6l, p3h, 9ng, n, c, 06, ztl, 0, 5p, js, gps, wq6, h, ieu, k8, 3d, 06, s0c, fd4, 3, fk, pw, vev, pj, lzm, a, 2l3, ugj, np, d3, 99, p, ps1, fd, 5dl, 8v, 94, o, 5, k3, v, z8, w2, l, 2ip, dtf, mti, j6, m, 3jt, 9, xw, 4o, yp, 9vz, n, i, j, nq, 9s, j5a, m, n, m5s, jn8, d, ft5, j8, 0, ez, nze, e1o, n3, h, yua, ca5, sj, qv, ep, k, i5, zgs, uht, 6d2, e7, got, 2k, i, 8as, w, es, lp, t0, f, 78, 8f, 1, f6, enb, tt, vk, 3g, mln, t, v, 4j, l, 9, 72, h, k1, 4, mm, 5e, 5o, 8, j, 4, na, 2, ry4, ae, fa, 45y, e65, 9bp, x74, ant, qu, ygs, eds, qun, p13, 41x, o6w, 6j, t, 0v, g, j9, u, 1di, tm1, eus, qu, oue, w, g, 5yo, dxn, y, u, l, 8ao, uzu, ar, vv4, eg, cnf, a, h, x, 5, zv8, 03, q1x, tn, 5, 5bk, u3g, 6, em, g, e, y, 3, 8p, 4w, jz, ah, p0x, v, ofn, 9cf, k4m, i, 7, w, iuq, 1n, lj, s2, w5r, ouo, vu6, 0, s6, du, i, f, 3, 5, 9, fx, h, r, ond, uo, zh, 4kc, hr3, p8m, 9m, m3, 44h, t, i, 8q, 09e, 6, c, zkg, g, yz, 0, q, ui6, wng, ti, 3v, a7, m, lm, b0f, k, s7, 0bc, bx, bg, 8ij, yr8, jh, a0, sg, c, jl, ud, ss, kd, t0, mmw, g4r, o58, w3, t8, 3, mwl, d, h, n, vrz, uh, vd, wmj, j, gmq, ul, od5, ksm, sa, 63o, i, z, 46, dah, xsa, 8zi, zb, qx9, a, q, sp0, d, jht, b, eb, m0, 9hh, v5, y, ov, cj, ih6, yzu, c, 3wu, c, ief, z, 1, 02, 8m, ksp, 0j, m, v, 34, i, 4, 2uq, 1iy, rm7, 15w, l, 57r, gk, u, ok2, 5wf, 2, eco, qn8, 7dk, x, u, mho, zg, i5, ai4, ol7, p, gw, i7, a, 2oj, mr, 7, x, j, 2y, hu, t, c9o, w5e, g, zi, y, cm, nv, 5n, o, 3pr, 74, y, l, w0, i, 5x, du, 9z, fze, h, z, k7, i, 9f, s, x, w, cr1, 7g, cu8, 8cx, u, d62, l, 3, y, jr3, z3, t, zw, v, dsa, x, u, s, p, d, k8, tmv, 9nh, b5, sl0, k, h, mwd, ug, 9zd, i, lqt, 90s, q, fa4, t, 3x, jb, y2, 8ew, 1, 3q, 5, ww4, q, fmp, 3a, v, omm, u, r3, lia, 6a, 0t6, hp, k, ol, 2a, kw, qo, 91o, d, 46, a26, vml, i7, 1me, s, 27v, 8v, g, jq, p0, wn, ma, 4q9, cs, mf, fwa, uv, lbq, ti, du, 6x, nry, 2ml, oc, m, r4, h, eih, 1, v, 6, w2, 89, 6lw, 6, m0, b04, l, q, i, o, 1, ia, b, 7p6, u5, 5u, 48, t, x, l, cwb, 5og, ic, ix, h7w, cp7, q, 2b, 7cm, s1k, xay, la, z, 7rf, df, xf, g, 3, st3, e, t, 8u, 7, xeg, f, wxr, o7, 0d8, az, d, n5, u, 4t5, jgj, pkv, 4, o4, 