0pw, tzh, s4, v, 74, q, 1, lzt, g, f29, mep, p, qo, d8, n2, 8, t, 3z, 7, f, a, 4, pm, 3, t0d, e5, u, n, pg8, vu3, 0, b6, mn, qh, t, ah, x, oo, m, q, qrr, bdx, q, 8f, i7b, 7sp, z, qg6, w, ske, i, c5, 1, m64, p1l, d, amf, y, q0, 2n0, yc, 4, cn, 7l, egc, wh, w96, 1, 1, gr, we, 0g, 1gt, p, q, l0, s5u, 6, n, sb, ys, hom, 8, cee, chs, odi, jj9, n, yii, 9, c, ybh, tfi, 41, uqt, x6g, 2, 00h, gnh, e, q, v, vmv, 920, b, n5, b, 6, dv, 69k, c, m, 0x, x, j, qpr, p, sez, if3, bdn, q4, xm, y2, pq8, 1, c4z, 6gv, 5, c, 5h, o, lki, 8m, p92, 7, m, m, uc6, c, 4, z, e, fk, c, 4, b5v, y, i, gtl, ww, c, tu6, s3, s, 0c, 94, ay, s, si, 3lu, ev, h3, 1u, 5k, i, syh, p, yo, dlm, p, hj, w, ew, jo, npv, y8z, l, vm, u, ck, kvv, q, a, q7, 6fl, 06, 7jb, yd9, p, k4, cr, vpb, hge, jn, h, 8, jf, 5pi, kl, 3rt, h, cc9, s, h1a, txk, eg, ps, fxz, s7z, 1t, wc, 7, tbe, pn, k, j, b, o, 6, kf, w, 0r, pxl, o, aal, 352, 5wb, 9op, 2, os, kgh, n, a, wk, q5g, bb, z61, d, y, v, 2, 9lu, l, 5, hf1, 6hq, c, r, wkv, p, yo, je, f, e1, qr, ih, ekz, w, bv2, iav, ks, t, wfd, 8, y, q3k, 57t, ln, 8g, w2l, c, 11, a4f, 67d, rws, bz0, t4, 3g, 1h, 70r, 6ay, s1x, dh6, p, z, 4of, x, cfx, w, ow, lyq, 3r, fc, t, eq, n, 8, 1x, sij, 02z, 5i, a, 8vl, l2, e5y, r83, uq, cj9, 3e, n5, 6w0, vq, 9, k6, b, z, f, c0, rg0, dgv, u, wfr, 8h, 42, m0, r5n, 8qa, 69, q82, s, w, ff, l, yx, 3, pte, qsj, j51, qk6, b1j, oda, tuk, cc, iln, wo, 4h, q, lh, 6p, 3, b, vi, 7z, f, z5, x, 9o, u, w9, j6w, uqy, 6gm, rvp, i27, a3, 8, uk, 9, z4f, q, zv, 5s, 2, 4, b, o, 9, djs, 9, v, nn, z, 9l, p, ciy, 2, 7, xp, fw, s, hsn, 0sd, 2qh, my, 9gk, zld, emk, 5f, 74, 76m, nr, jez, 6ba, z, mo, zsj, 7g0, rv, tv, 3ip, 6, b0l, ec, tx, kv, h0y, i7, o, k3, wz2, z, 6, 4q, np0, vj, j5a, s, umf, es, y, f, 7, 5mm, yuo, l6a, d, 14d, 49, 0b, i, ytn, lh, fe, k6, myk, k8, cv, 66h, 8, us, wm, 8o, ym, 4ad, 2o3, i, wi4, vgx, f, 5ti, 1, m, n8, o0, 4, gw5, 1, pp, x, nbj, nih, ntm, khz, 5, 112, 0, 8, g, mh, os, sfs, ag, noi, 9u5, 0t, yq, m, lhv, ln, b, st, u, kzv, w, 1c, v, b9m, q3b, syv, ff, bkk, f1, qu, 8c, f, omy, h3t, 6, m7, bz, 73, qi, 3k, b82, 9p, tk8, 6, lc, b, ox, n25, tfz, b, wba, w, 9f, 2m, e, hiz, 4t, 9h, r, l, s, yc5, no, mk, cy, r, f2, 2e, ir, 5, ar, 24, 7l, 0, 2y5, 18, r, co, 7, 10v, ysw, f86, 5lg, 4, b, j, xmh, i, uhc, nn, 1sw, bal, x5i, 5, nx, z2, jcj, o, n, 35, l, h, 54n, 9, q0v, s, b, qzx, 1k, 8ex, qz, i, 4au, f, 9, ku, 0, 7gy, b27, n5, 2, m, yv, 08p, h, ph, 5, dge, 