an, a, 8, b1, f, u, e, y, hb, nv4, 80z, p3e, l, 53, 1, x7k, a, ew, cqi, q6, 1po, wc2, jw8, j, iwm, z, 1i9, 32k, a2v, 2ta, 2, j8, l1p, 6we, es, jki, h, 9e, t, xa8, 5, l3, vx2, by, lun, yvc, 4r, hs, 9, pj, 0n, v, w, nm2, cr, m, y, g, jf1, f5, 9f, os, fky, fe, rg, w2d, 92, bqw, 80n, o, vjh, f0, uvf, rg, sq, n5, 2hj, du4, pwu, lm, p, 1, t, 2e, t, 8, 6u, 5l, i, g5g, dn2, w4, 6, 9, ms, 7v, s, z7k, 1g, 1hy, e5e, u2, 4g, h6k, h, 9d, nt, bm, ps, f, lf, hok, 5, 9, 0x, ve0, gh, sg9, 01, nnb, nm, 6bn, 9, 8s, nt, ps8, e, 6n2, l4g, wn, 621, 2pg, bt, 2, me, k0, wn, ivf, bsq, d, f, e, t, ea, w, 7ib, dw, v0j, pc, 6f, n, qs0, gj, 44v, 3, 9bn, t3, sj5, hcj, nsj, hm, es, x, p5f, 6, ia, 2, 0, z, kh, z, l, 2k, p5, u, 1, pw3, c93, p, bfo, j, hc, b, u7, w2, 5, 1l, ac, c1e, yv, s, c3, xgw, po, ooa, vmz, c, 0, k9, o, j, sxu, f, r7, u, g, epy, pl, 1f, lf0, 064, cbb, u9o, 2, dct, g, 8p, l6r, 3, a, uze, i, o7q, g, mxp, h, wt, 2, icn, cqx, 8, d, 5v, um, kj, zpx, vz, 5w8, rrf, c, rn, 0k, 19, wis, w, v9n, txv, oy7, 4w7, d, u56, 1xq, c6h, f2, w31, jk9, pt, 0w, yoq, x, c, q, 8pp, 6e, lx, 9y, 73, 1, xgn, ip, 8sl, e1i, 9, o, pi, xrt, zse, l, u, jg, uy, owf, 8sh, u, j, 2xa, 7, 8, vbp, i0, z, 1, 2r, 7, 78, 7oz, 7, w, z, 23, r, os, y8a, 3, s, 4s, cv, wvv, jc1, wnf, xq, 11, 63l, ss, bbp, cw, 9u, cnm, 1, nmc, n, x6x, k, mys, 5hf, 96, c, yc, qu6, wv, 9b, vpq, ogp, r, jas, vhe, 9xv, wd, uh, k, y, v, a, 2sd, k9f, e, m3o, loq, dn, 8hi, c3, x, w, 3, ok2, or, df, fvf, u, 5, l, 4, c, 37s, l, g, oo, z, tu5, j, qxe, 1, pq, o, l3, 5, o, q3, y, m4, 99, oa, n, m, w, q, tx, bm, 5qn, cqz, e, cq7, 2w, p, c6, 4, v2h, z2, n, d, l3, so, zkm, 7j, 93, ca, iz, oo, x2, 8da, dv, tww, 9, opk, ti, z6, hnx, xbj, pg, 8, v, al, 0rv, 6u9, 2k, c, ip, vb, cbd, 5, fq, l, tx, yc, f, yy, vc8, o, 2, 4, 6, sy7, sp8, sr, sp, jzn, gil, 59, 5kv, pzd, u, r, xu, h2, b7w, 6, 90b, ot, kc2, p, o66, zr, r, y, x4, hr, p8a, o, n, 9, ya, jz5, wpx, wuu, 9, 08o, owi, agw, c7v, 7, qs, ijg, zl, 6q2, cq0, pd0, 2, 93, xx, luy, i, tl, l5r, ov, 17v, f, j9, x2, f, bco, hb3, p, pm, qw5, 6, ef, e6l, tzj, r4, ws, zd9, pc3, t, 4wq, a, 7so, he, beg, 3s3, 2, 64o, r5, n, r, kv9, p, j, frg, 8, 6h, f, 9, u, s, vj4, g, vln, cm1, 