รอบรั้วข่าว » เมืองพานจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2562 ยิ่งใหญ่

เมืองพานจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2562 ยิ่งใหญ่

16 กรกฎาคม 2019
2376   0

เมืองพานจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2562 ยิ่งใหญ่

เมื่อเวลา 17.00 น.วันนี้(15 กรกฎาคม 2562 )ที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอพาน นางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอเมืองพานเป็นประธานงานประเพณีแห่เทียนพรรษาพระราชทานและการประกวดเทียนพรรษา ประจำปี 2562 โดยมีนายนิรันดร์ แปงคำ ประธานสภาวัฒนธรรม ภาครัฐ ภาคเอกชนและตัวแทนชาวอำเภอพานทั้ง 15 ตำบล ร่วมงาน โดยภายในงานจัดให้มีขบวนแห่ต้นเทียนพระราชทาน ที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ, ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงพระราชทานให้แก่ อบต.ธารทอง และ อบต.ดอยงาม พร้อมด้วยขบวนแห่ต้นเทียนทั้ง 15 ตำบล ที่มีการจัดแต่งอย่างสวยงามแห่แหนไปบนถนนพหลโยธินสายเก่าผ่านตัวเมืองพานไปยังอำเภอพานซึ่งตลอดเส้นทางมีประชาชนจำนวนมากออกมาชมความงามของขบวนแห่เทียนพรรษาอย่างเนืองแน่น นอกจากนี้ภายในงานจัดให้มีพิธีมอบรางวัลคนต้นแบบปลอดเหล้า จำนวน 52 คน ที่ รพ.พาน เป็นผู้คัดสรร และการประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา
นางภัทราวดี กล่าวว่า การถวายเทียนพรรษา มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ชาวพุทธจะยึดถือเป็นประเพณีนำเทียนไป ถวายพระภิกษุในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อปรารถนาให้ตนเองเป็นผู้เฉลียวฉลาด มีไหวพริบ ประดุจ แสงสว่างของดวงเทียน ถึงแม้ว่าในปัจจุบันความเจริญจะเข้ามาโดยแสงสว่างจากหลอดไฟเข้ามาแทนที่เทียนไขแล้วก็ตาม แต่ประเพณีนำเทียนถวายพระภิกษุสงฆ์ยังคงเป็นประเพณีที่ดีงามทั้งสร้างความรักสามัคคีให้เกิดขึ้นกับ ครอบครัว ชาวชุมชน โดยต้นเทียนทั้งหมดจะนำไปถวายแด่วัดสำคัญต่างๆของแต่ละตำบล ต่อไป
จากนั้นนางภัทราวดี ยังได้เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลคนต้นแบบปลอดเหล้า จำนวน 52 คน และรางวัลขบวนแห่ต้นเทียนทั้ง 10 ขบวน 7 ตำบล อีกด้วย……