เจาะข่าวดัง » พะเยาจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ

พะเยาจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ

13 สิงหาคม 2019
311   0

พะเยา สถานีอนามัยแม่ปืมจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


วันที่ 12 สิงหาคม 2562ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖0พรรษา นวมินทราชินีบ้านสันต้นผึ้งตำบล แม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม ราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ซึ่งเอื้อประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าจวบจนปัจจุบันโดยมีนายอัครา พรหมเผ่าที่ปรึกษา รมช.ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นประธานพิธี

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้พิธีถวายพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง พิธีมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในเขตตำบลแม่ปืม และมอบผ้าป่าศูนย์ฮอมฮักตำบลแม่ปืมที่ได้จากชาวบ้านผู้ใจบุญร่วมมอบสมทบทุนในครั้งนี้ให้กับวัดแม่ปืม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

อนันต์  ข่ายสุวรรณ ข่าวภูมิภาคจังหวัดพะเยา