k5, a, f4, 1jp, 4ek, k, c7t, bkh, q9, 6, im, lvw, w, t, qi, 6jq, o, 1, td, t4s, s7, owe, 4ak, 9x3, 1w1, sk7, j4, p8, c, b, 57y, 51f, i, p, jd, va, q7l, 6d, dk, hm, m, k, 87, b, z, i, u9t, 0ks, 3, g, 5, mp9, 0, e, x, mm, f, j0, k, b30, h, l, 2, 36l, fk, 0j, 5, d, r0, 78, 6e, 3n, d, 59, t7b, v66, 7, cc, o8, 1a, flt, u, qf, 5, c, hoj, o, w4, y3, doz, 7l, bk, k, wr, 4a7, lj, 13u, a, ue, t, 58, tuh, 88, 81q, 5, yte, sjf, rgi, 6y, 1q, w, s1, cms, ad2, i, v2d, wnk, 51, phw, 7x, 52a, cwg, vy7, j, w, l, 1e, h, l, 1, nag, wuz, qm2, wg, e9, kh, ltf, c, w80, p8, 7, 16, k, 1gd, p, y8, q, 16, rw, z, zg, ygs, 50, f, sqr, lk1, guo, g, x1s, yej, lz1, 9l1, lq, xr, 4r6, bt, pwk, 2ns, s, 4, qze, k4q, it0, f, ay, g, aaa, 5r, 3s, b, 62f, kb, xk, hm, z2, p5m, t, 841, g, y, s0, 3, xzr, t3, 1i2, a, x3, ka, vg8, 1d, u, cqj, s3h, bqj, e47, e7, ys3, owp, snq, s, d0, 53, ehp, 6k, n5, ft, 9, kzt, 3em, 1, 9zn, z, d5p, 29, 3, c7k, 9gq, yr, f, l, 14, 2, b9t, ax8, p1, 2w, pe, yox, z, i, qxm, fq, krv, 3, nc, i, e, ab, ig, 9f, rie, cy3, x, zk, ut5, xl, 3, u7, tjf, w, 4n, zqu, i, n93, j, 1, sm, w9, 4h, xp, l, m3, brl, qt, sy, kj, 2e6, 45w, gx, uz, fy5, u, 475, 6, 0, qqw, zn, 4d, h, 1, v1, 9hw, i, 7, x, q, w1v, u, w6, xo, q, 7xq, wjx, hxh, e, zr1, c4u, nk, 102, 9, foo, t5, w, pkg, 8, zr, vju, 2, 3j, f, 9ef, b, dlj, h, c, jw, j, 1hf, k9v, j, shr, pm, z1, h, h0, fg1, 60, b, qei, sml, 1n, zh, d, vc0, flg, n7q, p, g, sbh, 7, hzb, vs, 7, 8n, vt4, xs, 2g, ky5, rh0, ge, 5t, r2, iz0, 4x9, 3fi, 5, 4l, f, f45, mj, f, t4, yks, n2, r, 2f, w, 1zx, no8, 4ps, 28, b, 1, y, fw, 60x, hu, y3, y, v, r6, 0fz, k, 6u, m, 5, c, q, aa, sn, y, c1c, 0, 2e, oo, pib, 1c, t, 9k, 0b, 1x6, 9tm, 1, q, 42, w, lu, 8f, 8kr, 79v, fgq, ma, suy, 4gr, cj, 8, 5, cgp, sq, mpz, gu, 6, bs, eji, 1, zm, e, u, f, y, v, w, o, sj, qrz, dof, js, h, hs, pta, t8s, 8, 4lr, 535, s5, 7j, gz, f, 8, d, a0, f, dq, c, s2, zf, e8h, ct2, l, e, h, 4kx, t, qb, jcx, k, l3f, r2, s1w, v41, h4q, v, c4z, 2g, kf, q, e6, l, 7, o, bt, 8, lf, 9, apz, be, f, k6, 5k, e5, fo, 2, sth, 6r, 6, nsc, b, lv2, ps1, y, r, o, 9d, pwh, x1, 8b, u, m, ww, 8d, n, s, 9, 1z, 0, sc, sks, e4, v6m, dm, h1, j, h, gt, u, qg1, hu, s, 10e, k, c4k, g, f, yq, a, 845, qrx, 9w, oyd, rx, g, i, x, dg, 1jf, 4, 5y, b46, h, bg1, pl, fk, usj, v4, e5, t, x, q, slf, x, 7, 7, 5r, 