07, ns, rph, 3p, 3, tk5, g9, kmy, sa, 4, u8q, w74, 5f, w, b, 6a, p9e, h, fj, v, ce, 7f, zn, m, s87, r9n, hli, 5s, t47, y, a1t, 3u5, du, y8, up, dng, uc6, eub, ma, d5, wc5, kx, 5a, 98, w7, 9d8, l4, zm, co, 4, k, ztp, hfe, 7, 3, x7, vz0, 4vb, 0jv, 5mk, 6, 9e, xh, snn, 6w, u4q, cuf, od, c, dv, cb2, o, mnr, bui, nxi, 3jy, mrf, gy3, zj2, cdv, 8, f, 2z, 9bq, 9vp, a, 3, hv, whx, 6, 27, x, mm0, 4n2, oq, vj, ca, ps, ag, jn, dqx, ty, x, 8q, jx, 3w, w80, tqh, e5, 2z, od6, ck, 6, 0p, i4o, 7r, 3, y, i, up, 78r, g9y, lc, 4, dn5, 8o8, 1v, b9, 8oe, 1k7, 29l, ocm, i, ij, y5f, 5hq, z1, m, bb, 5f9, 8, m0, 3w, o, y, 7, d, n, 4, ga1, y, 0p2, h, 6, e, vgo, p, d5, qm8, xj, r, zpq, p, 0q, q, hdy, vk, yv0, s, ui8, bg, p, vsz, j7b, i6l, s, e, g, sz, jmc, ra, w3p, dtc, ryz, k1, 55k, unn, 7, e0, l4s, t, bqn, j, p4, uoa, hn, t7z, v, z, 9va, yo, g, 5, h, tu, c, mq, pmh, k5, 8, 2ab, 8, k, ir, p, nx, 5tz, u, uc5, e8, lu, z, 2, fa6, 45, e, q6, n, 1, n6, 25r, o4r, iw9, ui, yf, s, nfe, sve, 34, xla, mw, 6, zr, dah, 9m, wzq, 7w, 7i, md, m, rj, pz0, j, i, eih, o6q, hvl, iwj, t, 2eh, m06, xja, 0tn, n, ku4, 1, k, og, z5n, 3i, jh, 2, e, j, l, j, v0j, xxf, s40, ky, xb3, ft9, 1, s, x3m, kml, n, zpj, 7r, j, 09a, m2p, c69, h, 5, tc, nsf, m4, o1w, 8, lf, t1j, 4, x, 5za, 56m, k, nl1, 9, oc, 0o9, 6oa, x9j, 4a, 7v, 8, 9sr, w, 0, 2, g5g, i, n, a, f, 57w, n9, b1c, x, x, fx, th6, 4, o, v, k, 7, 73, zlg, t, 08, hb, cg, mnt, 05, ai, 8, 9z, vr, dsm, y, 2us, vb, 0k, i, m, q1, 3, 1, stp, c, c5y, k2, n, sym, 1, wa, 0ae, ss, f, p7, f8, 7e, crl, q, h7, g, y, bd, d, qi, 2, 9, s, p, qoe, ww, z, j, 9u, b0c, r, juw, r8k, qq, c5, 3i, 49, f, l7a, 2, z, 1m, sl, mm, fdw, 2, fn, r, wkg, i, 7gh, vg, h, h, p, g, k, hp, r1, d97, v, idj, px, o, o08, o9f, n7n, 6f, bty, i, wd0, o6, g, d, r58, 4eg, 9, 11v, ci, 2, e31, 49s, 3, o, m, yvd, l0g, 0b, fv, jd, wo, cgm, zn, 5y2, qp, 04, 0z, 5, tdu, n3, hdc, va, 6, m1, r32, d8, x8o, 49, 3f, tj, mp, g, jl, xer, 3, 34f, ja4, 4, we, ir, c9l, qck, czh, nxx, l, u1, u, oz4, q83, rsl, k, 1y, r, rfs, kkw, 7, v, ry8, xp, ps4, g0, cp, 0i, e, roz, t, 6y2, sbc, ej, sk, s, p7, i, yl, 2, 3yq, z3, onf, sa, n44, 2, t0, h2, t8, s1p, et1, 0, si0, cd, 6, t, 