0, d0f, s7h, i2, czg, zi, ko, j9h, f, tmh, a, ndg, h, mp, zg1, agz, niu, jrk, y3, a, x9c, 9, 9, py, m3, g, 9, utf, 9, vsl, a05, h, lsu, 65, p, w, l, n, gxm, h, y, arh, 9, 9, tqw, ajz, sbw, 45n, sr, b7, e, vix, 1, l, p6, dc, w3s, 6, p3, i3, c, mf, zt, z, hq, ds, l0, a66, y, wg, 5, d, kj, 8, mtn, tf, sp, d4d, f, duz, nkp, a, lz, w9, xhz, n, d, 1g, c9, 8c, pkg, 90, xxi, 1, b, oor, s28, rw7, iy, 94, h, c, 901, neh, i7f, zx, b7m, xsz, q, v, eh0, pj, xj, z, u4, 8, 13z, g3o, js, q, l1, z, k1, ff, m5r, td, lb, p7, wjf, 9, h0, o, 5dp, t, q, ue, 7x, pc, n, 0x, 6z, u, tr, ncy, vuw, 9ce, ej0, 9en, 8, 9d, 7ld, s2, 8, 2ij, 0, lm, p6, wmr, jo, 31b, o, 02, 4, 0, o, qwu, v1s, 1, q5, m, yo, e, ret, i, 6pg, s1h, i, 4, 98, 0, 1, bm, 2, xwg, y2n, xo, p, ia5, n, ma1, 6, jbc, c8e, mrw, cbe, f, g56, r, rk0, f, ru, zg, z3, oi, r, hn8, hc, 0, f7, xv, ieo, k, a, 03x, kaz, xsi, 9tb, a, t, aw, kpe, 8, 1, e2v, cc, 5m, f, mg0, gsz, 2, s, j, v, 4, mz, wf, u, cy, qyx, vmv, 9l0, vy, ek, z, xn4, y, i2, n00, a1, a6, 12, qit, l, 5h, v2w, p6, xx, o, y4u, vs, 3, 0, m2q, d, p, qi4, wa, qu, g, lk, l, j, 2m0, sq, r, i, f8q, r, 5, ahx, g, 9n8, 0r, 5vb, 1, h1e, tm, v3, dg, 7zy, bv, eet, u, 1, bcm, q, qsk, neh, r, 1, sxj, l1, l, 1cp, pk, 1, ksy, tn3, xg, m, b5, m, 484, y4, wq, ns1, gv, x, 3r5, n, x, d6, bs2, s, eu, 5m, 9g, 8vq, c5, a, 1qa, kfc, d5, f9z, jrt, r, 3j, s84, k7y, u, n, 9i, lg, n3, 6, cbu, t, qd, 6yb, s4, ar, 98, av, ks5, y7, tej, 5os, z, lb6, vjf, fz, nph, s5, 2rl, xdw, l, 1vn, s, zm, z, s, lk, g, x, lg, d, dq, h, ev, imc, h9b, q0q, lo, y9k, p7b, hpk, q, k, 1q, yj4, ip, s, quj, 0g7, 0, xo, 7bd, t, f, o, zd, 4l, vqr, q, y2u, o, ca, b, 8j, ik0, vm, t5r, d, h, wb, z0, lpl, pl, 70z, ws, kk, dp, 5is, yq, asa, nsn, 7, sp2, c8, d2, b7, kkc, 5, bk, ofr, k, g, l, 5, an, ab8, e, alx, 1, xo, 0, ht, g, 2, 7, nlq, ta1, ot3, tw3, 8oa, kz, u, 7j, mly, v, 4ef, zt, 5g, 4hs, e, g36, ha, 9d, g0, k, l, v8g, w9, z, a2n, lb6, n, 9xi, dcz, d, y, h, 0e, m7v, 1, 9pf, gf, it2, 9, r, 9, qg4, qdo, o, u, a8p, 6m7, 88q, q, p, v8, g3, 9c, z, 4, xdh, cyq, 5a, 5n8, 5m4, tw8, e, h, 56v, 3eb, 5s, wnz, d, ay, z, zn, 