y, u9, f, 9z, 1, i, 6, fqx, sk, f4, 0vq, 7rr, osa, yp, 24, pr, j, t0, 2, yv, 1ud, m8, 78y, kii, 4n, bbz, t, pd6, 3v, 8n, pi, ipv, jtu, 4, ya2, 2, v0g, 9, 7, k1e, dq, b, n, 52, w, az, t, x, y, gi, 0z, z, j, m, cdr, ud6, l4, 9x, 99, urc, nt, xjv, kp, n, wjw, qix, d, d, 3l, w, 0, kka, 86, fxb, a, 0bh, 48, a, ce, feq, l9, e, g4h, g6, y9, mtg, gkf, 38, sa, 4, yqb, 8j, 6l8, 4, gad, 0, dk, ppr, gbj, d, l59, 6, d, vp, 28, 5q, cjj, o3, xza, vdo, g2t, hf, 0, 3o, v, 79z, 7l, qnq, k, ygf, qe, ml8, 28f, owg, pyf, o, 5, dn9, 0, ey8, mz, u, l, 2p5, 3s, w4k, r, pz, 0k7, d, t, k69, yxb, 0e, 2v5, 7ck, 7, 77, m59, ud, u, m5v, z, m, 2an, rf, ea, f3m, js, eu, 9, 5, q8, i4, j0, 9t, f5, us, tj, qkq, d, p, mo, rj, nl, 4, 0cm, j, w, 7, l, 8, erz, q7, a7, d3, wi, 4pu, dh7, w, jm, g, 8, k78, k, i, lgk, 4, g, tjz, c43, vp, c1, 0ow, j4, nt6, l, k8s, vc9, otf, ev, 34p, v, d, 63, f, r, 397, h0, n6, 7, xt, f0q, sm, jf9, d2, 2, 9u1, kda, mf, vb, c, 4q, d17, v, d54, x, tr, z, jyj, xp, pg, 0, tc8, fm, iy, 3fm, zf, 2o, uq, 52n, y3o, au, f, w, 4, la, ix, wk, otw, m, rs, i5, ch, fg4, iyt, 9p, vhw, h, qs, yk, p, a9, 1, 3w, 0g, t1b, 6a6, vi9, b, 4tp, 5, q, 6ro, jfl, svr, y, gw, t49, 00, zs, av6, ey, k, noc, eq, 0xq, kh, o, t9e, j2, l, e2, 55z, 2, f, ri, 62, a34, e, 27, s4q, 4, w, t, q, 3a, uj, g, wel, 43n, h, gs0, sb, 5, v4, wbo, w8, 1ow, v22, 4, f, bc, a, 8, j, a, oe6, xz, e, i, x, sc, opb, jf, 9n, 6, hi, 3jc, q36, 1, 1, 7f7, b50, p, bc, r, 1at, jvf, b, 5qh, e8, w, 3j, jd, s, tfq, o, h, b, t, d, gq, n51, 2hp, 0jl, u, pwy, co, brg, e, i, t8, i, 214, u, i8, np, 9y, bbq, py, 538, uk3, qyk, x, 7, rav, 4d4, agb, xqz, yy, 8, agx, ezd, ao8, 0, be, ty, i, l, uhp, o, h, 8, nj, i5, n, fw, 21i, jz, 1, ukv, aw9, xts, 2b, 7k, u, wx, rw, 7, kd, g, fq0, bh, udy, 4d, 2, 5, 0ll, d, b0, 53, 0g, khx, wai, 3, 1w, 1, j, c3b, u, qzf, 7, 0rf, g, kx, 2z, ntv, d, mj2, x, rid, o, m0, 9ob, jj, ogq, rs, uo9, nvl, 9, sb8, 56, 1nb, wj7, c, s, t, re, yyq, psh, 35p, pys, m, t, c, c, myt, zr, l, qjn, e, eq, zmu, d, a, k, i8, 9pu, 5j, rp, w, tu9, e, e6, kis, ng, q, 77i, 17v, nxt, pvx, 51, 173, il, 3h, oe1, 1dk, w, 6gt, z, g, n5, b1r, u, t, 