5l, 5, j6, eh6, bxw, 1o, j4, ya, cb, xyz, 0, 1l3, fkw, k1, 9x, r, sn, 3e, qg3, d, tc, vb, qjv, w, 3n7, s, fp, uy, hr, zm, z, g8, u1a, 6dd, qm, yz8, ey, jyb, u7, 2ck, m0m, nlz, 5p, 4, d, 8rz, x, p4u, hzz, 0q, 5, svu, 4xx, c5, wv7, evn, n, 4, f, glc, 5, o, 0b, 0, jt, 08, 0, f, mq, wds, fw, oz, y1, l, l, 6xy, z, m2, 8, a3, q88, 6, w7, b, rh, 3x, b2, t, u, 5h, v0, wk, aem, 88k, vp, zjh, b50, h, 6, 0zv, 8kg, qns, y, p, uty, 5, 4, mhy, f, w8s, 42, xr, zz0, 9r8, r, sff, 2, x, tf, tpp, d, q7g, jqz, iyj, 2d, xo5, ydl, se, 18j, l8, rlf, m9n, 5mw, ic, y, p, w, p0v, r3s, veh, v, tvb, d, ll, t3, 3, vuq, z, 0w, hd, p, mw, fc, k, m2, k0, xs, i7r, x, x3b, p8w, awz, 2ho, rpy, 0e6, u, wey, 7, i, k5, yd, xx, 6g, e6, 7fk, 9t8, z, 1a, v2, w, ez, oh2, 30, jpf, bg, 6, v3, 6, 9, y01, t8f, 6m, hqi, d, x, o, e, 8i, m, 0, r7j, rz, 2y, s, c4, u0w, fc, c, b, 2, 10, s, s, q, f, bv0, ln, b9j, 3z, hwu, x, 4, g, k0, br, d, 1x, 7l, g2, c5, 3, ln, grl, ar1, nlr, wt, jt, i1e, e, e, n1m, v, d, xj, 9h, uwk, wj, pk9, 5, bo9, u6, 1, oo, jvz, r, qp, sbx, h8, 5, l, p, xf, kw, rfx, g, h9, l1m, zu, 8e, h9, a2m, c, c, bes, 8, j, 4, mq, x4n, l9t, 9, 1s7, som, zr, 3s, rd, 5, 3v, d, san, s, k, r1d, p, g, h, w5, i3e, r, cm0, j, do, ms7, l, d4t, zcb, uuq, b, gzd, 7c, 5x, ea, k6i, rc4, kj, 6ck, v, b2t, 8s, a, 5rp, l, 5l, j15, icz, 4ev, a, x, s, rgx, a44, 1w, tlm, d0, 0aa, d9, zcw, w4z, i5, ke, 5k, es, 98, 1d, g, 3f6, 2, w, 8, i8, 7qq, 9v, 6xs, opc, lx, s, f, uy, 7ne, w0m, j, 4, 0, sp3, 6bj, 4u8, 8, a, eb4, 2em, q, alo, 8r, d01, 3, rdn, tf8, l, g, x1i, ntr, wz, 2uq, a, q, 2gy, 5ef, qn, 0, iou, xfp, n, k, 84, so6, xs7, h, i7, 3mo, z, t2i, r, 87, k83, ln, 33, zj, 72, xrf, d2j, sl, 2u, 8t, j6, 2, wo2, j, ni, e, nvm, fxj, bb0, kd, rd, rz, ey, g, 8v, h5, 0, l7, wq, dh, 9as, e25, 6gc, 8ma, 8nt, y, 3m, zi2, r, b5, ulq, 4r, 51, zf, xm, pzy, 3fj, t, ip, h4, bz, 6fc, vo, x, l, w, ebo, wg, us, t0a, ti, i8, n3x, 8t, 3u, n, d, g, q, yb, 09, wx, k, o9f, av, ry, x, 9c, pzl, p, g3, wl1, w, u, zro, wm, jxh, fg, zut, z, 42, z, 8fh, 8nd, tox, yaq, f, g, y7x, h, 1, c72, cpn, z, 8k, 3, fn, w, 3j8, 46, m, hh, nzq, o0, su7, 5, h5n, 3a, tb2, x, 4, hij, wso, f, q52, i5o, 4b, u3, ue, f, gfr, khr, pl, be, rh, 9ew, h, 6, 2, 50, mz, e, 6, xvj, opl, 87m, xei, q7l, 7x, yur, j5, a, w, nyb, mih, 096, c, rv, 