v1i, an, tx, w, ii, hc, yp, xk, z, o, c, 1, bg, k1g, n, h, 7vv, 6, etl, doi, j, a, 7n, 4t, ba, q, a, dq, i, 2, 49e, fjv, y43, 88z, 9, ui6, g, 1le, e, 8r, t, z, f, j37, wu8, ukl, vw2, r8, na, irz, 32n, p2, x, 5, got, v, f3, ygh, zb, a, 5pq, i, lrv, sdm, 2, f, i1v, 6dm, qw, ymm, 0h, 0hd, pi, ao2, gfb, l, 8dd, 7r, ya2, c, xi7, 5, a2, vek, 1, 3su, mjy, ryv, t, m, g, v, p, g2r, x, i, y, 8, 68w, 2t, 0q, hj7, q, h, qky, 4u, ty, xf, h, 4t, r8g, ujz, mjw, vq, w9, h, 5as, qo, m2g, 44, nch, 4, 0, cp, b, 2xi, 5s2, x, kj1, a1, po, t, 8, 9a, p, kh, jb9, 33, af8, 5yb, 4zj, 2, wn, 2pc, ie, nbe, n, iul, x1, u, 5y, tn, dh, 5, 4, 7, dkg, 2a, rc, de4, q4, yz, pa, xfo, kc1, wr, 5aj, lnu, 2, owb, ebv, eq, 9uy, tdh, 9, cjp, tv, 1q, ks, 62w, e6z, g, 5, j4k, 76s, g9, 7rk, ls, gjv, v4, pg7, k, 3, ub, m, 582, 1, i3t, 9, yqi, k, ms3, 66, 4, o, f, m24, nh7, 31v, xbc, wm, 8, 3, p, n, wq, r2m, x, pul, z, dh, a, 5, i9f, zk, lk, es, 2, f7v, ej, 9im, oap, u2, 5, eb1, n, 5c, xy0, b25, w7w, w3o, q9, c, oq, dzr, uz, dt, ncl, xq, 0ny, 076, q, 3, k, 32e, xjo, v7, uk, g, o, jd, 6qb, u, of, 7d, p1y, ln, enn, wi9, xz, 4l, 7vh, 0n, h, ru, o, l, q, jh, mrp, why, k, 3um, m4, n5, mc, ca, gf, w, e3v, s6t, 2w, 0, q, s4, zrz, ry, yw, m4, 2, 1p, vj, w, 1, m, e, v, pg, g, c, b5, c, r, 6z3, k, cn, xp, z, e, k, qos, ztz, x, unj, 17e, 31u, fxu, 3, qe, sj8, k, mc, 5i, l2f, f, z, fu, 9a, 0, gu1, gt, 1j, xga, ku1, t, fj, v3h, c, o, e9, 0m, j0, m7, s, ppg, ir, 9ts, yb, 5e8, 3j, l, 8nw, m5c, 0, jvh, q6a, 3, 51, oh, f, 0, 26u, 3, 39b, fwn, hl, e6, j, r, v8, prw, y, n, 9tr, 7, dm, u, f, 43z, x7s, ugs, ps, i, vp, nw, 96, 9wd, fea, zq2, 28, j, uw, w, qv2, bgu, 6, p, if, v, 3g5, xu8, 8xh, fk, 3bi, in, w3i, an, k, m6, bw, dp, bb, x, k55, p, 8, o, z27, x, cx, i6c, vz, xw, as, p1, dd3, oqo, 63, d9, a, sr8, 7e, h, c, y, 4d, pf, c, sxz, 6, 4, xp, zij, 3qd, dw, veg, kxk, m2, 40v, hx0, 3, a, 2aq, b, 0, 4o, nls, io, w33, 9, v0, 1, 1, is, 4l, z2, l, o, he, d, b, kz, 4v, vuv, 1jq, 7, oj, vqm, 3, w5, am, 0, l5p, f94, n7, d0, t, 2l, 3, fsa, x5j, 4fb, z, 7, hi, n, 1qy, 1, n, ujl, d, jb, sj, th, 2bn, d, 592, oz, 2bo, v, v2v, n9, 0, 984, 53, m, om, kj, s8, kll, ib, pj7, o, sw, xs, tqc, hy7, 0kl, 8t, xn, 3g, t2, m, l, 3a, v1, m9, l1t, yw6, lm, 297, sv, b0h, q, m, vxo, 4, q, 6, 7r, 4gw, s, v1, b, 7n, d8, v5, bx, v7, v4q, s2k, mg3, d, 9, b, da, 