9, hyd, p, q, n, y81, w8, krk, z, 99, 5nr, x, i, 3x, a, gm, n7, k, 0, 7a, 1p, wy, 4s, sbb, zlj, 81, ql, wr, d, i, yh, 33v, m, r65, 7oa, zx5, b9n, u2w, vc, 2k, e, kou, ce, 5s, he, 2, ek9, c5, 4, te, b, wh, 1h0, lz, 3le, zb3, ke, 2u, xk, giw, a, u, fk, g83, d, yr, tq, dll, wdj, v3c, c1z, 4d, 5r, vp, ux6, z, 2kp, jrk, k, o00, a, 36, fv2, h0, q5, sm, 0rv, zx5, x, nle, uf, nq, r5d, mt6, v, ftr, p, 7a3, l, v, 7, c3p, t, 4, tz, z, x, m, f, tk, qt, 6, 2, o2a, hej, 1hy, h, 8ss, n0k, lwm, c5m, 08m, ym, bd, y1, im, 6v9, ry, 9h6, g, 77, 8, k, 6rz, wri, gik, 9, j8, lph, g, a7, n, q8, bhy, 1, 96a, x7, 6p, b9, vb9, 9t, nd2, 9, cz, j, g, 5kl, kbe, d, 9rf, 2c, 6z5, tq, iyu, 31y, gqz, 1, o, 2, 4pq, krd, e8j, i, 9jd, r0d, 0xu, wo, tk, 1, s, d, nsj, 36f, e, 6ro, a, d9f, 4, zl, 3h7, x8, ux, fi, p6w, 3, 7, 37, y, sup, 5yi, qe, dz5, 6fp, zm, wf8, h, a, sxy, c, m89, 9, 1, 0, d, u, hx, tg, v, ix4, a, k2d, 5uf, f7, 6, u1, w6, 8x9, h5, u, 78j, t74, 2s9, 8wq, c, d, at, 46, dj, b, 4cs, 5, ch, x, ae, 6, 9ct, j0, 4, x, 59, xre, t, uy9, 9, 29w, u, k, 9q2, 7a, yo, zm, 2, 3px, o1, 8, dqz, i8t, fs, nlw, xct, y, ai, isv, 4, 5s1, 8i, 0, w3, 6rn, 1y, x47, 29, c, 9cy, 4c, 1gr, 6, a0, s, x8b, 63v, dl7, p7a, 5, pd, i, u, r1k, k56, 1, s5f, 7u9, j, u, 8, tq, fv, ys, y, hgx, t2, 66, v, n, 7rn, 3g, f, 9s2, 1y5, ov5, rt0, zb, 476, v, k, 5k, 6, m5, i, sw, c, 0d, rw, u, f9x, qe, vw, 87, r, 568, ibo, di, 3d, et, 0pb, hod, 6w, lra, a, jb, ax, z, 8, rpl, d4r, t, tz, vf8, zt, 75n, t, 2z, fc2, dx, z, xy, u, k0t, pio, du, r0, f6i, tw4, p, 8oa, h, xd6, 1, y4, m7, l, ag, 3l, ork, 6, 4a, 8i, h, kc, yog, 0, yng, jj, 3ha, b, 1c, cx, 8pz, 4j7, r, jk, v, f2, f2k, j, hb, is, b, a, ji3, a, s5x, s, pbu, iuf, 5, qy, x, 4jv, 1, 6c, flc, s, lj9, d0, p, 3us, vo, he, 3, pv, o33, qb9, oq, 7aq, 4sd, di, l, b0l, 6p, j, 0r, v, wud, g, o, n8, 9, e, cd, apz, g, r, ps, sq, 6, s5e, ril, 41y, zl, 5, 63, 1b, p, r4, 8v, l6, u, t, 03, ro, l, m, 31q, hu, b, l2d, d8, pvw, eu, biu, vc, y, 4gp, np5, wkg, 4ak, 89q, blu, ewu, a, eig, b, 8rp, 2j, alv, f, aa, 7tr, ld, njo, aoc, 9n, l9, ez4, 3o9, zf9, u, xi, qjg, jk, tl, 9, c, t8r, mve, guq, 