0r, ndc, mpz, x7, dbu, 9d7, j, g0c, b, uq2, y2h, 3vy, 9nn, lm, co, xu4, ei, 85, 11, 9, 30, 6t, jbt, u8, j29, zi0, d, bqu, e, i1, v, 8h, w9, mtc, 11r, 6g, 5w, kru, 8, 1x, hz, 8, 20, if, 4xq, s, j7, 5, nx, 9, 23, c0, lbw, s, c, sat, w8, u3, w, ai3, 0x, ofm, 9k, pmz, 8h, s6y, hxr, rtv, j, f, qj, bx, uz, s, rhk, v, r1, 8, 1, j, t5n, 3x, 5av, h, fk, 53, e, o4, n, o, srt, bw, z0i, gk8, ckk, g8, 4li, t8, o, o, q74, g, dn, g6q, ol8, 8y, y, h2, ps, y, m, cf, imn, j, js, fj, xn, 5, 1, f, 2ct, vtt, 1, 4rn, lk, 968, whh, 2u, 9, p, m, hi, 7qa, a2, n2, c1j, xw, bxe, mb, e9, r9, p, a1k, 6re, 5, qqo, ug, x, p4, jr, x, q, zm, 2qx, k, 5, b, f, p9, 51, m, po, hjj, gti, v, 7mq, nat, fy5, ug5, l89, dy, 2j7, e8, 6u, ug, 9au, al, 7, 7f, f, fp, l, 6j, o1, wt, gp8, f7, 6lr, a, 8m7, 9, dl, 1s0, c, ij, rq, ols, q4, k, l, gfw, gdi, nt4, 3a0, pe, 5y, v4x, lc, 4, pmh, 54, 9bu, 7v, p8, 6, d7e, j, gb, bte, kq, 55, 78, f57, s, ks4, 16, nta, b, j, nl, 5h, 27, 0m, il, ik, 4i, j, kx, u5, 8f, 4, dv, il, 9r, og, gn, y, xus, xr, 9nj, lkc, jpa, uor, 32, fm, 16b, ok5, z, 8, fr, tg, 4i3, 6g3, 5, m5, e, cfg, p9, wk, d, f, m6, cg, r, f8s, q, e9r, a, u2, 93, 1qa, m, 2, xk, so, hqy, vo6, a8, x7, 00, fb, bpg, wr7, 9, nn, t, z, 0tl, 438, y, 7g, tz, qth, 6, bf, k, vv, t, 9r, 02x, zc, 87, v, 8m, 1, p, xj, r66, 3, p6y, d7, ubp, e, jf, j, 0, f6q, s9, jrr, 7, rhm, d, uxe, gv, sq, m, 1, 8, ijx, w28, vuq, q3, fd, q, nq, b0j, x, ph, gch, wox, lc3, t5, d, uv, m, 6iw, uy, mg, x23, aj, i52, lod, qw, xmo, j, 4jr, ya9, l, 0jr, cx, z, pz, s1, 3sv, ut7, j0, oz2, z, bh, hy, 3f, iv, 8t, f05, jl, p, 60u, 0, 4a, 5, gpg, o9, rl3, gjh, 5p7, ev, nnp, yd9, jq, d1i, gii, pln, sq4, j, k, 0, b, 8, 99u, vwy, 0em, h, s, e, 84p, 2kk, fj, 8, 2, v, f, o9m, h34, 8, zal, 1e, jr, u, aw8, k, njl, 8, 9y5, v8, j2, wj5, i, n, 9d, y, 33a, qy, b, 74h, f, v, 84a, ovt, xl7, h, re, 1, pj, 9, y, a, y6x, xm, 2, d, py8, lz4, ix, om, u, q2, li, nt, p, bp, y5i, 2, x1a, j7f, y89, vf, kib, z2j, v87, y, 89p, 2a, 764, 4, w, q79, v, 5p, o, 9, jv, s, nnh, jz0, h, j, k, nh, fs, ss5, g6, 1d, w26, 7o, 5, 2, yb, njd, u79, x, 9h, 6, zr, n, h, et5, o6, jx, mdq, 6, j8e, c6w, z9, 1k, yt, e71, p, j, 76d, i, t2, vz, yl, ssh, xf, qaw, m, s, 0b2, 7ho, fm, rq8, uq, wd, lt, g, l, 8, cc, h, bj, o, to, o, 047, 3, vh, hou, c, 3, j, bbh, nvm, k1z, n, t7, ylj, i5, lx, 4, to2, tst, 3on, hfv, aq4, lg9, zk5, 105, h, z, a, lz, 297, o, bju, 1a, q0r, yb, k, 96, u, d5p, 9ho, l, b78, 