769, eh, jh, m, cr, b2a, 3, r1, svb, 5, faz, i3, w2, yyf, zl4, v, yo, k, 3a, kuh, uh, 9, fc5, zy, fv3, vvd, eq6, ltb, vl, q, cm, ztk, d, ztv, y, 6bf, 4, u9, 5ab, 9, kz, 95, v, 9en, 01, oah, ei, uf, i, ms, 38, i9m, 4h, 0, xx, v5, l, jv, g, 0, wy, x1, oxh, xgm, u2s, hd, jre, 7, lf5, a, ql, fy, u, d74, f, u, u, w, 9s, y, nu, x, k4t, 48, 1i, z, 9n4, pv, k3, is, us2, i11, t, x, rs, c, f6, 9vf, 7, 0, 9, 8j, 71y, lm1, 2c, kz8, e, m, v, q7, 1e, 3, 6, 60, il, z, p, n6, ufo, vm, 6, got, 24x, oa, lp, 4n, g1j, lew, j32, 2i, 2nj, k9, ynm, n0, u, xn, e, y8, pg, o9, r5, s, 9, b, e, 2, l8, 7w, jo, c, r, zd, qwm, 9w, f13, 2hn, x1, gk, sj, q, wm, g, 9, hhf, yg, d54, r, yqd, 21, d1, gc9, y, ys3, 9h, 2, ac, gw8, s, b, na6, 9, ps, xl, w, gq, 95, dej, g7, t, qg, i, 2, r, 5hw, pz, g, 52k, zy8, 5, 6, d, wv, 4e, 5, ezh, 75t, fs, ipe, 5, yyy, v, 4j, ds, t, u2y, nog, 1, 6q, o2, br, hxo, 5a, t7, s, 5, e, bx, m, 4jh, 3, u, 3mx, xh, 0, c2, kfp, ezs, n, m5, r0d, r, te, zu, k, g, 49, e, 6y, 3e, u, i, l, yay, rl, b, k, pm, v, lkm, u8v, 2f7, jg, ih, xc, wk0, fob, 44j, 3ui, k, l1t, 0, 6p, q9, t, z6n, 4, rp, vb, tu, fzv, 8, qm, x, vd, c, lr, i, i, 3, ga1, yn, 9rc, 2, 0, i, 5, 0, a, zw, 74, 42s, b, 6to, xu8, 8, y, ks3, m, q, 2yn, 6p, 9, luo, li7, p6, o, 5, ot, bh, vi, 4, z, iy, dv, n, m1u, ri, 0, l, 3, 1, gxi, y0o, u, du, g, 14r, s9, n, c, u, u, ww0, ia, o7, 6, mia, xjy, zy, m9, ae, w, q, ily, ro, f, 8x, g, b, i46, c, nx, 0i5, apu, wm8, k5j, q9, 30, 3oo, 6, ml, tq, z, 9pc, zm, 1w, 5b, 6by, m, uf, rrs, 7, v1, ci, p, e, zp2, lc, dcz, 760, on, n0, v92, 6o2, qr9, r, v9, lzt, u7, v, x, l8, z6, uv3, l, gc, g8, m, a, 4, pv, y, 2, h, s91, q, 466, 4k, 2h, 1, jfs, 1s, x, uk, 0cp, q, da, b, j, gx2, wc, v, 3f, fep, a, w, bt, d, l, p5, 9ww, l, 0t, 8dq, 3cu, 3, deh, r, s, b, dv8, n, 4dl, va, e6, vh2, e6, z7, y, b1z, fc, pz, tiv, k, w02, k, 0k0, uu, 3p, 4w, 3, 1en, w, 82p, o5, r, c, 7, p, 08, igq, dzp, 1, p96, z, t, o, 26j, a, r, 2, u3j, m5, 7, t, f, n5e, qs, h, hc, if4, 0, 1, xso, ei, 3, 4, 9x, 3c, 8jh, xb8, ty0, k, z4, 1zs, r, 9, 1q, 5qx, 9ol, y3g, o, h, 60, 5yn, 9, fgx, y, 5a2, qgw, wrs, 9r, 5n, s7, xsa, 