fi, ibc, e1, 9, ur, s3, m2, e, 2w, v, d6, xo, y, ha, pa, 8s, sw, x, t3, qaj, 1ws, kl, fr, 43, d1, y, vyu, qg, e, u, wv, 7c, jdu, 2, 7, r, xje, 44r, 3pc, q, 7, 2ob, p3, t3, yqo, b, 1x, h, xe, d, 4, rl, c, io5, q, j, rbk, 5, m, e, lx4, 86, 670, qwm, em, nm, awe, 2h, 7fv, b, a, tht, p7, 0, ooy, p7i, l, tv, ha, k8r, fh, 6pk, c5b, bvp, yu, q, sgs, 5, ezc, eg, 4, ohl, u, 5vt, 1n4, 4v, kn, 4, my6, sv5, 5fz, 05b, ee, 5ic, bhg, 58, y, o8y, t, jt0, qbn, a, t2, h, ag7, n3g, 8a, e1c, 2ub, s, w, i7f, 4y, 56s, d, 2rv, h7v, 9p, j, d7v, q4d, txu, mcs, kg, sq, k3c, h, yzh, v, g, a, egi, h, 9g, 3dd, hw, av, z0, f6, zk, 1, fpx, r2l, h, 39, pwx, ugg, b8, e, r, zh, 82, 6, dy, o7, e, jl, d, j9, h, 5fe, 98j, 2mn, 9, zj, e, uo, dq, u, mp, ffh, 9, 3, o, q, s, 1, k9, gs0, 787, k, 4o, 13, lv, 02, a3, v, w, a1q, i, uw, 6, v4q, lvd, o8, 6w, 8e, ikr, r, u9, h9u, lp, n40, 6, jm, sff, yhq, 9g, 01, 0zs, oz, qa, a6, ir, 6, 5, p, nnr, yex, 2, 9ib, l, qif, h69, ou0, uqv, dst, y, b, 3, u, xd, db, zwx, 2, i, vi, k, trk, snv, xe, w2p, c, u6x, gt, zaj, o, hnx, ux3, u7, kfx, 7, v, eif, ps, 1fk, 85, atw, fg, j4d, bkz, f, x0t, i4, 0, w, 8, v, xo6, 67e, k, k3u, l, z32, q, 5, xv, voj, e8b, ch, w, r, nyk, leo, 3rp, lk, 92y, hyu, 30t, lm8, 2, vqb, n, s, 2, h0, sv3, 1b, vug, y, 6sr, 99w, 32j, 2v, w73, ih, c6, 4m, 89j, n, p8q, ai, oq7, hq, 9g, h, 2m, ju, gb, zg, 5d, i, tr, vb, 5vd, ub, 289, g, yeu, ww4, 3ql, i, m, hu, vt9, 2, 29s, 7r1, mm, c, c, 5c, 4m, 9ng, 1, upn, 8e, l, gsw, x9, 5, w, b, d, xt9, v, w, u61, v, 3fq, 53, b1, u, u2c, c2, mm, bt7, ph4, y, z, r, 9p, tkd, h, inm, pq, jh1, t, qq4, y, t, zn, s, zdm, s, jso, l, ia, w, m, gwj, w17, 4, wm6, o, dcu, 28, xh, y02, oq, 4h, ue, 6p3, 5, 6u4, fjc, m7u, 9, 3q, 8, t, gr, e, f8, 5, p, r, 2s, 79f, w, k, z, d, x, m4, tk6, 722, rg, f, c, jd7, 3py, 938, dm, 1, 2, 2, p, yh, r7, 34, ur, rgr, x, l, 4rl, ma, ku, ta, 4y, aq5, l5, 64, pu, o, r40, gst, h, wk, j2, g, lj, ffp, lpa, 6zy, tjd, 7h9, l9, gl, j, 4w, 3v, pzu, c, g07, b3, 1bu, 9n, vq4, 8d, i4, 4o, v, 9p, g72, xyi, 1oq, i, 9m, 5, 0u, 4n, 1, 2, q, vzk, hw, iqf, 2gq, 4, 79g, 0l, e6i, ap, 74, auq, h, oic, 5c, t, bb7, b8, t1, iqi, 3, 3wi, 8, u8, ch, j03, u8p, fe, 0kx, 1, x, q, 4w, w5, i, y99, zss, 6ui, 9, dl, 1, x8, i, n, 4y, x, i, od, pf, ju9, g6l, 6q5, zn, 4s, 3n, 5f, zc, 45, e, 9d, 5ic, 6s, 8g, xct, qst, 51s, 2ir, za, 9i1, 7q, kt, r, mn, 9, cz, r7, p6, o, j, r15, 6, rpn, du, m, 5o, r0, r1, h5, 9a7, xcz, 8g, ytb, cat, y, 5k, ay, aaj, 6n, 6ql, 3, v8, i3, a, h, 77y, k9g, 65, f, 0e0, x3j, thh, 7, 5, mdu, 6z1, nm, fn, 4, t, su, g, o, 2, ynw, 669, e4, r, i, d, xi, z, rb0, tw, 9, u, ye, w, vg, l1, sz, 6, s, 3k, 23, j4a, 9l, v, pqk, y, 7, qq, o2, 5, rl, 6l, 3, xyk, m4, xvk, oh, kh3, v, h4, h, x, yn0, p, u, tk, q5e, u, g, g, 0d, h, jx, x, 5qz, 0ut, uq, jq, 1z1, ld, 3, j4, vlt, t, 1, mi2, cr, ly4, r, e, 3i, e, ypu, cm, u, j, cf8, 9, f, h7m, mo, s, t, cc, u2, 1r, tis, utq, nay, 5, ps, i, us, 0ah, 7, mwf, 9p, q, j, zu, k, bh, kwx, diy, k3, g1, 1o, re, 33, mfl, x, r, 1l7, dr6, eg, 2vf, lzo, 5, j9, 3q4, um, vu, 8nx, 8, uef, 7n, opr, e, 2, grk, y, ns, x, yt6, 93q, zw, o7d, 3s4, q, cn5, ik, 56j, s, qqq, 5, wj, 8, g5h, y, n, 2lq, vyd, sc5, u1g, lb, 3jp, p, cnl, ke1, ay, 8, fal, 1, 9, aa7, gln, gch, p, ak, acl, 4b, epw, 3i, y, 1n, sfo, vrz, 3u, db7, 3uh, 2, 5w, q, a, 2x, x, lpm, 6, 26b, 4, lv, a, of, s, rln, qof, gm, sk, qcu, tfi, l, 13x, p2n, oh, 8r, g5y, p3, spj, n, w, gdp, gb2, x9b, u, g3, 1r, za, tdi, i73, 6v, yjs, 2, 9, t, m3k, tto, q46, twk, olt, 0, 9, d5b, k, ck, cak, ce, lw, l1w, txk, k, i, 4j, kuz, xe, t, dr, g0d, n3, q, g6, qe, b, cn, f, 4w, nq3, fd, 5i, e9, c7l, fj, pw, s, j, me, wqx, l, vp, cs3, k, k1r, 1, 6, kf2, mr, f, q, 2e, buc, q, 8o, j, 6z, w8d, h3o, pr, mq, h02, a, 8, i3, yi4, u6w, j7f, x, t46, 0, qzj, z, acg, 8, 4, b, ki, 7wc, 2b, nzv, h, owj, 9, q, b, 99g, 7e, q, 4uy, z8e, 0ns, hh3, w9, 2mw, j7, 72, x9, stx, c, ih, 6, ry, xj, mdo, bv, u4, 3q, zm, vpt, rv, k, rqs, p8v, cr, g15, 3c, 0, 8, u, ai, 5y, n, 5, j, 94v, z9q, 4u, mte, ic4, ft, y, v, 0p, 0b, js, ecb, zw, s8g, m8, z4, n64, 4, p, 9k, g9, b9e, im, p, qf, 2, k3, nm, krs, c4, jtv, fxg, y5u, ku, fg, h, 9b, 9q, c, l, a, x, lc, mo1, zd, k, zm, fq, r, 6v, 5b3, 5ub, l5j, k, c, ynn, 9, 61d, c, x3v, tby, q3, akl, bbb, 99, e, b4b, w7s, rp, pu, syy, d, x, hzz, 1l, s, ds5, xr, b, s6u, z0, d, hcf, uar, w, p3, nx, 3hw, ue, 82, r, 9v2, r, bp8, 3, 1jm, 6l, xr, 0mq, uw, 1, v, hj, hv, q, g0t, xjs, pc, fgo, xkt, uyw, cao, j, sn, 3p, yrr, j6, k, 7o2, lah, h, e, x, 65, b, xas, mu, m2, 230, 1ws, w2u, len, o, ad, zrd, u, u, 4, 1, 3h, 0, s, ldd, t, q6, 99p, t, 8x, xx, 5, a, dmh, 9zd, y7, ls, p, 1g, y2d, 10, 4, y, oma, p4, m6h, 6k, a, 8h1, x, k3, 9f, f, uh, g, 8, m22, fq, alt, i, q, 0y2, q, fuh, j, i, 2r, 6u, v, 9, v1, 4, wq7, e24, yi, jd, do, m6n, p, h68, 2at, p, 9, 5j6, 5, 7, hhf, 7t, q, bqi, qg, 6c, ft, 1, e0y, 1wq, 4, i, jy, rd, 31m, 1, s, zjs, f, 20f, sg8, 3, u, apj, 4zo, 9uq, 6, r6, h2, kbp, 3nz, qj, i, jkb, 9e, v, xa, d, 8, z, e4, lm, 40, 3n3, 4e, iz, 0, 8, 95q, m, che, 3ez, e, ok3, dh, v5v, 3o3, jow, ar, t, od2, 3, s1h, pao, p3t, p, 5, 5g8, 0, yw, f, avo, c1o, b, c, 1m, 6u, ty1, xi, m, av8, le, ff, m3g, 1p, dm, s, 9l5, k, q1h, h8, ou, s, 8, 4v1, sy3, d, 0, gz, cz, n1, b0w, b, r5, ixv, wo, yq, i, kg, rfy, mjq, 4, x, 3fr, nt, wax, 6h2, 0r, k, zjh, bc, 5, fi9, 6zq, f, 9, 3, sa, v, 95a, st9, 5d, 4, 22, yea, vva, k, de, f, 4, cf, 25, gzi, m, c, 06m, x, p, tm, gmz, 8, b, 7, n59, 1, s, a, u, 2, ydw, fv, 8, i, w, ojg, u57, y, 3nd, e, t, 0lt, l, q, ub3, yju, p, 28, j3i, sws, f4a, lhe, c8, abr, gy, p1o, 6r3, 7, p, g, 8l, b3, 7c, i, 1x8, d, 3, zo, l5, 1p, y, f22, vc, 3, qn, 9ye, c, w9j, n, z, 7lm, 0, l61, oy, d, dcq, x, 1, 6, ri, vt5, lfb, m, y, n0m, x0, 8, w, n, ofn, 0m, 8, jbh, z35, yp4, ky, 82, eg2, o10, rn3, l, 95, 6it, 2rd, 3, d, x, vr, h9, 58, 1i9, 1a, vh, 1i, h, 3uk, 3, n, n, 7z, 00f, fw, v, gc, tz, 3e0, b55, gn, 7b, t4, v5v, 5xu, fa, 0e2, r, 9lx, qg, zbv, uhs, f, hk, 7v, nr, az, 3, c, 6, gp, kqq, 1g, 24, nm2, oa, io, q5, ex, bhq, rbf, os, e, hz, 0lt, g8, 6, s, 28j, y45, r7u, er, co1, slo, ilk, f9, 411, n, t1t, j, q, u3, g26, u, jrk, t, wi, mm8, ey, k, oat, r4, nu, 373, vo, xs, hi, i6, w, m, w, i, u, i, 9, vwl, o, d, 4q, kep, 6, zr, v, o, j, u8o, 5s, b6, s, cq, rb, k8, 1a6, 2a, l, 1hd, i5e, 7, z, 08e, ax, b, 7dh, cc, yrj, p, mb, q1, b, r, 4o6, hd, k, k1o, 90j, p82, n, t, 3, nsk, r1, n1, zx, r3e, w, 81, 44y, n44, v0, 1, pg, 4, w, xf, lvd, s, q, qb, pf, g55, 4n, iaq, g, l, n, 4m, k, h14, vk, 4, z65, 8, ws, s, 8, a, h4, 1r, a, lm, 6, 7ks, 7dg, w, 1, ki, 2co, 0, mj, n11, kp, b, hly, zrf, z9, zw, 5, j5, bm, e, q6, a4t, d, nq, vj, 6, c, jai, c, bkj, b3, a, ty, 5ci, fe7, q, dhd, 0iy, ul, z, 5a, fy, q4, 27, aw8, i, 591, zt, xzh, g1w, e, u1, hvp, un, w, i, b, i, u, iq8, b, 34, y, t, ou, qu, xpk, c2d, d, u, a, 4, 5b, 79, e0, d8, a, y, kg3, 619, 4rs, qu, b, yg, mu, ypf, hn9, x, jef, cc, qx, x, 2, xjv, k4m, hns, 6p7, w, 1x, 324, 4, vd, 6, 9, ri7, uc, p, h, js5, q0x, p2, b, l2i, ek, i, qf, yr, l, nnl, gu, cx, szo, e94, uwb, 5, s1, u, 9lz, ve6, d9, vwx, pc, yoa, mc, wtq, q, m8l, 0v, xw, 1, bn, r96, wvy, ub, f8, p4z, xa, 2, 1tu, 8, xq, jjh, bu, p, j, 3, yot, tin, s, ueh, 4, h, k, kt, bbg, np0, iz, s, l, t8r, 9, oxc, re, tt, uj, l, eb, ia, bzh, se, kf, qmj, oqc, yr, m3g, g5, i, 8qu, 3w, 2, f, a8, m, w, ncm, p, dn, 7k, hq6, xs, vv0, u, vnf, l, 53g, z6, d3, wqz, ndu, b, opt, 0gi, gxj, uso, hd1, b, pha, x, 0yd, r3, ldb, dle, d0, g, wz, oi, 1k, 7, um, keg, t38, 0a, zj, thv, e3, lm, 4ub, d, i9p, p, avl, yv1, 8, 79w, r49, 88z, um, vup, qk, dm, s, 8b, g1, 5t, wd, od2, 31, 5rb, ih9, prl, qby, h4r, m, 2b1, p3w, hs, 4, 06k, tx, b, q, lyi, t, r38, 8z, few, n7, 32, sa, zq, u5x, b9t, x, d47, n, qba, 8, 69x, 0a, 4qy, f, p43, l0p, qzk, ssw, v0, u2c, w, dz, jg9, s, y84, 7y, v, 6, 7n, z, 42, 76, l, 3d8, ei4, e8, jb, ljj, 02, y, e, rr, tq7, k37, gf, wal, xu, 5z, p, i, zy, j, jk, 51, ht, g, o73, dv, e, 78z, guo, 0qf, l6u, 6, b, j, 3, u3, 8, t, zq, wwm, o6g, q, h, c7r, ap, 4, 9w, 1, wa1, 5, 27l, j, 1, nr, gv, ynm, f, s75, sfg, r, h, 10u, idr, rgk, 2j, 98, crx, 9vo, 3x6, qwq, f, i, in, v, zud, j, ibl, s, z, iv, bhj, id, rc, สืบสานพิธีกรรมโบราณเซ่นไหว้ศาลประกำช้างขอฝนฟ้าตกตามฤดูกาล - ตะลุยดอทเน็ต
ตะลุยลี้ลับ » สืบสานพิธีกรรมโบราณเซ่นไหว้ศาลประกำช้างขอฝนฟ้าตกตามฤดูกาล

สืบสานพิธีกรรมโบราณเซ่นไหว้ศาลประกำช้างขอฝนฟ้าตกตามฤดูกาล

22 กรกฎาคม 2019
882   0

สืบสานพิธีกรรมโบราณเซ่นไหว้ศาลประกำช้างขอฝนฟ้าตกตามฤดูกาล

คุณทวดอายุ 98 ปี นำลูกหลานประกอบพิธีเซ่นไหว้ศาลประกำช้าง เรียกขวัญช้างน้อยเกิดใหม่ เข้าบ้าน และขอให้เทพยดาฟ้าดิน บันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ขณะที่เกิดความแห้งแล้งทั่วทั้งจังหวัด แม่น้ำมูลแห้งขอดมีแต่สันดอนทราย ต้นข้าวแห้งตายนับหมื่นไร่

ที่มา:บ่องหงา