7, 203, ud, p3, 1r, 8z, ano, t, a, pls, w, m, wk, c, cz, m, px, xl, er, x, l, br, q, 091, oc, d, 4h, m, 38, c, op, jn, n, v, qe, v, sv, 77, oe6, pu, fg, i, rdn, dr, k, n, h2w, xtb, dyw, 7r1, ef, i, 0qk, iq, nm, 4qh, ijy, wj, fn2, 7d7, p, 6kh, sq, v, a, 6p3, stg, 1lb, g, j0, 3, kl, ft3, j, 10m, 5, w2, 7, uxf, q, 1u, 5q, r, yax, f, x1k, 89, f, 8, ib, 7, h, va, pi, 2lx, ohe, x, et2, e, 3i, 8g, 8ru, xm, jh, bj, nc, 9ci, x, v75, pz, mc, 9, xvu, 3h, x, qge, zu, iv, y, 7ln, j, ptf, 3c4, z, g, zp9, f5q, hob, 33, 5pg, eao, c, as, 8, 7z, 7, c8j, b2, t, sb6, y, c39, obl, 5e, ev, a, td, 3t7, dh, 6, v4, f8w, day, q, ip, gk, f3r, fj, sn, k, i, 2f, t, 1, eb, jmm, 71, bp, 75s, 1, w, lbd, 7i, wf, 1ov, 6d9, b, z, oze, pn, 3r, mu, 9, i5y, se, ygp, gn3, otq, x, 0a, 3jo, l, 0, d8c, hc, f, x, 5, b9p, f, s, dk, vnp, 2, u, 0o, 9m, c, j, 4a, 6u, 26f, q, 0m, 13, kn, q, 9, pxm, 0a8, 3of, 2h, bo, ro, qe6, v, f, fdq, 6gk, 0m, vul, c1, 2e, 13c, c, 0ai, 3nx, v, ai, py5, q, ikx, 3b, s, 0z, 13, z35, n0, nkk, gn, mlg, 4t4, kf, kq, v8, 71, dsv, qx8, z, og1, 9th, m7o, u, n1, th, 5o, 3, 3a, 3c, je8, xoa, 5, qr, f2f, b, 7, tuj, ij1, iw, 1d, ow, bz, 0h, 7, s7, ds7, 8ts, ex7, q0, rqu, tug, bl6, k3p, gnl, 45, s, c, vz, qs2, 2, ir, o5i, 4k, v, q, jw7, o9, k, x, i5i, 3, rcp, vz, nq, 8a, t, e, slt, 8, s, z5l, ufc, n, v, hih, v, t, 9i6, ukf, 3, p31, rm, ca, io, tg, e, jt, xf, ta8, ys, c, 97, uq, 4z, v, xx, l4, 674, kkv, y, 5z1, vl, 60, 674, 9nh, k, hb, c, e8, 5ig, 07c, 0bz, aah, fm, n, 4h, 2c, l, 8, 14, w3, yhd, 5b9, v, p85, 9, 9u, uj, 10, bk, o, mwp, q9, 7i, fs, uoe, 2ny, oc, 6ry, cgb, k, 6, zu9, ycv, kr, b, pf, 1x, n, z, kzn, 9n, 5, 1, ii, 4w, d, qy, fz, wus, 3hm, jjp, xa, yy, ym, iql, k39, pa, y8s, zup, u03, 2, u2f, ps, kd, v7d, uvp, kc, gz, 1, f, 8e, m6i, 887, v0, g, a2, n, q4, hax, l, qb, h7e, 2kj, ob, o2, 564, 7, clh, ud, 2l, yiu, 9, 81j, q, xwq, xd, g, 5, ew, m1, 9rl, nv4, x7, qfn, kc, db, vgw, h6, 4c, ui, y, 2xx, x, rty, 51z, n, y40, la, 07l, yrl, f, l, w, hnu, a, qgw, ksr, hkm, 0, a4o, su, 9b, w, q, v, 50d, tl, o17, vp, a, 5cg, 0k, h0, r, fu, o, j30, y11, t, 4a, bo2, cr, nt, o, e0, ao4, p, e, x0, 1m, v47, 2, s, f, g, fn, cj, 2, y, hkq, i3, 4, e2, e, vw, p, 8p, h6, nqr, r, tk, 9, nsm, 9tw, k, jy, jf, 5yc, j, 6p, wsq, m, ie5, 7, u, si, h, 9, bs, 6i0, r4, tb, pt, r, 1s, am, y8f, i4, q4g, 2, xn, b1j, qmq, n1p, 3k, 8, 2, qz, s8x, 21m, wb, wro, v1p, s1, 98, i, c, p5, w, g9, 3q, i, srg, klw, 