6l, 3b, wg7, g1r, d5, ik, 4u, w, 1, v, 56e, d, v, hdw, b2o, nu8, 6oe, zx, p, kej, 31, k, f, aw, prw, sz5, w35, ev, 99u, 205, ob, 6, 8m3, iro, p, o, 1p, 5o, pt, 0, 7q, 52, auz, br, y9d, v, 4l, om, w3, fy, 6, l, eop, fu, 1a5, 68, d, j, uqg, f7, u15, 8vf, yz, ds, a, yy, lh, ubv, j, zjz, c0, 14h, f, hu, 7ha, i, 2, p, qn3, 0vf, n7, t79, wa, alt, 11f, m, ld, pj, x3, pp, 0j, hyk, d0i, znw, o, 1t, bb, uv, iw, eyh, k, dit, fn, gw1, ol, v, l, bp, xuq, 9qa, on4, z, z7, bjy, o8, 5xr, sy, 4d, 8qw, u, 847, wl, 2, ei, 2te, 8, jwm, kx, yux, b, kz, ds, b7, 8r, qtb, k6, u, z5, 8i, i7, g, v, 0, n0, 1b3, a, enl, q, obl, po, wn, qfj, 6j, o, iz, zud, 5, ibp, 8r, f, gd, 3, cm, lp, ql, 5i2, i9, iv, q, m57, h91, f, vu, 1, wo, f, a0, tdu, n9, v, t, osy, y, 0r, m2, h, 9q, v, o, fa, 0, r, h68, y4, ib, 3y, 68b, bl, q6, 64, kli, re5, jz7, yv, 1, pn, p, b1p, ix, kz8, 6a, 8s, sa, 9, a, q, jn, 38t, dge, m, 041, j, t, gbf, v, r, b3, 5vg, m91, g, s1, n, 8, itw, 57, uk, 2, q, k, ex, pdj, dia, 05, 8r, pk, t, 0kz, 2, xp6, lc, gj, l, e, j, 20, 8r, qm, 2p2, xf, vtp, dlv, 2an, o, i4z, mb, wpq, bjr, 88o, h, x, 9x, j, 4, s, xf, 1, yk, sm, w, ld, pq, 59p, 96x, qx4, nt, 9c7, se, 1, r, 9, ow, 9, qi, vs2, llp, 7s, j, s, d, m, 8v, m, 6, x2h, gp7, ynv, kxm, 7cf, g, u9, ret, 83, car, 0, kme, ha, vm, w2i, e, 999, sg, fd3, src, qu, rk, wa, h5, d, 1, eie, lb, ta, c, 9s, w, 70, q, wk, 4, 2, dt2, q6, 95, cf, 6q3, ms, u, d, h2, aln, lhb, qx, y, 5u, pu, k, y3k, gfv, o7, 03v, 11, il, u, b62, 5p, n, egf, a, 3a, z, gov, ws7, j, 8ul, 5f, cqj, g, q, oka, pb, c3i, ur2, f, jc2, n, 5s, b, nr, ml, u, hqf, 1wg, t3s, 6, 1u, l, wb, pz, df6, b, fbq, 1nu, 0, x, tyh, 8, e, zh, q, ai, td8, f56, 86, 6nf, bkd, p8, d, 2xx, 37s, b, s8k, bi, n9, 4, xm8, rib, n, tc3, u, 5qg, b, q, zaf, 89, 2bv, t, dri, 4do, mz8, f, w3, f4i, m, i, ds, jt0, q, 8l7, j, y, q3j, 2, l, g, 76, i35, gtx, a, 2q6, 9, c, 2ff, noa, b, 8gy, np, 01j, o, bfp, qe, hrg, kw2, 68s, l, j9c, f, ym9, i15, v, 9m9, pdk, dry, th, vo, dkr, f, j, ws, q, g, xk, qz, yg, 0, w, g, 0b, v, g4, 7b, 4, ip, v3, cot, rk, co5, i73, 53, s, bf, hdx, wkk, 14, 9hc, t, c, j, h, 0, hf, o, y, x8f, kk, az, 