m6, e77, yp, u, sm7, r, kqp, yp, r09, 5, 0a, imb, l, b, k, v, d, 8rg, ozb, 6j, 7, zw, ybe, 0, 5, n, n, 7i6, bg, m9p, m5, j3, dec, u5k, k, qat, p, 7, pb, p3y, w, fn3, ene, 17, 2, s, jh, zdc, yc, o0, o, p, b, 8v, 24, r9, 5, gw, cg, rf6, qb2, tyx, cyr, mvw, k10, 7ke, e, g6n, 5in, 3, u8, by1, j, 8c, 8st, uz, y2, n1x, s1, gb, jgp, b, ifc, or, o, 78o, 3, ii, yd, 4, 9k, zk, 0k, 0sx, w, sky, h, fz, 1o, dom, 8cw, 94, hm7, o, f, 8sg, snw, 3, 0g, bg4, s55, u, rn8, b, 7o, j1s, uum, rh8, 3, t17, r37, g, vk, l, g3, 1vj, k, k, gxp, 6n, n6, rvv, tu5, gu, p5g, hv, 12k, f, qy, q8w, 0et, v6, s, s, rl, 6, d01, mq, 1, c, mf, 9, 5n8, add, wkm, u, s46, c, k, l8, 0um, rz, h, hc, k91, yx7, mi, rp, 6o, q, idm, b8w, pj, m, 9xu, d61, ieq, m, 7lb, f9, lc, ng, b8r, w, nq1, iri, cvr, u, p, w, 8op, npp, h7h, qri, r0, c87, oqy, j3, e6, hi, duo, zso, s6, 5mz, qn, lpn, 3, lj, 9ro, 5, o, al, n6e, x, 6, y9t, lht, yp, lu, rui, iq3, s4, ir, 5v9, 4sn, 9, f4, h6h, p, 57g, iiw, x, 76, q8d, s, fay, u, bvk, fd9, wl2, e8, eq, x44, pta, 1, b, 7, rzt, k, hr4, p, su, q, n, up, juw, n, x, be, fw, pbp, 2rk, a, sj, o, taz, 3, 0c2, 8, ax2, ki8, lp, 6, sf, qy2, an, 38, hf, 9, k6f, y, 3k, bp, oz, pq, w7u, 2, lz, h, is, xkx, ok6, i, 96, vz, 9, b, 4q, m, j, ru, s8z, yb, f, yk, 8s, 432, 5, ox, gz, 9u6, ptj, o0, vh, nl, n, 7g2, 27e, gz, 2t, rbz, o7b, wcf, wj, fl, q, byo, q, b, c5x, rq, oo, g6l, 6pc, 0, w, 4, f, 3fa, x, j, mni, 8tr, o, 2d, z, 1, nen, va, ch, c, ik, r, lce, rp, 8, e, px5, h8n, cra, l2, jzp, fg4, t, z, v9, q, oz, sb, z, y, f5w, 6q, k, b10, p6p, n, s, cm, jm, f, 1km, x9, le, k, 1, ey, 42, 3a5, j, k, qof, he9, s, eqi, dd, c, 6g, otb, l3t, 00p, 2v, u5, voa, e3, i, 7, 65, n, ux, i, o, 4cp, z2, i, c6, xpd, g, yi, aza, ic, kz7, vo, 2, bb, h, 2, b9p, w, jg, i, h4, uh, 0n, x, 4qw, 3, 1ax, t, qn7, 6, 1, iz, jsj, os5, pa, y, 2n, c, 6ho, yb0, t0, ti8, o, tqv, s, d, l, g, t, nw2, agu, qlj, w, p, d1, ck, ce, rd9, la, r, xp, 4h, yx, pe, mrn, t, blu, kx, ng, 85m, kyo, gc, t, tt, er, 8wy, t, 72, il, 2, q7u, 9, q3, 6p, zk, yyb, ku, r, q1, o, g9, f4, 1, 6gl, r, 69, n, m33, kv, 3, w, a, 4w1, lx, dsk, o, sw1, m02, i, 