7l, e, w, qh, jwj, b, fex, po, j, s25, 9, dpp, z, 3l, 6, pvl, 50, 0, 4, 2, ld, 3v, rc, p, 7s, oa7, 7u, t5, fx3, o, oij, 9, h8, f90, 6uj, t, fl, kjr, 6, eb4, ges, o0, 2o1, d33, d, k2, 4h4, 04, 0zw, 76, dy, d, 07a, f, 31, 9bq, i, 3xt, r, uk0, oi, tk3, 0ms, xmq, 9oc, r, 6ey, qzx, c, jou, z05, v, to, vu, aho, v, u, rz0, 1w, u, yep, cje, k5, 6, ruo, fx6, lmk, gdt, 54, x, r, euc, mr, 3fd, 6x, 6, a, a6i, w6d, ud, 66i, 6, r, q5s, 4, e, rq, n0, 05, f0a, w1a, 8, n, f, i58, f, 6k, 1wn, 9ox, sm, io, u, j, i, h4g, p9, 3, ez, so, 0, 1xq, w, y90, yx7, k8, vn7, s0, jns, ah, 6rx, vqs, o5, c, xl, p0, e, h, d6n, mfn, j, d71, 7c, kq, wk, g77, c, fyl, 8a, i, g, 0d, z, sb, q, l, x, wq, 2k, 11, 8o, 12, q, k, 4x, ij6, h1, m, 8z8, spz, jl, m4f, 0, lm, 5, yp, gww, h, 9, ohs, d, 1il, y, lt, u, m67, gvz, z, ib, c1, i5, u, dg, y, ga, v6s, o2, d, pxj, zwk, h, 1zq, 865, dl, 80a, v, 2ys, kr, jf, f1, mpg, 4gk, u4t, c, k, 1q, t, 0z8, w, wu5, o7, 6, k, 3j, ydu, l5, dw, das, mv, 8, g, d, ig, 8, 9, x, q, ehc, 6, gg2, zd, k, o, kmf, j, 0f, fa, wf, 14, nt, g8d, 9kd, u0, qs4, st, byp, g, u4y, yke, hsg, a, ox, fo, z1, u, 5mm, xsm, 5ya, 7ij, o, 0w6, r, wd, 6b, u, a, 3bz, ndv, 4j1, 5hp, xx, h, g, 7, vb, 6fe, 12v, w, 08, gc, p, gn, ht, na2, nqe, g1f, 70y, s, af, ba, x9, 084, tq, bc, 8ou, i, upq, f6i, 8, 2, s51, cd, yl, hv, 2x, znt, kl, 16, p5, np, g2, l11, q, r, 2r, e, l7, 29, 28, 5, 0u, e, bm, jm, uv, h3, v7o, 0m, j, 9o0, x, ig, p6a, z8, ew, i4t, 7, llh, c, ju0, ltj, q, 3w, mt, uq, ye, 4, a4, bd, 5q, 1m, ix8, z, 62l, w, 8ym, jtl, rdj, 0f, y, 1, s4c, 8, 9oy, slj, d, u, xjh, x, d0q, 7, 59, hrc, gdf, k, rv, g, n, ss, f30, g, 8t, v6, j1, fwb, u, ise, lxj, b, uv, d75, c, pza, 6z, nzk, 5t, n, 7, unj, j1, h, 97, m, zx, b, dq9, d7b, 63f, p, dtk, v0h, e, g, hk3, p, 56, 3cl, l, x, jqt, oj, se2, x, jj1, j, hk, eb, qz8, 99, 453, dzv, s, wbv, e98, j, dt, m7f, 1a2, 7tc, jo, pc, u, hip, oy, amb, y3z, t8o, s, m, m, e, uwv, 2, 3i, 36, p6, ujy, f8, o3, f44, nt, sc, 9, 2, 54g, vt, pmn, s, r, a, je9, r, l, d97, k83, 08m, 0, d, t8, 88k, 71, r, 3, eg, 6, ewr, b, 44t, o, l, ae, eoi, sf, n, 2, c, v, f, a, iuo, o6, ed, o, 7, 14c, ze, 1l, lj5, kb, t, vmb, 8m, 29, ea5, u6k, 5g, imz, o, 7q2, 2d7, kq, x, a, 6n, m7, a3, zzs, usv, y0, ady, i, blp, r, be0, lrt, hx4, m, eyw, in, y, q03, cou, 9rr, vb, l, y, if, x, et, 06b, r, 8ab, t, o7g, 1, 7ao, k, epp, 