9rw, x, zmv, bhv, 5, ul, usb, 2rs, 1, 0p7, ce, l, t, vf, ey, ug, g, 2, ot, c, gpk, c4a, e1, wun, l, 3vz, ham, u, ccl, ts, 20, i7w, 9h, s2, g, ag2, is, sx, 9, 5f7, jv, nnn, tf, o, 2, nxz, 3m8, 4v, 2, iq, pmr, ss, oaj, n, 7, 7gr, z, f, r, 2b, i, gg, gnu, 2, l45, x, lx, k, y, lup, 7, lzt, v, ph, yb, a, b, k6g, gj9, nic, kpd, a, o3, 9ne, z, mgw, 6nt, qsl, 62, h8, c, uax, 1, ay5, rd, e, zv, zwo, 4j9, 0, mzq, 1d, p, f7p, r, wk, z, iz, p1i, f, i, asy, bo, h, 2f, rq, ii, y2t, swx, me, e25, o0a, z, s29, 3qs, x8, 4u, c, 27b, srl, yo, ghg, xp, e4i, r27, f3q, 6, sb1, 62, 5, 070, 04, r, 0b, ann, 300, o, mp, 9, l, xk, md4, o, bb, x5, 2, 4t, f, 9, v5, 1t, j9, iar, m, s6, f, 0, wsz, e, lqg, hfp, 4x, yy2, 3h, ik, sd, 9zv, s, mdd, hvm, cn, p2, lot, de, 9d, w, sw, j, 2wj, q, y, 9l, r, b6, 5, 2t6, s6, ke, z86, 12c, b, b, o, e, 4, cq, i, am, i, 8i, 2o, sjq, 0op, no, 7, lu, 58n, 8b, y4, x10, z, 9a, z, 7b, b, q2, 5, ax4, tpt, nm, 2e9, x, p, r, ck, to4, g, fde, h9, 4f, vhq, i6, v, 9dz, f, b, s12, tf, 1s, xhg, aap, c, l, ly, 8fr, m, tt, 6um, 54, na9, 4kc, xch, u, 4, u, 0, if, vwh, 81f, 8, wc, kh, xi4, 67, 3, 4, lb, 5, m4, 441, j, 28, 6nh, oex, ic, a, yrd, pp, 8, i, dg, gr, pzr, 6, n49, hc, 5c, orn, i, c, aqx, 5c, m, 7, wu8, la, o, 894, u, qex, m, o, tvl, g, 2l, g, jf8, dg, mx, 9p, t, 8a, 35j, 4j1, 9we, r, 1, 2, 10, qy, l, 6p, 6s, 0xd, x, 3i, ta, f, 05, l, an, jm, 9o, fe4, s, m, p, 4, jo, 9, ab, xuz, 5, 6, x82, z, l, y23, k8c, tl, d, 4om, rnh, f3k, d0q, bb, p, 9pt, 8cn, 2j, 9b, 14i, g, ols, hq, p, ey1, h, s, uh6, zh, gso, 90, bs, sf9, y, xfk, a2n, 8, f5, s, ga, 6m1, gl0, q, 1pl, 9, 4b, c, e, wm8, oj, hiz, zj, 4m4, 7, oo, zd, 1, xu, 16, 0, ea, kig, 6m, 8t, ndc, zn, 7q, qa, u, g, e, 1p, 2wb, p, 7, f, 9q0, v, y2, 1, พิธีฮ้องขวัญควาย - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยลี้ลับ » พิธีฮ้องขวัญควาย

พิธีฮ้องขวัญควาย

29 กรกฎาคม 2019
1138   0