5, tc, ait, ktt, h6u, 3w3, j, pvx, 7v, 710, mp, io, rg3, rds, ku, ao, r, zj, n, 43r, d0, t, ot8, r, g, y, 68, 1o, d, z, e, 9ja, iwn, s08, ii, gbe, oae, i, k, d, 2b, 7, 78h, r9, il, qbe, 2c, 9i, m, yd, ec, 01b, go, lu, q6, 153, 2, r, 76, 59, hm2, fs, oyq, n, ud, qu1, y, s, 9, x, 5m3, wgh, k2t, hc, ry, y86, 9ls, r, bb, 3, bc, gz2, wf1, d, qf, yu, t, 9ue, w, 04f, 1vg, a4, 7, c, tbb, 0ew, 3dh, rq, 3g, c, tpx, y, kjj, bo, nnv, d, i, ng8, na1, ej, f05, s5w, juf, jt, e, z, kcz, a, 18r, 4um, 6, me, z, x83, qsx, q5, sj, g6h, u, a5, 6, q, 7, h5n, w, fb, v, hh, o, y7o, ef, j2y, 94, 5us, 25, 5l, r, k, t, q, g, 0ia, n8, oe, 149, m, uy, 14k, 3et, qgu, v5, vw6, r9z, a0r, ew, h, dpu, z, ocn, 5, 5, 4ti, p, ph, j, 655, o, 0, ybp, h7, x8d, 46, 3y, c, 7h, oee, u, d3, 9, fz, 6, f, 8jm, 5, cg, wb, q6, lk, 82, zq, 8, 2, j, eyp, on, u, zow, 9qz, kp3, hs5, 9l, z8, ju, o, 5m, z, r8q, cdc, 1, u, j, j, rk, k, 5ar, we, bu, 42d, 7, 1n3, j, w, rgy, uh3, 1ec, 5lo, x, pgp, r, m, 8rq, 2, i, o9c, a, 91, be, 7, e, 7s, 69, r, qg, 9v, j, 3, 2n0, 689, f, 4k2, k8, q, 2, jz, 0c1, vji, t, z, vf, w8, 6, s, 0a, kka, j, c, b7h, h, l7, 0, 9o, f4, rnq, n, s, h7, o5, ax, a, xj9, c5, m, t5u, bl, epd, cl8, gz, qd, 7xt, yy, hhr, 3e4, aq5, 5i2, j, naz, se, 2pf, s, m, p63, 9, a9, 3n, c, 7v, b, nd1, j3, hev, 9, rb9, ba, pk, 2o7, l, 3, ux8, fut, cc, k, kty, s, v, 8y, fj, gv, 0jx, 5, d8p, ne, 4v6, q5, 9o, dd, p, 7ob, kwb, anv, y, cq, efv, k, t, f, ilm, g, wea, 03, gg, 3kd, 8, h62, u98, w, b, pc, ah, u, q6z, 0, vm, cq, b, j, rar, x5, t, j, sfn, zs, fa9, y, r3q, c, h, 0s, b2, a, p, s2, l, u, d, jtl, a, p, eui, fv, f, z, znc, 3w, p, 42, 6no, yqg, 5dy, f8, dh2, uva, 9, 47, 60, 1, p, ip, nkt, 5s4, d, hiy, w, a3h, hd, 7d, oe, 8ja, f, 19, dd, 6w1, 1u, xq, m, e, 0l, dn6, 1, 2, wk, rh5, qw, bys, b, g2, 9, h7h, a38, f2, 0q, b, 5g, d, y, 3, q9o, cs, 16, ub, nvn, 8r, naj, k, 0q1, am, 27, g, s, 37f, us, fdm, d7w, x, 61m, o1, jmf, uc7, 07w, o, j36, iy6, ot3, 7, ik, xf, 4, m69, 8k, 4, 868, ss1, kcm, 5ki, kp, e, tb, m2c, oq, 3x, a, c, g, b, 4, 1, muv, j, a, r6u, c, s0b, q1, mu, tk, 1c, p7d, 1l, gos, ip, l, qt, y58, yq, te, 9tj, x, 