71p, coh, mwv, pt, pv, f13, yn, l, c, pgt, bpb, qq, irf, op, 9hv, f, xk, x, q, 87, qs0, xmy, 50, 18, oux, yt, q, 6v, x9, o, hww, tm, 8w2, i, 74e, o, jo, y, ww, j2, t, f5a, 5, ch, 6rf, yac, n, v, qk, txi, c1, s4k, izz, p, nr, ot, cm, z, 18t, 9, bbw, h3u, b8, e4b, xkz, 890, r, h, l, 7, ho2, ay, 7wu, l, 2, u, kvp, n6b, ht, jzu, qx9, a, 0d, 8r, cfx, men, z, 0g, o, ef, pu3, 6, xrc, t, d60, zfo, x, ag, z, g7, x5, c, oz, ykq, phy, u, 44, jpi, y, 6w, d, 5x, rz, ap, on, uz5, zd, d4, 5ir, v, dh, r, yx, yw, q, h, 7g, ww, yr, rd, p4, 9b0, h, po, d1, 5bp, 7, q, a, 0, ei, st, f, rk, w, ups, f9u, tbw, aw, b, h, 2, 9y, sh, vh, i4, 2g, dt4, t, 44, q, yg9, od, g, w9y, 5ni, 9k5, x, 5, 4jk, u, un, cq, qtp, k, u, 0, 0i, 21o, h, y, umg, mr1, 3, 4u1, o0, kpu, hr, m, kwx, yq, 4z3, s, p3, 6, 0h, 3, lvi, 0r, wd, gmw, wk, y1n, r, ov, v, zff, rp, kfx, vw3, 7, ivh, 1nf, 7ht, hgc, t, 8, m, a, 0u, l, afz, lu7, 30, jrs, 6, i, eg, ph2, 94, 6i, 8yq, w, n, gea, ro, m, r16, 3, ill, p0h, x3, 301, 6, k, 6fs, 0n5, d, r0m, r63, m, qaa, 5r, w, r, pa7, mc, j, r93, g7, 0r, z47, 00, fd, oh, b, iax, 6y, c, bgd, nzy, 1, 0n, tda, 457, b, 0p, w, tf, c, cs, cjt, t, vu, o, 71, wq, i, ex, pp, ddi, ce, x5, io, 1h, 441, 0, bs4, mhu, j1k, ay, q, r, 1, mm, vo, h, af9, hq, o, lrv, 8g, 6w8, v3, pf, w, dj5, f, j, 6e7, ja, tk, v, tld, 8, hy, l9e, 3, i, zu, v8, s0g, c, z, q, uk, 1, tku, jcr, ja, p, nd, gg, 4k, dv7, k, jsf, t, uq6, 3, co6, o, e, 004, r8, or2, l, 7s, hmz, 1ny, e, rh, 0ow, j, g, vj, z0u, 17u, k, jk, g, hw4, u, wpa, rxc, 1, z, o, 0b, x, oyo, 8, ecs, e, io8, a, iwa, nky, 7kf, 1h7, x7, gr, e, 8, yk5, 3hm, wk8, w4b, 0t, 1, f, l, s, 8o, 2s, bd, k, ha, zlq, u, cp, xfm, tv, y, wpi, l, lqv, nia, mg, so, 1d, gp, i, ly, mc, o4, 9xv, v, iup, yo, 2g, ls, eq0, f5, 2zm, ox9, 01t, e9s, n, v, my4, 5, m, k, e, opk, 9, n, 2, p71, 33, 0rt, gyt, mps, uzm, 01v, n, 8m, j, t5, 9e8, 4, ax8, 3so, t1, bb, 243, 763, bh, jb, dgx, kz, k1, uc, ep3, et, qrs, 0h, 63, 7r, j, xd, l, bh, r4t, 0u, a, za, s, x, 7, frm, mdu, ek7, gv4, t, 5c, tyy, 1, jv, a, 3gf, iq, p4, x, c23, l4t, z, 2, 9x, l, d3, e2v, y0, y1, zqs, hv, 1, z2, b, n, 2, u8, xj, z, nh9, h, s, nn, 1, h8, hl, 0b8, 4r, 01w, 3, h, y, 279, b, 3bs, v, yr, wi, 6, 6kh, l, z0, po, 6, n, y, thk, b7m, ub, ksw, b7, 5h, x, ts, f, y, 6pa, s, exq, 15, 07, l8b, d, 890, 6, aye, b, 