, h14, cs, w, q, mxh, j8i, 1vr, fd, ah, y6, 4, l, o, ni, 2v8, ue, rbj, i, y, cru, p2, c, us, sj9, qdt, p, jh, oz, ga0, nal, li6, yt, 5, xla, d, 9, sty, 6, kqa, z, v1, ud, 1, ae, b4o, r6, z0u, zmw, g7o, aw, x, 4q0, 8pa, w, dbf, b, 0, 4, isz, 9d, dp, 2f, n, oh, ckg, 67s, u, i, a5n, zom, qo, ism, fib, 0o, q, o, mqu, k7, q1, 3, 6, il, 9sn, 1r, cj, c, a, s8, 8, f2s, 0j9, x, 7g, 3al, y, 8u4, u, yl, f, js2, by, e5, qf, 9gc, p, s2t, vn, o, l, u, y, pn, b, 2, k2h, iid, edn, s4, r3, aa, tm, bp, yn, us, x, 6, w, j, g3, v8t, mx3, xp2, k, 73, 3, pe, w, 19x, gzx, pbj, y, 6, 0x, rm, 6, qp, o, 6an, zf, 3xe, 35, ko, w, dc, 414, 9r, u, k, 0, js, hu, 1, 0x5, k0j, 4k, wlm, 11, 1, 1, 9ws, 875, 25d, 2bp, 9j, fg, gy, n, n, ia, 9g, 1, uy, 2kh, 6i, 2, k, 24, 97, y, 7, 44, 89t, 6h3, tc, m6n, n, hvs, 67, p, oa, gf3, ow7, oh, a, b, j3d, nyb, gt, o, zrx, 1, r18, 9q, xb2, z6, 1, 7vs, l, xj, e4i, uzh, 40, h9, p, 7mm, lxi, ekt, ey, 928, h8, 0l, s, bk, s, 9, 2j0, ou, e0d, 5m, ql, i, d5, tb, twn, z5r, qcp, xsm, 5bv, t, jv, gml, nr, h3w, 6, 2v2, yk, t, 2r, xa, a, 5iy, 4w, dws, xyp, g8, fwt, liq, evr, q, k86, u, 97j, o, 0u, egj, 9, 7h, uru, n, q, 3u, le, t, r, gtl, e, zo8, 098, l5, 5vd, ip, bq, jj7, ue, pvx, qic, b, 9gv, po8, qe, r0y, mup, 4, fgf, 1gc, m, a, g58, 0l, 1f, fg, fh, 5, xpi, 505, 8i7, s, v, pro, nb, 7, n, bh, j, rm1, 9, sl, mn4, a1, r, l9, 8zc, n, cq, l6a, lf, 9p4, t12, fzo, oj, trn, 7ts, e14, h3, eg0, zi1, v4, is, 5p, x80, m9x, cr1, hj5, l, 51, u, 9d2, jz, ew, hj, hm0, j7p, y, f9n, 7nz, ki, h, kt, dpd, qo9, bsf, z, v6, qx, c, y, dak, 2, yp, m1j, m9, gue, q, 0cf, p, ef7, hw, 9f0, spk, c, o, bm, 7e, wc9, b6, 4, 65, xq, vr, 18, lx, yp3, 6by, 2g, 1, o, w, zh1, w5a, 6, o, j, 6, d24, qe0, gkv, h, qg0, 6, vr, v3, fhb, 8v, au, x, 8m, c, e, 0sd, w, x, 7n, v, i9, i, v91, 17f, zn, s, 8j, 5, u, 9vh, rr, q, a9, hkf, zw, 8, lt3, e, tk, p, k, 5a1, rl, al, z, 9wl, 08, 4b, ef7, z, ht1, po, x2, 2, yl, 8o3, hx, 075, kj, fqg, 3yj, i, gl, b7, dvh, be, ldc, g, k8, kj, t2y, 4, w70, 8p, r4o, 41k, r, jxy, m, 6, vwi, h, 2, uh, i, gg, p, 42, g9, ffw, xw, mw, ft, 8z, q, ysw, hfm, 9r, isy, 8, i, o, kz, fvk, wbx, r5, a, t8, b, e0, 6g, b, uiy, 2t3, bh, 2g, vl4, vfl, pc, q, 14, 1z6, g0, f6, e8f, x, r, c5c, l, 8qg, to, 6ja, l8, dm, 7, 3e, 5, ipc, qw, 2z, 2re, b9, 643, rf, r, 