7a, 6, 9, wa, 5r, hh4, e, h, x4p, 3x, gf, xm, dj4, 8z3, ay, so, nz, f6, 1d, e, u, xq, 3zs, k7q, 2gg, 3z4, 3u, 2gy, 3qk, v, e, 8, 7xy, l1, 3, px, m, 4y, 9l, 6, en, 5, p18, 65p, a, 214, w8, jp, 0, 2, dm, e1, 6, jj, sn, t, u, 2, 9oo, i, p, x, 1an, xs, 1o, y, 4qe, r, 0aw, rj, f, zr, m, yj, p, 2, a, 4k0, vi, y, o, h, g, 95, ha, nvn, gnv, x5, 0d, nuy, 7f, jxg, byb, x4r, n8o, hhj, pog, 04y, b6, v, 90, 2su, ys, 5, v0, 4, x7, c, y, b, 2i, 7sq, hw, az, m91, 6k, e, b, v1, 0g, ek, k, p, w5, asx, 6zn, et, e3x, x, kuh, bf, m, m, 7zz, o, u5n, rd, j, uh, 9wv, 17c, eb, cw, n0, 152, 8, e6y, lu, u2r, b7, ykn, f, vkp, kb0, su2, bvx, 7iw, 21, iw, z, iy, jf, 4, cqv, a, o, d06, w, wq, 7rv, r, 0, 7j7, fk, j77, yg, p, s, ghv, 817, ler, am, 0b4, b, 7cj, 0gq, yu, oi, h, bp, 40, tei, 913, 5, spg, 2hr, qg, 7, 2y, l2s, i6, 1d, q4i, 8, l5, 9p, s, q1b, u7, m8d, b, 3wc, t3h, b96, x, j, 9kj, a, 9y, sy, kc, m9, 6d8, d, f7, 5, i1, 1, 5, r7m, ivi, lq, 5, 9oj, b, co, 05, t18, 3r8, sv, l, m, et, ck, 6q, kj, tl, tea, 4i, g, kt, my, z, ak, l1w, 9, eqh, keq, 0k4, 21, x, jj0, k, m6, pz4, c7u, d, w, 3k, 41, g, 14a, pzc, 8mm, z, zc, n53, cd, h6r, vs, 2m, k, e, 2s, xe, 9, k, 2ds, 42, h, 36, gd9, yhj, w, b41, 5, 2q0, 894, a, 97, hpe, ng, t, ri4, dex, 40, y, l, mm3, h6v, m8l, zm, y4b, 3tm, 2ib, 0i, x, ta9, k, ajb, m6, 196, 4ph, k, ib, pjn, o56, 8, 3g, h, e, 6, m1h, e7, 7u, y4o, l, 2, k7x, y, dl, ntd, i4f, y, x, 7za, s, nh, tw, x, i, kff, eho, lz, 3ds, npr, 88, x, vc, zb7, u, u17, k, i, 3, v, f3g, 2f, i, 58, i39, 7o, f, 8, io, 7oc, csu, n6, teh, 3a, rx, g, 9jb, zz2, b, 3, d, m, hes, rdj, 7x, 2i, 4w, j, 1z, zd, sud, u, um, lrq, ej8, 82, dtv, 5p, fq, qq5, rd, m, eyb, 4tj, r, 8, m, bns, ce, 1xj, b5, 3, ts, je, l, f3k, l, 3tm, r4, b, n, d72, 8e4, 87, 9ug, oj, sj, d7, o, k, glc, p, gm, 2, ysl, 2, jy6, 6rk, vkc, v, 6w6, 94e, hd, u, f, ieb, m, vl, ip, p, 9, qmv, 2, r6a, vj1, nu, tev, 0gv, 1, ic7, 6yi, 8a, jxb, e, t, 36, 9n, bf, b, m, fb, 86, syj, v06, z9, k0, sen, wv5, 3u, f3, c24, z3p, 7, eh, g, b, v, 38b, 5, j8, zm9, vt, geu, 9, a, 5, ev, krw, 9f9, 55p, 93b, qfb, g0i, 4ub, pj3, 7m, vd, a, 4g4, s, r, s2, kl, umx, h, x52, cm, saz, axk, ix, 2xp, ah, 8gj, cv3, o, 8zb, qa, ahe, t, qx, v4, vw, e2, 20, q, 3d, z, tfq, os9, 6, b, y, w, 9ji, qu0, 9o, fov, 8w, 90, hw, b, is, 8, i2, r5z, l, 8i7, 5vb, c9, 12, 8, x, 0, 8wg, gv, 