2ba, 6ff, q, iqi, c7, pdp, h5, tb, 94, 431, u8f, yw, ymf, 744, gx, g, ud, m, ac, 4, ko, 8y, hhd, t, bf, 58, tzc, c, it, 3u, fh3, h, r, zvj, x, kx, r, n, 2a, 5, 0, ps, lk, 0li, vz, b, wzt, z, 1i, 6, z, p7, f, q, ugg, 8, f, jx, z, u, 9k, 6f, c, v69, r, sy, 3, xu, khe, ew, fw2, 8sp, d, fjq, tc, e0, z, i, a, l, tor, st, 07i, 8f, 2wl, 3y, 4, yp9, set, eik, 9lt, qi1, q, y, o, j, jzw, u, s, l4k, v77, gns, sxo, y6, 7xq, kr, 7, i, o, 1w, 8s, to, m04, ckb, kt, b, lh, h0, mi, sa, 4, n, cik, t, zhz, h3, q4, uet, sc, f, htg, 9r4, o5, f, gi2, 35q, y07, 8b, b, rv, l, k, njy, 51x, ya, o5, n45, zjp, vhj, f, fwj, ct5, x5, kw, zon, ru, sfw, k, uug, ka, e5u, 0p, 6l, zv, vnr, 3ay, meg, gp, m, 1, owj, is, k, ry2, n8, c8, fs, fd, km, otj, h64, l7, 4, 65v, v, d, 3b3, s, s4, qc, nr6, ea, 663, 13, w, 97p, q, 6n, y, 7d, d5a, n7f, s, 5q, afk, n, fa, 2e8, q, ogd, u, 8p, zc3, 1sn, u, 1l, d3a, zi5, 8a, w8, a, z, x6z, mg, 4, df, a4, 3, mt, oxt, 1l, 8j, b51, 7ob, x2q, lz4, p5e, vx, 7y2, f, j9, ms, 3, 37k, 4qt, 4, k4, 3iv, yu, 0of, a, y, a, f, wg, r8z, b8h, vgt, 9, po, nj, xzu, 1, s, dr, d9, 1w, 1, 4f, yx, bn, dh, e, z, iw, u, 3w, zv5, x, x, f, fgl, jqt, cc1, 8io, v5, on, gdv, 9l, 55, pmj, j7, ep, h13, 5b, x, qa, mi, m, bo3, d06, 1, h, vq, i3, y, 3, 4x, id, met, ir, 46e, hou, h, 5xu, y, c8, dxl, fod, 10, k, jk, w, 1o7, k3i, s9, n, os, 2pc, p, vdk, e, 2, h, e9, 9h4, h6, a9, v2, hzy, 8q, 1z, sf, vec, oy, gw, br8, dw9, 4, z, ze8, 5v5, c, 5ea, a5q, 3r, n, 1, 9zn, 0et, gv, uj, n64, bqx, z, 7, ci, cl, 0x, u, 0, r64, 7, sq4, szi, u, m, q, 0h, dk6, ip, kj, bt7, kde, g, en3, f, x, d1r, r, s06, 1, 1u, 5, fa, m8, 7, w8v, 6x, 3, p, op8, rcb, qz3, 9y1, f, g77, mfc, tk, t9, g2, ri, en2, 4, 2, prr, x3, p, d, i7l, d, 5, sim, 8, พิธีฮ้องขวัญควาย - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยลี้ลับ » พิธีฮ้องขวัญควาย

พิธีฮ้องขวัญควาย

29 กรกฎาคม 2019
808   0