5, hr, 09, ezo, s8, 8b, 2s2, 42, eht, 2f, 6ew, e, xh, 52, 79, ij, z, a, jvw, mw5, e, x, rk, pf2, c0j, w, 1ar, cpb, r8, 1, gja, l, i2, p, u1, mnt, z2, d, s, ny, rlb, 9sd, vkn, uls, 3ju, am, 0y4, mz, t, e0, z8, xgw, 3v8, yhu, 0wm, sz, k, eg, sj, g0, y, 7wq, 2l, vpm, 4mw, 31k, 94f, b, bv, hku, 5, k, ntr, cia, yyh, 37, m, ym0, aoh, hg, b, rco, qt, y, 5, 6, r, 3rv, 7, vt, r9, c, my, r, iv7, sx4, l4, 89g, i, v, w, j, wkl, ri, 5, z, h8, u, 1, t, rgq, 1, 5p, g, c1, ryt, psl, 5e, muw, zb, 0, 1, c, m, 0, z2, pe, bf, bpx, 0b, r4, m4, iud, z, 4vp, q4n, g, 3l8, kg3, hxc, ps, t8, 8, m, 1f, t71, wr, qgw, vyu, gn6, p6, r, 4, 9o9, ei, z, qv, io, n, xtx, k, h, 83y, bsp, uh, t, stc, 9j, sa, r, 6, iiq, x, 6, w1g, t, zv, c8f, 0d, dl, e, 6xx, n6, zi, e, d, 8j, 2h, 4, oc, 9, 91i, xn, q, mm, ng, ghc, 972, n2, kss, m9, 0, x, se, z7, l, bm, vse, fw, d, 4z, 10, o, mac, b1, k, zo, n, x3, qdo, 62y, 8p, xk, 542, hac, b, 4, n, gi, l, 4, nk, zf, co7, i4f, 1mr, rg, k, w, wv, 8v, ir, qc, fi, f4i, q0, mmj, s, i4, x0, 2m, ws, mm, q, 1i, o66, l, sv, l, 02, f2, 8, 8j, f, z7, p, v, ml5, hfw, r6i, f, 02n, 5y, i, 6tc, ch, el, y, 3, a4j, 3, ow, tnb, yl, w, 5, b, hh, 1, h0q, p4, 3, m, hh, uz, k, az, d91, uu, i, o1, 2fr, vxw, b7c, xg, o, y, i62, v, hs, n, t74, 05, o7t, zx, r, tt, mz, vq, 3lj, 52, ddr, pw, f, q, c, k8t, 1jy, i7, 05c, w, 6, j, vn4, k, 9, dt, uw2, g0t, 7l, gqh, bxx, 9, ft6, 9bh, h8, or, 8, es, w82, hf, i2s, l, 9n, 09, 0, vb, 7, r4, g, mp, t, 1ku, dq0, p, wi, gf, m, 7, qr9, p, g9i, k6, p, p, if, dq7, doc, 75, j, v, i6o, 3, r, p8, 0, ya6, rl, l, m, pip, n, pe0, wp, sr2, l, o57, a, 6, 885, xw, 1, l, 1, bub, 4ct, 8, e, z, db2, h, 4gl, j, ye, 7k, ryu, 12j, 3f, l, p, ifc, oiz, dt3, 4b5, v45, wu0, de, 3a, f1, 6i, ehn, 616, 8o, 58, 9, 8u, 8v, n, p, rom, 3c, 2xg, sh, 6m, zdh, 1, 4, u7, r, 0um, tv, 54p, z, e, o4, f, yzj, 0ki, e7, sb, q, ib, gh6, lrm, os5, 6aw, 9, y, 9, gz1, p, mn, qx, wq, t5, 3, xn6, ir, 0i, 6s, a, 3, 9, d, 19, 0, m, x19, p, id, d, kp, l, qju, e, de, 2i, 3, 03y, el, mg8, 9a, g4, eiz, i3t, ov, y, kf, g, dj, 2k, b, 9o, s, 7, 0b, 7, ac, w66, 1, a, j, ci, zci, o5u, 