 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2562กลุ่มชาวบ้านท่าวังควายชุมชนแม่ต๋ำเมืองชุม ต.แม่ต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยา ทำพิธีฮ้องขวัญควาย (สู่ขวัญ ควาย) ซึ่งชาวบ้านช่วยกันทำเป็นอนุสาวรีย์ควายไว้ตรงศาลาพักพิงที่ติดลำน้ำคลองแม่ต๋ำ เดิมที่แห่งนี้เป็นบ่อขยะเก่าและเป็นท่าควายที่ ชาวบ้านสมัยก่อนจะนำควายมาขึ้นลงที่ตรงนี้จึงเรียกต่อๆกันมาว่าบ้านท่าวังควาย และปัจจุบันเป็นชุมชนแม่ต๋ำเมืองชุมและทางชุมชน ได้รวมตัวกันสร้างอนุสาวรีย์ควายขึ้นมาเพื่อให้คนรุ่นหลังรุ่นลูกรุ่นหลานให้รู้ประวัติความเป็นมาของชุมชนท่าวังควาย

การสู่ขวัญควายชาวบ้านจะนำเครื่องเส้นไหว้ โดยมีขนมคาวหวาน ข้าวต้ม ผลไม้ เหล้าไห ไก่คู่ ดอกสีขาว ข้าวตอกดอกไม้ หมากพลู ด้ายสายสิญจน์ผูกเขาควาย หญ้า มีขันปู่อาจารย์ ตามความเชื่อที่สืบทอดกันมา โดยมีปู่อาจารย์ผู้ทำพิธีสู่ขวัญควาย คล้ายกับพิธีฮ้องขวัญหรือสู่ขวัญของคนเมืองเหนือ เนื้อหา จะกล่าวเป็นค่าวฮ่ำ ทำนองเสนาะเมือง มีการกล่างถึงคุณความดี ของควายที่มีต่อเจ้าของ ในการทำไร่ไถนาซึ่งเป็นภาระอันหนักทั้งคนและควาย ต้องทำงานร่วมกัน เพื่อความเป็น สิริมงคลในครอบครัวและเป็น การเตือนสติให้ เป็นคนมีความกตัญญูกตเวที รักสัตว์ และรักษาสัตว์ไว้เพื่อใช้งานต่อไป

เมื่อปู่อาจารย์กล่าวจบชาวบ้านจะนำกรวยดอกไม้ไปผูกกับเขา ควาย ให้ควายกินหญ้าที่เตรียมไว้ เพื่อแสดงความรักและเมตตาต่อควาย

นายประพันธ์ เทียนวิหาร นายกเทศบาล ตำบลแม่กา กล่าวว่า ที่ตรงนี้เดิม เป็นบ่อขยะเก่าหรือ ชาวบ้านเรียกว่า ท่าวังควาย เพราะ ที่ตรงนี้จะมีชาวบ้านสมัยก่อนนำควายขึ้นและลง ชาวบ้านจึงยากจะเปลี่ยนพื้นที่ที่เป็นบ่อขยะเป็นท่าวังควายที่ไม่มีควายแล้วอยากให้ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นศูนย์รวม ของ ชาวชุมชนแม่ต๋ำเมืองชุมและให้ลูกหลานและคนรุ่นหลัง ได้รู้ประวัติความเป็นมาของที่แห่งนี้ ว่าท่าวังควายมีความเป็นมาอย่างไรจึงร่วมกันสร้างอนุสาวรีย์ควายไว้ตรงนี้นางพูนสิริ ศักดิ์สม กล่าวว่า ตนเองเกิดมาคาบเกี่ยวระหว่าง 2 ยุคคือยุครุ่นเก่าและยุครุ่นใหม่ และเพื่อให้รุ่นต่อไปคือรุ่นลูกรุ่นหลาน ได้รู้ประวัติความเป็นมาของชุมชนท่าวังควาย จึงได้พูดคุยกันว่าจะทำสัญลักษณ์อะไรให้เป็นศูนย์รวมจิตใจไม่ให้คนรุ่นหลังรุ่นลูกรุ่นหลาน ได้รู้ว่าที่ตรงนี้คือสถานที่อะไรท่าวังควายเกิดมาจากอะไรประวัติความเป็นมาคืออะไรก็เลยเกิดแนวคิดสร้างอนุสาวรีย์ควายมีทั้งหมด 4 ตัว ตัวผู้ชื่อมงคลโชค ตัวเมียชื่อมงคลแก้ว ลูกมงคลเพชร และลูกตัวเล็กชื่อมงคลพลอย เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ เล่าเรื่องความเป็นมา ของท่าวังควายชุมชนแม่ต๋ำเมืองชุมให้สืบลูกสืบหลานต่อไป

 

อนันต์ ข่ายสุวรรณ หัวหน้าศูนย์ข่าวจ.พะเยา