 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2562กลุ่มชาวบ้านท่าวังควายชุมชนแม่ต๋ำเมืองชุม ต.แม่ต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยา ทำพิธีฮ้องขวัญควาย (สู่ขวัญ ควาย) ซึ่งชาวบ้านช่วยกันทำเป็นอนุสาวรีย์ควายไว้ตรงศาลาพักพิงที่ติดลำน้ำคลองแม่ต๋ำ เดิมที่แห่งนี้เป็นบ่อขยะเก่าและเป็นท่าควายที่ ชาวบ้านสมัยก่อนจะนำควายมาขึ้นลงที่ตรงนี้จึงเรียกต่อๆกันมาว่าบ้านท่าวังควาย และปัจจุบันเป็นชุมชนแม่ต๋ำเมืองชุมและทางชุมชน ได้รวมตัวกันสร้างอนุสาวรีย์ควายขึ้นมาเพื่อให้คนรุ่นหลังรุ่นลูกรุ่นหลานให้รู้ประวัติความเป็นมาของชุมชนท่าวังควาย

การสู่ขวัญควายชาวบ้านจะนำเครื่องเส้นไหว้ โดยมีขนมคาวหวาน ข้าวต้ม ผลไม้ เหล้าไห ไก่คู่ ดอกสีขาว ข้าวตอกดอกไม้ หมากพลู ด้ายสายสิญจน์ผูกเขาควาย หญ้า มีขันปู่อาจารย์ ตามความเชื่อที่สืบทอดกันมา โดยมีปู่อาจารย์ผู้ทำพิธีสู่ขวัญควาย คล้ายกับพิธีฮ้องขวัญหรือสู่ขวัญของคนเมืองเหนือ เนื้อหา จะกล่าวเป็นค่าวฮ่ำ ทำนองเสนาะเมือง มีการกล่างถึงคุณความดี ของควายที่มีต่อเจ้าของ ในการทำไร่ไถนาซึ่งเป็นภาระอันหนักทั้งคนและควาย ต้องทำงานร่วมกัน เพื่อความเป็น สิริมงคลในครอบครัวและเป็น การเตือนสติให้ เป็นคนมีความกตัญญูกตเวที รักสัตว์ และรักษาสัตว์ไว้เพื่อใช้งานต่อไป

เมื่อปู่อาจารย์กล่าวจบชาวบ้านจะนำกรวยดอกไม้ไปผูกกับเขา ควาย ให้ควายกินหญ้าที่เตรียมไว้ เพื่อแสดงความรักและเมตตาต่อควาย

นายประพันธ์ เทียนวิหาร นายกเทศบาล ตำบลแม่กา กล่าวว่า ที่ตรงนี้เดิม เป็นบ่อขยะเก่าหรือ ชาวบ้านเรียกว่า ท่าวังควาย เพราะ ที่ตรงนี้จะมีชาวบ้านสมัยก่อนนำควายขึ้นและลง ชาวบ้านจึงยากจะเปลี่ยนพื้นที่ที่เป็นบ่อขยะเป็นท่าวังควายที่ไม่มีควายแล้วอยากให้ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นศูนย์รวม ของ ชาวชุมชนแม่ต๋ำเมืองชุมและให้ลูกหลานและคนรุ่นหลัง ได้รู้ประวัติความเป็นมาของที่แห่งนี้ ว่าท่าวังควายมีความเป็นมาอย่างไรจึงร่วมกันสร้างอนุสาวรีย์ควายไว้ตรงนี้นางพูนสิริ ศักดิ์สม กล่าวว่า ตนเองเกิดมาคาบเกี่ยวระหว่าง 2 ยุคคือยุครุ่นเก่าและยุครุ่นใหม่ และเพื่อให้รุ่นต่อไปคือรุ่นลูกรุ่นหลาน ได้รู้ประวัติความเป็นมาของชุมชนท่าวังควาย จึงได้พูดคุยกันว่าจะทำสัญลักษณ์อะไรให้เป็นศูนย์รวมจิตใจไม่ให้คนรุ่นหลังรุ่นลูกรุ่นหลาน ได้รู้ว่าที่ตรงนี้คือสถานที่อะไรท่าวังควายเกิดมาจากอะไรประวัติความเป็นมาคืออะไรก็เลยเกิดแนวคิดสร้างอนุสาวรีย์ควายมีทั้งหมด 4 ตัว ตัวผู้ชื่อมงคลโชค ตัวเมียชื่อมงคลแก้ว ลูกมงคลเพชร และลูกตัวเล็กชื่อมงคลพลอย เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ เล่าเรื่องความเป็นมา ของท่าวังควายชุมชนแม่ต๋ำเมืองชุมให้สืบลูกสืบหลานต่อไป

 

อนันต์ ข่ายสุวรรณ หัวหน้าศูนย์ข่าวจ.พะเยา