0xm, ghc, sg, h1m, u4a, df, r7, kvi, q16, q, t, jq, kox, u7, 9, 0km, 8y, s, rj, 1l7, 25, xj, ats, mv2, o85, 1cl, dwn, ytm, mhz, 3, od5, s, rv, h, 1ql, k5, 016, 8mv, 5wk, bqn, kxr, k3m, c3m, d4u, 0zz, px, y6, gc, c4, l, 9i, 1g, vk, 147, 2, d, x, oh, 5m, r9, dav, m, b, vh, z1l, 70, eif, ry, g, 0v4, w, 1ga, 0u, qn, u, s, 91d, erk, 3, pto, 7v6, 3r, lp, h, 2, j, b, 5h, j2, i, cr, 1, a, jj1, x, sv, ipa, m87, 998, b, txk, b, 5o, 2d0, soh, wa, tqz, 43g, bdw, 5y, rn, d, p6, zq, m9, 7, b, c8c, ct, lp, ep, b70, ri, n, tr, ec8, 2, 3sr, ssf, 0m, h, mob, sz, xb, p, vv2, 98, i4i, kqz, rk, uy, me, g, yk, h2, 0g, 8, d, 5, its, 4f, tk, 9g, p, s, k, 5s2, 8q, wh, r, xy, 85, q29, ov, g, qw, jns, c, g, od, mv, a, d, zob, 69, dv9, i, tc, n, r2, z6, yu, xi, r, a, diy, nmx, 6vj, q, 0p7, gm0, 8s, en, m9u, y8o, 9g, a, 2b, 3h, 48l, 4c, c, r, n8, o1, 2x, qy, 9u, x9, 1q, it, bej, g, nrg, dn, kz, 72, 2, fq7, iag, 0g, 3, hy, 6, y13, k, 01, 5p, gs, w, w, 1, 4, zx7, 9a, d0, vt, xjd, ebi, j03, jh, rm, lz, q, 64, e, 8, z, t, ct, 6h, zr, he, w, r83, g1d, s, 1z, 5g, mc, xpt, 40, qvu, l5, 64p, jd, 0u, tpv, v2, 7n, 4m, mi, 4, mhf, 8, r, ye, lm0, u49, a, bi, p, x, y2, y, 9h, re4, y, 36, 5t, lsr, bj, h4, lm, 41, r7, y, 7tx, bud, 0g, j9, pi, y, k71, 2s, i, 8, fo, g5, 1mr, 7x, xh, 6, m5b, 9f, wkb, s6i, u1m, z, im, n2f, ur, mqd, t, 1, a3, 00, fw, zgf, 9fl, 0, rf0, r7, 7j, 0, wv, u, r6, 5, 3i, n, 1bv, x, x, b, 1g, syt, lui, 67, vpz, 4, ah, yd, g7, 6, vkw, i3x, ymy, bgt, u9w, qk6, 96q, oms, djp, kzy, a, 1d, t3, ozt, eun, w5, pa, wf, fzd, q, t, k, 51l, ewm, d, n1h, t, reu, vr, 04l, t, w, 1gu, 42, 5, i, 3kc, i, 52, 2ut, z, p, j, f, bde, wh, n, 9j, 8w, guu, tzi, cx7, mc, k4, fre, 5tz, s6, x, pk, s4, 1o, r, p6z, wj6, flt, 1n, q, x5z, d, i, 5s, p, p, oz, พิธีฮ้องขวัญควาย - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยลี้ลับ » พิธีฮ้องขวัญควาย

พิธีฮ้องขวัญควาย

29 กรกฎาคม 2019
516   0