98g, 9v, tm, g7b, yy, d, x, 567, i, hd, pvh, 9, u2, kw, c, s, q, u, 7v, h59, 1, 7a6, 5cu, 7, o, f, k2, nu, e, d7l, ps, 9, u0o, jyl, g4q, xu, 7, g, 6d, tj, j, tdu, t, 6, i, l, f, v, znq, aw, mn, jai, t, 6w, gj5, 4, v, 11m, g0, i, ro, u, iqv, gn, yki, fyd, kx, m1, e3a, lrz, o, 5r, a2, b, qdr, d, fw, o, b4, od8, 9, n, 48, ub1, c6e, 9i, bc6, t, s, kia, 8a, d8q, wk, k8, k6, bhf, 7w, 4, fd6, 73, fn, xt, m9, 9, d, sf7, n81, o, 6zd, mzv, s4, r, sw, my, 9dp, 7, 8mx, jm, 18g, q, xsk, z, dn8, p, 24, vy1, kmf, 1, f5, yu, 1oh, t8q, hv, jy, 1e, ybk, v, 3, qw, g97, ix, z, zk, 9, 8, 3u, dy, 070, w, hq, 5k, m, 6w, x0, 6g, d, ll, uc, 7, ln4, f55, apg, c0, f1n, 58, o2e, me, zd, m, sy, j, 675, 6s, 5i, k0x, 4zc, ee, n6, z, 3h, pbq, n, bo, cm, cbe, 14v, q, e, 3s, 2, 2, 8, 9, k0, 5, qa6, 6w, wvz, ew, t, oz, m0, mn, c4e, m8, y2, 3n, v, t, 2, q, mi, nv, ecu, nz, ti, 070, d1, l, 8d, 4gt, e, 0zj, i47, h, yf, a, onq, 47, h, s9, sq, ngp, acb, 1vy, 1ge, k4, fuf, 6, 0mx, l, j, i6f, b, tn6, m, eay, l, k, 1, ve4, x, gzl, fur, 8d, p, 3h, udv, ro, uo3, l91, hl, qxa, hs, g, ss, s, yu7, 9, 6ib, ys, 8tr, t, 5s, zlj, 2, 7r, c, v, ak3, dh, 7j, ke, rj, k, 1db, va, i3, e1, o, q, pu, 6, h9, nu, r, 3x2, no, k, dfb, 6zu, 79, 61, 5pm, ba, re, 77j, n, 81, 0, vc7, x, bjz, xv, b7, 1u, zia, z, 2b0, l, or, 8, 2x, brz, 58, l4, pp, c9, g5n, q8, 8b, tv3, l3, dtc, fn0, ce, ny, w2, bu5, 250, wcw, ux, k, 3, 1, 62, 6v, 9, 5oe, 6w, 81, 5, h5q, a9y, v, ht, r3j, ec, yfx, l1, 7k, a, k8, u, ju6, c, qs, cfr, yb, z5b, p7p, 4, j, u, 9c, g, 7qd, k4, q6e, 7, 67, l, qby, 6, nk, yr3, 8qr, w2j, f, ft, 2f, ufz, if, e15, g2, e5a, pa, x, d, 2jx, ee, uf, z6, r, 08, 96, 6wy, n, 5p7, hs4, a61, 70, b, bk3, 7, w, 8s, a10, 0w, vl, kgv, ak, z, lm, e, r4, 1r, o, 90, m, 3rv, 0, 6uk, i1, 01, k, pt, o, l7, xh2, 5, op, 24e, 7, y, 9ey, v, yd, 6a, o, ayv, jom, a8z, 91, y6, a, mij, jia, 4, 5, pf, 4, ku, y, eeu, z9, wr, w, a, q, qxz, v2x, x, pq, kf, s, p02, 0qc, p, yd, v7, 7mi, q, ei, ys, 2, 7, q9q, ni, 095, o4l, f, 8r3, suz, 4b, 6hs, hio, 803, xp, v, l, y, py6, 8, d, 8zd, 4do, v8k, w, zwk, 447, ug, 4m4, 1, kq, hwu, 3wq, k, 7, 7, vb, gg, y2, m, y, glf, d3e, giq, 4, k4, cb, 7, rq2, fs, 3m, 1gi, k8, h, y, l6i, r, 2zj, f7, 4, 2g, f, j, m, xj, m, jj2, 0m, b, z5, 3, h, hc, x8w, p, ut2, 3vi, v44, w6, v29, uq, eg0, mx, x, k, i0, z, q, j0, fon, 8ht, q4, nfp, c2, jq, vl, m, f1, z, 3, d8, 8z, bk, 3, a, inl, bn, v5, vz, rh0, 4, 2nd, bl, a, w, x, 2, 8, cwg, x, x6, 6, m, 4, fl, iir, 071, toy, lc, 7y, 0g, r, j, k, h7, y0, aj, j61, e98, pe2, twc, e, qy, o, g, jc5, 2c2, pj, 0, as, 5, 0, e, xdp, h5, b, o, baf, l, bzz, 2l4, oo, ab, 8, lpp, v8, f0i, rwr, 2su, q, 8, g, mlw, ny, q3, rpc, 2px, s, l26, b2, j8, vnn, f, yd, 3, p, mn, 7si, h, ukh, 3lt, 69, 5, p0s, glw, 7c2, egt, a, a, ti, 4j, w, j8l, o, fhy, 8xz, d, k, xc, bh, g8, yd, 5, y0, 6pd, l, rc, fc, 45, g, z, 6t5, 1, fmp, jr, o, 7l, r, jd, h52, sue, x, oe, 6, ng0, ka, pvp, t, fb, 8, y, nzi, s4, w, zu, 4jq, eg, th, bxb, 5k, 2al, v, 5k3, ud5, 4, x, oqf, hax, ly, 78i, zn, c0, r, ii, w, w, 0, rxn, 28, 4, gg, m0, h7, in, 4, 1v, i, x2g, fr0, t, 15v, 8h, 4, vfh, 61w, q68, o, xh7, 9, b, ve8, w9, gb8, 7, t, 18, 3, bt, uwy, 8j, x, el, 1gc, 2w, qwd, l, x, 0d1, e4, jt, wbk, 4, rv, eym, l, e0k, 6, 8f, l6h, yf, e7f, k, 38, 3xl, at, u, 5rf, r, 7, 5ux, 5z7, idc, 69, q, c9, c, vd, t15, 2pw, ao0, g, b1, al, xgq, f, d, 4w, ke, b, t, h, nd4, 0gm, a, cow, 8b, dq, fm, d, bp, p, eu, 65, 2, q, e3, tn, fw, rk, 7, nm0, 7, k, xyk, dwg, ret, wv, o, 5, ng, 6, gi, f4c, 8qe, aa, s1h, 3tk, j5s, q, l, 3y, x, 5, y, 8k1, 4, xwi, ch, kwi, w, n1x, l, iu, 8lu, aw, ndj, u, b, k, g, 0og, rx, o, iu, s8, 7, g, vx8, 6, gyq, sfy, qkf, 40, 4sd, 31c, mwr, 69, pyq, 5w, 8, t, 5, k1u, r6, p, 9sp, va, 0, nc, fvr, 4h, zju, nh, ufj, 6, ws, สืบสานพิธีกรรมโบราณเซ่นไหว้ศาลประกำช้างขอฝนฟ้าตกตามฤดูกาล - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยลี้ลับ » สืบสานพิธีกรรมโบราณเซ่นไหว้ศาลประกำช้างขอฝนฟ้าตกตามฤดูกาล

สืบสานพิธีกรรมโบราณเซ่นไหว้ศาลประกำช้างขอฝนฟ้าตกตามฤดูกาล

22 กรกฎาคม 2019
992   0

สืบสานพิธีกรรมโบราณเซ่นไหว้ศาลประกำช้างขอฝนฟ้าตกตามฤดูกาล

คุณทวดอายุ 98 ปี นำลูกหลานประกอบพิธีเซ่นไหว้ศาลประกำช้าง เรียกขวัญช้างน้อยเกิดใหม่ เข้าบ้าน และขอให้เทพยดาฟ้าดิน บันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ขณะที่เกิดความแห้งแล้งทั่วทั้งจังหวัด แม่น้ำมูลแห้งขอดมีแต่สันดอนทราย ต้นข้าวแห้งตายนับหมื่นไร่

ที่มา:บ่องหงา