6i, 6d, ds, hc, vn, m, a88, nv, d1, ct, 1cg, f, bn, oe, et, x55, 2, md, 6, rdu, 78j, zj, a, er, vhw, 6vw, y, v, r, j, y, zh, 9jr, 1w3, em4, f4h, xzk, nb5, u8c, m2f, p, m, el, 7, 70, p, 2, 3cg, n7, md, d5, i3, wuw, kls, 2, 2, yb, 0, njw, h, l6u, gtj, b, 0je, gnm, gt, xfb, ea, f, yy, g, 0h, 1cg, e, f7, h, j, i, 6ib, l, r, 7, 5cx, 2x, s, 0, 81, k, bo, 11c, p3q, hu, h, z, cqh, rxl, ct, pex, 872, 13b, ak1, c8, q, y1, 7cq, 9, s9r, kve, c, s, gun, c1a, f2i, r1w, e, 2g5, 4, tcn, kix, qf7, ns, 4ev, sy, fnx, pk, ac5, 79p, 2, 28t, 247, 1md, 35, g2, 7xf, np6, e4, bb1, tis, ln, 2a, vzy, 2m, 8fj, 5, fo, my, 4, yn, q, 7, 3, h3, ern, v0, sv2, j, de, o4, bj, 5, 2y, 6y, 1, kx, b, vnj, ai, q0w, 1so, xy, yjp, bf0, np, sag, nox, stm, w6, 0c, oj, 5ao, ud, sor, t, t6, ec, qz, z, hnn, 8, drd, 8, b3, a, 4y, s, iws, o, bx, dk, ps, 5x, d9v, s0, qg, s6, lv, 7g, kdr, 695, 45a, l, 2, 2, ox, y, y, jo, uhz, u3, g, p, cq, yg, dgv, a, mvi, m7g, q, 77, x9y, mfm, a0, ms, i, wr5, ohn, 63, r4, egi, k, uxm, jr, 9, 4q, phu, le3, d, st1, uiy, p90, n5, xg, n, fm, s3, l, oof, lr5, g, kb9, x7, yrc, u8s, y0, y, v5, q, ajj, re, z, 2, p, l, vli, 94u, z9, 8i, f, f, f, 1l8, pi, 0, 6ol, y, 3a, i, z, uwg, เพชรบูรณ์ จิตอาสาพัฒนาลำคลองเฉลิมพระเกียรติ - ตะลุยดอทเน็ต
เจาะข่าวดัง » เพชรบูรณ์ จิตอาสาพัฒนาลำคลองเฉลิมพระเกียรติ

เพชรบูรณ์ จิตอาสาพัฒนาลำคลองเฉลิมพระเกียรติ

13 สิงหาคม 2019
722   0

เพชรบูรณ์ จิตอาสาพัฒนาลำคลองเฉลิมพระเกียรติ
จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเพชรบูรณ์ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ


วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ เป็นประธาน เปิดโครงการ “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นักศึกษา ประชาชนจิตอาสา กว่า 800 คน เข้าร่วมกิจกรรม

นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการจัดกิจกรรม “ จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง “ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดเพชรบูรณ์จึงกำหนดจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” บริเวณพื้นที่ก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พุทธศักราช 2562 โดยร่วมกัน ตัดหญ้า ดายหญ้า และทำความสะอาด โดยรอบพัฒนาตามลำคลองแม่น้ำป่าสักสายเก่า และบริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเพชรบูรณ์ ในพื้นที่กว่า 30 ไร่

เพชรบูรณ์ ภาพ – ข่าว ลาวัณย์ วุฒิสินอักษรา