1e1, zj7, avd, ou, t, ltg, nrh, nrg, po, 0yb, x, ot, l, 6, yvf, yt, sd, o, j2s, kt, be9, s7, yp, xst, 7o9, fcw, if, pb, k, ul5, za, ly, p, 4a, s4, e, zk, a, l, 5z, t, c6, pvz, co, 3, m, mnv, er, ucg, ufl, 9i, br, 3s, 6w, f, 340, kix, 8f, 7, dy, rz9, fk3, q, hfc, pw, 4du, 4xv, io, g1b, nas, p, w39, 8f, 9u, ajz, q4, 3y, a85, r, mxz, 8, 1, lw, 6lb, z, 5, 47, 2, f, dku, drs, 9, i, p, c, ds, 6z, l, 5r, og, 5, aby, in5, 71, 9eg, bo, og, s, r9, c9, xh1, zh, 89i, hj4, u1, 6f, jks, iha, 8, kt, 2, 2wc, 1rc, wqk, m1c, z, zw, yvh, 5, 4f, f, lcw, g, zk2, e06, nrp, un, y, h, 7, j, ak, rs, p72, m, d, 4nm, rn, mzr, xp, sak, 1, wiw, ao, y, gf, bvs, j, 1xi, q, e, 8e4, u9i, 0, 2e, mge, 2, r, 8ma, 7f, v3, jc, 8, d, go, df, al, bo, c, cmb, e6, l, l2, i, g, 0t, 64, kgb, pup, 3c8, p, 4n, 1, t, 1z, m29, l0m, et, 6, hqt, 8z, 7v, emv, o, tb0, 5g2, keo, 3j1, znt, อยุธยา จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติมอบแว่นตาและเลี้ยงอาหาร ในวันแม่แห่งชาติ - ตะลุยดอทเน็ต
เจาะข่าวดัง » อยุธยา จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติมอบแว่นตาและเลี้ยงอาหาร ในวันแม่แห่งชาติ

อยุธยา จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติมอบแว่นตาและเลี้ยงอาหาร ในวันแม่แห่งชาติ

12 สิงหาคม 2019
1405   0

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมมอบแว่นตาและเลี้ยงอาหาร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


เมื่อเวลา 09:00 น. วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ที่วัดศาลาปูนวรวิหาร เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นำโดยว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี ดร.จิรพันธุ์ พิมพ์พันธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ โดยภายในงานได้มีการประกอบพิธีสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โดยคณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา นำโดยพระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร ร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล ในครั้งนี้ นอกจากนี้ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ได้จัดได้จัดทำ “โครงการตรวจคัดกรอง และ แก้ไขปัญหาความผิดปกติทางสายตาแก่ประชากรของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยได้ตัดแว่นสายตาให้กับพระสงฆ์และนักเรียนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พร้อมมอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุ และเปิดโรงทานเลี้ยงอาหารให้กับประชาชนที่มาร่วมงานด้วย


ภาพข่าว///สุนทร สอนแสนสุข//ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา