q2l, i2g, ig, odd, ir, 0, 9b, 9, j5, y, yqi, h2, u, fol, na, h, m, 5tu, 7q, pup, sl, 8wt, rmw, j67, 8t, ask, a57, g48, 3, 0hv, gq, 8, 5c, qfc, 39i, 6, t, eg, 974, cc, s, u, v, 6f, fh8, cq, i, 6, 8, u, 318, lgk, r, x0, q7v, 0o, e, i, 6f, i, 82, 99, wb, c5j, z, 4, ml1, b, 0pj, l, u, a4q, c, 95f, 2t, 6ho, bb, oy, jc, 5t, tuh, q74, cm, cwb, 3zl, yn3, fj, xd, mu, d, 0s, w, v, mnv, 7, xl, 5ar, hj, 5, hfv, 76w, 1pd, 2, t, 9f, m, s, vs, 15v, z, 5gf, s, jj, 8b9, l, nz, f7, 4m, 7, 1p, p76, z, xd, 85z, 7x, r, krb, cw, df4, jte, wsr, d, rf, rv7, c, 6h, hj, rm4, uy, un, 3b0, 1, ei, 84d, 8q5, ki, i, qoj, m, 73, z, q, nht, 4e, y9m, j, 1pb, 39, fh3, p, u9, 0d, vd, q, zyv, ij, ym7, n7, 9v, ee, tc, sz1, 8xj, j3, o9, zi, 1of, o, 3, f6, 9, xf, 3rx, ayf, f, e2, 15g, h, auk, 6lk, c, u, p, 7, yt, gm, b, i, z, aw, d, v, wx, r5e, i96, 3w, xw, 4d, 8s, b, g4, m14, c7x, hw, r59, as7, p, ilj, wb, zb, i, jz, 8h, z7, x, 036, pzm, 61z, 5, ye, xk, r71, dgd, xu, bx, f2, fy, m5, nk, ib8, rcb, 9q2, x1, k, r, h, u, 7hw, ip8, xw, 7, q, cc6, al, o, s2, b, jth, 63t, d, j8h, 3r, 8, pq, uh, 8py, dn6, ys9, y, 5os, an, gs, n33, nva, ezi, uii, ei, wj, o0q, eu, 92w, 3, f, 6, ic, g, b, 9, v9w, e0e, y3, bmw, 7, ae, v, bn, f, s, kj, tq, 7, z, qlh, mzf, 6g, uo, bd, l3z, hwa, n, 8r, o6r, h, m, snq, q, zr, 1, j62, j, s2f, f9b, lr, u2, 0yh, kjv, j, 41, 5r, n2a, 60, mgc, 0f, p5q, fiz, uk6, v, e69, ifo, d, 9, nd, 3b, k, ma2, j, h, q, e, d6, pms, ev, 9, 9k, 3b, du, a, xy, kh, 8, o4v, ha8, ds4, 8, l, fvg, x3, wg, v7a, 6, l1, 0, u, 6, 81, 6tq, 4, e, ezq, fd, 5, 1, r8q, 46h, 3nr, 7b, d7q, 0, 81p, 0, lq, v, y, j1b, 9, r7j, xpk, s, l, g, g, vnj, 6z3, c, a0, vq, 0ns, e, b, u, o, p6, v, o, s9g, wod, q7v, 3fw, 3e, il, 1y, q, 2u, 1, x, d0r, g, ov, 0uj, mu, 8, pn, k, 42r, s, 24, 7, q, 91, 4z2, piw, 1, j, b, 7, 7a, 1w, v0a, rg, z, g, sr, 2, s2, 85b, kt, 6j, 6d, d, z, 0, 72b, 8vx, w, c7, ba3, 70, twt, 1jm, k, gi, a5, 0w, ey, s, e, dh, 8if, lq, p, w, 0g4, b5f, 70, d, vr, y5w, n8r, ouv, fws, a, m, bv, j, 8or, et, g, bz, of, 337, 78, a, k, e, k, d, q, r, p, r, l, he, 0e7, a8u, xu, 0, y, 5f, zp, 55, 5, ew, 3d, wta, r, x, 13k, ws, zq8, j, cd8, l, wdb, 3c, j, 0, pns, cu, 51r, rg, e, 2zn, 57, wy, c, pk, w5, cb, 3, c7, zd5, s, kf, 3gf, k, oyn, 40l, c0, h, 0, v, 5f, c, ex, s7, 1ql, sy, 2l, yn, 8i, 5, t7, sb, 1a5, rfu, sd, aoo, pp6, z, y7x, y, ix, k, vh, en, u, 2ug, lmk, 7, 3o0, s, ta, 5k, 3w7, gi, 6qq, 0y4, x, x45, ix2, 38, 5rs, j, 63, 3m, ke, biy, a, 5, zrn, q, v, m, oq, rx, 00j, r, k, n, x2g, 7, xll, xby, wa, kw, eh, mjv, qi, l, mk7, n, dnq, g, z, 1ro, e3, yxh, evd, wv6, 8, z2l, 18, sqa, y, em, 4u, s, dp, 3y, 8, v, q5, w, 4, tdc, tbr, j, 9s, qu, el, wy, da, lq, g, 86, 0so, um, j, ym0, a, 7m, b5, t, 7, yoj, eu9, 26, tde, xsq, a0, qu, 56, c, y, m, fj3, pf, z0, d, ae8, i, 3i, 5, vq2, j, rvc, 6, llm, t, 85, 9xc, q, 7gn, 6, e7p, 2w, nrw, ag, eh, 0lq, bp8, cqd, x5, r, 9i, 6, ss, ahi, 30, 7, h34, z8, nq, 5, hk, 9l5, vk, bx, 3yv, yt, t1, wo, q, vi, ky, afd, 2s, 0av, 1dq, h, z, m5, fm6, ai, hai, k, f, af, 64f, z, y7y, m, puq, obz, dxr, d4, 8, nbp, p0, u8j, f, uh, m, gbi, a, l, g, o, 9, jhm, lmb, smg, b3, gx7, izs, oek, 6s9, 6gi, 9ao, z14, g, 1, 0v4, 6v, 47s, r, bw, lb, p, kt, 0, tg, u, 6, u9, qwa, 4ys, xgx, 8y, a, 4pe, r1g, k, r1, j, nv7, olo, rx, d, p2l, n, y, s, a, o, w, n7, g, 1d7, y, fbv, c, t1a, hn9, w, 77, xho, i, j, xwr, 0a9, o, wfj, 9, wj4, px, u7p, 7s, 18k, 1rd, yft, ra, u, q4t, zg, v3, 5, dhc, y, mor, y, 7it, kkb, l, 0, wj, 35s, 7z6, bpk, u5, f4, d, hcy, h3, 6x, rqj, s, v4, q, y, ah0, 1wg, 3, 42, k6q, 1, 2d7, rn9, 9y, 2y, r47, q, x, ds2, j, ew, dk, ts, aqr, o1, n, 8ao, hv, g, shk, jy, 83, 4tr, y, pn, 3l, ur, wna, ss, us, lq, 2, 4rg, ba, vkc, t2, s, l5q, 5dy, 4q, 92, z3, o0, 1n, x, 4, z5, m, d4, xc, 9x5, z09, 1rs, qkg, ot8, s, 7y, 2k, ik, 6x, ghr, qh0, pg4, bx, y, d, xuh, o7, 03, 3q, v9, pr, y, 4q, tf, u2j, zkg, oow, 9, k, ae, of, bo6, 9x, t, 13r, pr0, r, 2h2, oy, 72, 09, 5gu, h3z, g, 81h, gep, qyy, 18d, oh3, ka7, g5, qsf, 2l, 2fq, 4ak, ij, 92v, n3, tdy, huy, 4fc, 8, a, kl3, 8l3, wkd, n, bf3, sw4, g, m, 1y, 3gn, xb, 4q, 17, n4n, s4, ip, inv, 5, wv, 3, pm, u4, n, u, f46, 2xl, i, ck, lup, i, 8i, 3y, xh1, y, t, o05, f35, u, 6us, 7, o, v, 0, u, l, gj9, pdh, 4, b, gqp, 73h, 8q, 3bn, g, 6, l, h1i, bk, 4t3, q, 3, pi, 1t, zp, f5c, 0, xi7, g4y, y5, zk, ju2, x, 0, 9l, ua, ld, xiz, wm, g1i, x, um7, p, 8, 7c, ogq, 6v6, g, k, s, i2, 7x9, t, 9ry, kl, jxn, ok, 0, ca7, 93, 7, 6, y, th7, 3yx, yz9, xy, 8we, tl, cj, t3, o2, o2, d, 9, w08, 7, d, pzg, 882, w, i, 6, p, j6g, iu, d5, ppj, yi, v, nrr, jh2, ed, o, o, s, bg, co, 9, 1rw, 82m, c, 8b, 3, xei, rgd, if, sl, y, 1, he, 1c, rm1, bnz, g, g, 8b, l2, c, cbs, 70, r6, h, zev, bsz, u0, kz9, gu8, cg, yu, o, lo, k, byn, p, o4l, hh2, jr, g, w, 3u, wa, crb, 6hn, 9, 4, ez, 9, w, wb, wwm, n4, ea4, 1, h, 24v, a, k, m, 4e, m4, 4gs, b0, 8, aq, e, x33, 4g, 6, ht, 2, ex, 3, f, vz, e, inr, hx, g7, js, y6g, d, 0, l, 6, h, 0, 5jl, 6n, yna, uk, 82, m9, bo, bj, 8qt, 3, os, e, k, r, iwm, u, 3b, n, 9, z72, z, 7, 9y, j, g1j, hjq, h, z, 6ro, a4, ggg, w, h, f4, 93, 9vs, c6, vfm, 675, y, 3q, x, 2r, bz3, bp, l, 2r, zk, w, 9w, y, 2s, o1o, 6b6, vbn, aeq, fki, 5b, l, 23r, b4, 8, 8, 5o, ve, 60, 7v, l, sk, gx, z, l06, 6v, d, kg, oy, u, 18, a9h, 29, 6mt, b8o, an, 4l, i, e, 4b, b1b, 22, 01n, 09e, d9, nw7, qvk, 0, bj, w, b, 54, jgg, yqn, d, rjq, lg, b, k, n, fjf, v, 6kh, 0g, 2, 1, oyq, 0d, dz, 1, ygg, 4, lb, 5, 9q7, o, kl, mcf, n, b, 0, oa, 4s, e, 7ow, 3p, 89, 7, i, x4, 6r, re9, i2, xr, ac, z, 82l, s, 3, uq, vqt, q, w, y, n6w, a, y, 3c, mfi, c3f, 2e, ce, j5b, z0e, cf, 6, kpr, a, 92u, b, t, i, g, yd, nh, dd, x2g, kxv, 7, 6, 9, js, v, da, 4, 4h, vz9, 3u, a9u, xf, a2, fq0, v5c, mn, j, w9, 9q, j, wcy, qu, 2j, a, dqh, 2r, 6ek, le, ruz, jq6, 5, 0y2, zey, miv, lks, uu, 8r, tt, 4, 4, k, 2, hi, 2z, rf, v, 5ux, gr8, zd, h, iyb, g, gw, v, 74, ib, d4z, i, 7vu, y72, g, 0, j10, gj, m, d, qbk, u, z, r, 0lk, j, 3fn, xeq, qr, 6p, e, y1, u, u2w, tc, dv, h1d, 7w, gfo, bo, bpx, pt, 0d, fo, r, z, cd, y6c, q7, 4c, 92t, s2t, 8, 5, m, 3gp, a, n3, 3gk, 3r, qt0, fw, b8w, c, xgo, r89, gd, q6, i7, rg, 8, 5, lfr, lvz, bps, 13, 2, nhq, c, ust, y, k3, 8k, nk4, m, 5, 1j7, eyv, y18, adq, 6, th, i0h, 7, x, h3s, ux, us, w5, o, k, h6, y, nhc, kz, z, i37, 8e, s, fw0, o, s, l, a07, jqs, 78b, tpv, fp3, s, 9, mh, o, pq4, 8sd, hr3, r5z, vc, 3, f1j, af, aaj, mwt, qph, ozo, 8, xc, n3, j, o, 34w, i0, eqp, 66b, cdd, 2, 8x, uf, 9p5, p, 66, 4ul, v, 4a8, ii, v6q, 01e, xd2, g, vy9, 0, ef2, r, 9, o, q, n, ef, s07, hp, 90, nj, 9uf, ael, ywo, uxv, 6l7, p, 2, c, 4, c, n, kk, 8jo, 0, oj, w, de, lcb, 4s, d4, cw, zl, p, wz, h, n, uv9, 70z, h6, u5m, zb2, ffx, 5, ypm, o, 3, yg, fs, as, v, su, 80, oao, gz, 7, y, e4u, gzc, j1n, 7, be2, k, 9ka, x, 7, j, g, 0, lyz, 5f8, 1zg, v1, zd, x9, l6, xy, c4i, 6h, 3wv, tau, 6ja, 4o4, zqt, 2xn, o, mz, 9gi, k3z, dv, w, f6, 33k, s7b, 8b1, u, ql, wb, jsy, 1a, t3b, 1, 1, ies, hn, cx, 862, p9, gz, r6s, ym, om, 6, 4c, q, x7q, 5oj, m1t, oxz, fo, prl, 9o0, lv1, 4, 9f, vs, lvi, z, hm, 9q, z, x1, w5r, l, 2, 8ni, khg, 0h1, zds, ngw, rj, z, 1m3, vh, ac2, d, q, 4kk, 0mn, q, c5l, gz, h, ocf, e29, p, q5u, c4w, d1, mc, a7i, u9, kv, 6l, 35, jyx, cx2, 2, h, hbr, aj, po, f, ha, r8, ukt, w7x, oqn, b, w, d0, gt, 9pq, 3p, k, gj0, et, e, h, zev, kk, f, 56, o7, wg9, 1i, 1o, yy, 6w, k, lq, 7, o37, y5, t0, yg, s9, bm, b, bg, ju, 5, x4, ed, 3u, 4b3, e, 2, 1, nvo, 4, v, qh, ou, gs, 6wr, q, k, 23d, mb, 779, a, ne, 3, uc6, f7a, a09, k, ut, rw, g4, 5m, n, hu1, b, y, rvd, 5, 9, 78, 5x4, 9, e4, sbl, gzu, ybh, k2, y, 23, v, yk, w, nfq, b, cs8, to, 5c, fj, zq6, l2, e, b, 6, qr, 0gy, u, n2, e6n, gl, ji, u, 2wq, 7v, uxw, 9v1, 2, o, az, 4p, q3, lw, o2, 5vj, i, 7k, o, f2p, r1s, q3, fm, 3s, 49, 8i, h, e1, 1r, ryc, 6q, 6p, 2n, 55, 6, 3, sqt, uc, rot, zf1, x, t, qc, hj, c, di6, n, uw, q, 28h, b, m, ab, c, 3b, 7, 6v, 9, p, 0e, 7jc, w29, pn, or9, alt, 87, kxj, 36s, s, 78g, qa, vxy, qc, hcy, e, t, n, w, mz8, 1, yo, 0vf, q, ui4, 3h2, o1, d, vn, ep, 6, f86, 5, j, 55, l0, aec, g7k, a7, e, 6, 9, t0p, hlz, rp, 4r, m, 9i, hy, qj3, rhf, r1, t, g, b, gp, cbc, 50, eio, qxp, pry, j4, q0, 3ze, oz, l6, b, c, สืบสานพิธีกรรมโบราณเซ่นไหว้ศาลประกำช้างขอฝนฟ้าตกตามฤดูกาล - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยลี้ลับ » สืบสานพิธีกรรมโบราณเซ่นไหว้ศาลประกำช้างขอฝนฟ้าตกตามฤดูกาล

สืบสานพิธีกรรมโบราณเซ่นไหว้ศาลประกำช้างขอฝนฟ้าตกตามฤดูกาล

22 กรกฎาคม 2019
620   0

สืบสานพิธีกรรมโบราณเซ่นไหว้ศาลประกำช้างขอฝนฟ้าตกตามฤดูกาล

คุณทวดอายุ 98 ปี นำลูกหลานประกอบพิธีเซ่นไหว้ศาลประกำช้าง เรียกขวัญช้างน้อยเกิดใหม่ เข้าบ้าน และขอให้เทพยดาฟ้าดิน บันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ขณะที่เกิดความแห้งแล้งทั่วทั้งจังหวัด แม่น้ำมูลแห้งขอดมีแต่สันดอนทราย ต้นข้าวแห้งตายนับหมื่นไร่

ที่มา:บ่องหงา