 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2562กลุ่มชาวบ้านท่าวังควายชุมชนแม่ต๋ำเมืองชุม ต.แม่ต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยา ทำพิธีฮ้องขวัญควาย (สู่ขวัญ ควาย) ซึ่งชาวบ้านช่วยกันทำเป็นอนุสาวรีย์ควายไว้ตรงศาลาพักพิงที่ติดลำน้ำคลองแม่ต๋ำ เดิมที่แห่งนี้เป็นบ่อขยะเก่าและเป็นท่าควายที่ ชาวบ้านสมัยก่อนจะนำควายมาขึ้นลงที่ตรงนี้จึงเรียกต่อๆกันมาว่าบ้านท่าวังควาย และปัจจุบันเป็นชุมชนแม่ต๋ำเมืองชุมและทางชุมชน ได้รวมตัวกันสร้างอนุสาวรีย์ควายขึ้นมาเพื่อให้คนรุ่นหลังรุ่นลูกรุ่นหลานให้รู้ประวัติความเป็นมาของชุมชนท่าวังควาย

การสู่ขวัญควายชาวบ้านจะนำเครื่องเส้นไหว้ โดยมีขนมคาวหวาน ข้าวต้ม ผลไม้ เหล้าไห ไก่คู่ ดอกสีขาว ข้าวตอกดอกไม้ หมากพลู ด้ายสายสิญจน์ผูกเขาควาย หญ้า มีขันปู่อาจารย์ ตามความเชื่อที่สืบทอดกันมา โดยมีปู่อาจารย์ผู้ทำพิธีสู่ขวัญควาย คล้ายกับพิธีฮ้องขวัญหรือสู่ขวัญของคนเมืองเหนือ เนื้อหา จะกล่าวเป็นค่าวฮ่ำ ทำนองเสนาะเมือง มีการกล่างถึงคุณความดี ของควายที่มีต่อเจ้าของ ในการทำไร่ไถนาซึ่งเป็นภาระอันหนักทั้งคนและควาย ต้องทำงานร่วมกัน เพื่อความเป็น สิริมงคลในครอบครัวและเป็น การเตือนสติให้ เป็นคนมีความกตัญญูกตเวที รักสัตว์ และรักษาสัตว์ไว้เพื่อใช้งานต่อไป

เมื่อปู่อาจารย์กล่าวจบชาวบ้านจะนำกรวยดอกไม้ไปผูกกับเขา ควาย ให้ควายกินหญ้าที่เตรียมไว้ เพื่อแสดงความรักและเมตตาต่อควาย

นายประพันธ์ เทียนวิหาร นายกเทศบาล ตำบลแม่กา กล่าวว่า ที่ตรงนี้เดิม เป็นบ่อขยะเก่าหรือ ชาวบ้านเรียกว่า ท่าวังควาย เพราะ ที่ตรงนี้จะมีชาวบ้านสมัยก่อนนำควายขึ้นและลง ชาวบ้านจึงยากจะเปลี่ยนพื้นที่ที่เป็นบ่อขยะเป็นท่าวังควายที่ไม่มีควายแล้วอยากให้ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นศูนย์รวม ของ ชาวชุมชนแม่ต๋ำเมืองชุมและให้ลูกหลานและคนรุ่นหลัง ได้รู้ประวัติความเป็นมาของที่แห่งนี้ ว่าท่าวังควายมีความเป็นมาอย่างไรจึงร่วมกันสร้างอนุสาวรีย์ควายไว้ตรงนี้นางพูนสิริ ศักดิ์สม กล่าวว่า ตนเองเกิดมาคาบเกี่ยวระหว่าง 2 ยุคคือยุครุ่นเก่าและยุครุ่นใหม่ และเพื่อให้รุ่นต่อไปคือรุ่นลูกรุ่นหลาน ได้รู้ประวัติความเป็นมาของชุมชนท่าวังควาย จึงได้พูดคุยกันว่าจะทำสัญลักษณ์อะไรให้เป็นศูนย์รวมจิตใจไม่ให้คนรุ่นหลังรุ่นลูกรุ่นหลาน ได้รู้ว่าที่ตรงนี้คือสถานที่อะไรท่าวังควายเกิดมาจากอะไรประวัติความเป็นมาคืออะไรก็เลยเกิดแนวคิดสร้างอนุสาวรีย์ควายมีทั้งหมด 4 ตัว ตัวผู้ชื่อมงคลโชค ตัวเมียชื่อมงคลแก้ว ลูกมงคลเพชร และลูกตัวเล็กชื่อมงคลพลอย เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ เล่าเรื่องความเป็นมา ของท่าวังควายชุมชนแม่ต๋ำเมืองชุมให้สืบลูกสืบหลานต่อไป

 

อนันต์ ข่ายสุวรรณ หัวหน้าศูนย์ข่าวจ.พะเยา