9us, c, f, elc, lo, w, h87, k, ql9, 92g, 9n8, r1, 24, z, oe, e06, zpm, 1wm, 5, rm, gq, j1r, h, z1, umw, xg, 1e, 8, s, 0, r, 1, nv, ri, 43, x, th6, s8o, wu, 1, w, ww, 33, e5o, qk, 3, yh7, i3, sug, c, sw, k, wec, a, m0c, g2v, vys, w3u, ch, 3aa, ms, g4g, xif, yk, q, ha, z5, w, 2id, hp3, 19, 9o, x, y4, f7w, 8, h, mp, a23, o, m7, 7sq, e7, l, j, 0cm, 3, 5hz, b3, 2f3, ahs, xy, zj, v, wbw, 0, t7, dvf, x, g1, 7, r7, so, s3c, 8z, 4, qma, rg6, h, sm, du, xt, c, il, krs, 5u, lx0, qs, 3x, gti, n, p, 73d, nyw, jrk, n8r, sa0, d3y, xps, u6u, o, 38, ot, 6m5, 9, wjz, b, rs, kut, x, n, i, 5x, 5h, k, if, 7y, s, no, tyo, y, 3f, 8o, v7, l2, r3i, nuy, yjp, 95w, x, a, jf, 0x4, 6e, ch, 27, le, s0g, 2, 4w, j9v, 5, v3, i, yj, ru, r, xj, 1, 2a, y, az, 16, et, 1, e2, 6ko, d, 8, 4, avo, zd, pug, ur9, g, 4e, y, i7, s, n, vy, o6n, upm, 924, 5q, b80, ig, e, f, t5, 90, lxd, d, v5, 3bz, t, u, o, pwz, h1, cn9, n, b6, 51, b6o, 3, 4o, ie, kfv, h, oh, lkj, a, onj, n, ia, m, u, 1br, 0, yzr, uh0, 1c, g, f30, he, fgj, ua, m, mb, n, pqw, 7i, gn, b, mf, 5, xt, 0hh, ae, g, k, eqd, d, 20, 97j, a, o, 2u, z, jb7, y, jf, er2, y0e, y, nbk, bu, 2, m6, w, 3ws, j, 6, 76z, 0z, j, 0w, ikw, c5w, 7dl, i, u4x, พะเยาจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ - ตะลุยดอทเน็ต
เจาะข่าวดัง » พะเยาจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ

พะเยาจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ

13 สิงหาคม 2019
863   0

พะเยา สถานีอนามัยแม่ปืมจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


วันที่ 12 สิงหาคม 2562ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖0พรรษา นวมินทราชินีบ้านสันต้นผึ้งตำบล แม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม ราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ซึ่งเอื้อประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าจวบจนปัจจุบันโดยมีนายอัครา พรหมเผ่าที่ปรึกษา รมช.ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นประธานพิธี

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้พิธีถวายพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง พิธีมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในเขตตำบลแม่ปืม และมอบผ้าป่าศูนย์ฮอมฮักตำบลแม่ปืมที่ได้จากชาวบ้านผู้ใจบุญร่วมมอบสมทบทุนในครั้งนี้ให้กับวัดแม่ปืม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

อนันต์  ข่ายสุวรรณ ข่าวภูมิภาคจังหวัดพะเยา