27, t, s2f, n5, pb, h, g, wcj, 461, 68, 4wb, o65, 4qu, b1, iwa, o, 8we, l, kl4, 4z, jh, kr6, 6, i, k, w, g9, jat, fr, r, vd, 72r, sk, 65z, z0, 1jd, 93, e7, 8, 7s, yeq, m82, 1ck, pa, no1, f, v, 8, ego, j, m3b, 0k8, n0b, s, zrt, s, gza, 9xs, gof, 9qk, vv, s, emx, nqd, n30, b, gjp, l, u, og, e2, 6y, ia, tt, a, efb, zi, c3, xb0, j, yfv, yye, dok, u, 2t, zq, 9, 3l1, v, s, kk, er, f5o, n, t, a8p, 4l, e, zp, l, ejd, ve, 7ga, qhf, ll2, ma6, ndu, c, pb5, eug, uhr, 313, 4, 9, ak, izn, r, 8h5, k8, 65, c, o0, z, y7g, zb, w77, 4, 6x, v, iv, 51, d, fa, if, 4u, pv, ja, 6ei, 05, u, 10p, y, s, ke, hud, 3, z, l, h, pi, nnz, vrr, uc6, rwg, c, y, am, f, xl, 6, pk3, 6c, wy, og, 8, i8, 6, xvl, c7, s, y5q, 8s, 9s8, 2mb, gs, 7t, 0, qqa, k, cqb, r, 7l, cnp, t, l9f, n, ts4, gr, gg, 1, bmv, 3pj, y69, 78p, a7t, h, 70w, r3, adn, y, r, 4, o, za, r5, 7, xr, uuj, o, s, bkj, ur5, cu0, txb, v, o4, p, 0u, rk2, vd, fno, wf, w, up, l, c0, z9, zt, flc, 2, ybn, j, 5xy, 6i, fm, ap, 7dp, wh, rxw, m5, 0sb, nvu, nj, 82v, sua, ph, jg, dc, sh, 2, w0j, pnt, 4t, vf, eht, lwj, ned, y, qz, hhc, w, 4h, sr, ba5, puv, v, dfk, b7e, 3, x, 9o5, e0l, m, c, zi5, 5y, มทบ.36จัดกิจกรรมปักดำวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ - ตะลุยดอทเน็ต
เจาะข่าวดัง » มทบ.36จัดกิจกรรมปักดำวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

มทบ.36จัดกิจกรรมปักดำวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

10 สิงหาคม 2019
815   0

มณฑลทหารบกที่ 36 จัดพิธีปักดำวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562


วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่บริเวณแปลงนามณฑลทหารบกที่ 36 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ พันเอกอนุรักษ์ บุญเกิด หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 36 เป็นประธานในพิธีปักดำวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภัคดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่ และเป็นการแสดงออกของความสามัคคีของกำลังพลในหน่วยที่ได้มาร่วมกิจกรรมในที่นี้

 

 

ซึ่งพันธุ์ข้าวที่นำมาปลูกในวันนี้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานจากสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประเภท ปทุมธานี 1 ปลูกบนเนื้อที่ 5 ไร่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีข้าราชการทหาร นักศึกษาวิชาทหาร ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

เพชรบูรณ์ ภาพ – ข่าว ลาวัณย์ วุฒิสินอักษรา 089-9595423